Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 21.03.2019

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА    ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять пята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 березня 2019 року                                                                  1344

 

Про внесення змін до Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2018-2020 роки

Враховуючи пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції, з метою створення ефективної системи запобігання та виявлення корупції, відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 28.12.2016 № 1718/29848, рішень Рівненської обласної ради від 02.06.2017 №626 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради», від 06.09.2017 №701 та від 18.05.2018 №981 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією, обласна рада

вирішила:

1. Внести до Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27.07.2018 №1057 у редакції рішення обласної ради від 07.12.2018 №1178 наступні зміни:

1.1. Викласти додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2018-2020 роки» в новій редакції, що додається.

1.2. Абзац 11 Розділу V «Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми» Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2018-2020 роки викласти в наступній редакції:

«Антикорупційна програма переглядається у разі:

- ідентифікації нових корупційних ризиків;

- надання пропозицій постійною комісією обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією;                                                                         

проведення Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради анкетування, обговорення та консультацій з учасниками щодо вдосконалення Антикорупційної програми, за результатами розгляду яких Комісією приймається рішення про необхідність внесення змін до Антикорупційної програми;

- за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради (у 2019, 2020 роках);

- після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації (протягом 90 календарних днів з моменту затвердження);

- внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) її положень.»

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією.

Голова ради                                                                                                         О. Ю. Данильчук