• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Рівненська область

Відеоматеріали

Положення обласної радиЗатверджено

розпорядженням голови

обласної ради

від 01 серпня 2016 року

238 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб виконавчого апарату обласної ради

 

Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату обласної ради як одного з етапів конкурсу.

 

1. Загальні положення

1.1.Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату обласної ради.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією обласної ради.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб виконавчого апарату обласної ради.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється  з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він  допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується  рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знання Конституції України, Законів України "Про запобігання корупції", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної ради та її структурних підрозділів.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про запобігання корупції", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної ради та відповідного структурного підрозділу (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Перелік питань надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.7. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної ради та відповідних структурних підрозділів затверджуються головою обласної ради.

1.8. Переліки питань можуть розміщуватися на офіційному сайті обласної ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України,  Законів України "Про запобігання корупції", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та питання на перевірку знання законодавства з питань  повноважень обласної ради і роботи відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради  – всього 5 питань.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1)      організаційна підготовка до іспиту;

2)      складання іспиту;

3)      оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

1.12. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2.Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом обласної ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків

4.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П¢ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про запобігання корупції", "Про місцеве самоврядування  в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з питань функціональних повноважень обласної ради та відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про боротьбу з корупцією", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" і достатньо володіють знаннями законодавства з питань функціональних повноважень обласної ради та відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи .

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно – правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени  конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4 Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

                                                                                            Додаток 1

                                                                                             (до п.1.5.)

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про запобігання корупції", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної ради та відповідного

структурного підрозділу

 

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1.            Основні розділи Конституції України.

2.            Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3.            Форма правління в Україні (стаття 5).

4.            Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5.            Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.            Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).

7.            Найважливіші функції держави (стаття 17).

8.            Державні символи України (стаття 20).

9.            Конституційне право на працю ( стаття 43).

10.        Конституційне право на освіту (стаття 53).

11.        Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12.        Конституційне право на охорону здоров¢я (стаття 49).

13.        Обов’язки громадян України (статті 65-68).

14.        Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15.        Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16.        Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17.        Державний бюджет України (стаття 96).

18.        Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19.        Повноваження Президента України (стаття 106).

20.        Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21.        Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22.        Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,117).

23.        Повноваження місцевих державних адміністрацій(стаття 119).

24.        Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25.        Система судів в Україні ( стаття 125).

26.        Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27.        Система адміністративно – територіального устрою України           (стаття 133).

28.        Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29.        Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30.        Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31.        Повноваження територіальних громад за Конституцією України        (стаття 143).

32.        Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33.        Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

"Про запобігання корупції"

1.            Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2.            Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (стаття 3).

3.            Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4.            Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5.            Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6.            Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7.            Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8.            Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9.            Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10.        Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11.        Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12.        Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13.        Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14.        Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15.        Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).

16.        Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17.        Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18.        Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19.        Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20.        Спеціальна перевірка (стаття 56).

21.        Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22.        Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

        

      ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні"

1.            Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2.            Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3.            Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4.            Територіальні громади (стаття 6).

5.            Місцевий референдум (стаття 7).

6.            Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

7.            Виконавчі органи рад (стаття 11).

8.            Громадські слухання (стаття 13).

9.            Органи самоорганізації (стаття 14).

10.        Староста (стаття 141).

11.        Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).

12.        Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).

13.        Питання, які вирішуються обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).

14.        Порядок формування рад (стаття 45).

15.        Сесії рад (стаття 46).

16.        Постійні комісії ради (стаття 47).

17.        Президія обласної ради (стаття 57).

18.        Депутат ради (стаття 49).

19.        Виконавчий апарат обласної ради ( стаття 58 ).

20.        Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

21.        Конфлікт інтересів (стаття 591).

22.        Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (статті 71).

23.        Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74 – 77).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України

"Про службу в органах місцевого самоврядування"

1.            Поняття служби в органах місцевого самоврядування (стаття 1).

2.            Поняття посадової особи місцевого самоврядування (стаття 2).

3.            Поняття посади в органах місцевого самоврядування (стаття  3).

4.            Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування      (стаття 4).

