• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 21.03.2019

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Cьоме   скликання

(Двадцять п’ята  сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 березня 2019 року                                                                   1313

 

Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу "Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання "Психіатрія, Наркологія" Рівненської обласної ради 

                                            

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, керуючись статями 43, 60, прикінцевими та перехідними положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на  виконання  рішення Рівненської обласної ради від 18 травня 2018 року                                         № 957 "Про ліквідацію комунального закладу "Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання "Психіатрія, Наркологія" Рівненської обласної ради", за  погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити ліквідаційний баланс комунального закладу "Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання "Психіатрія, Наркологія" Рівненської обласної ради,  що додається.

2. Голові комісії з реорганізації  комунального закладу  "Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання "Психіатрія, Наркологія" Рівненської обласної ради подати ліквідаційний баланс державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України, та проінформувати обласну раду.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради  з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

 

Голова ради                                                                         О.Ю. Данильчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 15 березня 2019 року

№ 1313

Голова Рівненської ради

_____________   О.Ю. Данильчук

 

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС

      Комісія, що створена на виконання рішення Рівненської обласної ради                     від 18.05.2018 №957 Про ліквідацію комунального закладу “Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання “Психіатрія, наркологія”  Рівненської обласної ради, розпорядженням голови обласної державної адміністрації                        від 17.09.2018 № 633 Про комісію з ліквідації комунального закладу “Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання “Психіатрія, наркологія“  Рівненської обласної ради,  у складі:

Каленюк

Анатолій Федорович

головний лікар комунального закладу «Обласна психіатрична лікарня                         с. Орлівка» Рівненської обласної ради, в.о. генерального директора комунального закладу територіально – медичного об’єднання Психіатрія, наркологія Рівненської обласної ради, голова комісії

Члени комісії:

Маєвський

Павло Іванович

головний лікар комунального закладу «Острозька обласна психіатрична  лікарня» Рівненської обласної ради

 

Удодік

Юрій Валентинович

головний бухгалтер комунального закладу «Рівненський обласний  центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради

         

Арістова

Катерина Володимирівна

юрисконсульт комунального закладу «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради

          

Тарасюк

Олена Петрівна

старший інспектор з кадрів «Рівненський центр психічного здоров’я населення Рівненської обласної ради

Керуючись статтею 111 Цивільного кодексу України комісія склала ліквідаційний баланс*.

2019, 02, 01.

 

 

25736205

 

 

 

 

5600000000

 

 

430

 

01005

 

 

86.10

Дата (рік, місяць, число)

Установа

Комунальний заклад “Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання “Психіатрія, наркологія “  Рівненської обласної ради

 

за ЄДРПОУ

Територія

Рівненська область/м. Рівне

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання


Комунальна організація (установа, заклад)


за КОПФГ

Орган державного управління

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

за КОДУ

Вид економічної діяльності

Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС

на 01 лютого 2019 року

Форма № 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

6524676

-

     первісна вартість

1001

16001300

-

     знос

1002

9476624

-

Інвестиційна нерухомість:

1010

-

-

     первісна вартість

1011

-

-

     знос

1012

-

-

Нематеріальні активи:

1020

-

-

     первісна вартість

1021

-

-

     накопичена амортизація

1022

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

-

Довгострокові біологічні активи:

1040

-

-

     первісна вартість

1041

-

-

     знос

1042

-

-

Запаси

1050

838706

-

Виробництво

1060

-

-

Поточні біологічні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

7363382

-

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

-

-

Поточна дебіторська заборгованість:

 

-

-

     за розрахунками з бюджетом

1120

-

-

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

-

-

     за наданими кредитами

1130

-

-

     за виданими авансами

1135

-

-

     за розрахунками із соціального страхування

1140

11339

-

     за внутрішніми розрахунками

1145

-

-

     інша поточна дебіторська заборгованість

1150

-

-

Поточні фінансові інвестиції

1155

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

-

-

     національній валюті, у тому числі в:

1160

19885

-

           касі

1161

447

-

           казначействі

1162

19438

-

           установах банків

1163

-

-

           іноземній валюті

1165

-

-

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

-

-

     єдиному казначейському рахунку

1170

-

-

     рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

-

-

     в національній валюті

1176

-

-

     в іноземній валюті

1177

-

-

Інші фінансові активи

1180

-

-

Усього за розділом ІІ

1195

31224

 

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

-

-

БАЛАНС

1300

7394606

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

6998860

-

Капітал у дооцінках

1410

-

-

Фінансовий результат

1420

384407

-

Капітал у підприємствах

1430

-

-

Резерви

1440

-

-

Цільове фінансування

1450

-

-

Усього за розділом І

1495

7383267

-

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

 

-

-

     за цінними паперами

1500

-

-

     за кредитами

1510

-

-

     інші довгострокові зобов’язання

1520

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

-

-

Поточні зобов’язання:

 

-

-

     за платежами до бюджету

1540

-

-

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

-

-

     за кредитами

1550

-

-

     за одержаними авансами

1555

-

-

     за розрахунками з оплати праці

1560

11339

-

     за розрахунками із соціального страхування

1565

-

-

     за внутрішніми розрахунками

1570

-

-

     інші поточні зобов’язання

1575

-

-

Усього за розділом ІІ

1595

11339

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

-

БАЛАНС

1800

7394606

-

*Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності».

Каленюк

Анатолій Федорович   _____________

головний лікар комунального закладу «Обласна психіатрична лікарня                         с. Орлівка» Рівненської обласної ради, в.о. генерального директора комунального закладу територіально – медичного об’єднання «Психіатрія, наркологія» Рівненської обласної ради, голова комісії

Члени комісії:

Маєвський

Павло Іванович    ________________

головний лікар комунального закладу «Острозька обласна психіатрична  лікарня» Рівненської обласної ради

 

Удодік

Юрій Валентинович  _____________

 

головний бухгалтер комунального закладу «Рівненський обласний  центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради

  

Арістова

Катерина Володимирівна  _________

юрисконсульт комунального закладу «Рівненський обласний центр психічного здоров’я» населення Рівненської обласної ради

           

Тарасюк

Олена Петрівна  _________________

старший інспектор з кадрів «Рівненський центр психічного здоров’я» населення Рівненської обласної ради

 

 


Назад до розділу