Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 22.03.2019

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА    ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 березня 2019 року                                                                    1352

 

 

Про звернення Рівненської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо реалізації права на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження АЕС

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.01.2019 №3, за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а :

1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо реалізації права на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження АЕС (текст звернення додається).

2. Голові обласної ради забезпечити направлення цього рішення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та народних депутатів України, обраних від Рівненської області.

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук

 

Звернення

Рівненської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо реалізації права на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території

зони спостереження АЕС

Ми, депутати Рівненської обласної ради, не вперше звертаємося до вас, відстоюючи права та законні інтереси територіальних громад на отримання соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у повному обсязі відповідно до статті 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Ці кошти спрямовуються на належне фінансування робіт щодо створення та підтримання у належному стані спеціальної соціальної інфраструктури, забезпечення засобами індивідуального захисту населення, його регулярне навчання правил користування спеціальною соціальною інфраструктурою, уміння користування засобами індивідуального захисту. Якщо врахувати екологічні та економічні аспекти для населених пунктів, розміщених в межах 30-кілометрової зони спостереження (потенційні ризики для життя і здоров'я мешканців поблизу АЕС, погіршення інвестиційного клімату, неможливість гарантування сприятливого розвитку бізнесу та розширення кількості робочих місць тощо), то значення такої компенсації на розвиток соціальної інфраструктури є безумовно важливим.

Однак упродовж багатьох років, при вирішенні питання визначення в державному бюджеті розміру субвенції на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження, Кабінетом Міністрів України ігноруються приписи статті 3, статті 22 Конституції України, відповідно до яких права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є обов'язком держави; при прийнятті нових законів, або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод.

Так, після внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині віднесення вказаного збору до загального фонду Державного бюджету України (на підставі Закону України №79-VIII від 28.12.2014), під час розробки та схвалення законопроектів про державний бюджет на відповідний бюджетний період, Кабінетом Міністрів України на вказану субвенцію закладається в середньому лише 32,5% від отриманого однойменного збору.

При цьому уряд не обґрунтовує причини та критерії такого розподілу, підстави неврахування бюджетних запитів Мінрегіону України як головного розпорядника у напрямку збільшення розміру цієї субвенції до розміру фактичних надходжень в державний бюджет збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження, із врахуванням несплачених коштів за попередні роки.

За результатами проведеного Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, затвердженого рішенням від 28.03.2017 №8-7, Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на засіданні 16.11.2017 надано рекомендації Кабінету Міністрів України щодо: збільшення обсягів субвенції до рівня планових надходжень цільового збору; внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України стосовно зарахування збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження, до спеціального фонду державного бюджету. Самі ж дії зі звуження обсягів фінансування видатків субвенції на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження, визнані порушенням гарантованого статтею 3 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» права кожної людини, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, на захист від впливу іонізуючого випромінювання. Така позиція відображена у рішенні Рахункової палати України від 08.08.2017 №16-4 «Про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження».

Однак вказане не змінило підхід уряду до вирішення зазначеного питання, і у 2019 році обсяг субвенції становить лише 32,3% від очікуваного обсягу надходжень цільового збору.

Представляючи спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, ми не можемо залишити без уваги факт нехтування законодавчо встановленими правами громадян. Тому з метою реалізації права на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження АЕС, просимо:

- розглянути та підтримати законопроект від 02.07.2015 №2249а, відповідно до якого збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення запропоновано повернути до доходів спеціального фонду державного бюджету;

- збільшити у 2019 році розмір субвенції на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає в зоні спостереження АЕС;

- вжити належних заходів щодо повернення населенню, яке проживає на території зони спостереження, недоотриманих за попередні роки коштів, сплачених платником збору на соціально-економічну компенсацію ризиків населення, яке проживає на території зони спостереження АЕС.

 

Схвалено

Рішення Рівненської обласної ради

від 15 березня 2019 року

№ 1352