• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Анонси подій

30 серпня 2019 року відбудеться пленарне засідання 27-ї сесії обласної ради
Засідання відбудеться в сесійній залі обласної ради (м.Рівне, майдан Просвіти, 2, ІІІ поверх). Початок об 11-00 год.

Графік проведення засідань постійних комісій та президії обласної ради у серпні 2019 року

27 серпня 2019 року відбудуться засідання постійних комісій:

з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (голова Валявка В.Я.). Початок об 11-00 год. 
- з питань бюджету, фінансів та податків (голова Благодир Ю.А.) Початок о 14-00 год. 
Місце проведення - каб.301 облради.

Оголошується прийом документів від кандидатів до складу постійної поліцейської комісії Управління поліції охорони в Рівненській областіМінрегіон оголошує конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2019 році
для органів місцевого самоврядування всіх рівнів

Оголошення про проведення Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт "Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади"

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Шосте скликання

(Одинадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 25 травня 2012 року №675

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Рівнекнига» Рівненської обласної ради

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства «Рівнекнига» Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради
від 25.05.2007 №308, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Директору комунального підприємства «Рівнекнига» Рівненської обласної ради подати Статут комунального підприємства, викладений в новій редакції, на державну реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства України та проінформувати обласну раду.

Голова ради                                                                   Ю.С.Кічатий
С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РІВНЕКНИГА»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

( нова редакція )

м. Рівне – 2012

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РІВНЕКНИГА» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (надалі – Підприємство).

Підприємство засноване на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Засновником Підприємства є Рівненська обласна рада. Власником підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (надалі – Власник). Управління Підприємством здійснює Рівненська обласна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та уповноважений нею орган.

Підприємство є правонаступником усіх прав та обов’язків обласного комунального книготорговельного підприємства “Рівнекнига”, створеного відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2003 року № 614.

1.2. Підприємство керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексами України, іншими нормативними актами, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями Рівненської обласної державної адміністрації та цим Статутом.

1.3. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Підприємство набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.4. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним комерційним і діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування в поєднанні з бюджетним фінансуванням у порядку визначеному чинним законодавством України.

1.5. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства.

1.7. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.8. У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Підприємство має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських судах.

1.9. Юридична адреса Підприємства:

33023, м. Рівне, вул. Островського, 16

1.10. Найменування Підприємства:

- повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РІВНЕКНИГА» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

- скорочене: КП “Рівнекнига” РОР

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство створене з метою забезпечення суспільних потреб територіальних громад області, установ та організацій книжковою, іншою друкованою продукцією, шкільно-письмовими, канцелярськими та іншими товарами.

2.2. Основними видами статутної діяльності Підприємства є:

- роздрібна та гуртова торгівля книгами, різною друкованою продукцією, іншими товарами широкого вжитку;

- надання маркетингових, консультаційних та інших послуг;

- здійснення книговидавничої діяльності;

- торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність;

- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний капітал, який формується з активів підприємства і становить 75000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень.

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Підприємством на правах господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи дії, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

4.2.1. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Підприємство здійснює у межах чинного законодавства та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство зобов’язане виконувати завдання Власника та уповноваженого ним органу, а також враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів - Підприємство має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.3. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.4. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю.

- амортизаційний фонд;

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання (оплати праці);

- резервний фонд.

5.5. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів комунальних комерційних підприємств, їх граничні розміри, порядок формування і використання цих фондів встановлюються Власником або уповноваженим ним органом.

5.6. У разі зміни директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства.

5.7. Інші особливості господарської та соціальної діяльності Підприємства визначаються законом.

5.8. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.8.1. Частка чистого прибутку Підприємства за рішенням Рівненської обласної ради може вилучатися до обласного бюджету.

5.9. Решта чистого прибутку, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету використовується Підприємством для цілей статутної діяльності.

5.10. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмету своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.11. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.12. Підприємство веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

5.13. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих прогнозів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.14. Підприємство встановлює ціни і тарифи на виконані роботи та надані послуги, а також на товари придбані для продажу, відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за фіксованими державними цінами.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Органом управління Підприємством є Рівненська обласна рада та уповноважений нею орган.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Підприємства:

- прийняття рішення про відчуження майна;

- затвердження та внесення змін до Статуту Підприємства;

- позика, застава;

- списання не повністю амортизованих основних засобів.

