• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 22.03.2018

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

(Сімнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 березня 2018 року                                                                          886

 

Про Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств Рівненської обласної ради

 

З метою ефективного управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, забезпечення прозорості, відкритості, вільного доступу до інформації щодо діяльності підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, враховуючи звернення громадської організації «Центр суспільних дій «СІВІТАС», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а :

1.   Затвердити Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, що додається.

2.   Комунальним підприємствам, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області у 15-денний термін з моменту прийняття даного рішення забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах наявної інформації, вказаної у Порядку оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств Рівненської обласної ради.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з економічних питань та комунальної власності та першого заступника голови обласної ради.

 

 

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

16 березня 2018 року № 886

 

Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області

 

1. Цей Порядок визначає процедуру, періодичність та строки оприлюднення інформації про діяльність комунальних унітарних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області (далі - підприємств).

2. Підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом розміщення документів та матеріалів, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці (веб-сайті) разом з іншою інформацією про підприємство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

У разі відсутності у підприємства власної веб-сторінки (веб-сайту) така інформація за письмовим поданням керівника розміщується на офіційному веб-сайті органу управління у спеціальному розділі щодо діяльності підприємства разом з іншою інформацією про підприємство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

Підприємство також оприлюднює інформацію про використання ним публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів відповідно до вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

Вид інформації про діяльність підприємства, господарського товариства, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, періодичність і строки такого оприлюднення наведені в додатку.

3. Доступ до веб-сторінок (веб-сайтів) підприємств та веб-сайту органу управління, на яких підприємства оприлюднюють інформацію про свою діяльність, є цілодобовим і безоплатним.

4. Інформація про діяльність підприємств, що оприлюднюється ними, має бути достовірною.

5. Керівник підприємства визначає з числа працівників підприємства особу або підрозділ, відповідальних за організаційно-технічне забезпечення процесу оприлюднення інформації про підприємство.

Відповідальним за технічне забезпечення оприлюднення інформації, що надається підприємством для оприлюднення на офіційному веб-сайті органу управління, є відділ контролю та інформаційно-аналітичної роботи виконавчого апарату обласної ради.

Додаток 
до Порядку

 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ І СТРОКИ 
оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області

 

Вид інформації, яка відповідно до 

статті 78  Господарського кодексу України підлягає обов’язковому оприлюдненню

Періодичність оприлюднення

Строк оприлюднення

Цілі діяльності підприємства, яке є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області (далі – підприємство)

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Квартальна фінансова звітність підприємства

за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

щокварталу

не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом

Річна фінансова звітність підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або за рішенням органу управління

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Статут підприємства у чинній редакції

 

 

 

Статут підприємства у редакціях, що діяли раніше

після державної реєстрації

 

 

щороку

протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації

 

протягом 15 календарних днів після прийняття даного рішення обласної ради

Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

щороку

 

 

 

 

у разі призначення/обрання нового керівника підприємства

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації

 

протягом 10 календарних днів з дня призначення/ обрання на посаду

Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, відомості про їх членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання із зазначенням відомостей про те, хто із членів наглядової ради підприємства є незалежним

щороку

 

 

 

 

у разі призначення нових членів наглядової ради підприємства – після прийняття рішення про призначення

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації

 

протягом 10 календарних днів з дня призначення на посаду

Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємства

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Рішення органу управління щодо підприємства

після прийняття рішення органом управління

протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України

«Про відкритість використання публічних коштів»

після укладення договорів

протягом 10 календарних днів з дня укладення договорів

Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства, (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

після проведення операції або виникнення зобов’язання

протягом 10 календарних днів з дня проведення операції або виникнення зобов’язання

 

Назад до розділу