• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 14.12.2018

          

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 грудня 2018 року                                                                       1229

 

Про затвердження Переліку регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Рівненської області та Положення до нього

 

З метою збереження в природному стані надзвичайно цінних природних ландшафтів, відповідно до статті 30 Закону України „Про рослинний світ”, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада 

в и р і ш и л а

1. Затвердити Перелік регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Рівненської області та Положення про нього (Перелік та Положення додаються).

2. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації забезпечувати перегляд Переліку не рідше одного разу на
10 років.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та  ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

 

 

Голова ради                                                                                О.Ю. Данильчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня 2018 року

1229

 

Положення

про Перелік  регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів    рослин на території Рівненської області

 

         1. Положення про Перелік рідкісних, і таких що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Рівненської області (далі – Перелік) є основним документом, який містить відомості про рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення види рослин, а також узагальнені  відомості про сучасний стан цих видів рослин та заходи щодо збереження і відтворення.

Перелік є основою для розроблення та реалізації регіональних програм (планів дій), спрямованих на охорону та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу на території Рівненської області, занесених до нього.

         2. До Переліку заносяться види рослин (крім тих, що занесені до Червоної книги України), які постійно або тимчасово  зростають у природних умовах на території області, знаходяться під загрозою зникнення.

         3. Занесені до Переліку види рослин належать до природних  ресурсів місцевого значення підлягають особливій охороні на всій території області.

У передбаченому законом порядку права власників об’єктів рослинного світу, занесених до Переліку, можуть бути  обмежені в інтересах охорони цих об’єктів, охорони навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.

         4. Об’єкти рослинного світу, занесені до Переліку, які утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної або комунальної форм власності є об’єктами права відповідно державної або комунальної власності.

         5. Об’єкти рослинного світу, занесені до Переліку, надані відповідно до закону у приватну власність, розведені (отримані у штучних умовах від законно набутих у приватну власність), а також ввезені в область з-за кордону, інших регіонів України або набуті в Україні в осіб, які мають право приватної власності на ці об’єкти, є приватною власністю юридичних або фізичних осіб.

         Законність набуття у приватну власність повинна бути підтверджена відповідним документом.

Обмеження використання об'єктів рослинного світу, занесених до Переліку, забезпечується відповідно до частини 2 пункту 3 Положення.

         6. Державне управління та регулювання у сфері використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу, занесених до Переліку, покладається на департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, місцеві державні адміністрації, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

         Органи місцевого самоврядування здійснюють управління у сфері охорони, використання та відтворення  рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу, занесених до Переліку, відповідно до наданих їм у встановленому законодавством порядку повноважень.

         7. Державний контроль за додержанням вимог щодо охорони та відтворення видів рослин, занесених до Переліку, здійснює Державна екологічна інспекція Поліського округу, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

         8. Повноваження державних органів, що здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають  під загрозою зникнення видів рослинного світу, занесених до Переліку, визначається Законами України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про рослинний світ”, „Про природно-заповідний фонд”, цим Положенням та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

         9. Охорона, відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослин, занесених до Переліку, забезпечується місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, власниками та користувачами (у т.ч. орендарями) земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти рослинного світу, а також користувачами природних рослинних ресурсів згідно законодавства.

         Охорона об’єктів рослинного світу, занесених до Переліку, забезпечується шляхом:

- установлення особливого правового статусу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу, заборони обмеження їх використання;

- врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня;

- систематичної роботи щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом популяцій;

- пріоритетного створення на територіях, де вони зростають, системи заповідних та інших об’єктів, що особливо охороняються;

- створення банків їх генофонду, розведення у спеціально створених умовах (розсадниках, ботанічних садах та  дендропарках тощо).

- урахування спеціальних вимог щодо охорони їх видів під час розміщення продуктивних сил, ведення господарської діяльності, вирішення питань відведення земельних ділянок, розробки проектної та проектно-планувальної документації, екологічної експертизи.

         Відтворення об’єктів рослинного світу, занесених до Переліку, забезпечується шляхом:

- сприяння природному відновленню їх популяцій, інтродукції та реінтродукції видів у природні умови, де вони зростали;

- розмноження у штучно створених умовах.

         Охорона та відтворення об’єктів рослинного світу, занесених до Переліку, забезпечується також шляхом:

- здійснення необхідних наукових досліджень з метою розробки наукових основ їх охорони та відтворення;

- проведення широкої виховної роботи серед населення;

- здійснення інших заходів, відповідно до законодавства.

