Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 28.12.2016

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме  скликання

(Дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2016 року                                                                       № 403

 

Про Обласну програму “Ліси Рівненщини” на 2016 2020 роки

 

З метою поліпшення екологічної та природної ситуації в області, забезпечення відтворення лісів, проведення лісогосподарських заходів і утримання лісів в належному санітарному стані відповідно до статті 31 Лісового кодексу України, статті 40 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” за погодженням з постійними комісіями та президією обласної  ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11.11.2016 № 686 Обласну програму “Ліси Рівненщини” на 2016-2020 роки (далі - Програма), що додається.

 

2. Обласній державній адміністрації:

 

        - забезпечити виконання заходів Програми;

- про хід виконання Програми щорічно інформувати обласну раду до       1 березня .

 

3. Взяти до уваги, що фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, власних коштів лісокористувачів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (Валявка В.Я.) та з питань бюджету, фінансів та податків (Благодир Ю.А.).

 

Голова ради                                                                     М.М. Драганчук


Додаток


 

 


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 11 листопада 2016 року № 681

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 23 грудня 2016 року

403

 

 

 

Обласна програма

“Ліси Рівненщини” на 2016 2020 роки

 

         Загальна площа лісів Рівненської області становить 849,6 тис. га. З них у користуванні Державного агентства лісових ресурсів України – 797,3 тис. га, Міністерства оборони України - 11,4 тис. га, землі спеціалізованих кооперативів – 40,3 тис. га.

За останні 5 років значно поліпшився якісний склад деревостанів області. Значні зміни відбулися в лісах Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, а саме: збільшилась загальна площа земель державного лісового  фонду на 226  га, зросла площа, вкрита  лісовою рослинністю  земель з перевагою дуба,  на 339  га. Загальний запас деревини за цей період зріс з 115391,45 до 121658,73 тис. куб. метрів, зокрема соснових з 83493,09 до 87466,7 тис. куб. метрів.

         Лісовідновні заходи передбачається здійснювати в обсягах, які забезпечать  повне  заліснення площ зрубів від рубок головного користування в межах розрахункової лісосіки, суцільних санітарних рубок, тощо.

         Роботи з лісовідновлення будуть спрямовані на підвищення біологічної стійкості та продуктивності насаджень шляхом введення до їх складу  високопродуктивних  швидкоростучих порід – інтродуцентів  (модрини, бука,  ялини, дуба червоного та інших), створення плантаційних лісових культур та  шляхом переведення  лісового насінництва на генетико-селекційну основу, що передбачає  створення  нових об'єктів постійної лісонасіннєвої бази, збільшення обсягів заготівлі  насіння з покращеними властивостями з об’єктів постійної  лісонасіннєвої бази, вирощування  садивного матеріалу та створення лісових культур з його використанням, що  дасть можливість, як твердять науковці,  підвищити продуктивність  лісів на 15 - 20  відсотків.

        Для виконання робіт з лісовідновлення  на лісових розсадниках державних лісогосподарських підприємств в середньому щороку буде вирощуватись понад 40 млн.  стандартного садивного матеріалу  сіянців та понад 150 тисяч саджанців.

       Упродовж 2010 – 2015 років забезпечено виконання основних планових завдань із лісокультурної та лісогосподарської діяльності. Зокрема, здійснено роботи із лісовідтворення на землях державного лісового фонду на  площі 34,5 тис.  га  (105,3 відсотка плану), в тому числі проведено посів і посадку лісу на площі 21,9 тис. га (106,1 відсотка плану). З метою покращення породного, якісного складу лісів було заготовлено більше 94  тонн   насіння    з покращеними властивостями (158  відсотків плану), вирощено  більше 60 млн. садивного матеріалу із зазначеного насіння та створено 5344 га лісових культур з  його використанням.

       Враховуючи велике природоохоронне значення лісів Рівненщини, в держлісфонді області відведено 188 об'єктів природно-заповідного фонду площею 120,8 тис. га, до складу яких входять: один національний природний парк, один природний заповідник, 2 регіональні ландшафтні парки,                           74 заказники, 29 пам'яток природи, один парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, 80 заповідних урочищ.

         Особлива увага приділяється здійсненню охоронних заходів щодо  виникнення   лісових пожеж, самовільних рубок та боротьби з шкідниками лісу.

 

Мета Програми

 

Метою цієї Програми є виконання основних напрямів ведення лісового господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Розв’язати проблему можливо шляхом:

 

удосконалення системи ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;

 

запровадження:

принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;

          природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;

          збереження біорізноманіття лісів;

 

забезпечення:

          розвитку лісової інфраструктури (будівництво, ремонт та реконструкція доріг лісогосподарського та протипожежного призначення);

          комплексного та ефективного використання лісосировинних ресурсів;

          екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства;

          розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;

розширення регіональної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.

 

Завдання і заходи виконання Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, власних коштів лісокористувачів та інших джерел.

Прогнозні обсяги і фінансування Програми наведено у додатку.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;

створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;

забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;

забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

зменшити загрозу деградації земель.