6.2.2. прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

6.3. До компетенції уповноваженого Власником органу управління Підприємством належить:

6.3.1. затвердження планів Підприємства і звітів про їх виконання;

6.3.2. визначення форм контролю за діяльністю Підприємства;

6.3.3. погодження керівників філій

6.3.4. визначення основних напрямів діяльності.

Директор Підприємства

6.4. Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює директор.

6.5. Директор Підприємства призначається Власником або уповноваженим ним органом.

6.6. Директор здійснює функції управління на умовах найму та на підставі контракту, затвердженого в установленому порядку.

6.7. В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.8. Директор вирішує усі питання діяльності підприємства, з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

6.9. До компетенції директора відноситься:

6.9.1. забезпечення статутної діяльності Підприємства;

6.9.2. вирішення поточних питань роботи Підприємства;

6.9.3. вирішення кадрових питань; затвердження штатного розпису;

6.9.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.9.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.9.6. визначення порядку оплати праці працівників Підприємства.

6.10. Директор підзвітний Рівненській обласній раді, уповноваженому обласною радою органу управління Підприємством і організовує виконання їх рішень.

6.11. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства в межах чинного законодавства України. У разі відсутності директора його обов’язки виконує заступник директора або відповідна особа, призначена Власником або уповноваженим ним органом.

6.12. До призначення директора, або в разі його відсутності з причин: дострокове розірвання контракту або його звільнення Власник або уповноважений ним орган шляхом прийняття відповідного розпорядження має право укласти трудову угоду терміном до трьох календарних місяців з особою, що буде виконувати обов’язки директора.

6.13. Директор та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за сплатою податків та інших обов’язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

7.2. Підприємство має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачене законом. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.

7.3. Службові особи організацій та органів, що проводять перевірку Підприємства, несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

7.4. Відносини Підприємства з органами державного управління і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

7.5. Власний контроль за діяльністю Підприємства здійснює Рівненська обласна рада або уповноважений нею орган управління шляхом перевірок всіх питань фінансово - господарської діяльності за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

7.6. На вимогу Власника або уповноваженого ним органу Підприємство зобов’язане проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

8.2. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Умови організації та оплати праці трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

8.4. Загальні збори трудового колективу Підприємства:

- розглядають і схвалюють проект колективного договору;

- заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

- беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Підприємства;

- беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Діяльність Підприємства припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Підприємства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Підприємства може бути покладено на орган управління майном Підприємства.

9.5. У разі злиття Підприємства з іншим суб’єктом господарювання - усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі приєднання Підприємства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього переходять усі його майнові права та обов’язки, а в разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до Підприємства - до нього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання.

У разі поділу Підприємства - усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

У разі виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання - до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Підприємства.

У разі перетворення Підприємства в інший суб’єкт господарювання - усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореного суб’єкта господарювання.

9.6. Підприємство може бути ліквідоване:

- за рішенням Рівненської обласної ради;

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державну реєстрацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.7. Підприємство є таким, діяльність якого припинилася з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту рішення Рівненської обласної ради “Про внесення змін до Статуту комунального підприємства “Рівнекнига” Рівненської обласної ради”

Зміст чинного статуту

Зміст проекту статуту

І. Загальні положення

п.1.1. Підприємство засноване на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Засновником та власником Підприємства є Рівненська обласна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

п.1.2. Підприємство керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексами України, іншими нормативними актами, рішеннями Рівненської обласної ради та цим Статутом.

п.1.10. Назва Підприємства:

- скорочена: КП “Рівнекнига”.

п.1.1. Підприємство засноване на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Засновником Підприємства є Рівненська обласна рада. Власником підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (надалі – Власник). Управління Підприємством здійснює Рівненська обласна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, та уповноважений нею орган.

п.1.2. Підприємство керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексами України, іншими нормативними актами, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями Рівненської обласної державної адміністрації та цим Статутом.

п.1.10. Найменування Підприємства:

- скорочене: КП “Рівнекнига” РОР.

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

Основними видами статутної діяльності Підприємства є:

- роздрібна та гуртова торгівля книгами, різною друкованою продукцією, іншими товарами широкого вжитку;

- надання маркетингових, консультаційних та інших послуг;

- виконання посередницьких операцій у книговидавничій діяльності або здійснення книговидавничої діяльності;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

п.2.2. Основними видами статутної діяльності Підприємства є:

- роздрібна та гуртова торгівля книгами, різною друкованою продукцією, іншими товарами широкого вжитку;

- надання маркетингових, консультаційних та інших послуг;

- здійснення книговидавничої діяльності;

- торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність;

- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

3. Статутний фонд Підприємства

п.3.1. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний фонд, який формується з активів підприємства і становить 75000 (сімдесят п'ять тисяч) грн.

