У  К  Р  А  Ї  Н  А


РІВНЕНСЬКА    ОБЛАСНА   РАДА


(П’яте скликання)


 


Р І Ш Е Н Н Я


 


від  29  лютого 2008 року                                                                                 № 729


 


 


Про Правила користування маломірними


(малими) суднами на водних об’єктах


Рівненської  області


 


 


З метою посилення адміністративної відповідальності та недопущення порушення Кодексу України про адміністративні правопорушення, приведення діючих Правил користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Рівненської області у відповідність до норм чинного законодавства, керуючись статтями 8 і 67 Водного Кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями обласної ради, обласна рада


в и р і ш и л а :


1.    Затвердити Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Рівненської області у новій редакції (додаються).


2.    Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Рівненської області довести до відома районних, міських, селищних та сільських рад, де є поверхневі водні об’єкти, та опублікувати в газеті обласної ради «Вісті Рівненщини».


3.    Повноваження щодо відстеження результативності регуляторного впливу рішення делегувати розробнику – Прип’ятському регіональному представництву Головної державної Інспекції України з безпеки судноплавства.


4.    Визнати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради від 28 травня 2004 року №349 «Про Правила користування маломірними суднами на водних об’єктах Рівненської області» та від 20 серпня 2004 року №411 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 травня 2004 року № 349 «Про Правила користування маломірними (малими) суднами  на водних об’єктах Рівненської області».


5.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, природокористування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (Рудик О.В.).


 


Голова ради                                                                                        О.Ю.Данильчук


  ПОГОДЖЕНО


Держфлотінспекцією України


“13” грудня 2007 року


ЗАТВЕРДЖЕНО


рішенням Рівненської обласної ради


29 лютого 2008 року  № 729


                         


Правила


користування маломірними (малими) суднами


на водних об'єктах Рівненської області


 


1.Загальні положення


 


1.1.Правила користування маломірними (малими) судами на водних об’єктах області (надалі – Правила) розроблені на підставі статей 8, 67 Водного кодексу України, Постанови КМУ від 30.12.1998 № 2098 „Питання безпеки судноплавства України”, Постанови КМУ від 08.06.1998 № 814 „Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті” та Постанови КМУ від 26.09.1997 № 1069 „Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України”, є керівним і нормативним документом для місцевих органів державної виконавчої влади, державних інспекторів структурних підрозділів Держфлотінспекції України, Регістра судноплавства України, інспекції Головного державного реєстратора флоту та власників маломірних (малих) суден і баз для їх стоянки.


 


1.2. Ці Правила є обов'язковими для виконання на території Рівненської області для всіх підприємств, установ, товариств, організацій, незалежно від форм   власності  та їх  приналежності  до  міністерств  і  відомств,  громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які користуються маломірними (малими) суднами та плавають ними на річках, озерах, водосховищах, ставках та інших поверхневих водних об'єктах області.


 


1.3. Правила встановлюють основні вимоги при експлуатації маломірних (малих) суден та баз стоянки для них, порядок їх державної реєстрації та  плавання  на внутрішніх водних шляхах області.


Ці Правила не скасовують вимог інших Правил та нормативних актів, пов’язаних з безпекою судноплавства, дія яких поширюється на всю територію України.


 


1.4.Персональну відповідальність за забезпечення безпеки плавання маломірних (малих) суден та безпечну експлуатацію баз для їх стоянки несуть юридичні і фізичні особи, яким належать вказані судна (бази для стоянки), або які використовують їх за договорами оренди.


Особи, які порушують вимоги Правил, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.


 


1.5. Контроль за дотриманням вимог безпеки плавання маломірних (малих) суден на водних об’єктах, встановлених Правилами, здійснюють відповідні місцеві державні адміністрації та місцеві органи виконавчої влади.


 


1.6. Державний нагляд за безпекою плавання маломірних (малих) суден, за безпечною експлуатацією баз для стоянки маломірних (малих) суден, здійснює Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (далі Держфлотінспекція України).


Вимоги Держфлотінспекції України є обов’язковими для виконання всіма судновласниками, судноводіями, а також посадовими особами, відповідальними за безпеку судноплавства, експлуатацію, користування суднами та базами для їх стоянки.


 


1.7. Терміни та визначення, що містяться в цих Правилах:


 


-        судно – плавучий засіб, спеціально призначений для перевезення пасажирів, вантажів або виконання інших робіт на воді;


-        маломірне (мале) судно – судно,  найбільша довжина корпусу якого 20 метрів і менше, за винятком буксирів, штовхачів, криголамів, суден які перевозять понад 12 пасажирів, вантажних суден, плавкранів і суден технічного флоту;


-        моторне судно – судно, рух якого здійснюється механічною рушійною установкою (гребний гвинт, гребні колеса, водомет, повітряний гвинт та інше) з первинним двигуном;


-        гребне судно – судно, рух якого здійснюється фізичною силою людини;


-        пором – самохідне або несамохідне судно, що працює на переправах для перевезення людей і вантажів;


-        водний велосипед –  плавзасіб, що приводиться в рух з використанням фізичної сили людини (шляхом приведення у дію гвинта (гвинтів), або гребного колеса (коліс), призначений для перевезення однієї або більше осіб, які розташовуються на спеціальних місцях для сидіння на корпусі (корпусах) плавзасобу;


-        швидкісне судно –  будь-яке судно, крім водотонажного, яке може розвинути швидкість 40 км/год та більше;


-        водні мотоцикли і подібні до них судна – малі швидкісні плавзасоби з двигуном, спроектовані для керування однією особою, призначені для перевезення однієї або кількох осіб, які знаходяться на плавзасобі сидячи на спеціальних сидіннях, стоячи, на колінах або лежачи, що відрізняється від положення всередині плавзасобу, й рухаються по поверхні води у перехідному режимі або у режимі глісування. Указаний термін охоплює плавзасоби з такими назвами: водяний мотоцикл (wаtег-byke), водяні санки, водяний скутер (sсооtег), джетбайки (jеt-byke), джетски (jеt-sкі), гідроцикл;


-        вітрильне судно – будь-яке судно під вітрилом, у тому числі, яке має двигун, при умові, що він не використовується під час руху;


-        рибальське судно – судно, призначене і спеціально обладнане для ведення водного промислу або для промислу й переробки об’єктів промислу;


-        стояночні судна – понтони, плавпірси, плавпричали, наплавні мости, плавдоріжки, плавсадки, дебаркадери, плавготелі, плавресторани та інші плавзасоби, що експлуатуються біля берега на стоянці;


-        спортивне судно – будь-яке вітрильне, гребне, моторне судно, яке зареєстроване і використовується у спортивних цілях;


 


-        внутрішні водні шляхи – річки, озера, водосховища, ставки, канали, а також внутрішні морські води;


-        водний об'єкт – сформований природою або створений штучно об'єкт ландшафту чи геологічна споруда, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, ставок тощо);


-        озеро – природна западина суші, заповнена прісними або солоними водами;


-        ставок – штучно створена водойма місткістю не більше 1млн.м³;


-        рибогосподарський водний об'єкт – водний об'єкт (його частина), що використовується для рибогосподарських цілей;


-        водойма – безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт;


-        повітряний перехід – місце прокладки над водою через водний об’єкт  ліній високої напруги, телеграфного та телефонного зв'язку, нафтогазопроводів тощо;


-        підводний перехід – місце прокладки під водою через річки і водосховища трубопроводів, тунелів, телефонних, телеграфних, електричних кабелів та їх охоронні зони;


-        плавання – цілеспрямований рух судна на водних шляхах;


-        база для стоянки маломірних (малих) суден – суб’єкт господарювання, одним із напрямів   діяльності   якого є   надання   послуг   з   безпечного утримання і обслуговування приписаних або прибуваючих до них для тимчасової стоянки маломірних (малих) суден, та який утримує і використовує спеціально  обладнані для цього гідротехнічні споруди або природні берегові об’єкти;


-        причал – гідротехнічна споруда, яка призначена для стоянки, обробки та обслуговування суден,  посадки та  висадки пасажирів;


-        пристань – суб'єкт господарювання, який забезпечує  впровадження комерційної, технічної, пасажирської та вантажної діяльності на річковому транспорті;


-        понтон – несамохідне палубне судно, яке використовується як один понтон або з`єднання  понтонів у якості причалів, плавучих переходів і переправ, для підтримки рефулерних трубопроводів т.і.;


-        спортивна   база   –   спеціалізована   база, де базуються тільки судна, що використовуються виключно для тренувань із спортивною метою, та судна, що їх обслуговують;


-        головні двигуни – механізми, що приводять в дію рушії;


-        двигуни підвісні – головні двигуни, які встановлюються на транці малого судна;


-        аварійна подія (АП) – аварія, інцидент з маломірним (малим) судном, що спричинила загибель людей чи заподіяла їм серйозних тілесних ушкоджень,  або спричинила загибель судна чи заподіяла  йому значної шкоди, нанесла шкоду довкіллю.


