• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 10.09.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Сьоме   скликання

(Двадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 07 вересня 2018 року                                                                                  1105

                                                                        

Про погодження проекту інвестиційного договору між комунальним підприємством «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради та ТОВ «БК Інтер-буд» щодо будівництва багатофункціонального комплексу комерційно-ділової активності з готелем та житловими приміщеннями за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 32-б

 

Враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з економічних питань та комунальної власності від 23.07.2018 №56, з питань будівництва та розвитку інфраструктури від 19.07.2018 №13, з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села від 28.08.2018 №6, відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 9, 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1.  Погодити проект інвестиційного договору між комунальним підприємством «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради та товариством з обмеженою відповідальністю «БК Інтер-буд» (код ЄДРПОУ 40756952) щодо будівництва багатофункціонального комплексу комерційно-ділової активності з готелем та житловими приміщеннями за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 32-б на земельній ділянці площею
0,2441 га,
кадастровий номер 5610100000:01:015:0109, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та перебуває в постійному користуванні Рівненської обласної ради, що додається.

Встановити, що зміни до зазначеного договору, за винятком пунктів, що стосуються площі, яка передається у власність територіальної громади Рівненської області, здійснюються за погодженням з постійною комісією обласної ради з економічних питань та комунальної власності.

2.  Погодити списання (демонтаж) будівлі за адресою: м. Рівне,
вул. Кавказька, 32-б, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради.

2.1.     Облікувати на балансі комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради придатні матеріальні цінності демонтованих основних засобів.

2.2.     Провести здачу непридатних матеріальних цінностей відповідним суб’єктам господарювання в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.  Дати згоду комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на здійснення необхідних заходів щодо будівництва багатофункціонального комплексу комерційно-ділової активності з готелем та житловими приміщеннями та на укладення у зв’язку з цим відповідних договорів.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з економічних питань та комунальної власності, з питань будівництва та розвитку інфраструктури. 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук


ПОГОДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради від 07.09.2018 №1105

 

Проект

Інвестиційний договір

щодо будівництва багатофункціонального комплексу комерційно-ділової активності з готелем та житловими приміщеннями за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 32-б

м. Рівне                                                                                           «____» ___________ 2018 р.

Комунальне підприємство «Управління майновим комплексом», надалі – «Замовник», в особі начальника Кирилюка Валентина Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ «БК Інтер-Буд», надалі – «Генеральний інвестор» в особі директора Денисюка Максима Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом далі – «Сторони», кожна окремо – «Сторона», склали цей договір, далі – «Договір», про наступне:

1. Визначення термінів

1.1. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Договорі, слід розуміти та тлумачити наступним чином:

1.1.1. Земельна ділянка – земельна ділянка орієнтовною площею 0,2441 га, що розташована за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 32-Б, кадастровий номер 5610100000:01:015:0109.

1.1.2. Об’єктбагатофункціональний комплекс комерційно-ділової активності з готелем та житловими приміщеннями, що планується побудувати на Земельній ділянці відповідно до погодженої Сторонами кошторисно-проектної документації.

Попередні розрахунково-технічні показники:

- площа земельної ділянки 0,2441 га

- площа забудови 988,44 кв.м.

- поверховість – 13 поверхів

- площа паркінгу 977,25 кв.м.

- комерційні площі 2163,34 кв.м.

- площа апартаментів 5271,86 кв.м.

1.1.3. Проектування Об'єкту – комплекс проектно-вишукувальних робіт, розробка, затвердження та погодження проектної та технічної документації по Проекту.

1.1.4. Будівництво Об'єкту – весь комплекс робіт по Проектуванню та Спорудженню Об'єкту.

1.1.5. Будівельний майданчик – територія Земельної ділянки, яка належним чином відведена (оформлена) для Спорудження Об'єкту.

1.1.6. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкту - підтвердження готовності Об’єкту до експлуатації, вiдповiднiсть його iнженерно-технiчного оснащення проектній документації, нормативним вимогам, вихідним даним на проектування.

1.1.7. Комерційна нерухомість – площі, які можуть використовуватись для роздрібної торгівлі (торгові центри), офіси для бізнесу, стоянки автомобілів, площі під готельні номери та інші об’єкти сфери обслуговування.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є дiяльнiсть Сторін на засадах часткової участі щодо будівництва Об’єкту на Земельній ділянці з подальшим розподілом приміщень Об'єкту між Сторонами згідно умов Договору.