п.3.2. Зміна розміру статутного фонду Підприємства здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради

3. Статутний капітал Підприємства

п.3.1. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний капітал, який формується з активів підприємства і становить 75000 (сімдесят п'ять тисяч) грн.

п.3.2. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради

5. Особливості господарської діяльності комунального Підприємства


п.5.13. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих прогнозів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

п.5.14. Підприємство встановлює ціни і тарифи на виконані роботи та надані послуги, а також на товари, придбані для продажу, відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за фіксованими державними цінами.

6. Органи управління Підприємством та їх компетенції

п.6.1. Вищім органом управління Підприємством є Рівненська обласна рада.

п.6.2. До компетенції вищого органу управління належить:

п.6.2.1. визначення основних напрямів діяльності;

п.6.2.2. внесення змін до Статуту Підприємства, зміна розміру його статутного фонду;

п.6.2.3. призначення та звільнення директора Підприємства;

п.6.2.4. розподіл прибутку та покриття збитків Підприємства;

п.6.2.5. розпорядження основними засобами Підприємства:

- прийняття рішення про відчуження майна;

- передача в оренду цілісних майнових комплексів та приміщень, або споруд загальною площею більше ніж
200 кв.м.;

- позику, заставу;

- списання основних засобів на суму більше ніж 50 розмірів мінімальної заробітної плати;

- списання не повністю замортизованих основних засобів.

п.6.2.6. створення відокремлених структурних підрозділів (філій) Підприємства та спільних підприємств;

п.6.2.7. прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

п.6.3. До компетенції уповноваженого власником органу управління належить:

п.6.3.3. погодження штатного розпису та умов оплати праці працівників Підприємства;

п.6.3.4. погодження керівників філій.

п.6.1. Органом управління Підприємством є Рівненська обласна рада та уповноважений нею орган.

п.6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

п.6.2.1. розпорядження основними засобами Підприємства:

- прийняття рішення про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю амортизованих основних засобів.

п.6.2.2. прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

п.6.3. До компетенції уповноваженого Власником органу управління Підприємством належить:

п.6.3.3. погодження керівників філій;

п.6.3.4. визначення основних напрямів діяльності.

Директор підприємства

п.6.5. Директор підприємства призначається рішенням Рівненської обласної ради.

6.6. Директор здійснює функції управління на умовах найму та на підставі контракту, підписаного головою Рівненської обласної ради.

п.6.11. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства в межах чинного законодавства України. У разі відсутності директора його обов’язки виконує посадова особа, призначена головою обласної ради на термін, що не перевищує трьох місяців.

п.6.12. До призначення директора, або в разі його відсутності, з причин: дострокове розірвання контракту, або його звільнення, голова обласної ради шляхом видання відповідного розпорядження має право укласти трудову угоду терміном до трьох календарних місяців з особою, що буде виконувати обов’язки директора.

п.6.5. Директор підприємства призначається Власником або уповноваженим ним органом.

6.6. Директор здійснює функції управління на умовах найму та на підставі контракту, затвердженого в установленому порядку.

п.6.11. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства в межах чинного законодавства України. У разі відсутності директора його обов’язки виконує заступник директора або відповідна особа, призначена Власником або уповноваженим ним органом.

п.6.12. До призначення директора або в разі його відсутності з причин: дострокове розірвання контракту або його звільнення Власник або уповноважений ним орган шляхом прийняття відповідного розпорядження має право укласти трудову угоду терміном до трьох календарних місяців з особою, що буде виконувати обов’язки директора.

7. Контроль за діяльністю Підприємства

п.7.5. Власний контроль за діяльністю Підприємства здійснює Рівненська обласна рада або уповноважений нею орган управління, шляхом перевірок усіх питань фінансово - господарської діяльності за власною ініціативою, або на вимогу профільної комісії обласної ради.

п.7.6. На вимогу власника підприємство зобов’язане проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

п.7.5. Власний контроль за діяльністю Підприємства здійснює Рівненська обласна рада або уповноважений нею орган управління шляхом перевірок усіх питань фінансово - господарської діяльності за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

п.7.6. На вимогу Власника або уповноваженого ним органу Підприємство зобов’язане проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.Назад до розділу