 


2. Обов’язки власників маломірних (малих) суден, судноводіїв та     посадових осіб відповідальних за безпечну експлуатацію  маломірних (малих) суден та  баз стоянок для них


           


2.1. Керівники підприємств, організацій, установ, суб’єкти підприємницької діяльності, які мають на балансі маломірні (малі) судна, зобов`язані:


2.1.1. Організувати їх експлуатацію, збереження, державну реєстрацію та внутрішній облік.


2.1.2. Призначити своїми наказами посадових осіб, відповідальних за безпеку судноплавства, користування і експлуатацію маломірних (малих) суден та випуск їх у плавання. Копії наказів надаються в структурний підрозділ Держфлотінспекції України та зберігаються на базах для стоянки маломірних (малих) суден.


2.1.3. При наявності на базі для стоянки маломірних (малих) суден прокатного пункту – оформити відповідний патент.


2.1.4. При здійсненні перевезень пасажирів і вантажів маломірними (малими) суднами отримати ліцензію на право провадження господарчої діяльності  відповідно до чинного законодавства.


           


2.2. Посадові особи, відповідальні за безпеку судноплавства, користування та експлуатацію маломірних (малих) суден, повинні:


2.2.1. Свою роботу проводити відповідно до вимог посадової інструкції, затвердженої керівником та погодженої в структурному підрозділі  Держфлотінспекції України.


2.2.2. Щорічно, до початку навігації, пред’являти маломірні (малі) судна та бази для їх стоянки для огляду контролюючим органам.


2.2.3. Розробити інструкцію по випуску маломірних (малих) суден у плавання, та забезпечити її виконання на базі для стоянки маломірних (малих) суден.


2.2.4. Організувати надання інформації судноводіям про гідрометеорологічні умови плавання та прогноз погоди.           


2.2.5. Організувати на базах для стоянки маломірних (малих) суден  рятувальний пост, відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден. Район дії поста та час його роботи в навігаційний період визначається Положенням про рятувальний пост. Контроль за роботою та оснащенням рятувальних постів (станцій) покладається на Рівненську  пошуково-рятувальну службу.


           


2.3. Особа, відповідальна за випуск маломірних (малих) суден в плавання, повинна вести журнал випуску суден, надавати судноводіям інструктаж з безпеки плавання в даному районі, проводити перевірку суднових документів, перевіряти наявність рятувальних засобів, технічну справність судна та дотримання норм пасажиромісткості і вантажопідйомності.


 


2.4. Власники повітряних та підводних переходів, автодорожніх та залізничних   мостів,   водозаборів   та   водоспусків,   поромних   переправ та наплавних розвідних мостів, інших гідротехнічних споруд на судноплавних ділянках рік і водосховищ    повинні обладнувати їх навігаційними, інформаційними, забороняючими та попереджувальними знаками відповідно до вимог Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та пред'являти для огляду структурному підрозділу Держфлотінспекції України.


2.5 Підприємства, що займаються промисловим ловом риби на  річках і водосховищах, повинні обставляти місця розташування рибальських сіток та інших пристосувань для вилову риби  жовтими поплавками чи жовтими прапорами в кількості, достатній для зазначення їх місцезнаходження.


Лов риби неводом за допомогою декількох суден, що йдуть поруч в одному напрямку, а також постановка знаряддя для лову риби на фарватері або у місцях, відведених для стоянки суден, заборонено.


 


2.6. Установи і організації фізкультури та спорту, керівники водноспортивних баз, водних станцій зобов'язані:


2.6.1. Реєстрацію, технічний огляд спортивних суден проводити згідно з
порядком, установленим Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту.


2.6.2. Змагання, тренування, свята на воді проводити на акваторіях, що
спеціально відведені для цього місцевими органами влади і закриті для
судноплавства інших (не спортивних) суден.


2.6.3. При необхідності проведення змагань на акваторіях, що не
визначені для подібних заходів, отримати погодження від структурного підрозділу Держфлотінспекції України.


2.6.4. На   період   проведення   спортивних   заходів   призначати     осіб, відповідальних за безпеку людей та плавзасобів, огороджувати акваторію буйками та виставляти пости на човнах для забезпечення безпеки  плавання спортивних суден.


2.6.5     При здійсненні переходу спортивних суден від місць базування до
місць проведення змагань і в зворотному напрямку, необхідно виконувати діючі Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України.


2.6.6 Категорично забороняється проведення тренувань на спортивних суднах без супроводу тренера на моторному судні та вихід у плавання спортивних суден усіх видів до закінчення весняного льодоходу і після перших льодових проявів восени.


 


2.7     Підприємства, організації, установи та фізичні особи, які  займаються проектуванням або побудовою маломірних (малих) суден, повинні мати допуск на проведення цих робіт, який видається Регістром судноплавства України.


 


2.8. Судноводії маломірних (малих) суден зобов’язані:


2.8.1. Забезпечувати безпеку плавання судна та пасажирів, уміти  надавати допомогу потопаючому,  доставляти потерпілих на воді в лікувальні заклади, при погіршенні гідрометеорологічних умов переходити до укриття, на вимогу державного інспектора Держфлотінспекції України проходити в установленому порядку медичний огляд для визначення алкогольного сп’яніння або  впливу наркотичних чи токсичних речовин, у   разі   аварійного   випадку з маломірними   (малими) суднами негайно  повідомити найближчий структурний підрозділ Держфлотінспекції України.


2.8.2. При керуванні моторним та вітрильним судном мати при собі Свідоцтво на право управління  судном з відповідною потужністю двигуна та площею вітрил і талон попереджень; Свідоцтво про придатність судна до плавання, Судновий білет, а у разі відсутності власника судна - документ, який підтверджує його право на користування або розпорядження ним; план-завдання на рейс і документ на вантаж, що перевозиться (для  судноводіїв, що працюють по найму).


2.8.3. Надавати судно працівникам   охорони   здоров'я  для   відправлення  до   найближчого лікувального закладу осіб, які потребують негайної медичної допомоги; державним інспекторам Держфлотінспекції України – для виконання невідкладних службових обов`язків по  забезпеченню безпеки плавання та для транспортування пошкоджених при аваріях або несправних плавзасобів.


2.8.4. Зупиняти судно на вимогу державного інспектора Держфлотінспекції України (позаштатного інспектора, який має відповідне посвідчення) для проведення ними  інспекторської перевірки.


 


2.9. Судноводіям маломірних (малих) суден забороняється:


2.9.1. Виходити в плавання  на судні, що не зареєстроване; без нанесених реєстраційних номерів на обох бортах; з простроченим терміном технічного огляду.           2.9.2. Здійснювати плавання в районах, що заборонені для руху маломірних (малих)   суден.


2.9.3. Керувати судном, не маючи при собі відповідного Свідоцтва на право управління судном,  в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння будь-якого ступеня та передавати керування  особам, які не мають відповідного Свідоцтва, а також, що  знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння будь-якого ступеня.


2.9.4. Перевозити пасажирів і вантажів більше норм, вказаних в Свідоцтві про придатність до плавання.


2.9.5. Ставати на якір у межах суднового ходу, в місцях підводних (надводних) переходів та ближче 200м від них; заходити на пляжі, місця  для проведення тренувань спортивних суден; маневрувати або зупинятися поблизу суден,  що не є маломірними (малими); заходити на акваторію порту, пристані без дозволу адміністрації.


2.9.6. Здійснювати рух  в умовах обмеженої видимості та оглядовості зі швидкістю, яка не забезпечує безпеку судноплавства.


2.9.7. Швартуватися до плавучих навігаційних знаків. 


2.9.8. Перевозити вибухо- та вогненебезпечні вантажі на суднах, які для цього не призначені.


2.9.9. Дозволяти купатися з борту судна, яке не обладнане для цього.       


2.9.10. Виливати за борт залишки паливно-мастильних матеріалів та викидати сміття.


2.9.11. Експлуатувати судно при водотечності корпуса, при відсутності на судні встановлених рятувальних, протипожежних та водовідливних засобів, коли прогнозована і фактична гідрометеорологічна обстановка на водоймі небезпечна для плавання.


 


3. Користування базами для стоянки маломірних (малих) суден.


 


3.1. Бази для стоянки маломірних (малих) суден (далі стоянки) організовуються для забезпечення цілодобової безпечної стоянки суден; виконання суднових робіт; безпечної посадки та висадки пасажирів і екіпажу; схоронності суден, двигунів та іншого суднового обладнання; забезпечення контролю за випуском суден у плавання, відповідно до функціональних вимог, викладених у Положенні про систему управління безпекою судноплавства (додаток №3), затвердженого наказом Міністерством транспорту України від 20.11.2003 року № 904 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 року за № 1193/8514.


