• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 21.06.2019

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 червня 2019 року                                                                                         1385

 

Про внесення змін до Статуту комунального закладу "Ясининицький навчально-реабілітаційний центр" Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", рішення Рівненської обласної ради від 04 березня 2014 року № 1142 "Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області", зі змінами від 17.06.2016 № 212 та від 16.03.2018 № 882, керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Cтатут комунального закладу "Ясининицький навчально-реабілітаційний центр" Рівненської обласної ради у новій редакції, що додається.

 

2. Директору комунального закладу "Ясининицький навчально-реабілітаційний центр" Рівненської обласної ради:

подати Cтатут закладу, викладений у новій редакції, на державну реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством;

здійснити дії, передбачені законодавством, необхідні для забезпечення діяльності комунального закладу, та проінформувати обласну раду.

 

        

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення Рівненської обласної ради

 

від 19 червня 2019 року

 

1385

 

Голова Рівненської обласної ради

 

 

__________________О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"ЯСИНИНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

 РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ясининичі – 2019

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЯСИНИНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі -Центр).

Центр є обєктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Центр є правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу "Ясининицький навчально-реабілітаційний центр" Рівненської обласної ради, який був реорганізований рішенням Рівненської обласної ради від 05.12.2008 №1040.

1.2. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник).

          1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН "Про права дитини", законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Основи законодавства України про охорону здоров’я", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", Сімейним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядчої документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Центр набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Центру здійснює Власник.

1.6. За своїм правовим статусом Центр є бюджетною установою, комунальним закладом та фінансується з обласного бюджету.

1.7. Центр самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Центр не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Центру.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центру. Центр не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Центр має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах.

1.11. Найменування Центру:

повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЯСИНИНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

скорочене: ЯСИНИНИЦЬКИЙ НРЦ.

1.12. Юридична адреса Центру: вул. Садова, 51 а, с. Ясининичі, Рівненський район, Рівненська область, 35336. 

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ

 

2.1. Центр створений з метою реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

2.2. Головними завданнями Центру є:

1) здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (далі - діти із складними порушеннями), початкової освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми центру;

2) забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей із складними порушеннями з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

3) соціалізація та інтеграція дітей із складними порушеннями в суспільство;

4) проведення корекційно-розвиткової роботи;

5) надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;

6) надання консультацій батькам або іншим законним представникам, які виховують дітей із складними порушеннями, з метою обов’язкового залучення їх до освітнього процесу.

2.3. Предметом діяльності Центру є:

дошкільна освіта;

початкова освіта.

2.4. Для здійснення статутної діяльності у Центрі діють структурні підрозділи, у тому числі дошкільні групи, інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).

  2.5. Мовою освітнього процесу в Центрі є державна мова.

2.6. Центр може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.7. Центр може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

Центр може надавати послуги дітям з порушеннями розвитку, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, та консультативні послуги батькам або іншим законним представникам дітей з порушеннями розвитку за їх заявою.

2.8. Центр формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.9. Для забезпечення виконання покладених на Центр завдань, зобов’язань  Центр має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ, ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ВИХОВАННЯ ТА

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ У ЦЕНТРІ

 

3.1. Центр є багатопрофільним, зокрема:

- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення.

- для дітей з розладами спектру аутизму у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення;

- для дітей з розладами спектру аутизму у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку

- для дітей із синдромом Дауна;

- іншими складними порушеннями розвитку.

3.2. У структурі Центру діють:

- дошкільні групи; 

- початкова школа;

- інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців);

- інші структурні підрозділи, необхідні для забезпечення статутної діяльності Центру.

3.3. Мережа класів (груп), дошкільних груп, їх наповнюваність та розподіл учнів (вихованців) одного року навчання між класами (групами) визначаються директором Центру та оформлюються наказом.

У центрі можуть бути утворені класи-комплекти.

Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або в різні класи.

3.4. Гранична наповнюваність класів визначається чинним законодавством.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

3.5. Для забезпечення корекційно-розвиткової роботи та реабілітаційних заходів на належному рівні в Центрі функціонує відділення корекційно-розвиткової роботи.

Діяльність відділення корекційно-розвиткової роботи Центру спрямована на реабілітацію основного та вторинного порушень та профілактику супутніх захворювань.

3.6. Центр забезпечує здобуття початкової освіти із загальним строком навчання 4 роки  (початкова освіта - 1-4 класи);

Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час утворюються виховні групи.

