• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 01.08.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

 Cьоме   скликання

(Девятнадцята  сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 липня 2018 року                                                                     1028

 

Про реорганізацію комунального закладу "Рівненська обласна станція переливання крові"

 

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 №385 "Про затвердження переліків закладів охорони,  лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я" за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Реорганізувати комунальний заклад "Рівненська обласна станція переливання крові" (код ЄРДПОУ  02000079), місцезнаходження: вулиця Степана Бандери, 31, м. Рівне, Рівненська область, 33014 шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненський обласний центр служби крові" Рівненської обласної ради.

2. Затвердити статут комунального підприємства "Рівненський обласний центр служби крові" Рівненської обласної ради, що додається.

3. Доручити голові Рівненської обласної ради в установленому порядку:

– утворити комісію з реорганізації (перетворення) комунального закладу "Рівненська обласна станція переливання крові" (далі – Комісія);

– здійснити інші організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

4. Уповноважити голову Комісії подати відповідні документи щодо державної реєстрації юридичної особи – комунального підприємства "Рівненський обласний центр служби крові" Рівненської обласної ради на реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та поінформувати обласну раду.

5. Комісії:

– подати передавальний акт щодо реорганізації на затвердження Рівненській обласній раді;

– здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо реорганізації комунального закладу "Рівненська обласна станція переливання крові" шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненський обласний центр служби крові" Рівненської обласної ради.

6. Доручити відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо реорганізації комунального закладу "Рівненська обласна станція переливання крові" шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненський обласний центр служби крові" Рівненської обласної ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

 

 

Голова ради                                                                         О.Ю. ДанильчукЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 27 липня 2018 року

№ 1028

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Рівне – 2018

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.      Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (надалі –Центр  крові). За своїм статусом Центр крові є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що забезпечує  взяття, тестування, переробку, зберігання, розподіл донорської  крові, виготовлення з неї компонентів, їх реалізацію в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Центр  крові заснований на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Власником Центру  крові є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник).

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ є правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу «Рівненська обласна станція переливання  крові» (рішення Рівненської обласної ради від 20 червня 2013 року № 953), яка  є правонаступником Рівненської обласної станції переливання  крові, що створена  28 серпня  1944 року (архівна довідка №494 від 31.10.2002 р.).

Майно Центру  крові є власнiстю територiальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в особi Рівненської обласної ради.

Центр  крові є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу «Рівненська обласна станція переливання  крові».

1.2. Центр  крові керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.3. Центр  крові є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, емблему та інші необхідні реквізити.

1.4. Центр  крові є бюджетною установою, неприбутковою організацією і фінансується з обласного бюджету.

1.5. Центр  крові здійснює господарську некомерційну діяльність,  спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Центру  крові або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Центру  крові, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на неї завдань Центр  крові може використовувати  власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Центр крові самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Центр крові не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Центру  крові .

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центру  крові. Центр крові не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень даного Центр крові має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем  та відповідачем у судах.

1.10. Найменування закладу:

– повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  РАДИ.

– скорочене:  КП "РОЦСК" РОР.

1.13. Юридична адреса: вулиця Степана Бандери, 31, м. Рівне, Рівненська область, 33014.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ  КРОВІ

2.1 Центр крові створено  з  метою реалізації державної політики у сфері охорони  здоров'я з питань трансфузіології, що  передбачає  проведення  в  регіоні заходів, спрямованих на:

-   забезпечення спеціалізованої  виробничої трансфузіологічної діяльності   

    в обсязі,  визначеному державним замовленням;

-         взяття, тестування, зберігання, розподіл донорської  крові та її компонентів, переробку донорської  крові, виготовлення з неї компонентів  та їх реалізацію;

-         здійснення медичної практики;

-         дослідження донорської  крові і її компонентів на всіх  етапах її заготівлі, 

     переробки, зберігання, розподілу, транспортування, клінічного  

     використання або  утилізації, а також ідентифікацію донорської  крові і її  

     компонентів;

-         своєчасне впровадження досягнень науково-технічного прогресу в галузі   

     трансфузіології;

-         надання цільової організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров'я області з питань трансфузіології;

-         забезпечення готовності до роботи в надзвичайних ситуаціях;

-         розроблення та  впровадження  сучасних   методів заготівлі  донорської

      крові та її компонентів;  

    надання стоматологічної допомоги донорам та працівникам служби  крові;

-   підвищення ефективності  використання  коштів  державного  та місцевих     

    бюджетів,  виділених для вирішення проблем донорства;

2.2.  Основним завданням Центру  крові є:

- взяття і тестування  донорської  крові та її компонентів незалежно від кінцевого призначення, а також їх переробка, зберігання і розподіл в разі переливання;  виготовлення  і реалізація компонентів  донорської  крові;

 - господарська діяльність з переробки і зберігання донорської  крові, виготовлення з неї компонентів та їх реалізація

- відслідковування та ведення організованого організованого спостереження пов’язаного з реакціями у донорів чи реципієнтів та подальшими епідеміологічними заходами.