 


3.2. Місця розміщення  стоянок маломірних (малих) суден визначаються  місцевими органами виконавчої влади, за погодженням з структурним підрозділом Держфлотінспекції України.


 


3.3. Земельні ділянки для будівництва стоянок виділяються згідно чинного законодавства на землях водного фонду (прибережно-захисна смуга, дно водних об’єктів) за цільовим призначенням.


 


3.4. Будівництво стоянок проводиться за проектами, які погоджуються з контролюючими державними органами згідно з встановленим порядком та Держфлотінспекцією України.


 


3.5. Територія  стоянок  повинна забезпечувати будівництво  на ній передбачених  проектом   причалів,   пірсів, службових  приміщень  та  інших споруд,  а дороги і під'їзні шляхи - під'їзд пожежних автомашин до місць забору води, стоянки суден і об'єктів на березі. Територія   стоянки   повинна   бути   огороджена (акваторія облаштовується дамбами, понтонами, бонами, плавучими та іншими знаками судноплавної обстановки), утримуватись в чистоті і відповідати встановленим вимогами пожежного, санітарно - епідеміологічного нагляду та   охорони навколишнього середовища.


 


3.6. Стоянки реєструються в структурному підрозділі Держфлотінспекції України. На зареєстровані стоянки видається Свідоцтво про  реєстрацію, яке дає право на утримання та експлуатацію маломірних (малих) суден на вказаній стоянці.


 


3.7. Стоянки утримуються і експлуатуються згідно вимог Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом МТУ від 16.07.2004 року № 642, зареєстрованих в міністерстві юстиції України 23.07.2004 року за № 915/9514. Один примірник вищевказаних Правил повинен знаходитись у відповідального за безпеку судноплавства та в адміністрації стоянки.


 


3.8. Всі приписані до стоянки маломірні (малі) судна вносяться до журналу обліку приписного флоту із зазначенням бортового номера, типу судна, власника судна, його адреси і телефону, відмітки про проходження технічних оглядів (вказується дата).


 


3.9. Власник стоянки за узгодженням з структурним підрозділом Держфлотінспекції України (у прикордонних районах також з відповідним підрозділом прикордонних військ) встановлює випускний режим. Інструкція з випуску суден у плавання погоджується з структурним підрозділом Держфлотінспекції України і затверджується власником стоянки, а для стоянок, розташованих у прикордонній смузі, інструкція затверджується відповідно до чинного законодавства.


 


3.10. Експлуатація стоянки дозволяється після проходження щорічного комплексного огляду, який проводиться Держфлотінспекцією України, з метою перевірки стану безпечної експлуатації, безаварійного використання і схоронності маломірних (малих) суден та охорони довкілля. До комплексного огляду можуть залучатися, за згодою, представники природоохоронних органів, санітарного та пожежного нагляду. Результати огляду оформляються актом, один примірник якого зберігається на стоянці.


 


3.11. З метою перевірки дотримання вимог Правил безпечної експлуатації стоянок в міжнавігаційний та навігаційний періоди Держфлотінспекцією України проводяться огляди у виді оперативного контролю, про що складаються відповідні акти, один примірник  яких  повинен  знаходитись в адміністрації стоянки.


 


3.12. Випуск суден із стоянки у плавання фіксується в спеціальному журналі випуску суден, де відмічається наступне: бортовий номер судна; кому видано судно; час видачі; орієнтовний та фактичний час повернення; мета і маршрут плавання; кількість виданих рятувальних засобів та проведення інструктажу з Правил користування маломірними (малими) суднами  та Правил охорони життя людей на водних об’єктах.


Журнал випуску суден повинен бути пронумерований, прошнурований,  скріплений печаткою власника стоянки та засвідчений державним інспектором структурного підрозділу Держфлотінспекції України.


 


3.13. Адміністрація стоянки, судновласник, при виникненні аварійної події на приписаному маломірному (малому) судні, негайно передає повідомлення про аварійну подію в найближчий структурний підрозділ Держфлотінспекції України та черговому обласного управління з питань надзвичайних ситуацій, згідно із встановленим порядком. Номери  телефонів, за якими передається інформація, повинні знаходитись в адміністрації стоянки.


 


3.14. Експлуатація стоянки маломірних (малих) суден забороняється якщо вона не зареєстрована у встановленому порядку, або не пройшла щорічний комплексний огляд.


 


4. Реєстрація суден та атестація судноводіїв.


 


4.1. Всі судна підлягають реєстрації в Органах державної реєстрації суден відповідно до Порядку, встановленого Постановою Кабінету міністрів України від 26.09.1997 № 1069 зі змінами та доповненнями.


 


4.2. Реєстрацію маломірних (малих) суден здійснює структурний підрозділ Інспекції Головного державного реєстратора флоту, а рибальських суден, що не підлягають нагляду Регістра судноплавства України, – Укрдержрибгосп.


 


4.3. Маломірні (малі) судна реєструються в Судновій книзі України і в Державному судновому реєстрі України.


Реєстрації в Судновій книзі України підлягають самохідні судна потужністю головного двигуна менше 55 кВт, і несамохідні – валовою місткістю менше 80 одиниць, а в Державному судновому реєстрі України – самохідні судна потужністю  55 кВт і більше та несамохідні – валовою місткістю 80 одиниць і більше.


 


4.4.Реєстрації підлягають тільки судна, які визнані Регістром судноплавства України придатними до експлуатації за призначенням і на які видані Свідоцтва про  придатність малого судна до плавання та Класифікаційні Свідоцтва.


 


4.5.На зареєстроване судно видається Судновий білет, або Свідоцтво на право власності і Свідоцтво про право плавання під державним прапором України та присвоюється реєстраційний номер або назва.


Реєстраційні номери або назва наносяться у носовій частині судна з обох бортів контрастною фарбою літерами і цифрами висотою не менше 100мм. Присвоєні реєстраційні номери наносяться також на весла і рятувальні засоби.


 


4.6.У прикордонній зоні на територіях міських, селищних, сільських
рад, що примикають до державного кордону  України, зареєстровані маломірні (малі) судна повинні бути взяті на облік у підрозділах прикордонних військ у встановленому законодавством порядку, про що робиться відмітка в Свідоцтві про придатність судна до плавання.


4.7.Списки власників маломірних (малих) суден, які проживають  на території сільської, селищної, міської рад повинні знаходитись у відповідних виконавчих комітетах  та дільничних інспекторів міліції.


Відомості про кількість маломірних (малих) суден на території області (району) повинні знаходитись у відповідних управліннях (відділах) з питань надзвичайних ситуацій.


4.8. Для реєстрації суден фізичних осіб, що були побудовані або придбані, але не зареєстровані  в належний час, та на які не  збереглися первісні документи, що підтверджують законність придбання суден, повинна надаватись довідка виконавчим комітетом міських, селищних, сільських рад,   яка підтверджує право власності  на судна.


4.9. Атестація  судноводіїв на право керування прогулянковим моторним та вітрильним судном, посадових осіб, які працюють на земснарядах, поромних переправах та інших плавзасобах для виробничих, комерційних цілей, проводиться кваліфікаційними комісіями Держфлотінспекції України згідно з вимогами Положення про дипломування та атестацію судноводіїв.


 


4.10.До атестації на право управління маломірним (малим) судном допускаються особи, яким виповнилося 18 років та які не мають медичних протипоказань, пройшли теоретичну і практичну підготовку, відповідно до навчальних планів та програм.


 Особи, що самостійно підготувались, можуть допускатись до атестації екстерном після отримання консультацій з безпеки судноплавства в структурному підрозділі Держфлотінспекції України.


 


4.11. Судноводіям після здачі іспитів видається Свідоцтво на право управління судном та талон попереджень, при цьому судноводії, які здали екзамен екстерном, одержують Свідоцтва на право управління  суднами з потужністю двигунів не більше 50 к.с.


4.12. Судноводії маломірних (малих) суден, що використовують свої судна в комерційних та виробничих цілях,  повинні проходити перевірку знань щорічно,  інші судноводії маломірних (малих) суден підлягають перевірці знань 1 раз на три роки.


З простроченим терміном перевірки знань керування судном забороняється.


 


4.13. Реєстрація, перереєстрація, технічні огляди суден та атестація судноводіїв проводиться за умови сплати передбачених зборів, податків та платежів, відповідно до чинного законодавства.


 


5. Користування маломірними (малими) суднами


 


5.1. До експлуатації на водних об'єктах допускаються технічно справні маломірні   (малі)   судна, які зареєстровані, пройшли  щорічний техогляд, придатні до плавання на водному об’єкті за вимогами безпеки плавання  для даного району  (сила  вітру, висота хвилі, висота надводного борту, віддаленню від берега).


 


5.2. Технічний огляд маломірних (малих) суден проводиться для встановлення (оцінки) технічного стану, згідно з вимогами  Правил класифікації та побудови малих суден – 2005 р. та Правил огляду суден – 2005 р. інженерами-інспекторами структурного підрозділу Регістра судноплавства України.


 


5.3. Огляди поділяються на первісні, щорічні, проміжні, чергові.


5.3.1.  Первісний технічний огляд судна проводиться з метою проведення обміру, визначення стану корпусу, механізмів, електрообладнання, надбудови, приміщень, спорядження і забезпечення на відповідність вимогам Правил і нормативних документів Регістра судноплавства України.


За результатами первісного технічного огляду судну присвоюється регістровий номер, клас, визначається район і умови плавання, встановлюється вантажопідйомність, пасажиромісткість та висота надводного борту. На судно  видається акт первісного огляду та Свідоцтво про придатність малого судна до плавання.


5.3.2. Щорічний технічний огляд проводиться  з метою оцінки відповідності технічного стану судна, спорядження та забезпечення, вимогам Свідоцтва про придатність і надання дозволу для подальшої експлуатації. Відмітка про проходження щорічного технічного огляду робиться в Свідоцтві про придатність судна до плавання. Без проходження щорічного технічного огляду експлуатація маломірного (малого) судна забороняється. 


 


5.4. Маломірні (малі) судна, що використовуються на водних об’єктах, після реєстрації в Судновій книзі України або в Судновому реєстрі України повинні бути приписані, з дозволу адміністрації бази, до конкретної стоянки  і занесені в Журнал обліку приписного флоту.


Реєстраційний номер стоянки наноситься контрастною фарбою на транцевій дошці судна в колі діаметром 150мм (висота цифр 100мм, товщина кола і цифр 15-20мм).


 


5.5. Судна, що використовуються на водних об'єктах у темний час доби, повинні бути обладнані вогнями, пристроями для подачі звукових сигналів  відповідно до вимог Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України.


 


5.6. Усі судна, що зберігаються на стоянках, повинні мати постійно закріплені за ними місця, прикріплюватися ланцюгом до  тросів,  металевих чи залізобетонних палів  і замикатися на замок. Забороняється прив'язувати судна до дерев та кущів.


Весла, підвісні двигуни, рятувальні засоби та інше знаряддя повинне зберігатись у замкнутих на замок приміщеннях, ключі від яких зберігаються у власника суден.


 


5.7. Рятувальні засоби, що використовуються на маломірних (малих) суднах,  повинні  бути технічно справні,  цілі,  без тріщин  і розривів,  мати відтінок оранжевого кольору. Білою фарбою на них наносяться  реєстраційний номер або назва судна, якому вони належать, дата останнього та  наступного випробування.


 


Щорічні огляди рятувальних засобів проводяться відповідно до вимог правил Регістра судноплавства України, про що складається акт.


 


5.8. До управління моторними та вітрильними суднами допускаються особи, які досягли 18-річного віку і мають відповідні Свідоцтва на право управління ними.    Маломірні    (малі)    судна    можуть використовуватися   тільки   судновласниками,   або громадянами, яким вони передані в тимчасове користування за дорученням, взяті напрокат або в оренду при наявності відповідних документів.


 


5.9. Особи,   які   користуються   маломірним   (малим)   судном   взятим напрокат, несуть відповідальність за порушення цих Правил відповідно до чинного законодавства.


 


5.10. Особі, яка бере маломірне (мале) судно напрокат,  замість Свідоцтва про придатність до плавання, власником може видаватись жетон, на якому повинен бути нанесений номер судна і назва власника (бази). Передача маломірних (малих) суден, взятих напрокат однією особою, для користування іншій особі - забороняється.


 


5.11. Гребні  судна,  водні  велосипеди видаються напрокат особам, яким виповнилося  16 років, а моторні судна, водні мотоцикли і вітрильні судна - особам, яким виповнилося 18 років і які мають Свідоцтва на право управління моторними чи вітрильними суднами відповідної категорії.


Користуватися гребними суднами і водними велосипедами, моторними і вітрильними суднами особам, яким не виповнилося відповідно 16 та 18 років, дозволяється під наглядом батьків, тренерів чи викладачів під час навчання. Відповідальність за порушення Правил плавання покладається на батьків, тренерів та викладачів.


 


5.12. Для проведення з маломірних (малих) суден водолазних робіт воно повинне бути обладнане пристроями для спуску і підйому водолаза, зв'язку з ним та поданню сигналів під час роботи під водою.


При   проведенні   водолазних   робіт   на   маломірному   (малому)   судні встановлюється жорсткий макет прапора ’’А’’ висотою не менше 1 м., розміщеному у належному місці на висоті, на якій він видимий звідусіль удень і вночі.


 


5.13        У   кокпіті   маломірного  (малого) судна на  видному місці контрастною фарбою наноситься його пасажиромісткість чи вантажомісткість визначена в Свідоцтві про придатність до плавання.


Для контролю за навантаженням та осадкою маломірного (малого) судна, що використовується для перевезення вантажів, на його бортах контрастною фарбою наноситься вантажна ватерлінія.


Вантажна ватерлінія і мітки осадок наносяться на бортах земснарядів, поромів, дебаркадерів, барж, плавдач, плавготелів, плавресторанів, плавкранів та інших стояночних суден.


 


5.14. Порядок виходу у плавання маломірних (малих) суден на водних об'єктах, розташованих у контрольованій прикордонній зоні (смузі),  встановлюється підрозділами прикордонних військ за погодженням з структурним підрозділом Держфлотінспекції України. Для плавання на водних об’єктах, розташованих в прикордонній зоні ,на судні, що не перебуває на обліку в місцевому підрозділі прикордонних військ, судновласник повинен отримати спеціальну перепустку в органах прикордонної служби.


 


5.15. Дозвіл на плавання  маломірними  (малими) суднами  на водних об'єктах у нерестовий період з метою використання їх у господарських цілях, для перевезення людей і вантажів надається виконавчими органами місцевої влади за погодженням з органами рибоохорони при умові, що ці судна пройшли щорічний техогляд і допущені до експлуатації.


 


5.16. На судноплавних ділянках річок області будівництво повітряних та підводних  переходів,  залізничних  і автодорожніх мостів дозволяється за проектами, погодженими з державним підприємством "Укрводшлях" та Держфлотінспекцією України.


 


5.17.     Маломірні (малі) судна, затримані як такі,  що не відповідають вимогам    безпеки    плавання,    а   також    наносять    шкоду    навколишньому середовищу під час їх експлуатації, або вилучені в осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, утримуються на штрафних майданчиках за рахунок власників. Положення про штрафні майданчики розробляються власниками майданчиків та затверджуються місцевими органами виконавчої влади.


 


6. Користування наплавними мостами, поромними 


    та іншими переправами.


 


6.1. Поромні канатні переправи, наплавні мости, плавдоріжки та таке інше облаштовуються для забезпечення переправ через водні об’єкти  і входять до системи шляхового господарства (сполучення) населених пунктів (району, області).


6.2. Місця для облаштування переправ та їх власники визначаються органами місцевого самоврядування за погодженням з структурним підрозділом Держфлотінспекції України, а на судноплавних ділянках річок також за погодженням  з ДП „Укрводшлях”.


 


6.3. Земельні ділянки під переправу та під`їзні шляхи до неї  виділяються на землях водного фонду відповідно до чинного законодавства за цільовим призначенням.


 


6.4. Будівництво переправ проводиться за проектами, які узгоджуються з контролюючими державними органами згідно з встановленим порядком і Держфлотінспекцією України, а на судноплавних ділянках річок також за погодженням  з ДП „Укрводшлях”.


 


6.5. Плавзасоби, що використовуються на переправах, повинні відповідати вимогам, які викладені в розділах 4, 5, 9 цих Правил. Троси (канати), лебідки повинні бути випробувані і відповідати вимогам Правил Регістра судноплавства України, Правил технічної експлуатації водного транспорту та Правил охорони праці. Кожна поромна канатна переправа та наплавні мости повинні бути укомплектовані  гребним чи моторним  судном для  їх обслуговування.


 


6.6. Для утримання і обслуговування переправи її власником  призначаються посадові особи (поромники), які повинні мати відповідні кваліфікаційні свідоцтва; визначається час роботи переправи; розробляються інструкції по завантаженню та розвантаженню порому; посадові інструкції та інструкції  з охорони праці.


 


6.7. Поромники повинні забезпечувати розклад роботи переправи; прохід транспортних та маломірних (малих) суден через дільницю переходу за сигналами із суден; очищати акваторію та прибережну смугу від наносного сміття  і захаращення.


