• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Рівненська область

Опитування

Відеоматеріали

Фотогалерея

Альбом не знайдено.

Положення обласної радиДодаток 1

до рішення Рівненської обласної ради

від 11.03.2016 № 121

 

Положення 

про щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад

 

І. Загальні положення

 

1. Цим Положенням регулюється процедура проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (далі – Конкурс), розроблених об’єднаними територіальними громадами, сільськими, селищними, міськими та районними радами (далі – органами місцевого самоврядування) Рівненської області.

2. Метою Конкурсу є відбір проектів розвитку територіальних громад (далі – проекти), які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку територіальних громад та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

3. Учасниками Конкурсу можуть бути проекти, розроблені органами місцевого самоврядування  Рівненської області, а також проекти, розроблені та подані спільно кількома територіальними громадами.

4. Основні завдання Конкурсу:

-       забезпечення сталого розвитку територіальних громад Рівненської області та їх об'єднань із застосуванням сучасних технологій, інноваційних підходів та оптимізації методів управлінської діяльності;

-       сприяння досягненню завдань Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року та Плану заходів з реалізації Стратегії;

-       забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку територіальних громад Рівненської області;

-       розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій;

-       узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв'язання проблем розвитку територіальних громад Рівненської області та організація просвітницької роботи у громадах.

 

II. Основні напрями, за якими розробляються проекти

 

Орієнтовна тематика проектів розвитку територіальних громад:

1.        Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню.

2.        Розвиток підприємництва.

3.        Реформування системи житлово-комунального господарства.

4.        Удосконалення системи благоустрою населених пунктів.

5.        Удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля.

6.        Розвиток туристичної діяльності.

7.        Розробка та реалізація проектів (програм) з енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері.

8.        Підтримка здорового способу життя населення.

9.        Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці (або кількох одиниць):

10.   Розвиток ефективних механізмів управління громадою.

11.   Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних,  майнових  та  інших  ресурсів  розвитку  місцевого самоврядування.

12.   Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування.

 

III. Організаційне забезпечення Конкурсу

 

1. Організаційно-адміністративне забезпечення Конкурсу здійснюється Конкурсною радою, Дирекцією Конкурсу та Виконавчим адміністратором Конкурсу.

2. Конкурсна рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу, а також визначає його переможців.

Персональний склад Конкурсної ради затверджується рішенням обласної ради. Конкурсну раду очолюють співголови – заступник голови обласної ради, заступник голови облдержадміністрації.

3. До складу Конкурсної ради також можуть входити депутати обласної ради, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою), незалежні експерти та науковці (за згодою).

4. Співголови Конкурсної ради та члени Конкурсної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

5. Конкурсна рада:

-       затверджує план здійснення необхідних організаційно-технічних заходів з проведення Конкурсу;

-       щорічно затверджує пріоритетні напрями для подання проектів на Конкурс, виходячи (але не обмежуючись) з переліку тем, зазначених у розділі II цього Положення;

-       затверджує вимоги до проектів, що подаються на Конкурс та порядок їх оцінювання;

-       визначає переможців Конкурсу, а також рекомендації щодо фінансування проектів переможців;

-       надає консультаційну та організаційну підтримку Дирекції Конкурсу та Виконавчому адміністратору Конкурсу з питань проведення Конкурсу.

6. Рішення Конкурсної ради приймаються простою більшістю голосів від загального складу Конкурсної ради і оформлюються протоколом.

7. Дирекція Конкурсу є виконавчим органом Конкурсної ради. Функції Дирекції Конкурсу виконуються Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації. Очолює Дирекцію Конкурсу директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Для здійснення своїх повноважень Дирекція Конкурсу може залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, громадських організацій, незалежних експертів, науковців.

8. Дирекція Конкурсу:

-       забезпечує підготовку і проведення Конкурсу;

-       є головним розпорядником коштів обласного бюджету, виділених на виконання функцій Виконавчого адміністратора Конкурсу, організаційну та фінансову підтримку реалізації проектів розвитку територіальних громад – переможців Конкурсу. У межах своїх повноважень укладає угоди та здійснює фінансування заходів з організації Конкурсу та реалізації проектів-переможців;

-       бере участь у розробці умов Конкурсу, зокрема у формуванні вимог до змісту проектів, порядку їх оцінки;

-       затверджує порядок реєстрації проектів;

-       координує діяльність Виконавчого адміністратора Конкурсу;

9. Виконавчий адміністратор Конкурсу здійснює методично-методологічну та організаційну допомогу на усіх стадіях реалізації Конкурсу. Виконавчий адміністратор Конкурсу призначається рішенням обласної ради з числа зареєстрованих недержавних неприбуткових організацій, які мають досвід роботи з підтримки розвитку територіальних громад області.

