• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Рівненська область

Відеоматеріали

Положення обласної радиЗатверджено

розпорядження голови

обласної ради

від 01 серпня 2016 року

238  

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради  третьої-сьомої категорій (далі - конкурс),  крім випадків,  коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного  доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради розпорядженням голови обласної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну  комісію один із заступників голови обласної ради.   До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

            У разі відсутності голови конкурсної комісії повноваження виконує його заступник.

1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті обласної ради, а також просування  по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Умови проведення конкурсу у виконавчому апараті обласної ради відповідно до цього Порядку визначаються головою обласної ради.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою обласної ради за наявності вакантної посади посадової особи у виконавчому апараті обласної ради.

            2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

            - визнані в установленому порядку недієздатними;

            - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

            - у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади  в  установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

            2.3. Особи, які подали необхідні документи до обласної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи виконавчого апарату обласної ради (далі - кандидати).

            2.4. Конкурс проводиться поетапно:

І етап: публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації, зокрема через офіційний сайт обласної ради;

ІІ етап: прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

ІІІ етап: проведення іспиту, співбесіда та відбір кандидатів.

Крім того, з метою виявлення практичних навичок конкурсна комісія має право для осіб, які успішно склали іспит, надавати додаткові завдання.

 

3. Оголошення про конкурс

            3.1. Обласна рада опубліковує оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші офіційні засоби масової інформації,  зокрема через офіційний сайт обласної ради не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників виконавчого апарату обласної ради.

            3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

            - місцезнаходження, адреса та номери телефонів обласної ради;

            - назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

            - основні вимоги до кандидатів, визначені відповідно до типових  професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування;

            - термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

            В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

            3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до  законів, актів Президента  України  та  Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 цього Порядку у виконавчому апараті обласної ради конкурс не оголошується.

 

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

            4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії обласної ради такі документи:

            - заяву про участь у конкурсі;

            - заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6 см;

- копії документів про освіту;

            - декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік згідно з чинним законодавством;

- копію документа, який посвідчує особу (паспорт громадянина України).

            Особи, які працюють у виконавчому апараті обласної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

            4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про  підвищення  кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання,  характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

            4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

            4.4. Кадрова служба виконавчого апарату обласної ради перевіряє  подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

            4.5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за  рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм  повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

            Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він  допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

            4.6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

 

5. Проведення іспиту та відбір кандидатів

            5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією обласної ради з метою  об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

            5.2. Кадрова служба  за  погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

            5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної ради та її структурних підрозділів.

            5.4. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті обласної ради та  перелік питань на перевірку знання законодавства затверджуються головою обласної ради відповідно до цього Порядку.

            5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією обласної ради для призначення на посаду.

            5.6. Конкурсна комісія обласної ради на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату обласної ради.

            5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву посадових осіб виконавчого апарату обласної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без  повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів  для  призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

            5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією  для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

            5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

            5.10. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю  голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

            У рішенні конкурсної комісії,  що подається голові обласної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи виконавчого апарату обласної ради та  визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

            5.11. Засідання  конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається   голові обласної ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

            5.12. Конкурсна комісія обласної ради повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.

5.13. Рішення про призначення на посаду посадової особи виконавчого апарату обласної ради та зарахування до  кадрового  резерву  приймає  голова обласної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

            5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові обласної ради  протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

            5.15. Рішення голови обласної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.Назад до розділу