3.  Предметом діяльності Центру  крові яка здійснюється без мети одержання прибутку є:

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо  забезпечення виробничої трансфузіологічної діяльності;  

-  забезпечення якості та інфекційної безпеки компонентів крові;

- розроблення заходів  щодо впровадження системи якості і безпеки донорської  крові;  

- визначення проблемних питань в галузі трансфузіологічної діяльності та шляхів їх вирішення;

- розроблення, координація, впровадження та контроль за виконанням обласних програм та заходів з питань  трансфузіології;

- участь у розробленні та опрацюванні  проектів  загальнодержавних програм  та  заходів,  що  передбачають  забезпечення трансфузіологічної діяльності ;

- організаційно-методичне керівництво та координація діяльності закладів  охорони  здоров'я  області  з  питань  трансфузіології;

- забезпечення Центру крові лікарськими засобами,  виробами медичного призначення, витратними матеріалами  для забезпечення виробничої діяльності; 

- вивчення, аналіз та прогнозування показників безоплатного донорства та участь у  розробленні  заходів, спрямованих на  збереження  і  покращення  здоров'я хворих;

- інформаційного супроводу реалізації загальнодержавних та обласних  програм,  що передбачають надання медичної допомоги з використанням  донорської  крові та її компонентів;

- підготовки та виданні збірок, довідників та аналітичних оглядів з питань трансфузіологїї;

- опрацювання відповідей на запити Центральних  та  місцевих органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування, підприємств,  установ, організацій та громадян з питань забезпечення населення донорською кров’ю та її компонентами;

- організаційно-методичного забезпечення підвищення кваліфікації           лікарів, середнього медичного персоналу на циклах «Трансфузіологія»;

- проведення спільно з організаціями різних форм власності та підпорядкування, громадськими об'єднаннями з'їздів, науково-практичних  конференцій, семінарів, оглядів, конкурсів, виставок та інших заходів,  спрямованих на удосконалення та пропаганду донорства;

- встановлення міжнародних зв'язків, заснування або вступ до національних, міжнародних або зарубіжних об'єднань, підписання відповідних  угод,  що передбачають удосконалення надання спеціалізованої трансфузіологічної служби;

-          сприяння участі медичних закладів області у реалізації міжнародних проектів та міжнародних грантів з питань донорства;

-          проведення санітарно-освітньої роботи з питань донорства;

-          надання інших видів послуг у порядку, встановленому чинним законодавством;

 - укладання договорів з лікарнями і організаціями, державними  органами та установами всіх форм власності з питань обслуговування населення;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, встановлення виробничих і науково-технічних зв'язків, керуючись при цьому діючим законодавством України; співпрацює з міжнародними організаціями в галузі охорони здоров'я та з іноземними лікувальними закладами;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ЦЕНТР КРОВІ користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладення контрактів, заподіяння шкоди.

2.3. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації,  Центр крові може займатися тільки на підставі спеціального дозволу  (ліцензії),  отриманого у встановленому законом порядку.

 2.4. Центр крові може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Центр крові може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.6. Центр крові формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7. Центр крові має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на Центр крові завдань, зобов’язань Центр крові має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

               

          

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЦЕНТРУ  КРОВІ

 

3.1.    Для забезпечення діяльності Центру крові створюється статутний капітал, який формується з активів Центру  крові і становить 3603669,00 грн.

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Центру  крові здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

4. МАЙНО ЦЕНТРУ  КРОВІ

 

4.1. Майно Центру крові становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру  крові.

4.2. Майно Центру  крові є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Центром  крові   на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Центр крові володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів ЦЕНТР КРОВІ здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Центру  крові є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно придбане в у встановленому законодавством порядку;

- Централізовані кошти Міністерства охорони здоров'я України;

- доходи, одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших видів господарської діяльності;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Центр  крові має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів ЦЕНТР  КРОВІ здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ КРОВІ

 

5.1. Центр крові самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Центр крові надає платні послуги у порядку визначеному чинним законодавством України.

5.3. Центр крові не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Центр крові має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.4. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Центру  крові можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.5. Центр крові зобов’язаний виконувати завдання Власника, які відповідають даному Статуту та чинному законодавству, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні  перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.6. Центр крові може бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності та мати право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Центр крові користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.8. Центр крові веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію,  надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

                       


 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ  КРОВІ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

6.1. Органом управління Центру крові є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Центру  крові:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю замортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Центру  крові;

6.2.3. погодження планів Центру  крові та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. погодження штатного розпису Центру  крові в установленому порядку;

6.2.5. призначення та звільнення керівника Центру  крові;

6.2.6. прийняття рішення про припинення діяльності Центру  крові, її ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

 

 

ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ЦЕНТРУ  КРОВІ

 

6.3. Керівництво поточною діяльністю Центру крові здійснює Головний лікар (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Керівником Центру крові може бути особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.


6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Центру  крові, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Центру крові, з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

6. 8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Центру крові;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Центру крові;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6. визначення порядку оплати праці працівників Центру  крові;

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Центру  крові;

6.8.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Центру  крові;

6.8.9. відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Центру  крові;

6.8.10. має право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпоряджається коштами та майном Центру  крові відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру  крові  згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затверджує положення про структурні підрозділи Центру  крові, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

6.8.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

6.8.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру  крові;

6.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Центру крові згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі майна Центру  крові;

6.8.19. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Центру крові;

6.8.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Центру крові Керівник забезпечує:

6.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Центру  крові;

6.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Центру  крові;

6.9.3. Розробку структури та штатного розпису Центру  крові та подає їх на затвердження в установленому порядку;

6.9.4. Виконання Центром  крові у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Центру  крові та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Центру  крові  в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Центру  крові несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Центр крові у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки донорів, додержання вимог законодавства при здійсненні обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  може створюватися Спостережна Рада.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ  КРОВІ

 

7.1. Трудовий колектив Центру  крові складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий колектив Центру  крові формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Центру  крові, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини  між  адміністрацією Центру крові та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Центру крові провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ КРОВІ

 

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Центру крові здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Центру крові з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю Центру крові здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Центр крові зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ КРОВІ

 

9.1. Діяльність Центру крові припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

У разі припинення організації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Центру  крові (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення діяльності Центру  крові відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Центру  крові може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                           

9.5. У разі злиття Центру крові з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена   внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Центру крові до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Центру  крові - переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Центру крові, усі її майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Центру крові в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                   

9.10.  Центр крові може бути ліквідований:                                        

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Центр крові є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення   Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

Назад до розділу