Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 22.03.2019

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

 Cьоме   скликання

(Двадцять  пята  сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 березня 2019 року                                                                    1338

 

Про надання дозволу на списання основного засобу, що є спільною власністю територіальних громад області та обліковується на балансі комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, керуючись Порядком списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, затвердженим рішенням Рівненської обласної ради  від 16 листопада 2012 року № 773, зі змінами від 04 березня 2014 року №1142 та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Дати дозвіл на списання основного засобу, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради, згідно з переліком, що додається.

2. Головному лікарю комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради  провести списання основного засобу, зазначеного у п.1 в порядку, встановленому чинним законодавством, та про результати проінформувати обласну раду.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з економічних питань та комунальної власності.

 

 

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук

 

Додаток 

до рішення Рівненської обласної ради

від 15 березня 2019 року

№ 1338

 

 ПЕРЕЛІК

основних засобів, що є спільною власністю

територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, обліковуються на балансі комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради

 

п/п

Назва основного засобу

Інвентари-заційний №

Рік вводу в експлуатацію

Первісна вартість, грн.

Нараховано знос, грн.

1.

Ангіографічний комплекс LGA “Advantix”

101423314

V, 2002

49002430

49002430

 

Загальна сума: 49 002 430,00 грн.( сорок дев’ять мільйонів дві тисячі чотириста тридцять грн. 00 коп.)

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                 С.А. Свисталюк