Рішення обласної ради 6 скликання

Опубліковано: 05.05.2011 15:12:22

У  К  Р  А  Ї  Н  А


РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА   РАДА


Шосте   скликання


(П’ята сесія)


Р І Ш Е Н Н Я


від 22 квітня 2011 року                                                                                  № 263


 


Про оголошення  територій та об’єктів природно-заповідного фонду області


 


З метою збереження в природному стані надзвичайно цінних природних ландшафтів, відповідно до статті 53 Закону України „Про природно-заповідний фонд  України”, Закону України „Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, керуючись статтею 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням із землекористувачами, постійними комісіями обласної ради,  обласна рада


в и р і ш и л а :


1.Оголосити пам’ятками природи місцевого значення  природні об’єкти на території Бугринської сільської ради Гощанського району згідно з додатком.


2. Землекористувачам виготовити проекти землеустрою щодо встановлення меж природно-заповідних об’єктів та забезпечити дотримання охоронного режиму даних територій.


3.Рекомендувати:


- державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області оформити охоронні зобов’язання, розробити та затвердити положення про новоутворені пам’ятки природи;


- державній екологічній інспекції в Рівненській області здійснювати контроль за дотриманням природоохоронного законодавства на території об’єктів, зазначених в додатку.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища  (Грицайчук В.П.).


Голова ради                                                                                     Ю.С.Кічатий


 


Додаток до рішення


Рівненської обласної ради


22. 04. 2011 № 263


 


П Е Р Е Л І К   природних  об’єктів,


які оголошуються пам’ятками природи місцевого значення


 
Назва об’єкта


Місце розташування об’єкта


Площа


(га)


Власники або користувачі природних об’єктів


Коротка характеристика об’єкта


Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Угілецька тополя”


Поблизу с.Угільці Гощанського району


0,01


Бугринська сільська рада


Старе дерево виду тополі білої з обхватом 9,06 м, діаметром 2,8м, висотою 25-27м, орієнтовний вік –
400-420 років


Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Дуб башинський”


Село  Башине Гощанського району


0,01


Бугринська сільська рада


Єдине віковічне дерево дуба звичайного на території села Башине. Обхват стовбура на висоті 1,3 м складає 3,06 м, висота – 27-30 м, орієнтовний вік –
250-280 років.


Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Башинська криничка” загальною площею 0,10га


Село  Башине Гощанського району


0,1


Бугринська сільська рада


Джерело з водою високої якості, з витратою води
2,16 м3/добу.


Поблизу джерела виявлено вид, занесений до Європейського червоного списку –маточник болотний.


 


Перший заступник


голови обласної ради                                                                          М.П.КривкоПояснювальна записка


до проекту рішення    „Про оголошення  територій та об’єктів  природно-заповідного фонду області”


 


1. Об╜рунтування необхідності прийняття рішення.


Збереження  та розвиток природно-заповідного фонду  України, зокрема біотичного та ландшафтного різноманіття, формування національної екомережі та її інтеграція до Всеєвропейської екомережі, є актуальним завданням державної політики. Розвиток природно-заповідного фонду є одним із основних пріоритетів екологічної політики держави.


 


2. Мета і завдання прийняття рішення.


 


            Метою підготовленого проекту рішення є збереження в  природному стані  надзвичайно цінних  природних  ландшафтів   області. 


 


3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.


             Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення „Угілецька тополя” площею 0,01га, „Дуб башинський” площею 0,01га та гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Башинська криничка” площею 0,10га створюються з метою збереження в природному стані надзвичайно цінних природних  ландшафтів області.


 


4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання.


Проект даного рішення підготовлено з врахуванням  ст. 53 Закону України „Про природно-заповідний України”, ст. 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” , Закон України „Про місцеве самоврядування”, Закону України „Про Загальнодержавну  програму формування національної екологічної мережі  України на 2000-2015 роки”.


 


 


Начальник держуправління                                                  П.Колодич