• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 19.12.2018

 

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 грудня 2018 року                                                                            1265

 

 

Про обласний бюджет

Рівненської області

на 2019 рік

 

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України  "Про Державний бюджет України на 2019 рік", іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а :

1. Визначити на 2019 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 7 153 623 016 гривень, у тому числі, доходи загального фонду обласного бюджету 6 535 709 700 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету 617 913 316 гривень, у тому числі бюджету розвитку 155 453 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 7 150 844 616 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 6 401 857 500  гривень та  видатки спеціального фонду обласного бюджету 748 987 116 гривень, у тому числі бюджету розвитку  286 535 700 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 4 228 400 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду 2 770 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду  1 458 400 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету у сумі               1 450 000 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі
131 082 200 гривень  згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 131 082 200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі            5 000 000 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 46 932 800 гривень, що становить 0,7 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

Надати право Рівненській обласній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду обласного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету" з наступним затвердженням на сесії обласної ради.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками 1 та 5 до цього рішення.

Делегувати Рівненській обласній державній адміністрації  повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету обласному бюджету (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів обласному бюджету у період між сесіями Рівненської обласної ради за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік.

Затвердити розподіл між місцевими бюджетами області додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в обсягах, визначених у додатку 5 до цього рішення, з урахуванням встановленого обласною державною адміністрацією порядку розподілу цього міжбюджетного трансферту відповідно до частини 5 статті 1036 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 94 883 700 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтями 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 66 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету є видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - ІV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

9. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику департаменту фінансів обласної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Рівненській обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про обласний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

13. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів обласного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються обласною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

У разі внесення змін до структури облдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13.11.2012 №156-к "Про впорядкування структури Рівненської обласної державної адміністрації" із змінами, департаменту фінансів облдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів обласного бюджету, обсягів видатків та до розпису обласного бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів обласного бюджету, департаменту фінансів облдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів обласного бюджету, обсягів видатків та до розпису обласного бюджету.

Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування обласного бюджету.

15. Надати право обласній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, здійснювати розподіл нерозподіленого резерву за КПКВК 1517300 "Будівництво та регіональний розвиток", а в разі необхідності здійснювати його перерозподіл між кодами програмної класифікації видатків та кредитування за об’єктами, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, в тому числі виділяти інші субвенції місцевим бюджетам.

16. Надати право обласній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, здійснювати розподіл та перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" між об’єктами, затвердженими за КПКВК 1517365 "Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

17. Надати право обласній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, здійснювати розподіл та перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, між об’єктами, затвердженими за КПКВК 1517367 "Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості".

18. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

19. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Апарату обласної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

 

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук


ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

ДОДАТОК 5

ДОДАТОК 6

ДОДАТОК 7

Пояснювальна записка

Назад до розділу