Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 08.09.2017

                                                                           

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

 Сьоме скликання

(Тринадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2017 року                                                                           698

 

Про затвердження Положення про комісію з призначення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

 

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 1, 4, 7 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  на виконання рішення Рівненської обласної ради від 17 березня 2017 року № 501 «Про внесення змін до Обласної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2013-2017 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада:

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Положення про комісію з призначення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики.

 

 

Голова ради                                                                                М.М. Драганчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 06 вересня 2017 № 698

Голова Рівненської обласної ради

 

_________________М.М. Драганчук

 

 

 

Положення про комісію з призначення стипендій

голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

 

1. Стипендії голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради (далі – стипендії) призначаються особам з інвалідністю, які досягли успіхів у науковій, творчо-мистецькій, спортивно-масовій, громадській, соціальній діяльності.

 

2. Щороку призначається не більше десяти стипендій обдарованим, соціально активним особам з інвалідністю.

 

3. Стипендії виплачуються щомісяця у розмірі 500 (п’ятиста) гривень за рахунок коштів обласного бюджету, які передбачені для виконання заходів Обласної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2013 – 2017 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2012 року № 613, затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 16 листопада 2012 року № 728, зі змінами від 26 вересня 2014 року № 1287, 25 грудня 2015 року № 26,                            04 листопада 2016 року № 325, 23 грудня 2017 року № 407, 17 березня 2017 року № 501, 02 червня 2017 року № 582.

 

4. Претендентами на здобуття стипендій є особи з інвалідністю, які за попередні два роки досягли успіхів у таких напрямах:

наукова діяльність – написання наукових праць, монографічних досліджень та інше;

творчо-мистецька діяльність перемога (призові місця) у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, виставках, вернісажах; публікація власних творів та інше;

спортивно-масова діяльність перемога (призові місця) у міжнародних, всеукраїнських, обласних чемпіонатах, турнірах, змаганнях, які мають офіційний статус та входять до календаря змагань; організація культурно-масових та спортивних заходів, що проводяться на міжнародному, всеукраїнському та обласному рівнях та інше;

громадська діяльність активна участь у житті громадських об’єднань осіб з інвалідністю, що підтверджується нагородами та відзнаками за внесок у розвиток громадського руху, а також організація всеукраїнських чи обласних акцій, проектів, програм, спрямованих на підтримку осіб з інвалідністю та інше;

соціальна діяльність активна участь у соціальних програмах, спрямованих на вирішення проблем осіб з інвалідністю та інше.

 

5. Висунення кандидатур на отримання стипендій здійснюється обласними громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що зареєстровані та діють у Рівненській області (далі – об’єднання).

 

6. Пакет документів для визначення претендентів на отримання стипендій (далі – пакет документів) подається за місцем знаходження департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації: вул. Словацького, 1, м. Рівне, Рівненська область, 33028.

 

7. Пакет документів подається протягом 10 робочих днів після оприлюднення цього рішення в установленому порядку. В подальшому пакет документів подається до 10 листопада щороку.

 

8. Об’єднання, яке висунуло кандидатуру на здобуття стипендій, подає такі документи:

подання, в якому зазначаються відомості про претендента на отримання стипендії (прізвище, ім’я та по батькові) та його досягнення у науковій, творчо-мистецькій, спортивно-масовій, громадській чи соціальній діяльності, інформація про нагороди, публікації, акції, проекти та програми, у яких кандидат брав участь;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (з урахуванням положень статті 63 Податкового кодексу України), паспорта громадянина України (перша, друга сторінки та сторінки із зазначенням відомостей про реєстрацію місця проживання);

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;

коротка біографічна довідка;

згода на обробку персональних даних.

 

9. Обробка персональних даних претендентів на отримання стипендій здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

10. Для визначення претендентів на отримання стипендій утворюється комісія з призначення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим, соціально активним особам з інвалідністю (далі – комісія).

 

11. Персональний склад комісії затверджується спільним розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради.

 

12. Департамент соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації протягом 10 робочих днів після кінцевої дати подання пакету документів організовує засідання комісії для прийняття рекомендацій про призначення стипендій.

 

13. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість від загального складу комісії.

 

14. Рішення комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії та оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

15. У голосуванні не бере участь член комісії, кандидатуру якого подано
на отримання стипендії.

 

16. За результатами засідання комісії складається протокол, на підставі якого готується відповідний проект спільного розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради.

 

17. Стипендії призначаються спільним розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради.

 

18. Стипендії виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення, по 31 грудня бюджетного року.

 

19. Виплата стипендій проводиться департаментом соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації.