• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 13.12.2018

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме  скликання

(Двадцять третя сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 07 грудня 2018 року                                                                       1146

 

Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на 2019-2023 роки

 

         З метою створення належних умов для зберігання, збільшення та використання інформації документів Національного архівного фонду, відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада 

в и р і ш и л а :

1. Затвердити схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2018 року № 848 Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на 2019-2023 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Обласній державній адміністрації:

- забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

- передбачати кошти з обласного бюджету на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів;

– щорічно до 07 лютого інформувати обласну раду про хід виконання Програми.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань гуманітарної політики.

 

 

 

Голова ради                                                                      О. Ю. Данильчук

 

 

С х в а л е н о

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації

від 26 листопада 2018 року

№ 848

Затверджено

Рішення   обласної  ради

від 07 грудня 2018 року

№ 1146

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку архівної справи в Рівненській області

 на 2019-2023 роки

 

Загальна частина

 

          Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

         Одним із головних завдань державних архівних установ області є забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, які є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів.

         Державний архів Рівненської області здійснює управління архівною справою і діловодством в області, є документальною базою з історії краю.

          У 11  архівосховищах установи зберігається  1  млн. 114  тис. 604 документи.

Разом з тим, матеріально-технічна база державного архіву області не відповідає сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого реальною стала загроза втрати частини Національного архівного фонду. Умови зберігання архівних документів не відповідають чинним нормам і потребують додаткового фінансування.

          Приміщення держархіву області потребують проведення реконструкції та ремонту. У сховищах державного архіву області не вистачає засобів пожежогасіння і протипожежної сигналізації. Відсутність систем кондиціювання не дає можливості забезпечити у сховищах оптимальний температурно - вологісний режим, дотримання нормативних фізико-хімічних показників збереженості документів.

Не проводиться робота з оцифровування документів, створення фонду користування документами, зокрема переведення інформації на інші носії з метою її збереження  у разі втрати  або пошкодження оригіналів, та з відновлення згасаючих текстів, а також якісна реставрація документів.

         Не впроваджуються в архівну справу новітні інформаційно-комунікаційні технології. Внаслідок цього величезний інформаційний потенціал Національного архівного фонду мінімально використовується для задоволення зростаючого попиту громадян, держави і суспільства на інформацію.

         Потребує державної підтримки проведення наукових досліджень у галузі краєзнавства, архівознавства, документознавства та інформатизації.

         Через нестачу матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів державний архів області не в змозі створити працівникам і користувачам необхідні умови для роботи з документами.

         Розв’язання перелічених та інших проблем передбачається Програмою розвитку архівної справи  в Рівненській області на 2019 – 2023 роки ( далі – Програма).

 

Мета Програми

 

         Метою Програми є створення належних умов для зберігання, збільшення та використання інформації документів Національного архівного фонду, забезпечення надійної охорони приміщень Державного архіву Рівненської області, забезпечення подальшого розвитку архівної справи в Рівненській області, задоволення соціальних потреб громадян.

 

Основними завданнями Програми  є:

 

          зміцнення матеріально-технічної бази державного архіву області з метою створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;

         підвищення рівня пожежної безпеки приміщень держархіву області та оснащення їх сучасними системами автоматичного пожежогасіння, пожежно – охоронною сигналізацією;

         забезпечення відповідного температурно - вологісного режиму зберігання документів, оснащення архівосховищ сучасною системою кондиціювання повітря;

           забезпечення надійної охорони приміщень держархіву області;

         створення умов для більш ефективного впровадження в держархіві області сучасних інформаційних технологій;

          підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників державного архіву області.

 

          Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію середньострокової стратегії її розвитку на 2019-2023 роки.

 

 

 

 

Фінансове забезпечення

 

           Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, у державному і місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел.

           Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить                      11 440,0 тис. гривень, у тому числі з державного  бюджету -  930,0 тис. гривень, місцевого бюджету – 10 510,0 тис. гривень., в т.ч.: кошти бюджету розвитку – 6900,0 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 3610,0 тис. гривень.

 

Очікувані результати

 

           Виконання Програми дасть змогу:

 

            створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;

            забезпечити  повноцінний захист усіх цінних документів, що зберігаються в державному архіві області і є надбанням української нації;

            зміцнити матеріально-технічну базу державного архіву області  та поліпшити умови роботи працівників;

           забезпечити надійну охорону приміщень держархіву області;

           створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення державного архіву області;

            створити умови для запровадження в держархіві області сучасних інформаційних технологій;

            задовольняти у необхідних обсягах потребу громадян в інформації.

          

 

 

 

 

 

 

 

Назад до розділу