         10. Зростання на певній території рідкісних і таких що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу, занесених до Переліку, є підставою для оголошення її об’єктом природно-заповідного фонду.

         11. Відповідні відомості про зміст Переліку, стан занесених до нього  видів рослинного світу підлягають широкому оприлюдненню, в тому числі через засоби масової інформації, доведенню до відома підприємств, навчальних закладів, наукових, виховних та інших установ і організацій.

         Не допускається оприлюднення відомостей про точне місце  зростання  об’єктів рослинного світу, занесених до Переліку, та інших відомостей про них, якщо це може призвести до погіршення умов охорони та  відтворення цих рослин.

         Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації  забезпечує  видання та розповсюдження Переліку не рідше одного разу на 10 років.

12. Ведення Переліку покладається на департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації  .

Наукове забезпечення ведення Переліку, підготовку  пропозицій про  занесення до Переліку та про виключення з нього рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу, здійснює  комісія з питання ведення Переліку, яка створюється департаментом  екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації  .

         До складу  комісії з питань ведення Переліку включаються  провідні вчені наукових установ області, фахівці департаменту екології та природних ресурсів,  інших державних та громадських організацій.

         13. Підставою для занесення видів рослинного світу до Переліку є наявність достовірних даних про чисельність популяцій та їх динаміку, поширення і зміни умов існування, що підтверджують необхідність вжиття особливих термінових заходів для їх збереження та охорони.

         До Переліку заносяться  види рослин, які мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини.

         Пропозиції про занесення до Переліку видів рослинного світу  можуть вносити відповідні науково-дослідні установи, державні і громадські організації, окремі фахівці, вчені.

         Аналіз та узагальнення пропозицій щодо занесення видів рослинного світу до Переліку здійснюється  комісією з питань ведення Переліку.

         14. Види рослинного світу, занесені до Переліку, які внаслідок вжитих природоохоронних заходів на підставі  результатів наукових досліджень визнані такими, що знаходяться  поза загрозою зникнення, підлягають виключенню із Переліку. Пропозиції про їх виключення із Переліку розглядаються в тому ж порядку, що і при занесенні видів рослинного світу до Переліку.

         15. Заходи з  ведення Переліку щодо охорони та відтворення видів рослин, занесених до  цього Переліку фінансуються  за рахунок  обласного та місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок коштів обласного  та місцевих природоохоронних фондів та інших джерел фінансування відповідно до статті 42 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища..

         16. Основні вимоги щодо використання об’єктів Переліку встановлюються цим Положенням, Законами України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про рослинний світ”, „Про природно-заповідний фонд України”, іншими нормативно-правовими актами.

17. Особи, винні у порушенні вимог охорони та відтворення видів рослин, занесених до Переліку, притягаються до адміністративної, матеріальної, кримінальної та іншої відповідальності відповідно до законодавства України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня 2018 року

№ 1229

 

Перелік регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення,

видів рослин на території Рівненської області

 