2.2. Згідно даного Договору Замовник надає (відводить) для Будівництва Об'єкту Земельну ділянку (без зміни землекористувача) та виступає в якості Замовника Будівництва Об'єкту, а Генеральний інвестор здійснює фінансування Будівництва Об'єкту.

3. Етапи реалізації Договору

3.1. Для повного, своєчасного та структурованого виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному договору, Сторони домовилися здійснити його реалізацію у наступні етапи:

3.1.1. І етап – здійснення передпроектних робіт та підготовка Завдання на проектування щодо Об’єкту.

3.1.2. ІІ етап – оформлення Земельної ділянки з відповідним Цільовим призначенням для будівництва Об'єкту.

3.1.3. III етап – розробка Проектної документації, її затвердження та погодження в порядку, що передбачений Законодавством, отримання Дозволу на виконання будівельних робіт та Ордеру на тимчасове порушення благоустрою та проведення земляних робіт.

3.1.4. ІV етап – Спорудження Об’єкту.

3.1.5. V етап – розподіл Об'єкту між Сторонами в натурі згідно умов Договору, реєстрація кожною із Сторін свого права власності на відповідну частину приміщень в Об'єкті.

3.2. Орієнтовний загальний строк реалізації Сторонами етапів, зазначених в п. 3.1. Договору, становить 2,5 роки (два з половиною роки).

3.3. Кінцевий строк реалізації проекту 31.12.2021 року. Вказаний строк подовжується в разі, якщо Замовником в строк, визначений вказаним договором, не передано необхідну документацію або не вчинено інших дій, від яких залежить виконання обов’язків Генеральним інвестором.

4. Визначення часток Сторін в Об'єкті

4.1. За даним Договором Сторони розподіляють між собою приміщення Об'єкту в наступних частках: Замовник отримує у спільну власність територіальної громади області в особі Рівненської обласної ради 1250 м. кв. корисної площі Об'єкту (площа житлового фонду 40%, комерційні площі 60%), а інші площі отримує Генеральний інвестор.

4.2. Протягом 30 днів з моменту затвердження Проекту Сторони на підставі Проекту з врахуванням п. 4.1. Договору складають та підписують Акт про розподіл приміщень, згідно якого бронюється (визначається) частка кожної Сторони в Об'єкті.

4.3. З моменту отримання дозволу ризик випадкового знищення (пошкодження) вище зазначених результатів несе Сторона, у якої ці результати будуть у фактичному володінні на момент такого знищення (пошкодження).

5. Виділення часток Сторін в Об'єкті в натурі

5.1. Протягом тридцяти календарних днів з моменту закінчення Спорудження об'єкту та введення його в експлуатацію Сторони здійснюють фактичний розподіл приміщень Об'єкту в натурі на підставі Акту розподілу приміщень.

5.2. За результатами фактичного розподілу приміщень Об'єкту з врахуванням даних Акту розподілу приміщень повноважні представники Сторін підписують відповідний протокол, який в подальшому є підставою для оформлення кожною з Сторін права власності на відповідну частку в Об'єкті.

6. Ризик випадкової загибелі Об'єкту

6.1. Ризик випадкової загибелі Об'єкту несуть Сторони пропорційно частки кожної з них в Об'єкті.

6.2. До моменту виділення часток Сторін в Об’єкті в натурі ризик випадкового знищення (пошкодження) Об’єкту несе Сторона, у фактичному володінні якої знаходитиметься Об’єкт в разі такого знищення (пошкодження).

7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Сприяти та знайомитися з процесом підготовки Проектної документації по Будівництву Об’єкту.

7.1.2. Контролювати діяльність Генерального інвестора щодо виконання ним своїх повноважень за цим Договором.

7.1.3. Після завершення Будівництва Об’єкту та прийняття його в експлуатацію отримати в натурі у власність частину площ в Об’єкті згідно умов Договору.

7.2. Генеральний інвестор має право:

7.2.1. Самостійно визначати технічні характеристики та параметри Об’єкту.

7.2.2. Самостійно укладати із третіми особами угоди про виконання робіт (надання послуг), спрямованих на реалізацію даного Договору.

7.2.3. Вимагати від Замовника документи та відомості, що є необхідними для належного виконання умов Договору та проведення будівництва.

7.2.4. Контролювати діяльність Замовника щодо виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2.5. Після завершення Будівництва Об’єкту та прийняття його в експлуатацію отримати в натурі у власність частину площ в Об’єкті згідно умов Договору.

7.2.6. Представляти інтереси Сторін у відносинах із третіми особами щодо реалізації даного Договору.

