• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 23.03.2017

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

(Десята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2017 року                                                                                           № 515

 

Про реорганізацію комунального закладу "Тучинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 9, 11 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 585 "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами" зі змінами і доповненнями,  керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Реорганізувати комунальний заклад "Тучинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради шляхом перетворення у комунальний заклад "Тучинський навчально-реабілітаційний центр" Рівненської обласної ради.

2. Затвердити статут комунального закладу "Тучинський навчально-реабілітаційний центр" Рівненської обласної ради, що додається.

3. Рівненській обласній державній адміністрації в установленому порядку:

 утворити комісію з реорганізації комунального закладу "Тучинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради;

здійснити заходи з реорганізації комунального закладу "Тучинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради;

передавальний акт щодо реорганізації закладу подати на затвердження Рівненській обласній раді.

3. Доручити відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо реорганізації комунального закладу "Тучинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з економічних питань та комунальної власності (Бойко В.Я.), з питань бюджету, фінансів та податків (Благодир Ю.А.), з питань гуманітарної політики (Черній А.Л.).

 

                 

Голова ради                                                                       М.М. Драганчук


                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Рішення Рівненської обласної ради

                                                                  від 17 березня 2017 року

                                                                  № 515

                                                                  Голова Рівненської обласної ради

                                                                  _________________  М.М. Драганчук

 

  

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"ТУЧИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 


1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.   Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ТУЧИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Центр).

       Центр є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

       Центр є правонаступником усіх прав та обов'язків комунального закладу "Тучинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради, перейменованого рішенням Рівненської обласної ради від 25.09.2009 № 1357.

1.2.   Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник).

1.3.   Центр керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН "Про права дитини», Законами України "Про освіту",  "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 № 920, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.4.   Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Центр набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5.   Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Центру здійснює Власник.

1.6.   За своїм правовим статусом Центр є комунальним закладом та фінансується з обласного бюджету. Центр є неприбутковою організацією (закладом).

1.7.   Центр самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8.   Центр не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Центру.

1.9.   Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центру. Центр не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10.         У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Центр має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських судах.

1.11.         Найменування Центру:

       - повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТУЧИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

       - скорочене: Тучинський навчально-реабілітаційний центр.

1.12.         Юридична адреса Центру: 35415, Рівненська область, Гощанський район, село Тучин, вулиця Староміська, 10.

 

2.     МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1.   Центр створений з метою реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

2.2.   Тип закладу – навчально-реабілітаційний центр для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку.

2.3.   Основним завданням Центру є:

- забезпечення права дітей із складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

- забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного ріння дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;

- формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров'я, особливостей психофізичного розвитку;

- надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;

- надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу.

2.4.   Предметом діяльності Центру є надання освітніх послуг.

2.5.   Центр може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.6.   Центр може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.7. Центр формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.8. Центр має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.9. Для забезпечення виконання покладених на Центр завдань, зобов’язань Центр має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3.     СТРУКТУРА ЦЕНТУ, ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ВИХОВАННЯ, НАВЧАННЯ, УТРИМАННЯ ДІТЕЙ У ЦЕНТРІ

 

3.1.   Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в Центрі визначаються:

- гнучкою системою навчальної, виховної та корекційно-реабілітаційної роботи;

- створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, поліпшення стану здоров'я з урахуванням характеру порушення розвитку;

- здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами розвитку відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку.

3.2.   Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, і яким не призначений опікун (піклувальник), перебувають в Центрі на повному державному забезпеченні.

3.3.   До Центру приймаються діти з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку.

3.4.   Структурними підрозділами Центру є:

-   дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи цілодобового (п'ятиденного) перебування для дітей віком від 3 до 6 (7) років. У дошкільному відділені функціонують чергові групи у вихідні та святкові дні;

-   спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, де передбачається денне або цілодобове перебування учнів. У складі спеціальної школи-інтернату Центру можуть функціонувати  класи для дітей з будь-якою інвалідизуючою патологією, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення;

- реабілітаційне відділення Центру включає медичну реабілітацію, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка проживає в сім'ї, за станом здоров'я може відвідувати дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою навчання.

3.5.   Гранична норма наповнюваності класів та груп визначається чинним законодавством.

3.6.   Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Центру є двоступеневою:

      

І ступінь – початкова школа: підготовчий, 1-4 класи,

       ІІ ступінь – основна школа: 5-10 класи.

