• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 10.11.2016

 

 

У  К  Р А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

 

 

(Восьма сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 листопада 2016 року                                                             № 322

 

Про Обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016 – 2018 роки

 

Враховуючи подання облдержадміністрації, з метою реалізації вимог Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» та наказу Міністерства соціальної політики України від 06 листопада 2015 року
№ 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки, схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 492 (далі – Програма), що додається.

2. Обласній державній адміністрації:

при формуванні обласного бюджету на відповідні роки передбачити щорічні бюджетні асигнування, необхідні для реалізації Програми, в межах наявних фінансових ресурсів;

-  спільно з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, причетними організаціями, установами забезпечити організацію та виконання Програми;

-  про хід виконання Програми щорічно інформувати обласну раду за підсумками року до 1 лютого.

3. Рекомендувати районним, міським радам спільно з райдержадміністраціями, виконкомами міст обласного значення розробити відповідні Програми та передбачати кошти на її реалізацію в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Взяти до уваги, що фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок видатків державного, обласного та місцевих бюджетів, а також з залученням позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні обласної ради з питань гуманітарної політики (Черній А.Л.), з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства (Вервега М.С.), з питань бюджету, фінансів та податків (Благодир Ю.А.).

 

 

Голова ради                                                                         М.М. Драганчук


ЗАХОДИ


 

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації
від 17 серпня 2016 року № 492

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рівненської обласної ради
від 04 листопада 2016 року № 322

 

 

 

Обласна програма

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016 – 2018 роки

 

 

І. Загальні положення

 

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства»; Указ Президента України від
16 грудня 2011 року  № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»; постанови Кабінету Міністрів України від
23 липня 2008 року № 682 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», від 24 вересня 2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»; наказ Міністерства соціальної політики України від 06 листопада 2015 року № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні».

За результатами аналізу, станом на 01 січня 2016 року в області проживало 1845 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: 250 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право власності на житло, 1402 дитини цієї категорії мають житло на праві користування, 193 дитини не мають житла. Досягли повноліття протягом                 2015 року 263 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них мали житло у придатному для проживання стані 126 дітей вищезазначеної категорії, у непридатному для проживання стані – 3 особи, ще 134 особи потребували забезпеченням житлом.

Законодавство України гарантує право на позачергове отримання впорядкованого житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа. Проте, упродовж 2015 року в області отримали житло лише 5 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 3,6 відсотка потреби.

2

 

ІІ. Мета та шляхи її досягнення

 

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа:

ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

вивчення технічного стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

упорядкування житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;

формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності, та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах,  строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

 

ІІІ. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету (30%), місцевих бюджетів (70%) на умовах співфінансування та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

        

Виконання Програми дасть змогу:

         забезпечити збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

         провести  обстеження  стану  житлових  приміщень,  що  перебувають у

 

3

 

власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінку вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, скласти проектно-кошторисну документацію на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог;

реконструювати чи відремонтувати житло, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми;

         визначити потребу в забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сформувати бюджетні наміри для вирішення цього питання;

         вирішити питання щодо взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла;

         забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом;

         надати тимчасове житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

         запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

 

 

 

 

 

 

Назад до розділу