• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 22.03.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА    ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Сімнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 березня 2018 року                                                                            885

 

Про затвердження передавального акта комунального закладу «Рівненський геріатричний пансіонат» Рівненської обласної ради

 

Відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 06 вересня 2017 року № 694 «Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський геріатричний пансіонат» Рівненської обласної ради», керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити передавальний акт комунального закладу «Рівненський геріатричний пансіонат» Рівненської обласної ради, що додається.

2. Голові комісії з припинення юридичної особи комунального закладу «Рівненський геріатричний пансіонат» Рівненської обласної ради подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку, визначеному законодавством, та проінформувати обласну раду.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з економічних питань та комунальної власності.

 

 

Голова ради                                                                                    О.Ю. Данильчук

                                                                     


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 16 березня 2018 року № 885

Голова Рівненської обласної ради

 

 

_________________ О.Ю. Данильчук

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 

         Комісія, що створена на виконання рішення Рівненської обласної ради від 06 вересня 2017 року № 694 „Про реорганізацію комунального закладу „Рівненський геріатричний пансіонат” розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 03 листопада 2017 року №649 „Про здійснення заходів з реорганізації комунального закладу „Рівненський геріатричний пансіонат” Рівненської обласної ради у складі:

Голова комісії:

Дрозд 

Василь Макарович

-директор комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Члени комісії :

Іванущик                                                       Ігор Миколайович

-інженер по ремонту комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Якубовський                                               Віталій Юрійович

-організатор культурно-дозвілльєвої діяльності комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Дубчак                                                           Надія Володимирівна

-головний бухгалтер комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Мотилько                                                     Наталія Миколаївна

 -економіст комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Музичук                                                        Василь Іванович

-завідувач господарством комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

 

                Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України склали даний акт про наступне:

1.     Унаслідок реорганізації шляхом перетворення комунального закладу „Рівненський геріатричний пансіонат”  правонаступником усього майна, майнових прав та обов'язків за цим актом є комунальний заклад „Рівненський психоневрологічний інтернат” Рівненської обласної ради.

 

2.     Дані про майно активи та зобов'язання наведені в балансі, який вказаний в нижченаведеній табличній формі

 

АКТИВ

Код рядка

Залишок на кінець звітного періоду

додатки

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

6244717,42

 

     первісна вартість

1001

9156998,91

Додаток 2 рахунки 1013,1014,1015,

1016,1017,1113, 1114

     знос

1002

2912281,49

Додаток 1 рахунки 1411,1412

Інвестиційна нерухомість

1010

 

 

     первісна вартість

1011

 

 

     знос

1012

 

 

Нематеріальні активи:

1020

 

 

     первісна вартість

1021

 

 

     накопичена амортизація

1022

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1030

 

 

Довгострокові біологічні активи

1040

 

 

     первісна вартість

1041

 

 

     знос

1042

 

 

Запаси

1050

737423,10

Додаток 3 рахунки 1511,1512,1513, 1514,1515,1516,

1517,1714,1811,

1812

Виробництво

1060

 

 

Поточні біологічні активи

1090

 

 

Усього за розділом І

1095

 

 

ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

 

 

Поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

     за розрахунками з бюджетом

1120

 

 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

 

 

     за наданими кредитами

1130

 

 

     за виданими авансами

1135

 

 

     за розрахунками із соціального страхування

1140

 

 

     за внутрішніми розрахунками

1145

 

 

     інша поточна дебіторська заборгованість

1150

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:

 

 

 

     національній валюті, у тому числі в:

1160

 

 

           касі

1161

 

 

           казначействі

1162

97568,25

Додаток 4  рахунок 2313

           установах банків

1163

 

 

Грошові документи в національній валюті

1165

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

     єдиному казначейському рахунку

1170

 

 

     рахунках в установах банків у тому числі:

1175

 

 

           у національній валюті

1176

 

 

           в іноземній валюті

1177

 

 

Інші фінансові активи

1180

 

 

Усього за розділом ІІ

1195

 

 

ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

 

БАЛАНС

1300

7079708,77

 

ПАСИВ

Код рядка

Залишок на кінець звітного періоду

Додатки

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

6264774,48

 

Капітал у дооцінках

1410

 

 

Фінансовий результат

1420

814934,29

 

Капітал у підприємствах

1430

 

 

Резерви

1440

 

 

Цільове фінансування

1450

7079708,77

 

Усього за розділом І

1495

 

 

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

 

 

 

     за цінними паперами

1500

 

 

     за кредитами

1510

 

 

     інші довгострокові зобов’язання

1520

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

 

 

Поточні зобов’язання:

 

 

 

     за платежами до бюджету

1540

 

 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

 

 

     за кредитами

1550

 

 

     за одержаними авансами

1555

 

 

     за розрахунками з оплати праці

1560

 

 

     за розрахунками із соціального страхування

1565

 

 

     за внутрішніми розрахунками

1570

 

 

     інші поточні зобов’язання

1575

 

 

Усього за розділом ІІ

1595

 

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

 

 

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

 

 

БАЛАНС

1800

7079708,77

 

 

      Розшифрування активів, зобов'язань  і капіталу, які передаються правонаступнику у розрізі рахунків  на  72 аркушах (додається).

        

 

Голова комісії:

Дрозд 

Василь Макарович

-директор комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Члени комісії :

Іванущик                                                       Ігор Миколайович

-інженер по ремонту комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Якубовський                                               Віталій Юрійович

-організатор культурно-дозвілльєвої діяльності комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Дубчак                                                           Надія Володимирівна

-головний бухгалтер комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Мотилько                                                     Наталія Миколаївна

 -економіст комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

Музичук                                                        Василь Іванович

-завідувач господарством комунального закладу  "Рівненський геріатричний пансіонат" 

 

 


Додаток 1 до Балансу

 

      На субрахунку 1411 „Знос основних засобів” обліковується знос основних засобів на суму 2124726,09 грн.

      На субрахунку 1412 „Знос інших необоротних матеріальних активів” обліковується знос інших необоротних матеріальних активів  на суму 787555,40 грн.

 


Додаток 4  до Балансу

 

      На субрахунку 2313 „Реєстраційні рахунки” облік грошових коштів на рахунках в органах Казначейства

35427202036812 – 1890,73 грн

35424302036812 – 95677,52 грн

 

 

 

Назад до розділу