 


6.8. Територія місця причалювання порому для завантаження і розвантаження  повинна бути огороджена, освітлюватись в темний час доби,  мати приміщення для поромників та бути облаштована інформаційним стендом, на якому розміщується: схема шляхового сполучення; правила користування поромною переправою встановлені власником; розклад роботи переправи; схеми протипожежного та рятувального забезпечення; норми пасажиромісткості та вантажопідйомності.


 


6.9.  Вантаж  на  поромі   потрібно  розміщувати  рівномірно  та  надійно закріплювати, щоб не допустити зміни остійності та осадки порому під час руху.


 


6.10. За   дотримання   норм   завантаження,   правильності   розміщення вантажу, ведення вахтового журналу, у який до відправки порому записується кількість одиниць вантажу та людей, які перевозяться, відповідальність несе поромник.


6.11. Експлуатація переправи дозволяється після проходження щорічного огляду, який проводиться структурним підрозділом Держфлотінспекції України з метою перевірки стану безпечної експлуатації і безаварійного користування переправою. Результати огляду оформляються актом, один примірник якого зберігається у власника переправи.


 


6.12. Пороми можуть перетинати водний шлях тільки тоді, коли вони впевнилися в тому, що рух суден дає можливість зробити це без ризику і що інші судна не будуть змушені раптово змінити свій курс чи швидкість.


 


7.  Класифікація внутрішніх водних шляхів області


 


7.1. Всі річки впадають у річку Прип'ять і відносяться до Дніпровського басейну. За класифікацією по площі водозбору річки Стир, Горинь, Случ, Іква та Стохід відносяться до середніх, річка Прип'ять - до великих, а всі інші – до малих річок.


7.2. Всі поверхневі об'єкти області відносяться до внутрішніх водних шляхів. Межами внутрішніх водних шляхів області є: на річках Прип'ять і Стир - рубіж  Рівненської області та державний кордон з республікою Білорусь, на   річці Горинь – границя Хмельницької області та державний кордон з республікою Білорусь, на річці Случ – границя Житомирської області, на річці Іква – границя Тернопільської області.


 


7.3   За інтенсивністю руху і габаритами річки поділяються на судноплавні та несудноплавні для суден транспортного флоту.


До категорії судноплавних відноситься річка Стир в межах області, річка Горинь від села Злазне до її гирла і є судноплавними шляхами першої категорії.


 


7.4. По класифікації внутрішніх водних шляхів за умовами плавання, відповідно до Резолюції № 34 Робочої групи по внутрішньому водному транспорту Європейської Економічної Комісії ООН, всі водні об’єкти області відносяться до внутрішніх водних шляхів України, що не класифікуються.


 


7.5. При класифікації суден за умовами району плавання для маломірних (малих) суден всі водні об’єкти області відносяться до 5-го Прибережного району плавання.


 


7.6. Мінімальна висота надводного борту маломірних (малих) суден для плавання на водних об'єктах області встановлюється Регістром судноплавства України в залежності від району та умов плавання (висота хвилі, сила вітру, віддаленість від берега).


 


7.7. Водні об'єкти, на яких дозволяється плавання маломірних (малих) суден, бази для стоянки маломірних (малих) суден, місця масового відпочинку населення на воді (пляжі), а також місця, заборонені для плавання маломірних (малих) суден, повинні бути обладнані навігаційними плавучими, береговими знаками і вогнями, а також інформаційними (заборонними, попереджувальними, приписними) знаками встановленого зразка, відповідно до правил судноплавства на ВВШ України. Вказані знаки виставляються комунальними підприємствами місцевих органів виконавчої влади, власниками баз для стоянки маломірних (малих) суден та іншими судновласниками і підлягають щорічному огляду Держфлотінспекцією України перед початком навігації. Схеми розміщення вказаних знаків та  їх  технічні   характеристики   узгоджуються з структурним підрозділом  Держфлотінспекції України.


 


 


8. Порядок плавання маломірних (малих) суден на водних об'єктах області                            


 


8.1.Плавання маломірними (малими) суднами (гребними, вітрильними, моторними) на річках, озерах, каналах та інших водоймах області дозволяється на принципах загального водокористування, якщо місцевими органами влади відповідно до чинного законодавства не введені обмеження, які доводяться ними до власників маломірних (малих) суден.


 


8.2.Термін відкриття та закриття навігації для маломірних (малих) суден встановлюються щорічно з урахуванням гідрометеорологічних умов розпорядженням Голови обласної виконавчої влади за погодженням з начальником структурного підрозділу Держфлотінспекції України.


 


8.3. Плавання  на  маломірних (малих) суднах дозволяється лише в світловий день. У нічну пору всі плавзасоби повинні замикатися на замок у місцях їх дислокації (збереження).


Як виняток, у нічну пору дозволяється плавання суден державних інспекторів структурного підрозділу Держфлотінспекції України, рибоохорони, екологічної безпеки, міліції та прикордонної служби  (далі - контролюючих органів) при виконанні ними службових завдань, якщо їх судна обладнані для такого плавання.


 


8.4. На судноплавних ділянках річок Стир та Горинь рух маломірних (малих) суден дозволяється в світлий час доби вздовж берега, який знаходиться з правого борту судна. Дозволяється рухатись по судновому ходу при відсутності на ньому суден транспортного флоту.


 


8.5.     Розходження з транспортними суднами на річках, як правило, здійснюється лівим бортом, якщо судноводій транспортного судна не вказав відмашкою (прапорцем) сторону розходження. У будь-якому випадку маломірне (мале) судно при розходженні чи обгоні повинне вжити заходи, що не ускладнюють маневру та проходу транспортного судна.


 


8.6. На озерах та водоймах природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення плавання моторних суден, крім суден контролюючих органів та рятувальної служби, забороняється. Повністю забороняється плавання моторними суднами на озерах, що знаходяться на території заповідників та заказників.


 


8.7. На водних об’єктах, що розташовані в контрольованій прикордонній смузі, плавати маломірними (малими) суднами дозволяється в територіальних водах, не перетинаючи державного кордону. Плавання допускається з дозволу органів прикордонної служби.


 


8.8. Особа, яка управляє судном, повинна постійно вести спостереження за акваторією, щоб своєчасно вжити відповідних заходів для запобігання зіткнення, навалу, наїзду, таке інше.


 


8.9. На всіх річках, озерах, ставках, водосховищах маломірні (малі) судна повинні неухильно виконувати правила маневрування:


8.9.1.Якщо два маломірні (малі) судна рухаються прямо чи майже прямо один на одного, то вони повинні відвернути вправо і розійтися лівими бортами на безпечній відстані та швидкості так, щоб не ускладнювати рух один одному.


8.9.2.Якщо два маломірні (малі) судна зближуються на перехресних курсах так, що виникає небезпека зіткнення, то те судно, яке бачить інше судно справа від себе, повинне дати йому дорогу (відвернути, розвернутись, зупинитися).


8.9.3.Якщо  вітрильне  судно  зближується  з  моторним  чи  весловим судном так, що виникає небезпека зіткнення, то моторне і гребне судно повинні дати дорогу вітрильному.


8.9.4.Якщо два вітрильних судна  зближуються   так, що виникає небезпека зіткнення, то одне з них дає дорогу іншому в такому порядку:


- якщо судна рухаються різними галсами, то те судно, яке йде лівим галсом, дає дорогу іншому судну;


- якщо обидва судна йдуть однаковими галсами, то те судно, яке знаходиться „на вітрі", повинне дати дорогу судну, яке знаходиться „під вітром";


- якщо судно, яке йде лівим галсом, має інше судно з навітряної сторони і не може визначити, яким воно йде галсом, то це судно повинне дати дорогу іншому судну;


- навітряною стороною рахується сторона, протилежна борту, на якому знаходиться найбільше основне вітрило.


 


8.9.5 Моторне маломірне (мале) судно, яке обганяє або розходиться з гребним судном, водним велосипедом, моторним чи вітрильним судном, повинне проводити маневр обережно, враховуючи швидкість, хвилю, безпечну дистанцію і наслідки маневру.


Якщо дозволяють обставини, то обгін можна проводити з будь-якого борту.


Судно, яке здійснює обгін, несе відповідальність за безпеку маневру.         Обгін заборонено:


- на акваторіях баз стоянки, рейдів, портів;


- при проході місць масового відпочинку населення на воді;


- при підході до поромних переправ, мостів, земснарядів та інших суден на стоянці;


- у місцях з обмеженою оглядовістю та недостатньою видимістю.


 


8.10. При рятуванні людей на воді до потопаючого необхідно підходити носом судна,  проти течії, вітру, запобігаючи навалу на нього.


 


8.11. Прохід маломірних (малих) суден під мостами дозволяється тільки через призначені для цієї мети судноплавні прольоти, обладнані навігаційними знаками і вогнями.


