• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Рішення обласної ради 6 скликання

Опубліковано: 15.09.2015

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Шосте  скликання

(Тридцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 вересня 2015 року                                                                                            № 1545

 

Про Програму підтримки фермерських господарств Рівненської області на 2016 – 2020 роки

 

Враховуючи подання Рівненської облдержадміністрації, Закону України "Про фермерське господарство", на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення стабільного і всебічного розвитку агропромислового комплексу області, за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 09.07.2015 № 356 Програму підтримки фермерських господарств Рівненської області на 2016 – 2020 роки, що додається.

2. Обласній державній адміністрації:

-             забезпечити організацію виконання Програми;

-             передбачати в межах наявних фінансових ресурсів кошти на реалізацію Програми

-             інформувати обласну раду про хід виконання Програми щороку до 30 січня.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Дубас П.А.), з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села (Брошук І.С.).

 

Голова ради                                                                                        М.М.Кириллов


Результати голосування


 

СХВАЛЕНО

Розпорядженням голови облдержадміністрації

09. 07. 2015 № 356

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

 11.09.2015 № 1545

 

Програма

підтримки фермерських господарств Рівненської області

на 2016 - 2020 роки

Програма підтримки фермерських господарств Рівненської області на
2016 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про фермерське господарство”, на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та з метою підтримки фермерських господарств області.

В області створено понад 500 фермерських господарств, які здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції, зокрема овочів, картоплі, зерна, молока, м’яса.

Однак, нестабільна цінова політика щодо виробленої продукції, існуючий диспаритет цін та інші фактори стримують розвиток фермерства, негативно впливають на рентабельність виробництва.

 

Мета Програми

Метою Програми є поліпшення економічної ефективності роботи  фермерських господарств, застосування сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, зниження її собівартості та підвищення рентабельності, збільшення кількості фермерських господарств, розширення площ обробітку землі, збільшення поголів’я худоби та підвищення її продуктивності.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

коштів обласного бюджету та місцевих бюджетів;

інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Кошти із обласного бюджету отримують фермерські господарства, зареєстровані на території області, що здійснюють виробничу діяльність, шляхом надання пільгових кредитів голові (засновнику) фермерського господарства.

Стимулювання фермерських господарств здійснюється шляхом надання із обласного бюджету поворотної фінансової допомоги на виробничі потреби з  терміном її погашення до п’яти років.

Виділення коштів з обласного бюджету на Програму здійснюватиметься  на підставі розрахунків департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, які подаються щороку департаменту фінансів облдержадміністрації.

Порядок надання та використання кредитів для підтримки фермерських господарств Рівненської області додається.

 

Відповідальність, звітність і контроль

Голова (засновник) фермерського господарства несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність документів, наданих для отримання поворотної фінансової допомоги, нецільове використання одержаних коштів та своєчасне і в повному обсязі повернення коштів, отриманих на поворотній основі.

Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету подається у встановленому законодавством порядку.

 

Очікувані результати Програми

Реалізація Програми сприятиме поліпшенню матеріально-технічної та ресурсної бази, що дасть можливість збільшити обсяг виробництва сільськогосподарської продукції, позитивно вплине на її якість, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби.

Очікується:

покращення фінансово-економічного стану фермерських господарств;

поповнення фермерських господарств сільськогосподарською технікою, обладнанням та інвентарем;

використання високопродуктивного насіннєвого матеріалу;

дотримання технологічних вимог вирощування сільськогосподарських культур, своєчасного збирання врожаю;

нарощування поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності, зміцнення кормової бази для тваринництва.

 

Додаток

до Програми підтримки фермерських господарств    Рівненської області

на 2016 - 2020 роки

 

 

Порядок

надання та використання кредитів для підтримки  фермерських господарств Рівненської області

 

Цей Порядок розроблений з метою забезпечення ефективної реалізації Програми підтримки фермерських господарств Рівненської області на 2016 –
2020 роки.

 

I. Загальні положення

1. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають такі значення:

кредит – сума коштів, що надаються особам, які є головами (засновниками) фермерських господарств, за рахунок кредитних ресурсів  Рівненського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд), виділених з місцевих бюджетів для фінансування Програми підтримки фермерських господарств Рівненської області на 2016 - 2020 роки;

позичальник – особа, яка є головою (засновником) фермерського господарства, що створене і зареєстроване в Рівненській області, та якому наданий кредит за рахунок ресурсів Фонду;

кредитна угода – угода, укладена відповідно до цього Порядку між Фондом та  позичальником, яка визначає умови надання кредиту позичальнику, погашення позичальником заборгованості за кредит і внесення плати за користування ним, та інші умови.

