• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 10.09.2018

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

 Cьоме   скликання

  (Двадцята  сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 07 вересня 2018 року                                                                       1115

 

Про реорганізацію комунального закладу "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради

 

 

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Реорганізувати комунальний заклад "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради (код ЄРДПОУ  13972472), місцезнаходження: вулиця Гетьманська, 1А, місто Костопіль, Рівненська область, 35000, шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради.

2. Затвердити статут комунального підприємства "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради, що додається.

3. Доручити голові Рівненської обласної ради в установленому порядку:

– утворити комісію з реорганізації (перетворення) комунального закладу "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради (далі – Комісія);

– здійснити інші організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

4. Уповноважити голову Комісії подати відповідні документи щодо державної реєстрації юридичної особи – комунального підприємства "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради на реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та поінформувати обласну раду.

5. Комісії:

– подати передавальний акт щодо реорганізації на затвердження Рівненській обласній раді;

– здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо реорганізації комунального закладу "Обласний туберкульозний санаторій     м. Костопіль" Рівненської обласної ради шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Обласний туберкульозний санаторій                                   м. Костопіль" Рівненської обласної ради.

6. Доручити відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо реорганізації комунального закладу "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради шляхом його перетворення у комунальне   підприємство "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

 

 

 

Голова ради                                                                       О.Ю. Данильчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 вересня 2018 року

1115

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

"ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ

М. КОСТОПІЛЬ"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Костопіль – 2018

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ М. КОСТОПІЛЬ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  (надалі – Санаторій). За своїм статусом Санаторій є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає спеціалізовану медичну допомогу вторинного рівня, послуги, будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Санаторій заснований на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Власником Санаторію є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області, в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник). Санаторій є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику.

Санаторій є правонаступником усіх прав та обов'язків комунального закладу "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради, який створений 01.04.1991 (наказ обласного управління охорони здоров’я від 01.04.1991 №120), комунального закладу "Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль" Рівненської обласної ради (рішення Рівненської обласної ради  від 16.11.12 №752.

Майно Санаторію є власнiстю територiальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в особi Рівненської обласної ради.

1.2. Санаторій керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.3. Санаторій є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, емблему, та інші необхідні реквізити.

1.4. Санаторій є бюджетною установою, неприбутковою організацією і фінансується з обласного бюджету.

1.5. Санаторій здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Санаторію або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Санаторію, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на нього завдань Санаторій може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Санаторій самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Санаторій не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Санаторію.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Санаторію. Санаторій не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Санаторій має право укладати від свого імені правочини, виступати позивачем  та відповідачем у судах.

1.10. Найменування Санаторію:

– повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ М. КОСТОПІЛЬ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

– скорочене: КП "ОБЛТУБСАНАТОРІЙ М. КОСТОПІЛЬ".

1.11. Юридична адреса: вулиця Гетьманська, 1А, місто Костопіль,  Рівненська область, 35000.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЯ

2.1. Основною метою діяльності Санаторію є забезпечення медичного обслуговування населення області шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством. Зокрема,  організація    та    надання кваліфікованої планово-консультативної та стаціонарної допомоги населенню області.

2.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Санаторію є:

·     медична практика з надання високоякісної медичної допомоги хворим на туберкульоз та особам з порушенням функцій організму після перенесеного туберкульозу;

·     відновлення та підтримка стану здоров‘я, медична реабілітація інвалідів з приводу туберкульозу, відновлення працездатності та запобігання первинній ,інвалідності;

·     взаємодія з суб’єктами надання первинної та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хворих на туберкульоз, лікування ускладнень;

·     проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

·     направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

·     участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та профілактики туберкульозу;

·     участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

·     участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

·     визначення потреби структурних підрозділів Санаторію та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

·     моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

·     забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Санаторію;

·     закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;

·     координація діяльності лікарів з  надання  медичної допомоги з іншими суб’єктами медичної практики;

·     надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

·     соціальний розвиток колективу, зміцнення матеріальної бази центру, надання умов для здійснення висококваліфікованої праці, повноцінного відпочинку та соціальної справедливості;

·     інші функції, що випливають із покладених на Санаторій завдань.

2.3. Санаторій може здійснювати за дорученням Власника  інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.4. Санаторій формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом. 

2.5. Санаторій має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.6. Санаторій здійснює діяльність, пов’язану з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, обліком та знищенням наркотичних речовин, прекурсорів та рецептурних спецбланків.