7.3. Зобов'язання Замовника:

7.3.1. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами даного Договору надати Генеральному інвестору всі документи, що підтверджують права Замовника на користування Земельною ділянкою з відповідним Цільовим призначенням та на розміщення на ній Об’єкту, а також на виготовлення Проектної документації.

7.3.2. Передати функції Замовника будівництва Об’єкту. Згідно Законодавства та Договору виконувати функції Замовника будівництва Об’єкту.

7.3.3. Сприяти Генеральному інвестору в усіх його діях, пов'язаних із будівництвом та інвестуванням Об'єкту інвестування, та на його письмовий запит надавати необхідні документи, пов'язані із виконанням Договору, в 7-денний строк.

7.4. Зобов'язання Генерального інвестора:

7.4.1. Здійснити за власний рахунок повне фінансування Об’єкта будівництва.

7.4.2. Отримати всі необхідні дозвільні документи для здійснення будівництва Об’єкта.

7.4.3. Здійснити власними силами необхідні підготовчі роботи для початку будівництва Об’єкта, в т.ч. демонтаж існуючих будівель та конструкцій.

7.4.4. Здійснити організацію будівництва Об’єкта.

7.4.5. Забезпечити введення Об’єкта в експлуатацію.

7.5. Генеральний інвестор самостійно визначає генерального підрядника Будівництва Об'єкту інвестування. В зв'язку із чим Генеральний інвестор самостійно організовує, фінансує та планує хід будівництва Об'єкту інвестування.

7.6. Генеральний інвестор забезпечує будівництво Об'єкту інвестування. Для врегулювання питань будівництва Об'єкту Генеральний Інвестор укладає Договір генерального підряду капітального будівництва.

7.7. Інвестування будівництва Об'єкту інвестування здійснюються Генеральним інвестором як в грошовій формі, так і в матеріальній, зокрема, матеріалами. Під «матеріалами» Сторони розуміють будівельні матеріали, устаткування, вироби, конструкції, комплектуючі вироби, інвентар, інструменти, пристрої тощо, які використовуються в процесі будівництва.

8. Відповідальність Сторін

8.1. В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно Законодавства.

8.2. В разі винного невиконання (неналежного виконання) Стороною своїх обов’язків, передбачених даним Договором, винна Сторона відшкодовує протилежній Стороні завдану їй таким порушенням шкоду.

8.3. В разі невиконання Замовником своїх обов'язків по Договору, що унеможливлюють його подальше виконання, Генеральний інвестор має право вимагати відшкодування завданих збитків.

8.4. В разі невиконання або неналежного виконання Генеральним інвестором умов Договору останній відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх договірних зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, які виникли після укладання Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані їм запобігти. До таких обставин відносяться: війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності, що виникли поза волею та контролем Сторін.

9.2. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 7 (семи) календарних днів із дня їх настання/припинення. Несвоєчасне повідомлення про вище зазначені обставини позбавляє Сторону права посилатися на них, як на підстави, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов'язань по Договору.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше шести місяців, Сторони розглядають можливість продовження договірних відносин.

10. Строк дії Договору.

10.1. Цей договір діє з моменту його підписання до моменту остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.

10.2. Дострокове припинення дії цього Договору можливе за наявності дії форс-мажорних обставин, що унеможливлюють подальше виконання Сторонами Договору.

11. Інші умови

11.1. Одностороння зміна умов не допускається. Зміни та доповнення до Договору оформляються у письмовій формі та набирають чинності за умови їх підписання повноважними представниками Сторін та скріплення мокрими відбитками печаток Сторін.

11.2. Даний Договір поширюється на правонаступників Сторін.

11.3. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом взаємних переговорів. В разі не вирішення спору між Сторонами шляхом переговорів, спір вирішується судом згідно чинного законодавства України.

11.4. Договір складений українською мовою в двох оригінальних екземплярах однакової юридичної сили по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

12. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР                                            ЗАМОВНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ                    Комунальне підприємство «Управління
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БК «ІНТЕР-БУД»     майновим комплексом» Рівненської
                                                                                  обласної ради

33018, Рівненська область, м.Рівне,                      33028, Рівненська область, місто Рівне 

вул. Курчатова, 32А                                                           майдан Просвіти, буд.1
ЄДРПОУ 40756952                                                 ЄДРПОУ 33724010
тел. 0362-43-09-41                                                   ІПН 337240117160, Св. № 200055421
                                                                                  р/р 26009282681300 в АТ «УкрСиббанк»
                                                                                  МФО 351005
                                                                                  тел. 0362-695-294


Директор ____________Денисюк М.М.               Начальник_______________Кирилюк В.В.

 

 

Назад до розділу