При проході стаціонарних і наплавних мостів, канатних поромних переправ, інших скрутних і стиснених ділянок на річках, маломірне (мале) судно, яке йде вниз, проходить їх першим, а швидкісне судно - першим, незалежно від напрямку руху.


 


8.12. Маломірні (малі) судна, обладнані пристроями для подання звукових сигналів при виконанні маневрів у полі зору один одного, повинні подавати такі сигнали:


один короткий звук - „Я змінюю свій курс управо";


два коротких звуки - „Я змінюю свій курс уліво";                                      


три короткі звуки - „Мої рушії працюють на задній хід";


 


8.13. Маломірним  (малим) суднам, за винятком випадків, коли вони виконують службові завдання, забороняється:


- маневрувати і зупинятися поблизу земснарядів, плавучих кранів, що рухаються чи стоять;


- зупинятися або ставати „на якір" у межах суднового ходу, біля плавучих  навігаційних знаків та ближче як за 300м від мостів і 200м від причалів, дебаркадерів і підводних переходів;


- рухатися зі швидкістю більше 15 км / год. на акваторіях пристаней, баз для стоянки суден, пляжів, поблизу земснарядів і плавучих кранів.


 


9. Охорона праці,  життя людей на воді та охорона


навколишнього середовища.


 


9.1.Проведення масових заходів на воді (екскурсій, колективних виїздів на відпочинок, спортивно-прикладних змагань, тощо) дозволяється при виконанні вимог безпеки, затверджених наказами Міністерства транспорту України від 14.10.2002     № 728 „Про додаткові заходи щодо усунення недоліків в організації роботи по забезпеченню безпеки на транспорті”, наказом Державного департаменту морського і річкового транспорту” від 10.12.2002 № 272 „Про затвердження вимог безпеки під час проведення виставок, навчань, демонстраційних показів техніки, парадів, спортивно-прикладних змагань тощо” та Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом МНС від 3.12.2001 № 272.


Облік місць масового відпочинку на водних об’єктах проводиться згідно з порядком, встановленим Постановою КМУ від 06.03.2002 № 264.


 


9.2. На суднах, що використовуються для комерційних та виробничих цілей для кожного члена екіпажу маломірного (малого) судна повинні бути посадова  інструкція  та інструкція з охорони праці, а також визначені обов’язки  по суднових тривогах (пожежна, водяна, людина за бортом).


 


9.3. При виконанні суднових робіт залежно від умов праці члени екіпажу повинні користуватися засобами індивідуального захисту, а саме: спецодягом, спецвзуттям, засобами захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, дихання, запобіжними пристроями.


Вказані засоби повинні відповідати вимогам стандартів безпеки праці та використовуватись тільки за призначенням.


 


9.4. Вихід маломірних (малих) суден у плавання дозволяється при: сприятливих погодних умовах; технічній справності судна; наявності устаткування та спорядження, згідно вимог Регістра судноплавства України; наявності діючих суднових документів та Свідоцтва на право управління судном (для моторних суден).


 


9.5.    Крім рятувального круга, для кожного пасажира і судноводія на маломірному (малому) судні повинні бути індивідуальні рятувальні засоби (жилети, нагрудники).


Особи, які не вміють плавати, і діти віком до 16 років під час руху маломірного (малого) судна повинні бути одягнуті в індивідуальні рятувальні засоби.


Забороняється користуватися вітрильними дошками та іншими вітрильними суднами без одягнутих рятувальних засобів.


 


9.6. Категорично забороняється користуватися рятувальними засобами, що не забезпечують безпеку на воді судноводія і пасажирів, а також надувними автомобільними гумовими камерами та матрацами, як індивідуальними рятувальними засобами і засобами руху на воді; запускати шнуром підвісний двигун  з включеною передачею; керувати моторним судном з підвісним двигуном не закритим кришкою, стоячи, тримаючись за ручку газу;   палити у не обладнаних для цього місцях.


 


9.7. Судно, що зазнало лиха і потребує допомоги, для привернення уваги, повинне  подавати такі сигнали:


-          безперервний звук будь-яким пристроєм для подачі звукових сигналів або безперервні удари у дзвін чи металевий предмет;


-          полум'я на судні від бочки з мазутом, смолою тощо;


-          повільне підняття та опускання рук, витягнутих у сторони;


-          інші сигнали біди приписані Правилами судноплавства на внутрішніх
водних шляхах України, якщо на судні є можливість  для їх подачі.


 


9.8. На кожній стоянці обладнуються не менше одного інформаційного стенда, розташованого таким чином, щоб забезпечити легкий доступ до них судноводіїв та осіб, які користуються прокатними суднами.


На стенді розміщується: схема бази, план  стоянки суден біля пірсів (причалів); схема руху суден на акваторії бази і на водному об’єкті; правила користування базою і суднами, встановлені адміністрацією бази; правила попередження нещасних випадків з людьми; розклад дій при пожежі або падінні людини у воду;  гідрометеорологічні дані на кожну добу та прогноз погоди; інформація про аварійні випадки та порушення правил користування суднами; комплексний план природоохоронних заходів; плакати, пам’ятки, інша наочна агітація з безпечного користування маломірними (малими) суднами та базами, з охорони праці, довкілля, протипожежної та протиепідемічної тематики тощо.


 


9.9. Земснаряди,  дебаркадери, плавготелі, плавресторани та  інші плавзасоби мають бути обладнані ємностями для збирання стічних та інших забруднених вод, які повинні систематично передаватися на спеціальні споруди для очищення та знезараження і обліковуватися у спеціальному журналі.


 


9.10. На базах для стоянки маломірних (малих) суден, пристанях і пунктах добування корисних копалин повинні бути розроблені комплексні програми природоохоронних  заходів на  поточний  рік та  перспективу, погоджені з Державним управлінням екології та природних ресурсів в області.


 


9.11. Власники  і  судноводії маломірних  (малих)  суден зобов'язані  не допускати  дій,  що  завдають  шкоду  навколишньому  середовищу,  вимагати цього від інших осіб і своєчасно інформувати відповідні організації та установи про виявлені недоліки та порушення, маючи на увазі, що охорона природи і навколишнього середовища  є  важливим   обов'язком   кожного громадянина нашої держави.


 


9.12. У всіх випадках, що не передбачені Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та Правилами користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах області, судноводії для забезпечення безаварійного плавання повинні вживати всіх можливих заходів, що диктуються звичайною практикою судноводіння, або особливими  обставинами конкретного випадку, маючи на увазі, що не вжиття таких заходів не звільняє їх від відповідальності за наслідки аварії.


 


10. Окремі    питання,    що   потребують   узгодження                Держфлотінспекцією  України


 


10.1. Проекти будівництва та реконструкції  на  судноплавних річках повітряних   (підводних) переходів (ліній електропередач, електрозв'язку, трубопроводів), автомобільних та залізничних мостів, водозаборів, гідроспоруд, причалів, та переправ.


10.2. Місця розміщення, проекти будівництва та реконструкції  баз для стоянки маломірних (малих) суден, пунктів добування корисних копалин та інших матеріалів на всіх водоймах області, місць масового відпочинку людей, проведення тренувань, змагань на маломірних (малих) та спортивних суднах.


10.3.Питання організації праці суднових екіпажів, виходячи з умов забезпечення безпеки плавання суден.


10.4.План-схема розміщення суден при зимовому відстої.


10.5.Установлення будь-яких берегових і плавучих навігаційних знаків.


10.6. Надання в оренду водних об’єктів та ліцензій на вилов риби.


 


 


Перелік об’єктів природно-заповідного фонду


загальнодержавного значення, де заборонено


використання моторних човнів та водних мотоциклів


за винятком плавзасобів контролюючих органів


 


1.            Рівненський природний заповідник озеро Біле, озеро Сомине;


2.            Ландшафтний заказник „Почаївський”, Великі Почаївські озера;


3.            Гідрологічний заказник „Острівський”, Острівські озера;


4.            Гідрологічний заказник „Дібрівський”, озеро Дібрівське;


5.            Гідрологічна пам’ятка „Озеро Стрілецьке”, озеро Стрілецьке.


 


 


Перелік об’єктів природно-заповідного фонду


місцевого значення, де заборонено використання


моторних човнів та водних мотоциклів


за винятком плавзасобів контролюючих органів


 


1.            Регіональний ландшафтний парк „Прип’ять-Стохід”, річка Стохід, річка Прип’ять, озеро Омит;


2.            Гідрологічний заказник „Полянські стави”, каскад ставків;


3.            Гідрологічний заказник „Збитенський”, Новомалинський став;


4.            Загально зоологічний заказник „Осницький”, Осницьке водосховище.