2.7. Для забезпечення виконання покладених на Санаторій завдань та зобов’язань, Санаторій має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ САНАТОРІЮ

3.1.   Для забезпечення діяльності Санаторію створюється статутний капітал, який формується з активів Санаторію і становить  2 212  041,23 грн.

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Санаторію здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

4. МАЙНО САНАТОРІЮ

4.1. Майно Санаторію становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Санаторію.

4.2. Майно Санаторію є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Санаторієм на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Санаторій володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Санаторій здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Санаторію є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно придбане в у встановленому законодавством порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров'я України;

- доходи, одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Санаторій має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Санаторій здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЮ

5.1. Санаторій самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Санаторій надає платні послуги у порядку визначеному чинним законодавством України.

5.3. Санаторій зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.4. Санаторій не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Санаторій має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.5.  Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.6. Санаторій у своїй діяльності може співпрацювати з іншими  установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

5.7. Санаторій не має в своєму складі інших юридичних осіб.

5.8. Відносини Санаторію з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

5.9. Санаторій має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Санаторій має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

5.10. Санаторій, відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

5.11. Санаторій повинен погоджувати з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку. 

5.12. Санаторій щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області звіт про виконання планів роботи.

5.13. Санаторій веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

5.14. Санаторій забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

5.15. Санаторій провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

5.16. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Санаторій може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

5.17. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Санаторію можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.18. Санаторій є суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності, має право здійснювати зовнішньо-економічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.19. При здійсненні зовнішньо-економічної діяльності Санаторій користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.20. Санаторій веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

                       

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ САНАТОРІЮ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Органом управління Санаторію є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Санаторію:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю замортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Санаторію;

6.2.3. погодження планів Санаторію та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. погодження штатного розпису Санаторію  в установленому порядку;

6.2.5. призначення та звільнення керівника Санаторію;

6.2.6. прийняття рішення про припинення діяльності Санаторію, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

Головний лікар Санаторію

6.3. Керівництво поточною діяльністю Санаторію здійснює Головний лікар (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на посаду головного лікаря встановлюються відповідно до єдиних вимог чинного законодавства України.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Санаторію, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Санаторію, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

6. 8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Санаторію;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Санаторію;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6. визначення порядку оплати праці працівників Санаторію;

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю ;

6.8.8. видача довіреностей на представництво та захист інтересів в суді та інших довіреностей, які необхідні для забезпечення діяльності Санаторію;

6.8.9. відкриття в органах державної казначейської служби рахунків, які необхідні для забезпечення діяльності Санаторію;

6.8.10. право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпорядження коштами та майном Санаторію відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Санаторію  згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затвердження положень про структурні підрозділи Санаторію, посадових інструкцій працівників та інших необхідних документів;

6.8.14. ведення переговорів щодо укладення колективного договору, укладення колективного договору, звітування та несення відповідальності за його виконання;

6.8.15. накладення дисциплінарних стягнень на працівників Санаторію;

6.8.16. організація проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Санаторію згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створення належних умов працівникам для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несення персональної відповідальності за збереження, відчуження, списання та втрати у будь-якій формі, майна Санаторію;

6.8.19. несення персональної відповідальності за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Санаторію;

6.8.20. вчинення інших дій в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Санаторію Керівник забезпечує:

6.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Санаторію;

6.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Санаторію;

6.9.3. Розробку структури та штатного розпису Санаторію та подає їх на затвердження в установленому порядку;

6.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Санаторії;

6.9.5. Виконання Санаторієм у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Санаторію та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Санаторію  в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує виконуючий обов’язки головного лікаря згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Санаторію несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Санаторій у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  може створюватися Спостережна Рада.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ САНАТОРІЮ

7.1. Трудовий колектив Санаторію складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий   колектив Санаторію формується на загальних засадах     відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Санаторію, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини  між  адміністрацією  Санаторію  та  трудовим   колективом регулюються колективним договором  та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Санаторію провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ САНАТОРІЮ

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Санаторію здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Санаторію з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю  Санаторію здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Санаторій зобов'язаний  проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

 

 

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРІЮ

9.1. Діяльність Санаторію припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

У разі припинення організації (ліквідації, злиття, поділу, виділу, приєднання або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Санаторію (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення діяльності Санаторію відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Санаторію може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                          

9.5. У разі злиття Санаторію з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена   внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Санаторію до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Санаторію - переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Санаторію, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Санаторію в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                  

9.10. Санаторій може бути ліквідовано:                                         

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

-за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Санаторій є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення  Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Назад до розділу