У  К  Р  А  Ї  Н  А


РІВНЕНСЬКА    ОБЛАСНА   РАДА


(П’яте скликання)


 


Р І Ш Е Н Н Я


 


від 27 березня 2009 року                                                                 № 1195


 


Про оголошення територій


об’єктами природно-заповідного


фонду місцевого значення


 


З метою збереження в природному стані надзвичайно цінних природних ландшафтів, відповідно до статті 53 Закону України „Про природно-заповідний фонд України”, статей 15, 53 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, пункту 24 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання облдержадміністрації, рішення Дубровицької районної ради від 18.12.2008 №359 та рішення Млинівської районної ради від 24.12.2008 №386, а також Великоозерянської сільської ради Дубровицького району, Владиславівської сільської ради Млинівського району, за погодженням з постійними комісіями обласної ради, обласна рада


                                               в и р і ш и л а :


1. Оголосити ботанічним заказником місцевого значення „Великоозерянський” у Дубровицькому районі територію площею 6111,0 га на землях державного підприємства „Дубровицьке лісове господарство”, а саме:


– квартали 40-43 Будимлянського лісництва площею 374 га;


– квартали 13, 17, 22-23, 27-30, 34-56 Великочеремельського  лісництва площею 3405 га;


– квартали 1-4, 48-52, 54-63, 65-66  Великоозерянського лісництва площею 2332 га.


2. Оголосити ботанічним заказником місцевого значення „Грабовещина” у Млинівському районі територію площею 4,3 га на землях ДП СЛАП „Млинівський держспецлісгосп”, а саме: квартал 19 виділи № 29, 30, 34.


3. Рекомендувати ДП „Дубровицьке лісове господарство” та ДП СЛАП „Млинівський держспецлісгосп” виготовити проекти землеустрою щодо встановлення меж природно-заповідних об’єктів та забезпечити  дотримання охоронного режиму даних територій.


4. Доручити державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області оформити охоронні зобов’язання, розробити та затвердити положення про новоутворені заказники.


5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, природокористування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи  (Рудик О. В.).


Голова ради                                                                                           О. Ю. Данильчук


 


 


Пояснювальна записка


до проекту рішення „ Про оголошення територій об”єктами природно-заповідного фонду місцевого значення”


 


1. Об╜рунтування необхідності прийняття рішення.


Збереження  та розвиток природно-заповідного фонду  України, зокрема біотичного та ландшафтного різноманіття, формування національної екомережі та її інтеграція до Всеєвропейської екомережі, є актуальним завданням державної політики. Розвиток природно-заповідного фонду є одним із основних пріоритетів екологічної політики держави. Проект рішення обласної ради „Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду області” підготовлено на виконання  Указу Президента  України від 23.05.2005р. № 838 „Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні” в частині розширення  мережі територій та об’єктів  природно-заповідного фонду.


 


2. Мета і завдання прийняття рішення.


            Метою підготовленого проекту рішення є збереження в природному стані надзвичайно цінних  природних  ландшафтів області а також охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин.


 


3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення


             Ботанічні заказники місцевого значення „Великоозерянський” загальною площею 6111,0га та „Грабовещина” загальною площею 4,3га створюються з метою збереження в природному стані  надзвичайно цінних  природних  ландшафтів області.


 


4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання.


Проект даного рішення підготовлено з врахуванням ст. 53 Закону України „Про природно-заповідний України”, ст. 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Закон України „Про місцеве самоврядування України”.


 


 


 


 


 Назад до розділу