1. Аґрус відхилений /Grossularia reclinata/

2. Айстра степова /Aster amellus/

3. Аконіт шерстистовустий /Aconitum lasiostomum/

4. Андромеда багатолиста /Andromeda polifolia/

5. Аспленій волосоподібний /Asplenium trichomanes/

6. Аспленій муровий /Asplenium ruta-muraria/

7. Аспленій північний /Asplenium septentrionale/

8. Астрагал еспарцетний /Astragalus оnobrychis/

9. Астрагал нутовий /Astragalus cicer/

10. Астранція велика /Astrantia major/

11. Ахірофорус плямистий /Achyrophorus maculatus/

12. Багатоніжка звичайна /Polypodium vulgare/

13. Багаторядник шипуватий /Polystichum aculeatum/

14. Бедринець розрізний /Pimpinella dissecta/

15. Бекманія звичайна /Beckmannia eruciformis/

16. Бородач звичайний /Bothriochloa ischaemum/

17. Бурачок Олександри /Alyssum alexandrae/

18. Валеріана цілолиста /Valeriana simplicifolia/

19. Верба мирзинолиста або чорніюча /Salix myrsinifolia/

20. Вероніка несправжня /Veronica spuria/

21. Вероніка простерта /Veronica prostrata/ 

22. Вероніка струмкова /Veronica beccabunga/

23. Вероніка широколиста /Veronica teucrium/

24. Вишня степова /Cerasus fruticosa/

25. Вівсюк звивистий /Avenella flexuosa/

26. Вівсюнець пухнатий /Helictotrichon pubescens/

27. Відкасник звичайний /Carlina vulgaris/

28. Вільха сіра /Alnus іпсапа/

29. Вітеринка (анемона) лісова /Anemone sylvestris/

30. Вовче лико звичайне /Daphne mezereum/

31. Водяна сосонка звичайна /Hippuris vulgaris/

32. Водяний жовтець водний /Batrachium aquatile/

33. Водяний жовтець завитий /Batrachium circinatum/

34. Водяний жовтець волосистолистий /Batrachium trichophyllum/

35. Волошка Маршалла /Centaurea marcshalliana/

36. Волошка стиснута /Centaurea stricta/

37. Волошка сумська /Centaurea sumensis/

38. Волошка фрігійська /Centaurea phrygia/

39. Волохатик оранжево-червоний /Рilosella aurantiacа/

40. Вольфія безкоренева /Wolffia arrhiza/

41. Вощанка мала /Cerinthe minor/

42. Вужачка звичайна /Ophyoglossum vulgatum/

43. Гакелія пониклоплода /Hackelia deflexa/

44. Гвоздика армерійоподібна /Dianthus armeria/

45. Гвоздика борова /Dianthus pineticola/

46. Гвоздика голувата /Dianthus glabriusculus/

47. Гвоздика горбова /Dianthus collinus/

48. Гвоздика Івги /Dianthus eugeniae/

49. Гвоздика картузіанська /Dianthus carthusianorum/

50. Гвоздика несправжньовідстовбурчена /Dianthus рseudosquarrosus/

51. Гвоздика перетинчаста /Dianthus membranaceus/

52. Гвоздика польська /Dianthus polonicus/

53. Гвоздика польова /Dianthus campestris/

54. Гвоздика стиснуточашечна /Dianthus stenocalyx/

55. Герань криваво-червона /Geranium sanguineum/

56. Герань лісова /Geranium sylvaticum/

57. Герань темна /Geranium phaeum/

58. Голокучник дубовий /Gymnocarpium dryopteris/

59. Голокучник Робертів /Gymnocarpium robertianum/

60. Горицвіт літній /Adonis aestivalis/

61. Горошок великоквітковий /Vicia grandiflora/

62. Горошок горохоподібний /Vicia pisiformis/

63. Гравілат алепський /Geum aleppicum/

64. Дзвоники болонські /Campanula bononiensis/

65. Дзвоники оленячі /Campanula cervicaria/

66. Дзвоники персиколисті /Campanula persicifolia/

67. Дзвоники широколисті /Campanula latifolia/

68. Деревій щетинистий /Achillea setacea/

69. Дрік германський /Genista germanica/

70. Дуб скельний /Quercus petraea/

71. Дудник болотний /Angelica palustris/

72. Еремогоне скельна /Eremogone saxatilis/

73. Еспарцет піщаний /Onobrychis arenarius/

74. Жабриця порізникова /Seseli libanotis/

75. Жеруха гірка /Cardamine amara/

76. Живокіст дрібночашечковий /Symphytum microcalyx/

77. Жимолость пухната /Lonicera xylosteum/

78. Жовтець бульбистий /Ranunculus bulbosus/

79. Жовтець Запаловича /Ranunculus zapalowiczii/

80. Жовтець сланкий /Ranunculus reptans/

81. Залізняк бульбистий /Phlomoides tuberosa/

82. Звіробій гірський /Hypericum montanum/

83. Звіробій сланкий /Hypericum humifusum/

84. Звіробій стрункий /Hypericum elegans/

85. Звіробій чотирикрилий /Hypericum tetrapterum/

86. Звіробій шорсткий /Hypericum hirsutum L./

87. Зіновать австрійська /Chamaecytisus austriacus/