 


 


Е К С П Е Р Т Н И Й   В И С Н О В О К


відповідальних комісій з питань розгляду регуляторних актів


щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта


«Про Правила користування маломірними (малими) суднами


на водних об’єктах Рівненської області»


 


Розглянувши проект регуляторного акта «Про Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Рівненської області» та аналіз регуляторного впливу, що подані головними розробниками документа – Прип’ятським регіональним представництвом Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головна та відповідальні постійні комісії обласної ради з питань розгляду регуляторних актів зазначають наступне.


Доцільність розробки і подання зазначеного регуляторного акта на затвердження обласної ради визначена статтями 8, 67 Водного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.1998 № 2098 «Питання безпеки судноплавства України», Постановою Кабінету Міністрів України від 8.06.1998 № 814 «Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 року № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного судового реєстру України і Суднової книги України». Ці Правила не скасовують вимог інших Правил та нормативних актів, пов’язаних з безпекою судноплавства, дія яких поширюється на всю територію України.


Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Рівненської області є керівним і нормативним документом для здійснення постійного контролю контролюючими органами – державними інспекторами структурних підрозділів Держфлотінспекції України, податковими, природоохоронними, рибоохоронними органами, органами екологічної безпеки, міліції та прикордонної служби, а також органами державної влади та місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством, і розгляду в установленому порядку виявлених порушень чинного законодавства.


Регуляторним актом встановлюються основні вимоги при експлуатації маломірних (малих) суден та баз стоянки для них, передбачається порядок їх державної реєстрації та плавання на внутрішніх водних шляхах області.


Цей документ є обов’язковим для виконання на території Рівненської області для всіх підприємств, установ, товариств, організацій, незалежно від форм власності та їх приналежності до міністерств і відомств, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які користуються маломірними (малими) суднами та плавають ними на річках, озерах, водосховищах, ставках та інших поверхневих водних об’єктах області.


В Правилах враховані принципи збалансованості та передбачуваності регуляторної політики, за якими суб’єкти господарювання можуть здійснювати планування своєї діяльності, досягнути ефективності за умови дотримання вимог  Водного кодексу України, іншого чинного законодавства щодо загального водокористування, безпеки судноплавства, охорони життя людей на воді та навколишнього середовища при мінімально необхідних витратах ресурсів.


При цьому впровадження вказаного регуляторного акту дасть можливість відповідно до чинного законодавства забезпечити щорічні додаткові надходження коштів до місцевих бюджетів від сплати нормативних зборів за оформлення дозволів, ліцензій, патентів тощо на право провадження господарчої діяльності на водних об’єктах області.


 


Поданий розробником аналіз регуляторного впливу  відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики для суб’єктів господарювання».


Проект регуляторного акта «Про правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Рівненської області»та аналіз його регуляторного впливу розглядався на засіданнях постійних комісій обласної ради за участю представників засобів масової інформації.


Комісії вважають за необхідне опублікувати зазначений регуляторний акт в газеті обласної ради «Вісті Рівненщини» після прийняття його обласною радою як цілісного документа для інформування районних, міських, селищних та сільських рад, де є поверхневі водні об’єкти, а також громадськості з метою подальшого здійснення регуляторної діяльності.


Крім цього, комісії також вважають за доцільне делегувати повноваження щодо здійснення відстеження результативності регуляторного акта головному розробнику документа – Прип’ятському регіональному представництву Головної державної Інспекції України з безпеки судноплавства, про що інформувати обласну раду у терміни, визначені Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.


У зв’язку із прийняттям зазначеного регуляторного акта комісії пропонують визнати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради від 28 травня 2004 року №349 «Про Правила користування маломірними суднами на водних об’єктах Рівненської області» та від 20 серпня 2004 року №411 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 травня 2004 року № 349 «Про Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Рівненської області».


 


 Голова постійної комісії обласної ради з економічних питань та комунальної власності – головної комісії з питань розгляду регуляторних актів


 


 


Г.Мініч


Голова постійної комісії обласної ради з питань екології, природокористування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – відповідальної комісії з питань розгляду регуляторних актів


 


О.Рудик


 


Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення обласної ради


„ Про Правила користування маломірними (малими) суднами


на водних об’єктах Рівненської області”


 


1.       Проблема, яку передбачається вирішити


 


а) Опис проблеми та її проявів.


Правила користування маломірними (малими) судами на водних об’єктах області (надалі – Правила) встановлюють основні вимоги при експлуатації маломірних (малих) суден та баз стоянки для них, порядок їх державної реєстрації та  плавання  на внутрішніх водних шляхах області.


Правила користування маломірними (малими) судами на водних об’єктах області (надалі – Правила) розроблені на підставі статей 8, 67 Водного кодексу України, Постанови КМУ від 30.12.1998 № 2098 «Питання безпеки судноплавства України», Постанови КМУ від 08.06.1998 № 814 «Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті» та Постанови КМУ від 26.09.1997 № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України», є керівним і нормативним документом для місцевих органів державної виконавчої влади, державних інспекторів структурних підрозділів Держфлотінспекції України, Регістра судноплавства України, інспекції Головного державного реєстратора флоту та власників маломірних (малих) суден і баз для їх стоянки.


Ці Правила не скасовують вимог інших Правил та нормативних актів, пов’язаних з безпекою судноплавства, дія яких поширюється на всю територію України. За умови додержання вимог законодавства повинна здійснюватися певна процедура отримання дозволів і права на користування маломірними (малими) судами, а також їх експлуатація, збереження, державна реєстрація та внутрішній облік, охорона праці, життя людей на воді та охорона навколишнього середовища.


 


б) Причини виникнення.


Правила користування маломірними (малими) судами на водних об’єктах області затверджені обласною радою у 2004 році (рішення від 28 травня 2004 року №349 із змінами від 20 серпня 2004 року № 411).


За період з 2003 року по теперішній час в Україні введено в дію нову нормативно-правову базу, яка пов’язана із судноплавством.


У зв’язку із внесенням змін 07.03.2006 до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 №1069 «Про порядок реєстрації суден в Україні» змінився орган державної реєстрації маломірних суден. Міністерством транспорту України листом від 13.08.2007 №3665/18/14-07 запропоновано внести зміни до існуючих Правил користування маломірними суднами.


Правила відкориговані відповідно до чинного станом на 01.12.2007 законодавства і нормативно-правових актів України, викладені в новій редакції і погоджені з Держфлотінспекцією, згідно з вимогами статті 67 Водного кодексу України.


в) Чому не вирішує ринок


Ринок не вирішує цю проблему, оскільки вона вирішується тільки шляхом державного регулювання та встановлення певних правил.


г) Чому не діють нормативно-правові акти


Інших нормативно-правових актів щодо користування маломірними   (малими)   суднами   не існує.


д) Для кого проблема  має вплив 


Ці Правила є обов'язковими для виконання на території Рівненської області для всіх суб’єктів господарювання, підприємств, установ, товариств, організацій, незалежно від форм власності та їх  приналежності  до  міністерств  і  відомств,  громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які користуються маломірними (малими) суднами та плавають ними на річках, озерах, водосховищах, ставках та інших поверхневих водних об'єктах області.


 


2. Цілі державного регулювання


Ціллю впровадження підготовленого проекту рішення є:


–         посилення контролю за дотриманням вимог безпеки плавання маломірними (малими) суднами на водних об’єктах, встановлених Правилами, а також забезпечення охорони праці, життя людей на воді та охорони навколишнього середовища.


–         підвищення персональної відповідальності юридичних і фізичних осіб, яким належать вказані судна (бази для стоянки), або які використовують їх за договорами оренди, за забезпечення безпеки плавання маломірних (малих) суден та безпечну експлуатацію баз для їх стоянки.


 


3. Альтернативи та їх оцінки.


Згідно зі статтею 8 Водного кодексу України встановлення Правил користування маломірними суднами на водних об’єктах належить до відання та виключної компетенції обласних рад у галузі регулювання водних відносин на їх території. Користування водними об’єктами для плавання на маломірних суднах (веслових, моторних човнах) дозволяється згідно зі статтею 67 Водного кодексу України з дотриманням правил, що встановлюються обласною радою за погодженням з Українською державною інспекцією Регістру і безпеки судноплавства. Ці Правила погоджені Укрдержфлотінспекцією 11.12.2007.


Дотримання Правил сприятиме дотриманню порядку державної реєстрації та плавання на внутрішніх водних шляхах області, а також наповненню місцевих бюджетів.


 


4. Механізми,  використані в документі.


а) Механізми, які пропонується впровадити


Керівники підприємств, організацій, установ, суб’єкти підприємницької діяльності, які мають на балансі маломірні (малі) судна, зобов’язані мати оформлені відповідно до чинного законодавства дозволи, ліцензії на право користування маломірними суднами, здійснити відповідне облаштування баз-стоянок, переправ, місць відпочинку тощо. За наявності на базі для стоянки маломірних (малих) суден прокатного пункту вони зобов`язані оформити відповідний патент, а також при здійсненні перевезень пасажирів і вантажів маломірними (малими) суднами отримати ліцензію на право провадження господарчої діяльності відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Господарського кодексу України.


