• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 23.03.2018

 

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Сімнадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 16 березня 2018 року                                                                             932

 

 

Про звернення Рівненської обласної ради до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо затвердження освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (I цикл, 1-2 класи) як типової навчальної програми

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, за погодженням із президією обласної ради, обласна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Звернутися до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо затвердження освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (I цикл, 1-2 класи) як типової навчальної програми (текст звернення додається).

2. Голові обласної ради забезпечити направлення даного рішення до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України та голів обласних рад.

 

 

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук

 


 

Звернення

Рівненської обласної ради до Комітету з питань науки і освіти

Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України

щодо затвердження освітньої програми початкової школи

науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (I цикл, 1-2 класи)

як типової навчальної програми

 

В епоху розбудови інформаційного суспільства, у якому основним капіталом і головним ресурсом економіки є знання, освіта стає провідною умовою самореалізації особистості, збагачення її творчого потенціалу, найважливішим фактором соціально-економічного та духовного розвитку держави, забезпечення її конкурентоспроможності.

Виховання інтелектуально здібних і обдарованих дітей та молоді має бути одним з найважливіших напрямів державної політики. Найефективнішим на цьому шляху є підхід, що передбачає раннє виявлення дітей з ознаками обдарованості та створення для них спеціальної системи освіти.

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Цих цілей можливо досягти за допомогою апробованих вітчизняних методик навчання, що адаптовані до сучасного стану української школи та спираються на інноваційні розвивальні технології навчання передових країн світу.

Однією з таких технологій є навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», до розробки якої були залучені наукові співробітники Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

У 2014 році успішно завершено 5-річну апробацію та розпочато реалізацію науково-педагогічного проекту «Інтелект України», який рекомендовано до впровадження наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2014 № 1439.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 № 1319 були затверджені програма всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2016 - 2022 роки» та відповідні зміни до Типових навчальних планів. Впродовж двох років педагоги Рівненщини працювали у тісній співпраці з авторами проекту над реалізацію зазначеної програми у відповідності до «Концепції нової української школи».

Як результат проведеної роботи, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.05.2017 № 714 в рамках підготовки до
2017-2018 навчального року на базі Рівненського обласного інституту післядипломної освіти вчителі початкової та основної школи пройшли курси підвищення кваліфікації за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». У навчально-тематичних планах курсів знайшли відображення основні аспекти оновлення змісту, методів, форм та засобів національної системи освіти відповідно до «Концепції нової української школи», основних положень
STEM-освіти і педагогіки гуманізму (згідно з додатком 1 зазначеного наказу).

Викликає здивування, що колегія Міністерства освіти і науки України затвердила лише дві типові освітні програми для початкової школи, за якими навчатимуться учні 1-2 класів. Депутати Рівненської обласної ради висловлюють занепокоєння, що на момент затвердження програм їх апробація не завершена. Поза увагою залишилися програми розвивального навчання, які мають 20-річну («Росток»), 10-річну («Інтелект України») історію успішної роботи в освітньому просторі України та продовжують динамічно розвиватися, враховуючи запити сучасної освіти.

Закон України «Про освіту» визначає, що засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є (стаття 6):

- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- науковий характер освіти;

- різноманітність освіти;

- прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

- відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;

- свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності.

Відповідно до статті 55 зазначеного Закону України батьки здобувачів освіти мають право обирати освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти; завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану.

Відповідно до положень чинного законодавства України в Рівненській області впродовж п’яти років успішно впроваджується науково-педагогічний проект «Інтелект України». 27 закладів середньої освіти навчають дітей у 101 класі за технологіями даного проекту. Більше ніж 3 тисячі дітей з ініціативи та за бажанням батьків на добровільних засадах навчаються за методиками зазначеної розвивальної програми та зараховуються до навчальних закладів на безконкурсній основі. Кількість сімей, що бажають навчати своїх дітей у класах «Інтелект України», постійно збільшується, оскільки дана технологія враховує особливості кожної дитини і дає можливість моделювати індивідуальні освітні траєкторії, результатом чого є очевидний високий рівень сформованих компетенцій учнів.

Враховуючи зазначене, ми, депутати Рівненської обласної ради, підтримуємо впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у закладах середньої освіти, як одну з освітніх програм, що реалізує «Концепцію нової Української школи» і відповідає Державному стандарту початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87), та звертаємося до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України стосовно затвердження освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (I цикл, 1-2 класи) як типової навчальної програми та створення мережі перших класів, які у 2018-2019 навчальному році навчатимуться за освітньою програмою початкової школи НПП «Інтелект України».

 

 

 

 

Схвалено

Рішення Рівненської обласної ради

від 16 березня 2018 року

№ 932

Назад до розділу