У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

(Сьоме скликання)

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

від 02 лютого 2017 року                                                                         № 13

 

Про внесення змін до Порядку забезпечення прозорої кадрової політики при підборі керівника комунального підприємства, установи, закладу та організації, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 06.06.2014 №205 (зі змінами)

 

З метою удосконалення забезпечення прозорої та ефективної кадрової політики в управлінні об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, керуючись статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції», статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.  Внести до Порядку забезпечення прозорої кадрової політики при підборі керівника комунального підприємства, установи, закладу та організації, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 06.06.2014 №205, зі змінами від 13.03.2015 № 64, від 07.08.2015 № 218 (далі - Порядок), такі зміни:

1.1. в пункті 9 слова «декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік кандидата на посаду керівника» виключити.

 1.2. пункт 9 доповнити абзацом дванадцятим «У випадках, передбачених чинним законодавством України, кандидати на посаду керівника подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

1.3. в пункті 9.1. після слів «Порядку» доповнити словами «та подання декларації відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

1.4. пункт 9.1. доповнити абзацом другим «Відділ з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради перевіряє факт подання декларації кандидатом шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб,  уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, за 3 робочі дні до початку засідань постійних комісій відповідної сесії Рівненської обласної ради, на якій буде розглядатися питання щодо призначення (погодження призначення, обрання) керівника».

1.5. пункт 9.2. викласти в новій редакції: «При неподанні у встановлені строки необхідних документів, визначених Порядком, та декларації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» відповідна особа (кандидат) Рівненською обласною радою не розглядається, про що відділ з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради письмово інформує ініціатора та повертає подані ним документи».

2. Оприлюднити на сайті Рівненської обласної ради вищезазначений Порядок з урахуванням змін, внесених даним розпорядженням.

            3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної ради                                                                                       М.ДраганчукНазад до розділу