• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 01.08.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

 Cьоме   скликання

(Девятнадцята  сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 липня 2018 року                                                                         1029

 

Про реорганізацію Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука

 

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Реорганізувати Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука   (код ЄРДПОУ  13972414), місцезнаходження: вулиця 16 Липня, 36, місто Рівне, Рівненська обл., 33028, шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради.

2. Затвердити статут комунального підприємства "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради, що додається.

3. Доручити голові Рівненської обласної ради в установленому порядку:

– утворити комісію з реорганізації (перетворення) Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука у комунальне підприємство "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради  (далі – Комісія);

– здійснити інші організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

4. Уповноважити голову Комісії подати відповідні документи щодо державної реєстрації юридичної особи – комунального підприємства "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради на реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та поінформувати обласну раду.

5. Комісії:

– подати передавальний акт на затвердження Рівненській обласній раді;

– здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо реорганізації Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради.    

6. Доручити відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо реорганізації Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука шляхом його перетворення у комунальне підприємство   "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

 

 

Голова ради                                                                       О.Ю. Данильчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 27 липня 2018 року

№ 1029

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ВІКТОРА ПОЛІЩУКА"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Рівне – 2018

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ВІКТОРА ПОЛІЩУКА» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Центр).

За своїм статусом Центр є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу,  послуги, будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Центр є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Центр є правонаступником усіх прав та обов’язків Рівненського обласного медичного лікувально-діагностичного центру, який створений
1 липня 1991 року на  підставі рішення Рівненського облвиконкому від
18 червня 1991 року №110 та
правонаступником Рівненського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. На підставі наказу МОЗ України від 17 грудня 1997 року №354 був перейменований на Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2000 року №298 перейменований на Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука.

Центр є правонаступником Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука.

1.2. Власником  Центру є територіальні  громади  сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі - Власник).

1.3. Центр керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю  назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації, печатки і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити.

 Центр набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Центру здійснює  Власник.

1.6.  Центр є бюджетною установою , неприбутковою організацією і фінансується з обласного бюджету. 

1.7. Центр здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.8.Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Центру або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.9. Не вважається розподілом доходів Центру, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. При виконанні покладених на нього завдань Центр може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.10. Центр самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.11. Центр  не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Центру.

1.12. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центру. Центр не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.13. У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Центр має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських  судах.

1.14. Найменування:

- повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ВІКТОРА ПОЛІЩУКА» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

- скорочене: КП «РОКЛДЦ ІМ. В. ПОЛІЩУКА».

- повне найменування англійською мовою: Municipal Enterprise «Rivne Region Clinical Medical Diagnostic Center by Victor Polischuk» Rivnenskoi oblasnoi rady.

1.15. Юридична адреса: вулиця 16 Липня, 36, місто Рівне, Рівненська обл, 33028.

1.16. Центр взаємодіє на договірних засадах з вищими навчальними медичними закладами, якими на базі Центру створюються кафедри або філії, які надають Центру допомогу в проведенні консиліумів, консультацій, виконанні складних оперативних втручань, впровадженні нових методів діагностики та лікування хворих, підготовці кадрів, підвищенні їх професійного рівня, організації науково-практичних конференцій, симпозіумів, з'їздів, виставок та інше.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Центр створений з метою забезпечення в повному обсязі високоспеціалізованою консультативною, діагностичною, стаціонарною і виїзною медичною допомогою населенню області, а також підвищення кваліфікації медичного персоналу.

2.2.  Предметом діяльності Центру є:

2.2.1. Медична  практика:

організація і надання високоспеціалізованої консультативної, діагностичної, лабораторної, лікувальної медичної допомоги, а також профілактичної та реабілітаційної допомоги населенню області найбільш кваліфікованими лікарями-спеціалістами, при необхідності із залученням професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і клінік;

забезпечення консультативною, діагностичною медичною допомогою осіб, що займаються фізичною культурою і спортом, із визначенням їх фізичного розвитку, стану здоров’я та функціональних можливостей організму;

проведення медичного контролю за спортсменами дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спорту вищих досягнень, резерву, спортсменами-інвалідами та ветеранами спорту;

надання реабілітаційної допомоги із застосуванням в комплексній терапії методів лікувальної фізкультури;

координація організаційно-методичної роботи діагностичних служб лікувально-профілактичних закладів області та України;

організація взаємодії з лікувально-профілактичними закладами області в плані  послідовності,  повноти та  якості  надання діагностичної і окремих  видів лікувальної допомоги населенню;

розробка по завданню відповідних органів охорони здоров'я заходів, спрямованих на: підвищення якості медичного обслуговування населення, в тому числі підлітків; зниження захворюваності, лікарняної летальності, інвалідності і загальної смертності.

проведення генетичного, фізико-хімічного та аналітичного аналізу складу речовин в галузях медицини, фармакології, харчової промисловості, сільського господарства та інших галузях промислового виробництва;

проведення допоміжних репродуктивних технологій;

проведення профілактичних оглядів;

інші види діяльності, передбачені ліцензією на медичну практику.

2.2.2. Розробка методик діагностики, лікування, профілактики та реабілітації різних захворювань; проведення науково-дослідницької роботи в галузі медицини.