10. Виконавчий адміністратор Конкурсу:

-       бере участь у розробці умов Конкурсу, зокрема, у формуванні вимог до змісту проектів, критеріїв та порядку їх оцінки;

-       здійснює перевірку проектів на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

-       поширює інформацію про Конкурс, форми заявок на участь у Конкурсі та забезпечує організаційно-технічну та інформаційну підтримку Конкурсу; забезпечує проведення експертизи проектів;

-       самостійно або із залученням фахівців здійснює попередню оцінку проектів, готує та надає Дирекції Конкурсу аналітичні висновки за результатами оцінку проектів;

-       організовує та проводить семінари за темами, узгодженими з Дирекцією Конкурсу;

-       здійснює моніторинг реалізації проектів (у тому числі проектів, які реалізовувалися у рамках Конкурсів минулих (не більше трьох років) та звітує перед Конкурсною радою.

 

IV. Фонд Конкурсу

 

1. Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з проведення конкурсів (включаючи фінансування виконання повноважень Виконавчого адміністратора), організаційну та фінансову підтримку реалізації проектів розвитку територіальних громад – переможців Конкурсу, реалізації проектів у відповідному бюджетному періоді, та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Витрати на виконання повноважень Виконавчого адміністратора Конкурсу визначаються рішенням Конкурсної ради та не можуть перевищувати 10% від загального фонду Конкурсу.

 

 

V. Процедура проведення Конкурсу

 

1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення Конкурсної ради.

Офіційне повідомлення про Конкурс та умови його проведення розміщуються на веб-сторінках Рівненської облдержадміністрації, Рівненської обласної ради та Виконавчого адміністратора Конкурсу із зазначенням кінцевого терміну подання заяв та умов  участі  у ньому.

2. Розробка проектів, що подаються на Конкурс, здійснюється органами місцевого самоврядування Рівненської області. Вони мають право залучати до розробки проектів незалежні громадські, наукові, консультативні організації, у тому числі міжнародні або іноземні.

3. Вимоги до написання та подання проектів та форма проектної заявки затверджуються рішенням Конкурсної ради.

4. У процесі підготовки проектів їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, до Дирекції Конкурсу та Виконавчого адміністратора Конкурсу для одержання додаткової інформації. Відповідь надається протягом п'яти робочих днів після одержання запиту.

За необхідності Виконавчий адміністратор Конкурсу може організовувати навчальні семінари на теми, узгоджені з Дирекцією Конкурсу.

5. Проекти, подані учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної ради тільки у випадку їх реєстрації в установленому порядку. Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється Виконавчим адміністратором Конкурсу.

6. Виконавчий адміністратор Конкурсу розпочинає приймання заявок на участь у Конкурсі з дня опублікування офіційного повідомлення.

Подання проектів на Конкурс здійснюється упродовж терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.

7. Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі розглядаються заяви на участь у Конкурсі. Виконавчим адміністратором Конкурсу приймається рішення щодо відповідності документів, поданих претендентом, умовам участі у Конкурсі та щодо реєстрації претендента як учасника Конкурсу, або щодо відмови у реєстрації, у разі невідповідності документів вимогам щодо участі у Конкурсі.

Підставою для відмови у реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є:

-                 невідповідність претендента вимогам пункту 3 розділу І цього Положення;

-                 невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;

-                 недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

-                 порушення інших умов, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

Відмова у реєстрації може бути оскаржена до Дирекції Конкурсу впродовж трьох днів після її одержання.

У разі відмови у реєстрації для участі в Конкурсі апліканти мають право подати удосконалений варіант конкурсної документації, але не пізніше кінцевого терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.

Виконавчий адміністратор Конкурсу забезпечує проведення експертизи проектів, готує та надає Дирекції Конкурсу аналітичні висновки за результатами оцінки проектів.

Дирекція Конкурсу розглядає результати проведеної оцінки проектів разом з Виконавчим адміністратором Конкурсу, проектами та рецензіями на кожний окремий проект та вносить пропозиції Конкурсній раді щодо визначення його переможців.

На другому етапі Конкурсна рада приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу із врахуванням висновків Дирекції Конкурсу.

8. Рішення Конкурсної ради є підставою для оголошення результатів Конкурсу.

9. Фінансування заходів з реалізації проектів, а також відповідне звітування органів місцевого самоврядування – переможців Конкурсу, здійснюється відповідно до угод, укладених Дирекцією з переможцями Конкурсу та причетними органами виконавчої влади і місцевого самоврядування.

 Назад до розділу