• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3У  К  Р  А  Ї  Н  А


РІВНЕНСЬКА    ОБЛАСНА    РАДА


(П’яте скликання)


Р І Ш Е Н Н Я


 


від  05  грудня 2008 року                                                                      № 1042


 


 


Про комунальний заклад “Обласна


психіатрична лікарня с.Орлівка”                             


Рівненської обласної ради


 


З метою забезпечення надання ефективної медичної психіатричної допомоги населенню області, відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями обласної ради обласна рада


 


в и р і ш и л а :


 


1.                 Перейменувати обласну психіатричну лікарню с.Орлівка у комунальний заклад  " Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка" Рівненської обласної ради.


2.                 Затвердити Статут комунального закладу "Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка" Рівненської обласної ради (нова редакція), що додається.


3.                 Головному лікарю Каленюку А.Ф. подати Статут комунального закладу "Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка" Рівненської обласної ради (нова редакція) на державну реєстрацію у порядку, який встановлений чинним законодавством.


4.                 Відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради після державної реєстрації закладу внести відповідні зміни до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад області та подати на затвердження обласній раді.


5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (Кобилянська В.Г.), з економічних питань та комунальної власності (Мініч Г.І.).


 


Голова ради                                                                             О. Ю.Данильчук


 


 


С Т А Т У Т


комунального закладу


“Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка”


Рівненської обласної ради


 


 


(нова редакція)


 


 


Рівне – 2008


І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ


 


1.1.          Цей Cтатут визначає правові та економічні основи організації та діяльності комунального закладу “Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка”    Рівненської обласної ради (далі – Лікарня).


Лікарня заснована на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Власником Лікарні є територіальні громади  сіл, селищ, міст Рівненської області. Управління Лікарнею здійснює Рівненська обласна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області. Управління галузевою діяльністю здійснює управління охорони здоров’я облдержадміністрації.


Комунальний заклад “Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка”    Рівненської обласної ради є правонаступником усіх прав та обов’язків обласної психіатричної лікарні с.Орлівка, створеної управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації 17 квітня 1997 року.


1.2.          Лікарня керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексами України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України,  рішеннями Рівненської обласної ради та цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами.


1.3.          Лікарня є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Лікарня набуває права юридичної особи  з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.


1.4.          За своїм правовим статусом Лікарня є комунальним закладом.


1.5.          Лікарня є неприбутковим закладом і фінансується з обласного бюджету.


При виконанні покладених на неї завдань Лікарня може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства.


1.6.          Лікарня самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном відповідно до чинного законодавства.


1.7.          Лікарня не відповідає за зобов’язаннями власника, а власник не відповідає за зобов’язаннями Лікарні.


1.8.          Держава, її органи не несуть відповідальності за  зобов’язаннями Лікарні. Лікарня не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.


1.9.          У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Лікарня має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем  та відповідачем у судах, господарських та третейських судах.


1.10.      Назва Лікарні:


-  повна: комунальний заклад “Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка”   Рівненської обласної ради.


-          скорочена: КЗ “ОПЛ с.Орлівка”.


1.11. Юридична адреса: 34500, вул. Миру, 36-а, с.Орлівка, Сарненський район, Рівненська область.


 


2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ


 


2.1. Лікарня створена з метою забезпечення суспільних потреб територіальних громад області в наданні спеціалізованої лікувально-діагностичної і соціально-відновної допомоги особам, котрі страждають психічними розладами і іншими захворюваннями, що супроводжуються психічними розладами в умовах стаціонару.


2.2. Основними  видами статутної діяльності Лікарні є:    


- здійснення медичної практики;


- надання спеціалізованої психіатричної допомоги;


- здійсненням за рішенням судів примусового лікування психічно хворих, які скоїли суспільно-небезпечні дії;


- проведення стаціонарної військово-лікарської, лікарсько-трудової і інших видів експертиз особам, які страждають психічними розладами;


- освоєння і втілення в практику роботи нових організаційних форм лікування психічних захворювань, сучасних засобів і методів діагностики  і лікування психічних захворювань, соціально-трудової реабілітації психічно хворих, заснованих на досягненнях науки, техніки, передового досвіду закладів охорони здоров’я;


- поширення наукових та медичних знань з гігієнічного виховання, пропаганди здорового способу життя;


- виконання інших професійних обов’язків, передбачених чинним законодавством.