3.7.   За заявами батьків діти з тяжкими порушеннями розвитку можуть лише навчатися у спеціальній школі-інтернаті без проживання в ній.

3.8.   На клопотання батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці, які перебувають на утриманні в Центрі, можуть проживати у своїх сім'ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав.

       Надання такої можливості на період від одного місяця до повного строку навчання в спеціальній школі-інтернаті Центру оформляється наказом директора.

3.9.   Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

3.10.         Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

3.11.         Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.

3.12.         Діти, які отримують у Центрі лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.

3.13.         Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, навчальним планом та програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, надаються відповідно Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого в установленому порядку, за згодою та за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, у межах граничнодопустимого навантаження дитини.

3.14.         Строки навчання у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Центру встановлюються відповідно до актів законодавства.

3.15.         Харчування дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до Закону України «Про дитяче харчування», Закону України «Про дошкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року        № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів».

       Харчування учнів у спеціальній школі-інтернаті здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року №242/329.

       Учні (вихованці) Центру забезпечуються спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення учні забезпечуються відповідно до встановлених норм.

       Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) Центру здійснюється відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затвердженого відповідним центральним органом виконавчої влади.

3.16.         Структурні підрозділи Центру функціонують на підставі положень про структурний підрозділ, які розробляються з урахуванням вимог Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року №852, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Статуту Центру та затверджуються директором Центру.

 

4.     ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦЕНТРУ

4.1.   Класи та групи Центру комплектуються учнями (вихованцями) відповідно до його структури згідно з нормативами наповнюваності.

       Класи та групи Центру комплектуються учнями (вихованцями) з однорідними вадами розвитку, що зумовлюють типологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності.

4.2.   Направлення дітей здійснюється управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації (далі – ПМПК) відповідно до медичних показань і протипоказань та заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

       У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, ПМПК рекомендує навчання з випробувальним строком на один навчальний рік, а за потреби – поглиблене медичне вивчення дитини.

       Після закінчення випробувального строку навчання ПМПК здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

4.3.   Прийом дітей до Центру та формування нових груп у дошкільному
відділенні та класів у спеціальній школі-інтернаті, переведення в інший клас
або вікову групу проводяться до початку навчального року.

       У разі необхідності учні (вихованці) можуть зараховуватися або переводитися до іншого класу та групи протягом навчального року на підставі висновку ПМПК.

4.4.   При зарахуванні дітей до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Центру допускається перевищення віку дітей, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів.

4.5.   Зарахування учнів (вихованців) до Центру проводиться наказом директора на підставі таких документів:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- направлення управління освіти і науки облдержадміністрації;

- копії свідоцтва про народження дитини;

- висновку ПМПК;

- висновку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

- особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

- індивідуальної програми реабілітації для дитини-інваліда;

- довідок про стан здоров'я дитини: медичної карти дитини (ф. №026/о);

- витягу з "Історії розвитку дитини" (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зскрібок на ентеробіоз); копії "Карти профілактичних щеплень" (ф. № 063/о); довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчальний заклад.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

4.6.   Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866.

4.7.   Документи, необхідні для зарахування дитини до Центру, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

4.8.   Протягом року проводяться засідання ПМПК (не рідше ніж двічі на рік) з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-­педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

       За висновком ПМПК у разі поліпшення стану здоров'я, досягнення успіхів у навчанні учні (вихованці) Центру переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини вирішують батьки або особи, які їх замінюють, спільно з відповідним органом управління освітою.

4.9.   За учнем (вихованцем) зберігається місце в Центрі у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

       Загальна тривалість канікул у спеціальній школі-інтернаті Центру протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.10.         Показанням для зарахування до Центру є тяжкі порушення мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку.

4.11.    Загальними протипоказаннями для зарахування дитини до Центру є:

       - епілепсія з частими епілептичними нападами;

- стійкий денний і нічний енурез і енкопрез унаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

- судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

- тяжка глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

- психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

- психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

- інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

- бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

- всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

- туберкульоз.

 

5.     ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1.   Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється у порядку, встановленому Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року №852.

5.2.   Діяльність Центру здійснюється відповідно до робочого навчального
плану, затвердженого управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

       Центр працює з постійним та змінним контингентами вихованців.

       Постійний контингент – це учні спеціальної школи-інтернату та вихованці дошкільних груп дошкільного відділення.

       Змінний контингент – це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку   реабілітаційного   відділення,   які   отримують   психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в умовах сім'ї.

5.3.   Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

5.4.   Навчально-виховний процес у спеціальній школі-інтернаті Центру здійснюється відповідно до Типових навчальних планів, затверджених в установленому порядку.

5.5.   Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами для дітей із складними вадами розвитку, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

       У випадках, якщо діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатися за адаптованими або індивідуальними програмами та планом. Індивідуальні навчальні програми та план розробляються вчителем на основі навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, та робочого навчального плану закладу, погоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником.

5.6.   Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і здійснюється за адаптованими програмами для дошкільних навчальних закладів, у тому числі спеціальних.

5.7.   Освітньо-реабілітаційний процес дітей дошкільного віку будується на основі методик ранньої соціальної реабілітації через педагогічно обґрунтований зміст, форми і методи навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь та навичок, сприяють підготовці їх до навчання в школі.

5.8.   Навчальний процес у Центрі базується з врахуванням вимог лікувально-корекційної роботи. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні та спеціальні корекційні та психолого-педагогічні рекомендації.

5.9.   Дітям зі зниженою працездатністю за рекомендаціями лікарів може встановлюватися індивідуальний розклад навчальних занять.

5.10.         Випускники спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Центру, які закінчили школу ІІ ступеня одержують документ про освіту встановленого зразка.

5.11.         Учасниками навчально-виховного процесу є учні (вихованці), керівники, педагогічні, медичні та інші працівники Центру, батьки або особи, які їх замінюють.

5.12.         Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, високі моральні якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов'язки.

5.13.         Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов'язковою і здійснюється в установленому законом порядку.

 

6.     ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

6.1.   Реабілітаційний процес включає медичну, фізичну, психолого-педагогічну, соціально-побутову реабілітацію згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка відвідує (перебуває, навчається) Центр.

6.2.   Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

       Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-профілактичними), фізичними заходами.

       Система реабілітації у Центрі здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

6.3.   Навчально-реабілітаційний процес здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

6.4.   Комплексна реабілітація в Центрі проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими Міністерством охорони здоров'я відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

6.5.   Медична реабілітація у Центрі передбачає лікувально-профілактичні заходи. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, застосування відповідного обладнання.

       Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру.

6.6.   Лікувально-профілактична робота передбачає профілактику соматичних   захворювань,   створення   умов   для   психічного   розвитку, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. З цією метою медичними працівниками застосовується загальнозміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.

6.7.   Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним медичним персоналом, які організовують проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.

6.8.   Медичні працівники Центру підлягають атестації, яка здійснюється відповідно до положень про атестацію медичних працівників.

6.9.   Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою щороку забезпечують безоплатний медичний огляд вихованців Центру, моніторинг стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів незалежно від форми власності. Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров'я.

6.10.         Психолого-педагогічна реабілітація у Центрі забезпечує дітям із складними вадами розвитку психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку.

       Педагогічна та соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми зі складними вадами розвитку системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

       Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.

 

7.     МАЙНО ЦЕНТРУ

7.1.   Майно Центру становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру.

7.2.   Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Центром на праві оперативного управління.

7.3.   Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

7.4.   Джерелами формування майна Центру є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно, передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 

8.     ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

8.1.   Центр зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

8.2.   Центр не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в застану, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Центр має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

8.3.   Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.4.   Центр у своїй діяльності може співпрацювати з іншими установами (закладами) у спосіб та в межах визначеними чинним законодавством України.

8.5.   Центр не має в своєму складі інших юридичних осіб.

8.6.   Відносини Центру з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

8.7.   Центр має право вступати до об'єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами. У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Центр має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

8.8.   Центр відповідно до чинного законодавства України може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

8.9.   Центр повинен погоджувати з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку. 

8.10.         Центр щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області звіт про виконання планів роботи.

8.11.         Центр веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

8.12.         Центр забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

8.13.         Центр провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

8.14.         Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Центр може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

8.15.         Центр є бюджетною установою. Власні надходження Ліцею-інтернату використовуються в порядку, визначеному законодавством.

8.16.         Фінансування Центру здійснюється на основі кошторису. Штатний розпис Центру розробляється на підставі Типових штатів і затверджується управлінням освіти і науки облдержадміністрації в порядку, передбаченому чинним законодавством. Виходячи з інтересів Центру, навчального процесу та інших поважних причин управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації можуть вводитися додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку.