Наповнюваність виховних груп у початковій школі Центру відповідає наповнюваності класів, а дошкільних груп - нормативам, встановленим МОН.

3.7. У Центрі діє психолого-педагогічний консиліум, до складу якого входять заступник директора Центру (голова), лікар, корекційний педагог, практичний психолог, соціальний педагог, інші педагогічні працівники, в тому числі вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури (лікувальної фізичної культури). На першому засіданні психолого-педагогічного консиліуму обирається заступник голови та секретар консиліуму.

3.8. Основними функціями психолого-педагогічного консиліуму є:

1) проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та результатів корекційно-розвиткової роботи;

2) надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців);

3) визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх потреб учня (вихованця);

4) надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним представникам, педагогічним працівникам з питань організації навчання учня (вихованця).

3.9. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі засідання та ухвалюються простою більшістю голосів членів консиліуму. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого-педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного консиліуму проводяться у разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік.

3.10. Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця) залучаються його батьки або інші законні представники.

3.11. Утримання учнів (вихованців) в інтернаті Центру здійснюється за рахунок засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

3.12. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, функції опікуна (піклувальника) щодо яких покладено на адміністрацію Центру, перебувають в Центрі на повному державному утриманні.

3.13. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті Центру (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті Центру також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

3.14. За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) та за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути влаштовано до інтернату Центру на вихідні та святкові дні, крім канікул. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора відповідно до статуту Центру.

Рішення про влаштування учнів (вихованців) до інтернату Центру затверджується наказом директора.

Вихованці дошкільних груп, крім дітей старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату Центру.

3.15. Учні (вихованці) з числа дітей з інвалідністю користуються пільгами, встановленими законодавством.

3.16. Відповідальність за організацію діяльності Центру, дотримання у закладі вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм і організацію харчування учнів (вихованців) покладається на засновника та директора Центру.

Харчування учнів (вихованців) у Центрі здійснюється відповідно до норм харчування, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3.17. Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Центру або відповідних закладів охорони здоров’я, на території обслуговування яких розташований Центр. У разі потреби медичний працівник Центру надає першу медичну допомогу до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

 

4. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) ДО ЦЕНТРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

4.1. Зарахування учнів (вихованців) до Центру проводиться відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти (далі - Порядок зарахування).

4.2. До Центру зараховуються діти з порушеннями інтелектуального розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення, з розладами спектру аутизму у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення, з розладами спектру аутизму у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку, діти із синдромом Дауна, іншими складними порушеннями розвитку.

4.3. До Центру можуть зараховуватися особи з інших адміністративно-територіальних одиниць, у підпорядкуванні яких немає відповідного спеціального закладу освіти.

Керівник Центру зараховує таку особу та за потреби узгоджує із Власником Центру організаційні питання щодо утримання особи з особливими освітніми потребами в закладі.

4.4. У разі покращення стану здоров’я дитини, досягнення успіхів у засвоєнні навчального матеріалу учні (вихованці) Центру переводяться в установленому порядку до іншого типу закладів загальної середньої освіти.

4.5. Режим роботи Центру визначається з урахуванням специфіки його функціонування, психофізичних особливостей учнів (вихованців) та вимог санітарного законодавства.

4.6. Структура навчального року встановлюється Центром у межах часу, передбаченого навчальним планом, та затверджується педагогічною радою центру.

4.7. Розклад навчальних занять (уроків) складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (вихованців) та затверджується директором Центру.

4.8. Тривалість уроків у початкові школі Центру визначається відповідно до законодавства. При цьому періодичність проведення перерв під час уроків (фізкультхвилинки) та тривалість перерв між уроками встановлюються відповідно до особливостей організації освітнього процесу та харчування.

4.9. Класи (групи) Центру комплектуються учнями (вихованцями) з однорідними порушеннями розвитку та типологічними особливостями психофізичного розвитку.

4.10. Освітній процес Центру здійснюється відповідно до навчального плану та освітньої програми, які затверджуються в установленому порядку.

4.11. Освітня програма Центру повинна передбачати корекційно-розвитковий складник та предмети для вибору. Така програма схвалюється педагогічною радою центру та затверджується директором.

Центр може використовувати типову або інші освітні програми, що розроблені ним чи іншим суб’єктом освітньої діяльності та затверджені відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

4.12. Освітній процес у Центрі спрямовується на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей, має корекційну спрямованість та через індивідуальний та диференційований підходи забезпечує корекцію порушень розвитку, набуття компетентностей, спрямованих на успішну самореалізацію в професійній діяльності.

