• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Анонси подій

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Рівненська область

Опитування

Відеоматеріали

Фотогалерея

Альбом не знайдено.

Положення обласної ради
Додаток 1

до рішення Рівненської обласної ради

06.09.2017 № 701

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з оцінки корупційних ризиків

у діяльності Рівненської обласної ради

 

1. Положення визначає порядок провадження діяльності комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради (далі – Комісія).

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки Антикорупційної програми Рівненської обласної ради або під час її періодичного перегляду.

5. Склад Комісії затверджується рішенням Рівненської обласної ради.

6. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

7. Секретар Комісії:

1) готує проекти порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протоколи засідання Комісії;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

8. Процес оцінки корупційних ризиків складається з таких основних етапів:

- організаційно-підготовчі заходи;

- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

- оцінка корупційних ризиків, складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

9. Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план оцінки корупційних ризиків, який затверджується її головою. У робочому плані відображається інформація про:

- об’єкти оцінки корупційних ризиків;

- джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

- методи та способи оцінки корупційних ризиків;

- осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту;

- строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.

Робочий план за необхідності може корегуватися Комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

10. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

1) одержувати від працівників виконавчого апарату Рівненської обласної ради інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на комісію завдань;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також інших працівників виконавчого апарату обласної ради;

3) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

11. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

12. Члени Комісії зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об’єктивними;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів;

6) сумлінно виконувати свої обов’язки;

7) дотримуватися високої культури спілкування.

13. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від загального складу Комісії.

14. Засідання комісії обов’язково проводяться перед підготовкою або переглядом Антикорупційної програми Рівненської обласної ради. Засідання Комісії скликаються головою комісії.

15. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від її загального складу.

16. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання і зберігається у консультанта з питань запобігання та виявлення корупції.

17. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

18. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

19. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради Комісія готує звіт, який затверджується рішенням Рівненської обласної ради та на основі якого готується Антикорупційна програма Рівненської обласної ради.

20. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

 

Перший заступник                                                                                   

голови ради                                                                                            О.В.КорнійчукНазад до розділу