88. Зіновать регенсбурська /Chamaecytisus ratisbonensis/

89. Зірочки лучні /Gagea pratensis/

90. Зірочник товстолистий /Stellaria crassifolia/

91. Зимолюбка зонтична /Chimaphila umbellata/

92. Золота смовдь ельзаська /Xanthoselinum alsaticum/

93. Золототисячник гарний /Centaurium pulchellum/

94. Зубниця бульбиста /Dentaria bulbifera/

95. Зубниця залозиста /Dentaria glandulosa/

96. Їжача голівка плаваюча /Sparganium natans/

97. Кадило сарматське /Melittis sarmatica/

98. Калачики вирізані /Malva excisa/

99. Кизильник чорноплідний /Cotoneaster melanocarpus/

100. Кипець великий /Koeleria grandis/

101. Китятки гіркуваті /Polygala amarella/

102. Китятки мінливі /Polygala decipiens/

103. Кліщинець Бессера /Arum besseranum/

104. Клопогін європейський /Cimicifuga europaea/

105. Козлятник лікарський /Galega officinalis/

106. Комиш укорінливий /Scirpus radicans/

107. Комишівник звичайний /Scirpoides holoschoenus/

108. Конюшина альпійська /Trifolium alpestre/

109. Конюшина гірська /Trifolium montanum/

110. Конюшина люпинова /Trifolium lupinaster/

111. Коручка гостролопатева /Epipactis leptochila/

112. Костриця поліська /Festuca polesica/

113. Костриця макітринська /Festuca makutrensis/

114. Костянець зонтичний /Holosteum umbellatum/

115. Котяча м’ята паннонська /Nepeta pannonica/

116. Котячі лапки дводомні /Antennaria dioica/

117. Кремена біла /Petasites albus/

118. Крем’яник гарний /Telekia speciosa/

119. Крупка дібровна /Draba nemorosa/

120. Куколиця дводомна /Melandrium dioicum/

121. Купальниця європейська /Trollius europaeus/

122. Кушир підводний /Ceratophyllum submersum/

123. Лазурник трилопатевий /Laser trilobum/

124. Ласкавець серпоподібний /Bupleurum falcatum/

125. Латаття біле /Nymphaeа alba/

126. Латаття сніжно-біле /Nymphaea candida/

127. Лещиця волотиста /Gypsophila paniculata/

128. Лещиця рівновершинна /Gypsophila fastigiata/

129. Ломиніс прямий /Clematis recta/

130. Лопух дібровний /Arctium nemorosum/

131. Льон багаторічний /Linum perenne/

132. Льон жовтий /Linum flavum/

133. Льонолисник безприквітковий /Thesium ebracteatum/

134. Маруна щиткова /Pyrethrum parthenium/

135. Медунка вузьколиста /Pulmonaria angustifolia/

136. Медунка м’яка /Pulmonaria mollis/

137. Молодило руське /Sempervivum ruthenicum/

138. Молочай болотний /Euphorbia palustris/

139. Молочай ребристий /Euphorbia angulata/

140. Мулянка водяна /Limosella aquatica/

141. Мучниця звичайна /Arctostaphylos uva-ursi/

142. Наперстянка великоквіткова /Digitalis grandiflora/

143. Настурція лікарська /Nasturtium officinale/

144. Недорісток найменший /Centunculus minimus/

145. Незабудка литовська /Myosotis lithuanica/

146. Одноквітка звичайна /Moneses uniflora/

147. Ожика лісова /Luzula sylvatica/

148. Ожина шорстка /Rubus hirtus/

149. Оленяча смовдь Рівініусова /Cervaria rivinii/

150. Оман верболистий /Inula salicina/

151. Оман високий /Inula helenium/

152. Оман мечолистий /Inula ensifolia/

153. Оман шершавий /Inula hirta/

154. Оман шорсткий /Inula aspera/

155. Омфалодес завитий /Omphalodes scorpioides/

156. Орлики звичайні /Aquilegia vulgaris/

157. Осока багнова /Carex limosa/

158. Осока волотиста /Carex paniculata/

159. Осока Гартмана /Carex hartmanii/

160. Осока гірська /Carex montana/

161. Осока Мікелі /Carex michelii/

162. Осока низька /Carex humilis/

163. Осока повисла /Carex flacca/

164. Осот паннонський /Cirsium pannonicum/

165. Очиток шестирядний /Sedum sexangulare/

166. Пальчатокорінник блідо-жовтий /Dactylorhiza  ochroleuca/

167. Первоцвіт високий /Primula elatior/

168. Перлівка трансільванська /Melica transsilvanica/

169. Перстач білий /Potentilla alba/

170. Перстач семилисточковий /Potentilla heptaphylla/

171. Перстач сірчаний /Potentilla sulphurea/

172. Перстач темний /Potentilla obscura/

173. Пирійник собачий /Elymus caninus/

174. Півники угорські /Iris hungarica/

175. Підмаренник посередній /Galium intermedium/

176. Плющ звичайний /Hedera helix/

177. Проліска дволиста /Scilla bifolia/

178. Пухівка струнка /Eriophorum gracile/