2.3. Лікарня надає спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу хворим з психічними розладами та іншими хворобами, які супроводжуються психічними розладами в плановому або невідкладному порядку протягом необхідного для одужання терміну лікування.


2.4. Підстави і порядок госпіталізації осіб до психіатричного стаціонару, порядок надання стаціонарної допомоги, виписка осіб зі стаціонару визначаються відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».


2.5. Медикаментозне забезпечення:


-    забезпечення відділень стаціонару та інших підрозділів Лікарні лікарськими засобами, перев’язувальним матеріалом, апаратурою, обладнанням та інструментарієм, предметами догляду за хворими тощо, а також провадження господарської діяльності з зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;


-    здійснення контролю за обігом ліків, медичних засобів, етилового спирту та інших лікарських форм і засобів;


-    надходження коштів з благодійних фондів, гуманітарна допомога,  пожертви;


-          надходження  коштів з Чорнобильського фонду.


2.6.           Лікарня має право надавати платні послуги:


-    лікування хворих на алкоголізм та наркоманію (також і анонімно);


-    догляд і лікування хворих вдома (за бажанням);


-    лікування іноземних громадян та лікування іногородніх громадян України (за виключенням надання невідкладної медичної допомоги);


-    надання додаткової медичної інформації – довідок, епікризів, ксерокопій документів громадянам;


-    інші види послуг у порядку, який встановлений чинним законодавством.


  2.7. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації,   Лікарня  може  займатися тільки на підставі спеціального дозволу  (ліцензії),  отриманого у встановленому законом порядку.


 


3. МАЙНО ЛІКАРНІ


 


3.1. Майно Лікарні становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Лікарні.


3.2. Майно Лікарні є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Лікарнею на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Лікарня володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею власником для здійснення некомерційної господарської діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.


3.2.1. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Лікарня здійснює у межах чинного законодавства та відповідно до цього Статуту.


3.3. Джерелами формування майна Лікарні є:


-    грошові та матеріальні внески власника;


-    безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;


-    капітальні вкладення і фінансування з бюджету;


-    майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;


-    інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.


 


4. ОСОБЛИВОСТІ  ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 


4.1. Лікарня зобов’язана виконувати завдання власника, а також враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.


4.2. Лікарня не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Лікарня має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради чи уповноваженого органу.


4.3. Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.


4.4. Лікарня може співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я (центри здоров’я, реабілітаційні центри, клініки, фітотерапевтичні заклади), кафедрами вищих медичних навчальних закладів, відділами науково-дослідних інститутів МОЗ та АМН України, вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями з метою проведення медико-соціальних програм, спрямованих на поліпшення охорони здоров’я, згідно з чинним законодавством.


4.5. Лікарня веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.


 


5. ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ЛІКАРНЕЮ ТА  ЇХ  КОМПЕТЕНЦІЯ


 


5.1. Вищим органом управління Лікарні є Рівненська обласна рада.


5.2. До компетенції вищого органу управління належить:


5.2.1. Визначення основних напрямків діяльності;


5.2.2. Внесення змін до Статуту Лікарні;


5.2.3. Призначення та звільнення головного лікаря Лікарні;


5.2.4. Розпорядження основними засобами Лікарні:


-    прийняття рішень про відчуження майна, позику, заставу;


-    передача в оренду цілісних майнових комплексів, приміщень, споруд;


5.2.5. Прийняття рішення про припинення діяльності Лікарні, її ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.


5.3. Управління галузевою діяльністю здійснює управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації. До компетенції органу управління галузевою діяльністю належить:


5.3.1. Затвердження планів Лікарні і звітів про їх виконання;


5.3.2. Визначення форм контролю за діяльністю Лікарні;


5.3.3. Погодження керівників філій;


5.3.4. Здійснення організаційного і методичного керівництва роботою Лікарні з питань надання лікувально-профілактичної, діагностичної, консультативної допомоги та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя;


5.3.5. Забезпечення контролю за виконанням актів законодавства в галузі спеціалізованої психіатричної допомоги, трудового законодавства, дотримання нормативів професійної діяльності, галузевих стандартів, вимог Державної фармакопеї, застосування медичних препаратів і технологій;


5.3.6. Визначення потреби в медичній техніці, медикаментах, інвентарі,      паливі, засобах санітарного транспорту;


5.3.7. Затвердження організаційної структури Лікарні з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;


5.3.8. Затвердження кошторису Лікарні, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів;


5.3.9. Контроль за організацією первинного обліку в Лікарні, утримання в установленому  порядку статистичної та бухгалтерської звітності;


5.3.10. Внесення пропозицій щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Лікарні;


5.3.11. Участь в установленому порядку в проведенні державної акредитації Лікарні;


 5.3.12. Контроль роботи Лікарні з питань охорони праці, безпеки руху санітарного транспорту, і протипожежного захисту;


5.3.13. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва Лікарні та впровадження інвестиційних проектів;


5.3.14. Здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України щодо контролю за організацією роботи Лікарні.


