• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 14.12.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 грудня 2018 року                                                                              1152

 

Про внесення змін до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки

 

Враховуючи подання обласної державної адміністрації, відповідно до Законів України Про енергозбереження (зі змінами), Про енергетичну ефективність будівель, постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1567-р Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів, від 01 жовтня 2014 року № 902-р Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, від 26 квітня 2017 року № 732-р Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, керуючись статтею 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1.      Затвердити схвалені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04 грудня 2018 року № 885 зміни до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року № 866 (зі змінами), що додаються.

2.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з економічних питань та комунальної власності, з питань бюджету, фінансів та податків.

 

Голова ради                                                                                           О.Ю. Данильчук

Додаток

 

С х в а л е н о

розпорядженням

голови облдержадміністрації

від 04 грудня 2018 року

№ 885

З а т в е р д ж е н о

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня 2018 року

№ 1152

 

Зміни до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області
на 2018 – 2025 роки

1. Таблицю 1 Комплексна програма енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки (з урахуванням всіх програм)” доповнити словами “млн. гривень”.

2. У “Обсягах та джерелах фінансування проектів з енергоефективності на засадах конкурсного відбору на період 2018 – 2025 років” пункту 2 “Реалізація проектів з енергоефективності на засадах конкурсного відбору на період 2018 – 2025 років, що спрямовані на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання ПЕР бюджетними установами і закладами області, що утримуються з місцевих бюджетів” розділу IV “Обласна програма енергоефективності. Першочергові та перспективні ЕЗЗ на 2018 – 2025 роки”:

1) абзац п’ятий викласти в новій редакції:

“Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації розробити та подати на затвердження заступнику голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень технічне завдання на виконання робіт з проведення енергоаудитів (в окремих випадках з врахуванням коригування) з тепловізійною зйомкою і термографічним звітом, здійснення енергетичної сертифікації бюджетних установ (кожної будівлі) з розробленням енергопаспорта бюджетних установ (закладів, організацій тощо) обласного підпорядкування з найбільшими обсягами споживання паливно-енергетичних ресурсів.”;

2) таблицю “Розподіл коштів головним розпорядникам бюджетних коштів – структурним підрозділам облдержадміністрації для проведення процедури державних закупівель згідно з чинними нормативно-правовими актами та розрахунок  орієнтовної вартості виконання робіт з проведення енергоаудитів (в окремих випадках з врахуванням коригування) з тепловізійною зйомкою і термографічним звітом, здійснення енергетичної сертифікації бюджетних установ (кожної будівлі) з розробленням енергопаспорта будівлі в розрізі площ та об'ємів будівель бюджетних установ (закладів, організацій тощо) обласного підпорядкування з найбільшими обсягами споживання паливно-енергетичних ресурсів” викласти в такій редакції:

 

3. У розділі IV “Процедура проведення Конкурсу” додатка 4 до Програми “Положення про обласний конкурс проектів з енергоефективності” абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. На Конкурс подаються Проекти із позитивними висновками експертизи експертними організаціями незалежно від форми власності, відомості про які внесені до Переліку експертних організацій, що відповідають критеріям, встановленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року № 204 “Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво обєктів” (зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2017 року за № 1140/31008), та можуть проводити експертизу проектів будівництва; за умови підтвердження співфінансування цих Проектів з місцевих бюджетів із зазначенням його розміру від загальної вартості Проекту на час подання (розпорядження (рішення тощо) місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування), крім Проектів, які впроваджуються бюджетними установами і організаціями, що утримуються з обласного бюджету. Обов’язковою умовою для подання Проектів на Конкурс є розрахунок строку їх окупності у складі ПКД.”.

4. Ввести до складу Конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності начальника Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Рівненській області (за згодою), вивівши з нього заступника начальника Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Рівненській області (за згодою).

5. У додатку 14 до Програми “Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів” у пункті 10 цифри “10” замінити цифрами “15”.

6. Перше речення абзацу 41 пункту 2 “Відшкодування відсотків за кредитами, залученими юридичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2018 − 2025 роки” розділу VIII “Обласна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі” викласти у такій редакції:

“Голова правління житлового об’єднання або уповноважений (уповноважені) на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір з кредитно-фінансовою установою, відповідно до внутрішньо-нормативних документів цієї установи та договір на виконання робіт з підвищення енергоефективності та термомодернізації будинку з визначеним виконавцем цих робіт.”.

7. У пункті 2 “Обсяг залучення коштів на впровадження енергосервісу” розділу ІХ “Впровадження механізму енергосервісу в бюджетній сфері Рівненської області” після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“При цьому, при впровадженні заходів енергосервісу реалізацію аварійно-відновлювальних робіт (усунення тріщин в несучих та огороджувальних конструкціях, порушення цілісності покрівель тощо) фінансувати за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів (у тому числі коштів на утримання установ тощо).”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим.

8. У пункті 2 “Антропогенний вплив на навколишнє середовище” розділу ХІІ “Чинники забруднення навколишнього середовища та енергозбереження як шлях до пом’якшення впливу на довкілля Рівненщини” “Енергозбереження – фактор зниження рівня забруднення довкілля та зменшення негативного впливу на стан здоров’я населення” після абзацу другого доповнити новою таблицею такого змісту:

“Табл. 77

Дані щодо зменшення викидів в атмосферу після впровадження енергозберігаючих заходів за 2014 – 2016 роки та прогнозні показники їх зменшення на 2018 – 2025 роки

Показники

Фактичні дані за роки

Разом за 2014 2016 роки

2014

2015

2016

Обсяг енергозбереження, тис. т у. п.

113,00

197,90

181,73

492,63

Зменшення викидів в атмосферу, тис. т,

з них:

14,86

26,02

23,90

64,78

вуглекислий газ, СО2, тис. т

3,425

5,998

5,508

14,932

оксид азоту, NO2, тис. т

11,400

19,965

18,334

49,700

оксид сірки, SO2, тис. т

0,019

0,034

0,031

0,084

зола, пил тощо, тис. т

0,015

0,026

0,024

0,065

 

 

Показники

Прогнозні дані за роки

Разом за 2018 2025 роки

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Обсяг енергозбереження, тис. т у. п.

136,30

184,58

199,69

75,95

89,68

34,76

37,25

44,45

802,65

Зменшення викидів в атмосферу, тис. т,
з них:

17,92

24,27

26,26

9,99

11,79

4,57

4,90

5,85

105,55

вуглекислий газ, СО2, тис. т

4,131

5,595

6,053

2,302

2,718

1,054

1,129

1,347

24,33

оксид азоту, NO2, тис. т

13,751

18,622

20,146

7,662

9,047

3,507

3,758

4,484

80,98

оксид сірки, SO2, тис. т

0,023

0,032

0,034

0,013

0,015

0,006

0,006

0,008

0,14

зола, пил тощо, тис. т

0,018

0,024

0,026

0,010

0,012

0,005

0,005

0,006

0,11

”.

Таблицю 77 “Приклади досліджень щодо створення робочих місць унаслідок інвестицій у енергоефективність” вважати таблицею 78.

9. Друге речення абзацу третього пункту 1 “Прогнозовані обсяги створення робочих місць від впровадження Програми” розділу ХІІІ “Очікувані результати реалізації Програми” викласти в такій редакції: “Приклади деяких досліджень наведено в табл. 78.”.

 

 

 


Назад до розділу