• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 01.08.2018


У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

 Cьоме   скликання

(Девятнадцята  сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 липня 2018 року                                                                      1030

 

Про реорганізацію комунального закладу "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради

 

 

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Реорганізувати комунальний заклад "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради (код ЄРДПОУ  02010422), місцезнаходження: проспект Незалежності, 40а, м. Острог, Рівненська область, 35800, шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради.

2. Затвердити статут комунального підприємства "Острозька  обласна   психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради, що додається.

3. Доручити голові Рівненської обласної ради в установленому порядку:

– утворити комісію з реорганізації (перетворення) комунального закладу "Острозька  обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради (далі – Комісія);

– здійснити інші організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

4. Уповноважити голову Комісії подати відповідні документи щодо державної реєстрації юридичної особи – комунального підприємства "Острозька  обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради на реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та поінформувати обласну раду.

5. Комісії:

– подати передавальний акт щодо реорганізації на затвердження Рівненській обласній раді;

– здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо реорганізації комунального закладу "Острозька  обласна психіатрична   лікарня" Рівненської обласної ради шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Острозька  обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради.

6. Доручити відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо реорганізації комунального закладу "Острозька  обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Острозька  обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

 

 

Голова ради                                                                         О.Ю. Данильчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від ___ _______ 2018 року № _____

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ОСТРОЗЬКА ОБЛАСНА

ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Острог - 2018

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОСТРОЗЬКА  ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (надалі – «Лікарня»). За своїм статусом Лікарня є багатопрофільним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає спеціалізовану медичну допомогу,  послуги, будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Лікарня заснована на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Власником Лікарні є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області, в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник).

Комунальне підприємство "Острозька обласна психіатрична лікарня"       Рівненської обласної ради є правонаступником усіх прав та обов’язків правонаступником  Острозької обласної психіатричної лікарні, створеної наказом Рівненського облздороввідділу від 24 вересня 1953 року № 1020, комунального закладу "Острозька обласна психіатрична лікарня"       Рівненської обласної ради (Рішення Рівненської обласної ради від 23 грудня 2016 року № 416).

Майно Лікарні є власнiстю територiальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в особi Рівненської обласної ради.

1.2. Лікарня керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.3. Лікарня є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, емблему, та інші необхідні реквізити.

1.4. Лікарня є бюджетною установою,  неприбутковою організацією і фінансується з обласного бюджету.

1.5. Лікарня здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Лікарні або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Лікарні, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на неї завдань Лікарня може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Лікарня самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Лікарня не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Лікарні .

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Лікарні. Лікарня не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Лікарня має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем  та відповідачем у судах.

1.10. Найменування Лікарні:

– повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСТРОЗЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  РАДИ.

– скорочене: КП "ОСТРОЗЬКА ОПЛ" РОР.

1.11. Юридична адреса: проспект Незалежності, 40а, м. Острог, Рівненська область, 35800. 

1.12. Лікарня взаємодіє на договірних засадах з вищими навчальними медичними закладами, якими на базі Лікарні створюються кафедри або філії, які надають Лікарні допомогу в проведенні консиліумів, консультацій, виконанні складних оперативних втручань, впровадженні нових методів діагностики та лікування, підготовці кадрів, підвищенні їх професійного рівня, організації науково-практичних конференцій, симпозіумів, з'їздів, виставок та інше.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

2.1 Лікарня  створена  з  метою реалізації державної політики у сфері охорони  здоров'я,  що  передбачає  проведення  в  регіоні заходів, спрямованих на:

- забезпечення доступності  надання   якісної   спеціалізованої медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- розроблення та  впровадження  сучасних   методів   профілактики, діагностики та лікування психічної та наркологічної патології;

- підвищення ефективності  використання  коштів  державного  та місцевих  бюджетів,  виділених для вирішення проблем попередження, виявлення та лікування психічних та наркологічних захворювань;

2.2.  Основним завданням Лікарні є:

- попередження, виявлення та лікування психічних та наркологічних захворювань;

- зниження захворюваності, смертності та інвалідності населення внаслідок психічної та наркологічної патології.

2.3.  Предметом діяльності Лікарні яка здійснюється без мети одержання прибутку є:

- контроль за  дотриманням  закладом  охорони  здоров'я  вимог чинного законодавства  щодо  надання  медичної   допомоги   хворим з психіатричною та наркологічною патологією;

- розроблення проектів нормативно-правових актів з питань профілактики,   діагностики та лікування хворих з психічною та наркологічною патологією;

- розроблення та впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань;

- розроблення напрямів  розвитку психіатричної та наркологічної служби області, що передбачають здійснення  заходів  щодо  попередження  і  виявлення психічної та наркологічної патології, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення внаслідок психічних та наркологічних захворювань;

- визначення проблемних питань надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією та шляхів їх вирішення;

- розроблення, координація  впровадження та контроль за виконанням обласних програм та заходів з питань надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічної патологією;

- участь у розробленні та опрацюванні  проектів  загальнодержавних програм  та  заходів,  що  передбачають  надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- організаційно-методичне керівництво та координація діяльності закладів  охорони  здоров'я  області  з  питань  надання  медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- організація та   надання  спеціалізованої  медичної  допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- забезпечення Лікарні лікарськими засобами,  виробами медичного призначення, витратними матеріалами  для  діагностики  та  лікування  психічних та наркологічних захворювань;

