• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Рівненська область

Відеоматеріали

Положення обласної радиЗавантажити електронну версію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної ради

від  10 вересня 2018 91-К

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Рівненської обласної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виконавчий апарат Рівненської обласної ради (далі – виконавчий апарат) утворюється Рівненською обласною радою за поданням голови обласної ради і діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Положення.

1.2. Виконавчий апарат забезпечує здійснення обласною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами.

1.3. У своїй діяльності виконавчий апарат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної ради, Регламентом Рівненської обласної ради та цим Положенням.

1.4. Виконавчий апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами Рівненської обласної державної адміністрації, Апаратом Верховної Ради України, виконавчими органами (апаратами) місцевих рад, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також із закладами, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності.

1.5. Працівникам виконавчого апарату видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.6. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень обласної ради відповідного скликання виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов'язки. У разі зміни радою структури і чисельності виконавчого апарату відповідні працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

Обрання нового складу обласної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, крім помічників та радників (патронатна служба), які можуть бути звільнені в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

2.1. Виконавчий апарат відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. Розробляє і здійснює заходи з підготовки і проведення пленарних засідань обласної ради, засідань її постійних комісій, президії обласної ради, Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, семінарів, нарад тощо.

2.1.2. Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню обласною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, структурними підрозділами Рівненської обласної державної адміністрації, Апаратом Верховної Ради України, виконавчими органами (апаратами) місцевих рад, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також із закладами, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності.

2.1.3. Опрацьовує документи, що надходять до обласної ради, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови обласної ради.

2.1.4. Забезпечує взаємозв'язок голови обласної ради, його заступників, голів постійних комісій обласної ради з районними, міськими радами, обласною та районними державними адміністраціями, територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами.

2.1.5. Опрацьовує проекти рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради, інші документи нормативно-правового характеру, що подаються на підпис керівництву обласної ради на відповідність законодавству.

2.1.6. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови обласної ради проекти розпоряджень із організаційних та кадрових питань.

2.1.7. Бере участь у розробці планів та організації навчання і підвищення кваліфікації депутатів обласної ради, голови, заступників голови обласної ради та працівників виконавчого апарату.

2.1.8. Вивчає та узагальнює досвід роботи органів місцевого самоврядування і надає їм організаційну та методичну допомогу з метою покращення їх роботи, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

2.1.9. За дорученням голови обласної ради проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, що визначені законодавством, надає методичну та організаційну допомогу з удосконалення організації їх роботи.

2.1.10. Здійснює правове забезпечення діяльності обласної ради, надає методичну та організаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами виконавчого апарату та посадовими особами; готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою обласної ради.

2.1.11. Узагальнює депутатські запити, пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях або передані в письмовій формі головуючому на сесіях, доручення виборців, направляє їх виконавцям.

2.1.12. Веде протоколи і стенограми засідань обласної ради, органів обласної ради, оформляє та своєчасно доводить рішення обласної ради та протокольні доручення до виконавців, сприяє у виконанні рішень обласної ради.

2.1.13. Оприлюднює акти обласної ради, її органів та розпорядження голови обласної ради, інші документи на офіційному веб-сайті обласної ради, а також за необхідності в засобах масової інформації.

2.1.14. Веде діловодство, здійснює контроль за проходженням документів у виконавчому апараті.

2.1.15. Здійснює матеріально-технічне і фінансово-господарське забезпечення діяльності обласної ради та її органів.

2.1.16. Забезпечує висвітлення діяльності голови ради, його заступників, голів постійних комісій, депутатів обласної ради у друкованих і електронних ЗМІ.

2.1.17. Узагальнює і подає в ЗМІ інформаційні матеріали з найактуальніших питань діяльності обласної ради.

2.1.18. Забезпечує реалізацію повноважень обласної ради та вирішення в установленому порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

2.1.19. Організовує роботу щодо управління об’єктами, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

2.1.20. Вивчає та аналізує питання управління комунальною власністю, готує пропозиції щодо його вдосконалення.

2.1.21. Сприяє здійсненню обласною радою організаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку.

2.1.22. Забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих обласною радою, в установленому порядку.

2.1.23. Забезпечує реалізацію повноважень обласної ради з питань адміністративно-територіального устрою.

2.1.24. Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень.

2.1.25. Організовує особистий прийом громадян керівництвом обласної ради та забезпечує облік, розгляд скарг і звернень.

2.1.26. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством України та цим Положенням.

 

3. СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

3.1. Очолює виконавчий апарат та здійснює його керівництво голова обласної ради.

3.2. Організовує і контролює роботу виконавчого апарату керуючий справами виконавчого апарату обласної ради – керівник секретаріату, який призначається на посаду розпорядженням голови обласної ради.

У разі відсутності керуючого справами виконавчого апарату обласної ради – керівника секретаріату, його обов’язки виконує заступник керуючого справами виконавчого апарату обласної ради – керівника секретаріату.

3.3. Структура виконавчого апарату, гранична чисельність, фонд оплати праці встановлюється обласною радою за поданням її голови і затверджується рішенням обласної ради.

3.4. Положення про структурні підрозділи виконавчого апарату затверджує голова обласної ради відповідним розпорядженням.

3.5. Керівники та працівники відділів виконавчого апарату призначаються головою обласної ради на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України. Помічники та радники (патронатна служба) призначаються розпорядженням голови ради на період повноважень відповідного голови обласної ради за строковим трудовим договором.

3.6. Кошторис видатків і штатний розпис виконавчого апарату затверджується в установленому законодавством порядку.

3.7. Відділи та посадові особи виконавчого апарату керуються в своїй діяльності положеннями про відділи виконавчого апарату обласної ради та посадовими інструкціями.

 

4. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

4.1. Виконавчий апарат (у тому числі за дорученням керівництва обласної ради) має право:

4.1.1. Утворювати робочі групи для досконалого вивчення і розгляду питань, що вносяться на розгляд керівництва обласної ради, сесії обласної ради, засідань президії обласної ради, Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради тощо.

4.1.2. Залучати вчених, фахівців та спеціалістів структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) Рівненської області для вивчення і розгляду питань, що належать до компетенції Рівненської обласної ради.

4.1.3. Одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, закладів, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Рівненську обласну раду завдань.

4.1.4. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до компетенції Рівненської обласної ради.

4.1.5. Вносити на розгляд керівництва обласної ради проекти рішень обласної ради, розпорядження голови обласної ради, плани, заходи, службові (доповідні) записки та інформацію з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату та обласної ради.

4.1.6. В процесі здійснення покладених на виконавчий апарат завдань взаємодіяти з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, обласними осередками політичних партій.

4.1.7. Здійснювати інші функції і повноваження, передбачені законодавством та відповідно до розпоряджень голови обласної ради.

 Назад до розділу