2.2.3. Забезпечення керівництва і контролю за сучасним рівнем статистичного обліку і звітності діагностичних служб лікувально-профілактичних закладів області, достовірністю звітних даних, а також безпосереднє здійснення статистичних досліджень з окремих видів (складання зведених звітів, аналізів показників діяльності закладів, інформаційне забезпечення для управління діагностичною службою та ін.).

2.2.4. Впровадження сучасних методів і засобів діагностики і лікування в практику роботи стаціонару та консультативної поліклініки в інших закладах охорони здоров'я області.

2.2.5. Здійснення інформаційно-пошукової, видавничої та виставкової діяльності.

2.2.6. Проведення ліцензійно-патентної роботи в області діагностики, обстеження, лікування і реабілітації хворих.

2.2.7. Проведення підвищення професійного рівня лікарів та середнього медичного персоналу на курсах стажування та інформації.

2.2.8. Організація робіт по автоматизації медичних технологій.

2.2.9.Придбання, перевезення, відпуск, зберігання, застосування по медичних показах, облік та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2.2.10. Співпраця з страховими компаніями.

2.2.11. Вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи передових лікувально-профілактичних закладів України та країн світу. 

2.2.12  Інші види діяльності:

- відрядження спеціалістів для підвищення  кваліфікації;  

- надання практичної, науково-методичної допомоги або обміну досвідом з закладами охорони здоров'я України та інших країн.

- організація збору і переробки вторинної сировини, дорогоцінних металів, біологічних відходів;

- проведення ремонту, технічного обслуговування та метрологічної повірки медичного обладнання, комп'ютерної та оргтехніки;

- розроблення програмного забезпечення; проведення адміністрування локальних комп'ютерних мереж;

- розроблення та впровадження нових методів організації з: ремонту та обслуговуванню складної медичної техніки; широкому використанню комп'ютерних технологій в медицині для зберігання, передачі та обміну інформації;

- створення асоціації з медичними закладами, університетами, інститутами, підприємствами по розробці, виготовленню та впровадженню нової техніки для лікувальних закладів області;

- впровадження в клінічному закладі багатоукладних економічних форм господарювання;

- укладення договорів з підприємствами і організаціями всіх форм власності по наданню медичних послуг з метою залучення додаткових коштів;

- створення умов для економічної зацікавленості в розробці і освоєнні нових методик, сучасного обладнання, для стимулювання зацікавленості в науковій і раціоналізаторській роботі;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, встановлення виробничих і науково-технічних зв'язків, керуючись при цьому діючим законодавством України; співпраця з міжнародними організаціями в галузі охорони здоров'я та з іноземними лікувальними закладами.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Центр користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

- поширює інформацію про свою діяльність та пропагує свої ідеї та цілі.

 2.3. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Центр може займатися тільки на підставі спеціального дозволу  (ліцензії),  отриманого у встановленому законом порядку.

2.4.   Центр може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Центр може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.6. Центр формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7. Центр має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на Центр завдань, зобов’язань Центр має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

                           

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЦЕНТРУ

3.1.    Для забезпечення діяльності Центру  створюється статутний капітал, який формується з активів Центру і становить 28 872 048 грн.

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Центру здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

 

 

 

4. МАЙНО ЦЕНТРУ

4.1. Майно Центру становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру.

4.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Центром на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Центр володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Центру є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно передане Власником;

- майно придбане в у встановленому законодавством порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров'я України;

- доходи, одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Центр має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

5.1. Центр самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Центр надає платні послуги у порядку визначеному чинним законодавством України.

5.3. Центр не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Центр має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.4. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Центру можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.5. Центр зобов’язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні  перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.6. Центр є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Центр користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.8. Центр веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію,  надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

                       

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Органом управління Центру є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Центру:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю замортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Центру;

6.2.3. погодження планів Центру та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. погодження штатного розпису Центру в установленому порядку;

6.2.5. призначення та звільнення керівника Центру;

6.2.6. прийняття рішення про припинення діяльності Центру, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

 

Головний лікар Центру

6.3. Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює Головний лікар (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Керівником Центру може бути особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Центру, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Центру, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

6. 8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Центру;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Центру;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6. визначення порядку оплати праці працівників Центру;

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Центру;

6.8.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

6.8.9. відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

6.8.10. має право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпоряджається коштами та майном Центру відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру  згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

6.8.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

6.8.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

6.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Центру згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Центру;

6.8.19. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

6.8.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Центру Керівник забезпечує:

6.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Центру;

6.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Центру;

6.9.3. Розробку структури та штатного розпису Центру та подає їх на затвердження в установленому порядку;

6.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Центру;

6.9.5. Виконання Центром у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Центру та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Центру  в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Центр у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  може створюватися Спостережна Рада.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ

7.1. Трудовий колектив Центру складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий   колектив Центру формується на загальних засадах     відповідно до вимог чинного законодавства України.                           

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Центру, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини  між  адміністрацією  Центру  та  трудовим   колективом регулюються колективним договором  та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Центру провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ.

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Центру здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Центру з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю  Центру здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Центр зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

9.1. Діяльність Центру припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

У разі припинення організації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Центру (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Центру може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                          

9.5. У разі злиття Центру з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена   внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Центру до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Центру - переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Центру, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Центру в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                   

9.10.  Центр може бути ліквідований:                                        

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Центр є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення   Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

Назад до розділу