4.13 На основі освітньої програми Центр щороку складає та затверджує навчальний план, в якому конкретизує перелік навчальних предметів, кількість годин на тиждень та корекційно-розвитковий складник.

4.14. Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку (крім інтелектуальних порушень), які завершили здобуття початкового рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту.

 

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЦЕНТРІ

 

5.1. Учасниками  освітнього процесу в Центрі є:

         - учні (вихованці);

- керівники, педагогічні, медичні працівники, інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Статус учасників, їхні права, обов'язки, трудові відносини, навантаження, атестація тощо визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

5.3. Учні (вихованці) Центру мають право:

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

інші права, визначені законодавством.

5.4. Учні (вихованці) Центру зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

виконувати інші обов’язки, визначені законодавством.

5.5. Залучення учнів (вихованців) під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

5.6. Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.7. Педагогічні працівники мають право на:

педагогічну ініціативу;

підвищення кваліфікації;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

безпечні і нешкідливі умови праці;

участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління Центру;

інші права, визначені законодавством.

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення учнями (вихованцями) передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей учнів (вихованців), формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

додержуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно учнів (вихованців), педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)

виконувати інші обов’язки, визначені законодавством .

5.9. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством.

5.10. Працівники, у яких діти перебувають у безпосередньому підпорядкуванні, несуть відповідальність за збереження їх життя, фізичне і психічне здоров'я відповідно до законодавства.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Центру та користуються правами і виконують обов’язки, визначені актами законодавства.

 

6. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

 

6.1. Майно Центру  становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру.

6.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється Центром на праві оперативного управління.  

6.3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр  здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

6.4. Джерелами формування майна  Центру є:

грошові та матеріальні внески Власника;

майно, передане Власником;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому законодавством порядку;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.5. Фінансово-господарська діяльність Центру та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до нормативно-правових актів та цього Статуту.

6.6. Фінансування  Центру здійснюється на підставі кошторису. Штатний розпис Центру розробляється на підставі Типових штатів і затверджується в порядку, передбаченому чинним законодавством. Виходячи з інтересів Центру, навчального процесу та інших поважних причин можуть вводитися додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку за погодженням з управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики в межах загальної кількості посад, визначеної за типовими штатними нормативами.

6.7. Звітність про діяльність Центру здійснюється відповідно до законодавства.

 

7. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

7.1. Центр зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

7.2. Центр не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів  Центр має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

7.3. Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.4. Центр у своїй діяльності може співпрацювати з іншими установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

7.5.  Центр  не має в своєму складі інших юридичних осіб.

7.6. Відносини Центру з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

7.7.  Центр має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Центр має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

7.8. Центр повинен затверджувати в установленому порядку перспективний та щорічні плани роботи і забезпечувати їх виконання. 

7.9. Центр щороку до 01 березня року, що настає за звітним роком надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, звіт про виконання планів роботи.

7.10. Центр веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законодавством.

7.11. Центр забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

7.12. Центр провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

7.13. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, Центр може займатися тільки на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законом порядку.

7.14. Центр є неприбутковою організацією.

7.14.1. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.14.2. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Центру.

 

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

8.1. Органом управління Центру є Рівненська обласна рада.

8.2.  До компетенції Рівненської обласної ради належить:

- призначення та звільнення керівника Центру;

- визначення основних напрямків діяльності Центру;

- затвердження та внесення змін до Статуту Центру;

- розпорядження  основними  засобами Центру;

- прийняття   рішення  про  відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

- прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Центру,  його ліквідацію,  затвердження  ліквідаційного  балансу;

- затвердження звітів про виконання Центром своїх планів роботи;

- погодження штатного розпису Центру в установленому порядку;

- погодження кошторису Центру в установленому порядку;

- здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Центром.

8.2.1. Центр визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за попереднім погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку визначеному головою Рівненської обласної ради.

Керівник Центру

 

8.3. Керівництво поточною діяльністю Центром здійснює директор, (далі – Керівник), який призначається Власником  в установленому порядку на умовах контракту.

Директор Центру повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю "Спеціальна освіта" ("Корекційна освіта", "Дефектологія") або "Психологія" ("Практична психологія") та/або стаж педагогічної роботи не менше п’яти років у спеціальному закладі освіти.