5.            Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

6.            Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

7.            Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

8.            Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

9.            Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

10.        Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).

11.        Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

12.        Фінансовий контроль (стаття 13).

13.        Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

14.        Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування   (стаття 20).

15.        Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

16.        Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

V. Питання на перевірку знання законодавства щодо функціональних повноважень обласної ради та відділу прес-служби

виконавчого апарату обласної ради

1.            Основні функції виконавчого апарату (розділ 2 Положення про виконавчий апарат Рівненської обласної ради).

2.            Структура виконавчого апарату (розділ 3 Положення про виконавчий апарат Рівненської обласної ради).

3.            Основні права та взаємозв’язки виконавчого апарату (розділ 4 Положення про виконавчий апарат Рівненської обласної ради).

4.            Нормативно-правове забезпечення відділу прес-служби (Положення про відділ перс-служби виконавчого апарату обласної ради).

5.            Основні завдання та функції відділу прес-служби (Положення про відділ перс-служби виконавчого апарату обласної ради).

6.            Якими нормативно-правовими документами та актами має керуватись у своїй діяльності консультант відділу прес-служби (посадова інструкція).

7.            Завдання та обов’язки консультанта відділу прес-служби (посадова інструкція).

8.            Загальні засади висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (стаття 2 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації").

9.            Інформаційні служби органів державної влади
та органів місцевого самоврядування (стаття 6 Закону України            "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та    органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації").

10.        Засоби масової інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування (стаття 7 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації").

11.        Основні принципи інформаційних відносин (стаття 2 Закону України "Про інформацію") .

12.        Державна інформаційна політика (стаття 3 Закону України "Про інформацію").

13.        Право на інформацію (стаття 5 Закону України "Про інформацію").

14.        Мова інформації. Основні види інформаційної діяльності  (статті 8, 9 Закону України "Про інформацію").

15.        Доступ до інформації (стаття 20 Закону України "Про інформацію").

16.        Інформація з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України "Про інформацію").

17.        Публічна інформація та принципи забезпечення доступу до публічної інформації (статті 1, 4 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

18.        Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

19.        Публічна інформація з обмеженим доступом (стаття 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

20.        Конфіденційна та таємна інформація (статті 7, 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

21.        Службова інформація (стаття 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

22.        Доступ до інформації про особу (стаття 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

23.        Публічна інформація у формі відкритих даних (стаття 101 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

24.        Розпорядники інформації (стаття 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

25.        Обов’язки розпорядників інформації (стаття 14 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

26.        Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

27.        Строки розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

28.        Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію стаття 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації).

 

 

                                                                                                                       Додаток 2

                                                                                                                         (до п.1.9)

Рівненська обласна рада

             

                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                        Голова конкурсної комісії

 

                                                                  __________     _________________

                                                                      (підпис)                              (прізвище, ініціали)

                                                                  “____”______________ 20___  р.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

 

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

 

1.      Питання на перевірку знання Конституції України.

2.      Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".

3.      Питання на перевірку знання Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.      Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

5.      Питання на перевірку законодавства з питань повноважень обласної ради та роботи структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

 

 

                                                                                                          Додаток 3

                                                                                                            (до п.4.3)

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування

конкурсною комісією обласної ради

від "____"____________ 20__р.,

 

з/п

Прізвище, ім’я

по батькові кандидата

Посада, на яку

претендує

кандидат

Категорія посади,

на яку

претендує

кандидат

 

Номер

білета

Загальна

сума

балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

Голова комісії            _____________                   _____________________

                                         ( підпис)                                                         ( П.І.Б.)

 

Члени комісії             _____________                    _____________________

                                          (підпис)                                                          (П.І.Б.)

                                     _____________                   _____________________

                                          (підпис)                                                           (П.І.Б.)

                                    ______________                  _____________________

                                           (підпис)                                                           (П.І.Б.)

Секретар комісії       ______________                  _____________________

                                            (підпис)                                                          (П.І.Б.)      
Назад до розділу