- вивчення, аналіз  і  прогнозування  показників стану здоров'я хворих із психічною та наркологічною патологією  та  участь  у  розробленні  заходів, спрямованих  на  збереження  і  покращення  здоров'я  хворих  цієї категорії;

- експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, складання трудових рекомендацій для хворих, що потребують переведення на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико-соціальної експертної комісії;

- інформаційний супровід реалізації загальнодержавних та обласних  програм,  що  передбачають надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- підготовка та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів  з питань   профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань;

- опрацювання відповідей на запити центральних  та  місцевих органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування, підприємств,  установ,  організацій та громадян з  питань  надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- організаційно-методичне забезпечення підвищення кваліфікації           лікарів-психіатрів, середнього медичного персоналу з питань профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань;

- проведення спільно з організаціями різних форм власності та підпорядкування, громадськими об'єднаннями з'їздів, науково-практичних  конференцій, семінарів, оглядів, конкурсів, виставок та інших заходів,  спрямованих на удосконалення надання медичної допомоги хворим з психічними та наркологічними захворюваннями;

- встановлення міжнародних зв'язків, заснування або вступ до національних,  міжнародних або  зарубіжних  об'єднань,  підписання відповідних  угод,  що передбачають удосконалення надання медичної допомоги хворим з психічною та наркологічною патологією;

- медична практика, надання спеціалізованої кваліфікованої лікувально-діагностичної та соціально-відновлюваної допомоги особам, які страждають психічними та наркологічними розладами, в умовах стаціонару;

- діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (у т.ч. здійснення діяльності, пов'язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів);

-          сприяння участі  медичних  закладів  області  у   реалізації міжнародних проектів та міжнародних грантів з питань профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань;

-          проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування психічних та наркологічних захворювань;

-          надання інших видів послуг у порядку, встановленому чинним законодавством.

 - укладає договори з Лікарнями і організаціями, державними  органами та установами, установами всіх форм власності з медичного обслуговування населення;

- здійснює зовнішньоекономічну діяльність, встановлює виробничі і науково-технічні зв'язки, керуючись при цьому діючим законодавством України; співпрацює з міжнародними організаціями в галузі охорони здоров'я та з іноземними лікувальними закладами;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Лікарня користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

2.3. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Лікарня може займатися тільки на підставі спеціального дозволу  (ліцензії),  отриманого у встановленому законом порядку.

 

2.4.   Лікарня може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Лікарня може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.6. Лікарня формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7. Лікарня має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на Лікарню завдань, зобов’язань Лікарня має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

                           

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЛІКАРНІ

3.1.    Для забезпечення діяльності Лікарні  створюється статутний капітал, який формується з активів Лікарні і становить 5 341 170 грн.

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Лікарні здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

4. МАЙНО ЛІКАРНІ

4.1. Майно Лікарні становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Лікарні.

4.2. Майно Лікарні є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Лікарнею на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Лікарня володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Лікарня здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Лікарні є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно придбане в у встановленому законодавством порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров'я України;

- доходи, одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Лікарня має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Лікарня здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

5.1. Лікарня самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Лікарня надає платні послуги у порядку визначеному чинним законодавством України.

5.3. Лікарня не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Лікарня має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.4. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Лікарні можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.5. Лікарня зобов’язана виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні  перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.6. Лікарня є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Лікарня користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.8. Лікарня веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію,  надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

                       

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЛІКАРНІ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Органом управління Лікарні є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Лікарні:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю замортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Лікарні;

6.2.3. погодження планів Лікарні та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. погодження штатного розпису Лікарні в установленому порядку;

6.2.5. призначення та звільнення керівника Лікарні;

6.2.6. прийняття рішення про припинення діяльності Лікарні, її ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

 

Головний лікар Лікарні

6.3. Керівництво поточною діяльністю Лікарні здійснює Головний лікар (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Керівником Лікарні може бути особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Лікарні, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Лікарні, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

6. 8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Лікарні;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Лікарні;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6. визначення порядку оплати праці працівників Лікарні;

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Лікарні;

6.8.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Лікарні;

6.8.9. відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Лікарні;

6.8.10. має право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпоряджається коштами та майном Лікарні відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Лікарні  згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затверджує положення про структурні підрозділи Лікарні, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

6.8.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

6.8.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Лікарні;

6.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Лікарні згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Лікарні;

6.8.19. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Лікарні;

6.8.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Лікарні Керівник забезпечує:

6.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Лікарні;

6.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Лікарні;

6.9.3. Розробку структури та штатного розпису Лікарні та подає їх на затвердження в установленому порядку;

6.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Лікарні;

6.9.5. Виконання Лікарнею у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Лікарні та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Лікарні  в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Лікарні несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Лікарня у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  може створюватися Спостережна Рада.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЛІКАРНІ

7.1. Трудовий колектив Лікарні складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий   колектив Лікарні формується на загальних засадах     відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Лікарні, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини  між  адміністрацією  Лікарні  та  трудовим   колективом регулюються колективним договором  та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Лікарні провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІКАРНІ.

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Лікарні здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Лікарні з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю  Лікарні здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Лікарня зобов'язана проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

9.1. Діяльність Лікарні припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

У разі припинення організації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Лікарні (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення діяльності Лікарні відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Лікарні може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                          

9.5. У разі злиття Лікарні з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена   внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Лікарні до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Лікарні - переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Лікарні, усі її майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Лікарні в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                  

9.10.  Лікарня може бути ліквідована:                                         

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Лікарня є такою, діяльність якої припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення   Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

Назад до розділу