 

9.     ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

9.1.   Органом управління Центр є Рівненська обласна рада.

9.2.   До компетенції Рівненської обласної ради належить:

- погодження призначення керівника Центру;

- визначення основних напрямків діяльності Центру;

- затвердження та внесення змін до Статуту Центру;

- розпорядження  основними  засобами Центру;

- прийняття   рішення  про  відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

- прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Центру,  його ліквідацію,  затвердження  ліквідаційного  балансу;

- затвердження звітів про виконання  Центром своїх планів роботи;

- погодження штатного розпису Центру в установленому порядку;

- погодження кошторису Центру в установленому порядку;

 

- здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Центром.

Центр визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за попереднім погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку визначеному головою Рівненської обласної ради.

 

Керівник Центру

 

9.3.   Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює Директор (надалі – Керівник), який призначається в установленому порядку управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за погодженням з Рівненською обласною радою шляхом укладання контракту.

9.4.   В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

9.5.   Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

9.6.   Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Центру, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Центру відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

9.7.   Керівник вирішує усі питання діяльності Центру, з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

9.8.   Керівник Центру:

9.8.1.  забезпечує Статутну діяльність Центру;

9.8.2.  вирішує поточні питання роботи Центру;

9.8.3.  вирішує кадрові питання в установленому порядку;

9.8.4.  вирішує питання матеріально-технічного забезпечення;

9.8.5.  організовує ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

9.8.6.  з дотриманням актів законодавства та нормативно-правових актів забезпечує оплату праці працівників Центру;

9.8.7.  укладає договори та угоди, які пов'язані з діяльністю Центру;

9.8.8.  видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

9.8.9.  відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

9.8.10.  має право першого підпису на фінансових документах;

9.8.11.  розпоряджається коштами та майном Центру відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

 

 

9.8.12.  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру згідно з чинним законодавством України;

9.8.13.  затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

9.8.14.  веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає
колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

9.8.15.  накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

9.8.16.  зобов'язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Центру згідно вимог Кодексу законів про працю України;

9.8.17.  створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

9.8.18.  несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Центру;

9.8.19.  несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

9.8.20.  вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

9.9.         При здійсненні діяльності Центру Керівник забезпечує:

9.9.1.  дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Центру;

9.9.2.  організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Центру;

9.9.3.  розробку структури та штатного розпису Центру та подає їх на погодження до Рівненської обласної ради;

9.9.4.  належний рівень побутових умов для перебування в Центрі;

9.9.5.  виконання Центром у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

9.10.    У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Центру та здійснює контроль за їх виконанням.

9.11.    Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Центру в межах чинного законодавства України.

9.12.    У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків. А у разі відсутності особи, що може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

9.13.    Керівник та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

9.14.    На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Центр у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 

 

10.       ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

10.1.    Трудовий колектив Центру складають фізичні особи, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

10.2.    Трудовий колектив Центру формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.3.    Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

10.4.    Умови організації та оплати праці трудового колективу Центру, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

       Відносини між адміністрацією Центру та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

10.5.    Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення, щодо схвалення або відхилення цього проекту.

10.6.    Центр в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

 

11.       КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)

 

11.1.    Контроль за діяльністю Центру здійснює Рівненська обласна рада.

11.2.    Відносини Центру з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації", інших законодавчих та  нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

11.3.    На вимогу Власника, Центр зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

 

12.       ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

12.1.    Діяльність Центру припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

12.2.    Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділення здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

12.3.    Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Центру (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.

12.4.    Виконання функцій комісії з припинення діяльності Центру може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

12.5.    У разі злиття Центру з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

12.6.    У разі приєднання Центру до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Центру – до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

12.7.    У разі поділу Центру, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

12.8.    У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Центру.

12.9.    У разі перетворення Центру в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної особи.

12.10.    Центр може бути ліквідований:

- на підставі рішення Рівненської обласної ради;

- на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.11.     Активи Центру можуть передаватись закладу, установі, підприємству, організації відповідного виду в порядку визначеному чинним законодавством України.

У разі припинення Центру (у результаті її (його) ліквідації, злиття, поділу, виділу, приєднання або перетворення), якщо інше не передбачено законодавством, активи можуть зараховуватись до доходу обласного бюджету.

12.12.    Центр є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

13.       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1.    Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

13.2.    Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Назад до розділу