 


Головний лікар Лікарні


 


5.5. Керівництво лікувально-профілактичною, організаційно-методичною діяльністю Лікарні здійснює головний лікар Лікарні (далі – головний лікар).


5.6. На посаду головного лікаря призначається кваліфікований спеціаліст, який має:


         повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки „Медицина”;


         проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з „Організації і управління охороною здоров’я”;


         підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);


         наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;


         стаж роботи за фахом не менше 5 років.


5.7. Головний лікар у своїй роботі керується чинним законодавством, положенням про головного лікаря Лікарні, посадовою інструкцією, наказами, розпорядженням та вказівками вищестоящих органів охорони здоров’я.


5.8. Основним завданням головного лікаря є організація роботи Лікарні з метою надання кваліфікованої спеціалізованої психіатричної допомоги.


5.9. Головний лікар Лікарні призначається рішенням Рівненської обласної ради.


5.10. Головний лікар здійснює функції управління на умовах найму та на підставі контракту, підписаного головою Рівненської обласної ради.


5.11. В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.


 5.12. Головний лікар вирішує усі питання діяльності закладу, з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.


5.13. До компетенції головного лікаря відноситься:


5.13.1. Забезпечення  статутної діяльності Лікарні;


5.13.2. Вирішення поточних питань роботи Лікарні;


5.13.3. Вирішення кадрових питань;


5.13.4. Вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;


5.13.5. Організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;


5.13.6. Забезпечення оплати праці працівників Лікарні;


5.14. Головний лікар підзвітний:


– Рівненській обласній раді з питань щодо ефективного збереження та використання майна;


– управлінню охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації з питань галузевої діяльності.


5.15. Головний лікар має право без довіреності виконувати дії від імені Лікарні в межах чинного законодавства України.


5.16. Головний лікар та головний бухгалтер Лікарні несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.


 


6. КОНТРОЛЬ  ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ЛІКАРНІ


 


 6.1. Контроль за збереженням та ефективним використанням майна Лікарні здійснює Рівненська обласна рада, а безпосередній контроль за галузевою діяльністю – управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації.


6.3. Відносини Лікарні з органами державного управління і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, інших законодавчих актів України, які визначають  компетенцію цих органів.


 6.5. На вимогу власника Лікарня зобов’язана проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.


 


7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЛІКАРНІ


 


7.1. Трудовий колектив Лікарні становлять усі працівники, які беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).


7.2. Трудовий колектив Лікарні формується на загальних засадах  відповідно до вимог чинного законодавства України.


7.3. Умови організації та оплати праці трудового колективу Лікарні, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.


Відносини між адміністрацією Лікарні та трудовим колективом регулюються колективним договором.


7.4. Загальні збори трудового колективу Лікарні:


-    розглядають і схвалюють проект колективного договору;


-    заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;


-    беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Лікарні;


-    беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Лікарні.


 


8. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЛІКАРНІ


 


8.1. Діяльність Лікарні припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу перетворення) або ліквідації.


8.2.  Злиття, приєднання, поділ та  перетворення здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.


8.3. Рівненська обласна рада  або суд  призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення діяльності Лікарні (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Лікарні відповідно до чинного законодавства України.


8.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Лікарні  може бути покладено на орган управління майном Лікарні.


8.5. У разі злиття Лікарні з іншою юридичною особою усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. У разі приєднання Лікарні до іншої юридичної особи, до останньої переходять  усі  її майнові права та обов’язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Лікарні – до неї переходять усі майнові права та обов’язки  приєднаних юридичних осіб. У разі поділу Лікарні усі її майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Лікарні. У разі перетворення Лікарні в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов’язки переходять до новоутвореної юридичної особи.


8.6. Лікарня може бути ліквідована:


-    за рішенням Рівненської обласної ради;


-    за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.


8.7. Лікарня є такою, діяльність якої припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення її діяльності.


 


 


9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


 


9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.


9.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.


 


 


 Назад до розділу