8.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

8.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

8.6.  Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Центру, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Центру відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

8.7. Директор вирішує усі питання діяльності Центру, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

8.8. Директор Центру:

організовує  Статутну діяльність Центру;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Центру;

забезпечує виконання законодавства щодо прозорості та інформаційної відкритості Центру, оприлюднення інформації про його діяльність;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Центру;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Центру;

забезпечує створення у  Центрі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

вирішує поточні питання роботи Центру, його матеріально-технічного забезпечення, внутрішні кадрові питання;

організовує ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Центру;

видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Центру;

має право першого підпису на фінансових документах;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру згідно з чинним законодавством України;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує про його виконання;

накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру в упорядку, встановленому законодавством;

організовує проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Центру згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом.

8.9. Директор несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання та втрати у будь-якій формі майна Центру, а також за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Центру;

8.10. При здійсненні діяльності Центру Директор забезпечує:

дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Центру;

організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Центру;

розробку структури та штатного розпису Центру та подання їх на погодження до Рівненської обласної ради;

належний рівень побутових умов для перебування в Центрі;

виконання Центром у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

8.11. У межах своєї компетенції Директор видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками  Центру та здійснює контроль за їх виконанням.

8.12. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Центру в межах чинного законодавства України.

8.13. У разі відсутності Директора його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Директора, його обов'язки виконує особа, визначена Власником в установленому порядку.

8.14. Директор та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

8.15. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Центр у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

8.16. В Центрі діє постійно діючий колегіальний орган управління - педагогічна рада, яку очолює директор. До складу педагогічної ради входять заступник (заступники) директора, педагогічні, медичні працівники, інші  спеціалісти. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, охорони здоров'я, підприємств, установ, громадських організацій, батьків або осіб, які їх замінюють.

8.17. Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем і вводяться в дію наказом директора.

8.18. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж чотири рази на рік.

8.19. Педагогічна рада Центру:

планує роботу Центру;

схвалює освітню (освітні) програму (програми)  Центру та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення вихованців (учнів) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального заохочення вихованців (учнів), працівників Центру та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності вихованців (учнів), працівників Центру та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та проведення громадської акредитації Центру;

розглядає інші питання, віднесені законом та цим Статутом до її повноважень.

8.20. За рішенням Власника у Центрі може бути створена піклувальна рада. Положення про піклувальну раду Центру затверджується керівником Центру відповідно до законодавства. До складу піклувальної ради можуть входити представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян.  Порядок формування піклувальної ради, відповідальність, строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються Положенням про піклувальну раду Центру.

 

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ

 

9.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори його колективу, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.

9.2.  Трудовий колектив  Центру складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

9.3. Трудовий колектив Центру формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Центру, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.5. Відносини між адміністрацією Центру та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового  розпорядку.

9.6. Загальні збори (конференція) трудового колективу заслуховують звіт директора про здійснення керівництва Центром, розглядають питання щодо освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Центру а також:

         обговорюють і пропонують Власнику зміни до Статуту;

         розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;

         щорічно заслуховують звіт директора, дають оцінку діяльності та порушують перед Власником обґрунтоване клопотання щодо доцільності його перебування на посаді у разі порушення ним вимог трудового законодавства та колективного договору;

         розглядають питання освітньої і фінансово-господарської діяльності Центру;

         затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші важливі напрями діяльності Центру;

         вирішують інші питання згідно з чинним законодавством.

          9.7. Позачергові загальні збори скликають:

          члени трудового колективу (якщо цього бажають не менше третини працівників закладу);

          голова профкому;

          Власник закладу або орган, що здійснює галузеве управління;

          Директор Центру.

          9.8. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом за підписами головуючого та секретаря зборів.

9.9. Центр в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів.

9.10. У Центрі можуть діяти також органи самоврядування здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу відповідно до законодавства.

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

 

10.1. Контроль за діяльністю Центру здійснює Рівненська обласна рада.

10.2. Відносини Центру з органами державної влади і органами місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні   адміністрації", інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

10.3. На вимогу Власника, Центр зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

11.1. Діяльність Центру припиняється в результаті передачі всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

11.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Центру (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Центру може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

11.5. У разі злиття Центру з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. 

11.6. У разі приєднання Центру до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Центру до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

11.7. У разі поділу Центру, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

11.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Центру.

11.9. У разі перетворення Центру в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.

11.10. Центр може бути ліквідований:                                        

на підставі рішення Рівненської обласної ради;                                    

на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.11. У разі припинення Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів Центру здійснюється в установленому порядку одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.12. Центр є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

12.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Назад до розділу