Дозвіл на плавання  маломірними  (малими) суднами  на водних об'єктах у нерестовий період з метою використання їх у господарських цілях, для перевезення людей і вантажів надається виконавчими органами місцевої влади за погодженням з органами рибоохорони при умові, що ці судна пройшли щорічний техогляд і допущені до експлуатації.


Маломірні (малі) судна, що використовуються на водних об’єктах, після реєстрації в Судновій книзі України або в Судновому реєстрі України повинні бути приписані, з дозволу адміністрації бази, до конкретної стоянки і занесені в Журнал обліку приписного флоту.


На судноплавних ділянках річок області будівництво повітряних та підводних  переходів, залізничних і автодорожніх мостів дозволяється за проектами, погодженими з державним підприємством "Укрводшлях" та Держфлотінспекцією України.


Порядок виходу у плавання маломірних (малих) суден на водних об'єктах, розташованих у контрольованій прикордонній зоні (смузі),  встановлюється підрозділами прикордонних військ за погодженням з структурним підрозділом Держфлотінспекції України. Для плавання на водних об’єктах, розташованих в прикордонній зоні, на судні, що не перебуває на обліку в місцевому підрозділі прикордонних військ, судновласник повинен отримати спеціальну перепустку в органах прикордонної служби.


Контроль за дотриманням вимог безпеки плавання маломірних (малих) суден на водних об’єктах, встановлених Правилами, здійснюють відповідні місцеві державні адміністрації та місцеві органи виконавчої влади.


Державний нагляд за безпекою плавання маломірних (малих) суден, за безпечною експлуатацією баз для стоянки маломірних (малих) суден, здійснює Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства.


Вимоги Держфлотінспекції України є обов’язковими для виконання всіма судновласниками, судноводіями, а також посадовими особами, відповідальними за безпеку судноплавства, експлуатацію, користування суднами та базами для їх стоянки.


б) Основні заходи,  які будуть вжиті


            Вказане рішення дозволить місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування спільно з державними інспекторами структурних підрозділів Держфлотінспекції України в Рівненській області контролювати користування маломірними (малими) судами на водних об’єктах області та дотримання суб’єктами господарювання встановлених Правил, в тому числі наявність оформлених відповідних дозволів, ліцензій, патентів,  реєстрації в органах державної реєстрації суден, відповідно до Порядку, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 № 1069 зі змінами та доповненнями.


Реєстрацію маломірних (малих) суден здійснює структурний підрозділ Інспекції Головного державного реєстратора флоту, а рибальських суден, що не підлягають нагляду Регістра судноплавства України, – Укрдержрибгосп.


Маломірні (малі) судна реєструються в Судновій книзі України і в Державному судновому реєстрі України.


Реєстрація, перереєстрація, технічні огляди суден та атестація судноводіїв проводитиметься за умови сплати передбачених зборів, податків та платежів, відповідно до чинного законодавства.


в) Описи причинно-наслідкових зв’язків


            Прийняття рішення обласної ради щодо встановлення Правил дасть можливість посилити контроль за дотриманням принципів загального водокористування, безпекою судноплавства, охорони життя людей на воді та навколишнього середовища відповідно до вимог  Водного кодексу України та іншого чинного законодавства.


           


5. Об╜рунтування можливості досягнення встановлених цілей.


а) Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами влади, фізичними та юридичними особами


Положення даного регуляторного акта розроблені відповідно до вимог Водного кодексу України та інших нормативних документів, де чітко визначені повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Виконання вимог акта фізичними та юридичними особами буде контролюватись Держфлотінспекцією України, податковими, природоохоронними органами та органами місцевого самоврядування.


б) Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії  акта


                        Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі дії акта визначається відповідно до затвердженого в області Порядку та вимог чинного законодавства.   


         За порушення Правил податкові, природоохоронні та правоохоронні органи застосовують штрафні (фінансові) санкції до суб’єктів відповідно до чинних нормативно-правових актів.


                        г) Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта


Контроль за додержанням вимог акта при користуванні маломірними (малими) судами на водних об’єктах області буде здійснюватися протягом всього навігаційного періоду контролюючими органами (державними інспекторами структурних підрозділів Держфлотінспекції України, рибоохоронними органами, органами екологічної безпеки, міліції та прикордонної служби), а також органами державної влади та місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.


Щорічно, до початку навігації, посадові особи, відповідальні за безпеку судноплавства, користування та експлуатацію маломірних (малих) суден, зобов’язані пред’являти маломірні (малі) судна та бази для їх стоянки для огляду контролюючим органам.


 


               6. Очікувані результати.


а) Групи, на які документ  має вплив, опис впливу


Документ має вплив на допущення керівників підприємств, організацій, установ, суб’єктів підприємницької діяльності, які мають на балансі маломірні (малі) судна, до державної реєстрації та внутрішнього обліку, користування і експлуатації маломірних (малих) суден для комерційних чи виробничих цілей, випуску їх у плавання, надання послуг на перевезення пасажирів і вантажів, збереження на базах для стоянки маломірних (малих) суден, організації місць масового відпочинку на водних об’єктах.


 


б) Оцінка вимог і витрат в грошовій формі, сумування результатів


Впровадження проекту рішення дасть можливість відповідно до чинного законодавства забезпечити щорічні додаткові надходження коштів до місцевих бюджетів від сплати нормативних зборів за оформлення дозволів, ліцензій, патентів тощо на право провадження господарчої діяльності на водних об’єктах області.
Сфера впливу


(інтереси громадян, суб’єктів господарювання


та держави)


 


Вигоди


 


Витрати


 


 


Органи державної


влади та місцевого


самоврядування


Органи державної влади та місцевого самоврядування щорічно отримають від впровадження цього регуляторного акта додаткові надходження до місцевих бюджетів в межах (розмірах), встановлених чинним законодавством.


Витрат на прийняття даного регуляторного акту немає.


Суб’єкти господарювання


Отримають законне право займатися підприємницькою діяльністю на водних об’єктах області.


Плата суб’єктів господарювання


за користування маломірними суднами та базами стоянок для них в межах, встановлених чинним законодавством.


Населення (споживачі)


 


Збільшиться зацікавленість населення до участі у масових заходах на воді (екскурсіях, колективних виїздах на відпочинок, спортивно-прикладних змаганнях, демонстраційних показах техніки тощо).


Негативний вплив відсутній.


 


7. Термін дії документа


Термін дії рішення починається з моменту його прийняття. Його дія може бути припинена в разі внесення змін до діючих нормативних документів чи законодавчих актів з питань, визначених у цьому Порядку. 


 


                  8. Визначення показників результативності акта


         а) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта


Плата суб’єктів господарювання за користування маломірними суднами та базами стоянок для них, отримання дозволів, ліцензій, патентів на здійснення господарської діяльності  проводиться в повному обсязі та межах (розмірах), встановлених чинним законодавством.


         б) кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта


Суб’єктами правовідносин користування маломірними (малими) суднами та базами стоянок для них є:


     -    власники маломірних (малих) суден або уповноважені ними особи;


     -    юридичні та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.


        в) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта


   Розмір нормативної плати, яку повинні сплачувати суб’єкти підприємницької діяльності до місцевих бюджетів за користування маломірними (малими) суднами та базами стоянок для них, здійснення масових заходів на воді, регламентується чинним законодавством.


             г) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта


Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднені на сайті облдержадміністрації з грудня 2007 року. В газеті «Вісті Рівненщини» будуть опубліковані рішення і Порядок в редакції, затвердженій сесією обласної ради.


 


9. Заходи по відстеженню результативності акта (збір статистичних даних, розрахунки, опитування  / хто проводить, хто готує зведений звіт).


Контролюючі органи (державні інспектори структурних підрозділів Держфлотінспекції України, податкові, природоохоронні, рибоохоронні органи, органи екологічної безпеки, міліції та прикордонної служби), а також органи державної влади та місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством, здійснюють постійний контроль за виконанням рішення обласної ради і розглядають в установленому порядку виявлені порушення чинного законодавства.


Для відстеження результативності дії даного рішення обласної ради будуть використовуватись статистичні дані та зауваження і пропозиції (за умови їх надходження) від суб’єктів підприємницької діяльності, власників маломірних (малих) суден або уповноважених ними осіб.


Зведена інформація щодо відстеження дії рішення обласної ради буде щорічно подаватись в обласну раду за підсумками року.


Базове відстеження значень буде проведено в термін до 1 року з дня набрання чинності цього акту. Повторне відстеження значень результативності буде проведено через 1-2 роки з дня набрання чинності цього акту.


Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу Прип’ятським регіональним представництвом Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації розглянуті і враховані.


 


 


 Назад до розділу