• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 10.09.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Cьоме   скликання

(Двадцята  сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 07 вересня 2018 року                                                                       1119

 

Про реорганізацію комунального закладу "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради

 

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Реорганізувати комунальний заклад "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради (код ЄРДПОУ 22563423), місцезнаходження: вулиця Дубенська, 64, місто Рівне, Рівненська область, 33010, шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради.

2. Затвердити статут комунального підприємства "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради, що додається.

3. Доручити голові Рівненської обласної ради в установленому порядку:

– утворити комісію з реорганізації (перетворення) комунального закладу "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради (далі – Комісія);

– здійснити інші організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

4. Уповноважити голову Комісії подати відповідні документи щодо державної реєстрації юридичної особи – комунального  підприємства "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради на реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та поінформувати обласну раду.

5. Комісії:

– подати передавальний акт щодо реорганізації на затвердження Рівненській обласній раді;

– здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо реорганізації комунального закладу "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради.

6. Доручити відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо реорганізації комунального закладу "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

 

 

 

Голова ради                                                                       О.Ю. Данильчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 вересня 2018 року

1119

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ′Я НАСЕЛЕННЯ"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Рівне – 2018

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  (надалі – Центр). За своїм статусом Центр є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає спеціалізовану медичну допомогу вторинного рівня, послуги, будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Центр заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області, в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник). Центр є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику.

Центр є правонаступником усіх прав та обов'язків комунального закладу "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради, який створений 12.12.1996 (наказ обласного управління охорони здоров’я від 12.12.1996 № 205), комунального закладу "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради Рішення Рівненської обласної ради від 25.05.2012 № 673.

Майно Центру є спільною власнiстю територiальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в особi Рівненської обласної ради.

1.2. Центр керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, емблему, та інші необхідні реквізити.

1.4. Центр є бюджетною установою, неприбутковою організацією і фінансується з обласного бюджету.

1.5. Центр здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Центру або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Центру, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на нього завдань Центр може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Центр самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Центр не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Центру.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центру. Центр не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень цього Статуту Центр має право укладати від свого імені правочини, виступати позивачем та відповідачем у судах.

1.10. Найменування Центру:

– повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

– скорочене: КП "РОЦПЗН".

1.11. Юридична адреса: вулиця Дубенська, 64,  місто Рівне,  Рівненська область, 33010.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Основною метою діяльності Центру є забезпечення медичного обслуговування населення області шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством. Зокрема, організація та    надання кваліфікованої планово-консультативної та стаціонарної психіатричної та наркологічної допомоги населенню області.

2.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

- здійснення лікувально-профілактичної, науково-дослідницької діяльності щодо забезпечення населення всіма видами амбулаторно-консультативної, стаціонарної спеціалізованої, кваліфікованої планово-методичної допомоги, а також забезпечення соціально-економічних потреб членів трудового колективу.

-  здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

- забезпечення попиту населення області в консультативній поліклінічній  та  спеціалізованій  стаціонарній психіатричній та наркологічній допомозі.

- організація    та    надання    кваліфікованої    планово-консультативної психіатричної та наркологічної допомоги населенню області із залученням, у разі необхідності, лікарів-спеціалістів лікувальних установ області.

- надання невідкладної психіатричної, наркологічної допомоги населенню при гострих станах, незалежно від місця проживання і віку хворих, що звернулися, доставлених швидкою допомогою та органами внутрішніх справ.

 - проведення профілактичної роботи з метою попередження психічних розладів, зловживання алкоголем, наркотичними засобами та психотропними лікарськими препаратами.

- раннє виявлення та взяття на облік хворих з психічними роз­ладами, алкоголізмом, наркоманіями, токсикома­ніями.

- динамічний диспансерний нагляд за хронічними психічними хворими, хворими алкоголізмом, наркоманіями  і токсикоманіями, вирішення питання зняття з диспансерного обліку таких осіб.

- проведення медичних обстежень осіб, які підлягають направ­ленню на примусове лікування з психічними розладами.

- проведення освідчення на предмет алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих, ви­дачу листків непрацездатності, формування трудових рекоменда­цій для осіб, котрі потребують переводу на інші ділянки роботи, та своєчасне направлення на МСЕК.

- проведення судово-психіатричної, судово-психолого-психіатричної, судово-наркологічної, військової і трудової експертизи.

- визначення, встановлення наявності психічного розладу, наркологічного захво­рювання у обстежуваного являється виключно компетен­цією лікаря-психіатра або лікаря-нарколога, відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу" та відповідних наказів Міністерства охорони здоров’я України.

- вивчає рівень захворюваності, хворобливість населення області психічними, наркологічними захворюваннями, проводить аналіз лікуваль­ної та профілактичної роботи, розробляє рекомендації по їх попередженню.

- координація лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи  психіатричних та наркологічних закладів на території області.

- вивчення, впровадження у практику роботи центру сучасних методів та засобів діагностики і лікування, створення умов для проведення наукової роботи лікарями.

- вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи передових психіатричних та наркологічних закладів області і України, надання допомоги психіатричним та наркологічним закладам області у впровадженні досягнень медичної науки та передових форм роботи у практику.  

- здійснення відомчого нагляду за діяльністю психіатричних та наркологічних  закладів, а  зверненнями  страхових компаній, призначення експертів для перевірки якості медичної допомоги застрахованим.

- підвищення кваліфікації лікарів-інтернів, лікарів та середнього      медичного персоналу психіатричних та наркологічних закладів області, проведення атестації середніх медичних працівників, видання їм кваліфікаційних свідоцтв.

- проводення навчання та перепідготовку медичних працівників методикам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

- організовує  та  проводить   заходи   щодо  санітарно-гігієнічного виховання населення.

- здійснює соціальний розвиток колективу, зміцнення матеріальної бази центру, надання умов для здійснення висококваліфікованої праці, повноцінного відпочинку та соціальної справедливості.

2.3. Центр може здійснювати за дорученням Власника  інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.4. Центр формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом. 

2.5. Центр має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.6. Центр здійснює діяльність, пов’язану з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, обліком та знищенням наркотичних речовин, прекурсорів та рецептурних спецбланків.

2.7. Для забезпечення виконання покладених на Центр завдань, зобов’язань Центр має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

2.8. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Центр може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

                           

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЦЕНТРУ

3.1.   Для забезпечення діяльності Центру створюється статутний капітал, який формується з активів Центру і становить  12 506 738, 00 грн.

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Центру здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

4. МАЙНО ЦЕНТРУ

4.1. Майно Центру становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру.

4.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Центром на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Центр володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Центру є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно придбане в у встановленому законодавством порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров'я України;

- доходи, одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших видів діяльності;

- доходи від розміщення цінних паперів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- державна допомога суб’єктам господарювання, яка надається у встановленому порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Центр має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

5.1. Центр самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Центр надає платні послуги у порядку визначеному чинним законодавством України.

5.3. Центр не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Центр має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.4. Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Центру можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.5. Центр зобов’язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні  перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.6. Центр у своїй діяльності може співпрацювати з іншими  установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

5.7. Центр не має в своєму складі інших юридичних осіб.

5.8. Відносини Центру з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

5.9. Центр має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Центр має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

5.10. Центр відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

5.11. Центр повинен погоджувати з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку. 

5.12. Центр щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області звіт про виконання планів роботи.

5.13. Центр є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.14. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Центр користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.15. Центр веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію,  надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

                       

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Органом управління Центру є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Центру:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю амортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Центру;

6.2.3. погодження планів Центру та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. погодження штатного розпису Центру  в установленому порядку;

6.2.5. призначення та звільнення керівника Центру;

6.2.6. прийняття рішення про припинення діяльності Центру, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

 

Головний лікар Центру

6.3. Керівництво поточною діяльністю Центру здійснює Головний лікар (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на посаду головного лікаря встановлюються відповідно до єдиних вимог чинного законодавства України.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Центру, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Центру, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

6. 8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Центру;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Центру;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6. визначення порядку оплати праці працівників Центру;

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Центру;

6.8.8. видача довіреностей на представництво та захист інтересів в суді та інших довіреностей, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

6.8.9. відкриття в органах державної казначейської служби рахунків, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

6.8.10. право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпорядження коштами та майном Центру відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Центру  згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затвердження положень про структурні підрозділи Центру, посадових інструкцій працівників та інших необхідних документів;

6.8.14. ведення переговорів щодо укладення колективного договору, укладення колективного договору, звітування та несення відповідальності за його виконання;

6.8.15. накладення дисциплінарних стягнень на працівників Центру;

6.8.16. організація проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Центру згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створення належних умов працівникам для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несення персональної відповідальності за збереження, відчуження, списання та втрати у будь-якій формі, майна Центру;

6.8.19. несення персональної відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

6.8.20. вчинення інших дій в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Центру Керівник забезпечує:

6.9.1. дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Центру;

6.9.2. організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Центру;

6.9.3. розробку структури та штатного розпису Центру та подає їх на затвердження в установленому порядку;

6.9.4. належний рівень побутових умов для перебування в Центрі.

6.9.5. Виконання Центром у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Центру та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Центру  в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Центр у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  може створюватися Спостережна Рада.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ

7.1. Трудовий колектив Центру складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий   колектив Центру формується на загальних засадах     відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Центру, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини  між  адміністрацією  Центру  та  трудовим   колективом регулюються колективним договором  та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Центру провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Центру здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Центру з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю  Центру здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Центр зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

9.1. Діяльність Центру припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

У разі припинення організації (ліквідації, злиття, поділу, виділу, приєднання або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Центру (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Центру може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                          

9.5. У разі злиття Центру з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена   внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Центру до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі його майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Центру переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Центру, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Центру в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                  

9.10. Центр може бути ліквідовано:                                        

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Центр є таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення  Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Назад до розділу