2. Кредитування фермерських господарств є прямим, адресним (цільовим), поворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів Фонду на цілі, передбачені Програмою підтримки фермерських господарств  області на 2016 – 2020 роки.

Кредитними ресурсами Фонду є кошти загального та спеціального фондів  обласного бюджету та місцевих бюджетів, виділені на виконання Програми підтримки фермерських господарств Рівненської області на 2016 - 2020 роки, а також кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3. Позичальниками можуть бути голови (засновники) фермерських господарств, створених та зареєстрованих в  Рівненській області.

4. Пільговий кредит  не надається фермерським господарствам, які мають заборгованість перед Фондом, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів, або які мають заборгованість перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі) та Пенсійним фондом України.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання або нецільового використання бюджетних коштів позичальник повертає у місячний термін до бюджету одержані кошти і припиняється надання Фондом позичальнику кредиту протягом поточного та наступних бюджетних років.

 

II. Умови надання кредиту позичальникам

1. Кредит надається позичальникам з забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів, в сумі, що не перевищує:

100 тис. гривень - для придбання сільськогосподарської техніки, причіпного інвентарю, обладнання, пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин;

200 тис. гривень - для підтримки  розвитку тваринницької галузі –  витрати, пов’язані з будівництвом та реконструкцією тваринницьких приміщень, закупівлею поголів’я сільськогосподарських тварин та обладнання  для тваринницьких приміщень.

2. Кредит надається на строк до п’яти  років.

3. Плата за користування кредитом становить 2 відсотки річних, які спрямовуються на витрати з обслуговування кредиту.

 

III. Порядок оформлення і видачі кредиту

1. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди між Фондом та позичальником, що укладається після підтвердження  позичальником права на його одержання та визначення суми кредиту.

2. Рішення про надання кредиту або відмову у наданні кредиту приймає правління Фонду за участю представників:

департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;

департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації;

голови асоціації фермерів та землевласників Рівненської області (за згодою).

3. Кредит надається на підставі наданих позичальником документів, засвідчених в установленому порядку:

заяви на ім’я голови правління Фонду про надання кредиту;

клопотання управління (відділу) агропромислового розвитку районної державної адміністрації і голови районної асоціації фермерів та приватних землевласників про надання кредиту;

ксерокопії 1, 2, 11 сторінок паспорта та ідентифікаційного коду;

копії  статуту фермерського господарства;

довідки (витягу, виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і довідки про включення юридичної особи до ЄДРПОУ;

копій документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

довідки про банківські реквізити позичальника - фізичної особи в АТ “Ощадбанк”;

бізнес-плану ;

проектно-кошторисної документації (для будівництва або реконструкції);

довідки, виданої відповідним органом Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України за місцем реєстрації фермерського господарства, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

балансу та звіту про фінансові результати господарської діяльності фермерського господарства за останній звітний період;

договору  застави майна (рухомого, нерухомого) та майнових  прав.

4. Зобов’язання фермерського господарства за кредитним договором мають забезпечуватися договором застави майна (рухомого, нерухомого) та майнових прав, майно повинно бути ліквідним.

5. Дієздатність і достатність  форм забезпечення кредиту визначаються Фондом.


IV. Умови погашення кредиту

1. Погашення кредиту розпочинається через рік після надання кредиту та відбувається рівними частинами щороку.

Одночасно із внесенням платежів з погашення суми основного боргу позичальник сплачує відсотки за користування кредитом згідно з графіком повернення отриманих кредитних коштів, який складається одночасно з підписанням кредитного договору та є невід’ємною його частиною.

Позичальник має право на дострокове погашення кредиту.

Зміни та доповнення до кредитної угоди оформляються додатковою угодою, набирають чинності після підписання їх сторонами кредитної угоди і є її невід’ємною частиною.

2. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов'язань за кредитною угодою оформляється відповідним актом сторін кредитної угоди.

3. У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди Фонд відповідно до законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди.

4. Позичальник несе особисту відповідальність за достовірність документів, наданих для отримання пільгового кредиту. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту, передбачених цим Порядком, до нього застосовуються санкції згідно з чинним законодавством.

5. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.

 

Назад до розділу