Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 01.08.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Дев’ятнадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 липня 2018 року                                                                          1012

 

Про окремі питання використання коштів перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету для ефективного здійснення депутатами Рівненської обласної ради їх повноважень

 

З метою забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1.   При внесенні змін до обласного бюджету відповідно до офіційного висновку про обсяг перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету спрямовувати 25% коштів від загальної суми перевиконання за пропозиціями депутатів обласної ради виключно для здійснення депутатами Рівненської обласної ради їх повноважень.

2.   Затвердити Порядок використання коштів перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету для ефективного здійснення депутатами Рівненської обласної ради їх повноважень (додається).

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

 

Голова ради                                                                         О.Ю. Данильчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради
від 27 липня 2018 року

№ 1012

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів перевиконання дохідної частини

загального фонду обласного бюджету для ефективного здійснення депутатами Рівненської обласної ради їх повноважень

 

 

1. Загальні положення

1.1. Кошти від перевиконання дохідної частини обласного бюджету в розмірі 25 відсотків від загальної суми розподіляються пропорційно між депутатами обласної ради та можуть об’єднуватись за напрямками використання.

1.2. Відповідно до звернень мешканців області та бюджетних установ депутат Рівненської обласної ради формує пропозиції щодо потреби у виділенні коштів та подає їх до обласної ради. Дана пропозиція має містити наступну інформацію та/або документи про:

– напрям використання коштів;

– юридичну особу, якій пропонується виділити кошти;

– обсяг асигнувань;

– підтверджуючу документацію щодо необхідності проведення робіт чи надання послуг;

– при необхідності іншу інформацію.

1.3. Обласна рада направляє пропозиції депутатів обласної ради для опрацювання головним розпорядникам коштів за напрямками використання.

При невідповідності поданих пропозицій вимогам цього Порядку та надання не в повному обсязі документів, перерахованих у пункті 1.2., подані матеріали повертаються депутату обласної ради.

1.4. За результатами розгляду, головні розпорядники коштів обласного бюджету, за погодженням з депутатами, подають до департаменту фінансів обласної державної адміністрації пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень у порядку, передбаченому діючим бюджетним законодавством.

1.5. На підставі аналізу документів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, департамент фінансів обласної державної адміністрації приймає рішення стосовно підготовки пропозицій щодо внесення змін до обласного бюджету, готує та подає на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення обласної ради.

 

2. Контроль за використанням коштів

2.1. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до діючого бюджетного законодавства.

2.2. Депутат Рівненської обласної ради має право контролювати виконання свого звернення щодо використання коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів надають депутатам обласної ради, при необхідності (за запитом), звіти про використання коштів, зазначених у зверненнях.

2.3. Річні звіти головними розпорядниками коштів направляються до обласної ради до 20 січня року, наступного за звітним, у довільній формі та з поясненнями причин у випадку невиконання.