179. Рдесник альпійський /Potamogeton alpinus/

180. Рдесник довгий /Potamogeton praelongus/

181. Рдесник туполистий /Potamogeton obtusifolius/

182. Рдесник Фріса /Potamogeton friesii/

183. Рдесник червонуватий /Potamogeton rutilus/

184. Рівноплідник рутвицелистий /Isopyrum thalictroides/

185. Різуха мала /Najas minor/

186. Ринхоспора біла /Rhynchospora alba/

187. Рододендрон жовтий /Rhododendron luteum/

188. Роговик скупчений /Cerastium glomeratum/

189. Роман напівфарбувальний /Anthemis subtinctoria/

190. Росичка круглолиста /Drosera rotundifolia/

191. Рутвиця орликолиста /Thalictrum aquilegiifolium/

192. Ряска горбата /Lеmna gibba/

193. Самосил гірський /Teucrium montanum/

194. Самосил часниковоподібний /Teucrium scordium/

195. Свербіжниця черсаколиста /Knautia dipsacifolia/

196. Серпій фарбувальний /Serratula tinctoria/

197. Синюха голуба /Polemonium caeruleum/

198. Сиренія сива /Syrenia cana/

199. Ситник головчастий /Juncus capitatus/

200. Ситник ниткоподібний /Juncus filiformis/

201. Ситник темноцвітий /Juncus atratus/

202. Ситовник жовтуватий /Pycreus flavescens/  

203. Скереда болотна /Crepis paludosa/

204. Скорзонера низька /Scorzonera humilis/

205. Скорзонера пурпурова /Scorzonera purpurea/

206. Смілка зеленоцвіта /Silene сhlorantha/

207. Смілка татарська /Silene tatarica/

208. Смовдь кминолиста /Peucedanum carvifolia/

209. Смородина блискуча /Ribes lucidum/

210. Солонечник льонолистий /Galatella linosyris/

211. Сонцецвіт звичайний /Helianthemum chamaecistus/

212. Сонцецвіт монетолистий /Helianthemum nummularium/

213. Стародуб пруський /Laserpitium prutenicum/

214. Стародуб широколистий /Laserpitium latifolium/

215. Страусове перо звичайне /Matteuccia struthiopteris/

216. Суховершки великоквіткові /Prunella grandiflora/

217. Сухоцвіт білий /Gnaphalium luteo-album/

218. Таволга середня /Spiraea media/

219. Таволжник звичайний /Aruncus vulgaris/

220. Талабанниця (тисдалія) голостебла /Teesdalia nudicaulis/

221. Трінія Китайбеля /Trinia kitaibelii/

222. Тимофіївка степова /Phleum phleoides/

223. Тирлич звичайний /Gentiana pneumonanthe/

224. Тирлич хрещатий /Gentiana cruciata/

225. Тирличничок осінній /Gentianella amarella/

226. Тирличничок язичковий /Gentianella lingulata/

227. Трищетинник жовтуватий /Trisetum flavescens/

228. Фегоптерис зєднуючий /Phegopteris connectilis/

229. Фіалка гола /Viola rupestris/

230. Фіалка персиколиста /Viola persicifolia/

231. Фіалка Руппа /Viola ruppii/

232. Фітеума колосиста /Phyteuma spicatum/

233. Фітеума куляста /Phyteuma orbiculare/

234. Хвощ великий /Equisetum telmateia/

235. Хвощ рябий /Equisetum variegatum/

236. Чаполоч південна /Hierochloë australis/

237. Чаполоч пахуча /Hierochloë odorata/

238. Частуха ланцетна /Alisma lanceolatum/

239. Чебрець Маршаллів /Thymus marschallianus/

240. Чина паннонська /Lathyrus pannonicus/

241. Чина чорна /Lathyrus niger/

242. Чистець германський /Stachis germanica/

243. Цибуля гірська /Allium montanum/

244. Цибуля гранчаста /Allium аngulosum/

245. Цибуля жовтіюча /Allium flavescens/

246. Цибуля круглоголова /Allium sphaerocephalum/

247. Цибуля подільська /Allium podolicum/

248. Цибуля часникова /Allium scorodoprasum/

249. Цирцея альпійська /Circaea alpina/

250. Шавлія поникла /Salvia nutans/

251. Шипшина волохата /Rosa villosa/

252. Шипшина середня /Rosa mediata/

253. Шоломниця висока /Scutellaria altissima/

254. Шпергель Морісона /Spergula morisonii/

255. Щитник гребенястий /Dryopteris cristata/

256. Щитник розставлений /Dryopteris dilatata/

257. Юринея вапнякова /Jurinea calcarea/

258. Юринея несправжньоволошкова /Jurinea pseudocyanoides/

 

Всього: 258 видів

 

Список підготували:

 

доктор біологічник наук І.М. Данилик (Інститут екології Карпат НАН України, м.Львів);

кандидат біологічник наук В.О. Володимирець (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне).

 

________________________         Данилик І.М.

 

________________________         Володимирець В.О.

 

Назад до розділу