• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002р. №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2004р. № 845)

Затверджений у сумі Чотири мільйони сімсот девяносто дві тисячі чотириста грн. 00 коп. (4 792 400,00 грн.)

( сума літерами і цифрами )

Керуючий справами виконавчого апарату ради

{ посада)

Яцюк М.І.

(підпис)                      (ініціали і прізвище)

"___ "____________ 20__ р.

( число, місяць, рік )                                          М. П.

Кошторис на 2013 рік

21085816 Рівненська обласна рада

( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )

_____ м.Рівне Рівненська обл._____

( найменування міста, району, області)

Вид бюджету обласний,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 01 Обласна рада,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                     010116

Органи місцевого самоврядування)

(грн.)

Показники

Код

Усьго на рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

1

 

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

4 792 400,00

0,00

792 400,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

4 792 400,00

X

4 792 400,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

0,00

0,00

- надходження від плати за послуги, що надаються зюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

 

 

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

-інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

 

 

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

-інші надходження, у т.ч.

 

X

 

 

-інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

 

 

-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування іа типом боргового зобов'язання)

 

X

 

 

-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами ірограмної класифікації видатків та кредитування, класифікації (редитування)

 

X

 

 

 

 

X

*

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

792 400,00

0,00

792 400,00

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

4792400,00

 

4 792 400,00

Оплата праці працівників бюджетних установ

2110

2354000,00

 

354 000,00

Заробітна плата

2111

2354000,00

 

2 354000,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

850000,00

 

850 000,00

Використання товарів і послуг

2200

1587900,00

 

1 587 900,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

65900,00

 

65 900,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

Продукти харчування

2230

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1236000,00

 

1 236 000,00

Видатки на відрядження

2250

12000,00

 

12 000,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіів

2270

274000,00

 

274 000,00

Оплата теплопостачання

2271

170000,00

 

170 000,00

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

12000,00

 

12 000,00

Оплата електроенергіі

2273

92000.00

 

92 000,00

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіів

2275

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціі державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендіі

2720

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

500,00

 

500,00

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового сористування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історіі та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

 

* сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

Керуючий справами виконавчого апарату ради                                                  Яцюк М.І.

(підпис)                      (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)                          Тарасюк Л.О.

(підпис)                      (ініціали і прізвище)

м п **                                                                                  

1                                                          ( число, місяць, рік )

 

** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджетіНазад до розділу