• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 09.10.2019

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять восьма сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 жовтня 2019 року                                                                                     1503

 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити зміни до Cтатуту комунального підприємства "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 15 березня 2019 року №1306, виклавши його у новій редакції, що додається.

 

2. Керівнику комунального підприємства "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради подати Cтатут підприємства, викладений у новій редакції, на державну реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством, та проінформувати обласну раду.

 

 

 

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 08 жовтня 2019 року

1503 

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ С. ОРЛІВКА"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Орлівка – 2019


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ С.ОРЛІВКА" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  (надалі – Лікарня). За своїм статусом Лікарня є багатопрофільним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає спеціалізовану медичну допомогу,  послуги, будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Лікарня заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області. Власником Лікарні є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області, в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник). Лікарня  є підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Власнику.

Комунальне підприємство «Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка» Рівненської обласної ради є правонаступником комунального закладу «Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка» Рівненської обласної ради (створеної управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації
17 квітня 1997 року), комунального закладу «Обласна психіатрична лікарня  с. Орлівка» Рівненської обласної ради (рішення Рівненської обласної ради   від 05 грудня 2008 року №1042).

Майно Лікарні є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради.

1.2. Лікарня керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.3. Лікарня є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків,  органах Державного  казначейства, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, емблему, та інші необхідні реквізити.

1.4. Лікарня є неприбутковою організацією і фінансується за рахунок бюджетних коштів та інших  джерел, не заборонених законом.

1.5. Лікарня здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Лікарні або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Лікарні, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на неї завдань Лікарня може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Лікарня  самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Лікарня не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Лікарні.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Лікарні. Лікарня не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень цього Статуту Лікарня має право укладати від свого імені правочини, виступати позивачем  та відповідачем у судах.

1.10. Найменування:

– повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ С. ОРЛІВКА" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

– скорочене:  КП "ОПЛ С. ОРЛІВКА" РОР.

1.11. Юридична адреса: місцезнаходження: вулиця Миру, 36-А,
село Орлівка, Сарненський район, Рівненська область, 34500.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

2.1. Лікарня створена з метою забезпечення суспільних потреб територіальних громад області в наданні спеціалізованої лікувально-діагностичної і соціально-відновної допомоги особам, котрі страждають психічними розладами і іншими захворюваннями, що супроводжуються психічними розладами в умовах стаціонару.

Предметом діяльності Лікарні є:

2.2.1. здійснення медичної практики з лікарських спеціальностей – організація і управління охороною здоров'я, психіатрія, медична психологія, наркологія, неврологія, терапія, фтизіатрія, хірургія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, акушерство і гінекологія.

2.2.2. надання спеціалізованої психіатричної допомоги;

- здійснення медичної практики із спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія;

- здійсненням за рішенням судів примусового лікування психічно хворих, які скоїли суспільно-небезпечні дії;

-  проведення стаціонарної військово-лікарської, лікарсько-трудової та інших видів експертиз особам, які страждають психічними розладами;

-  освоєння і втілення в практику роботи нових організаційних форм лікування психічних захворювань, сучасних засобів і методів діагностики і лікування психічних захворювань, соціально-трудової реабілітації психічно хворих, заснованих на досягненнях науки, техніки, передового досвіду закладів охорони здоров’я;

- поширення наукових та медичних знань з гігієнічного виховання, пропаганди здорового способу життя;

- виконання інших професійних обов’язків передбачених чинним законодавством.

2.3. Лікарня надає спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу хворим з психічними розладами та іншими хворобами, які супроводжуються психічними розладами в плановому або невідкладному порядку протягом необхідного для одужання терміну лікування.

2.4.  Підстави та порядок госпіталізації осіб до психіатричного стаціонару, порядок надання стаціонарної допомоги, виписка осіб зі стаціонару визначається у відповідності до Закону України "Про психіатричну допомогу".

2.5.  Медикаментозне забезпечення:

- забезпечення відділень стаціонару та інших підрозділів лікарні лікарськими засобами, перев’язувальним матеріалом, апаратурою, обладнанням та інструментарієм, предметами догляду за хворими тощо, а також провадження господарської діяльності із зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- здійснення контролю за обігом ліків, медичних засобів, етилового спирту та інших лікарських форм і засобів.

Лікарня може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання її основної Статутної діяльності.

2.6. Термін перебування хворих в Лікарні встановлюється індивідуально в залежності від характеру і перебігу процесу лікування.  Питання виписки хворих і тривалості їх лікування розглядаються  комісією призначеною наказом Керівника Лікарні.

2.7. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Лікарня може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

2.8. Лікарня взаємодіє на договірних засадах з вищими навчальними медичними закладами, якими на базі Лікарні створюються кафедри або філії, які надають Лікарні  допомогу в проведенні консиліумів, консультацій, виконанні складних оперативних втручань, впровадженні нових методів діагностики та лікування, підготовці кадрів, підвищенні їх професійного рівня, організації науково-практичних конференцій, симпозіумів, з'їздів, виставок та інше.

2.9. Лікарня здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках встановлених законодавством.

 

 

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЛІКАРНІ

3.1.   Для забезпечення діяльності Лікарні  створюється статутний капітал, який формується з активів Лікарні  і становить  4 442 414,00 гривень (чотири мільйони чотириста сорок дві тисячі чотириста чотирнадцять гривень).

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Лікарні здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

4. МАЙНО ЛІКАРНІ

4.1. Майно Лікарні становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Лікарні.

4.2. Майно Лікарні є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Лікарнею на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Лікарня володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Лікарня здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна  Лікарні є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- фінансування з бюджетів усіх рівнів;

- грошові кошти Страхових компаній;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- майно, придбане в установленому законодавством  порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров’я України;

- доходи, одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших доходів господарської діяльності;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Лікарня має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Лікарня здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

5.1. Лікарня самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

Лікарня має право визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників, затверджувати штатний розпис у встановленому порядку.

5.2. Лікарня надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.  Лікарня має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

Лікарня надає платні послуги, у порядку визначеному чинним законодавством України.

5.3. Лікарня не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Лікарня має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.4. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Лікарні можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.5. Лікарня зобов’язана виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні  перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.6. Лікарня є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Лікарня користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.8. Лікарня веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію,  надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.9. Умови оплати праці трудового колективу визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Лікарня  може самостійно встановлювати форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат у колективному договорі з дотриманням мінімальних норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

5.9.1 Лікарня розробляє та затверджує структуру і штатний розпис відповідно до чинного законодавства.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЛІКАРНІ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Органом управління Лікарні є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Лікарні:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю замортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Лікарні;

6.2.3. погодження планів Лікарні та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. призначення та звільнення керівника Лікарні;

6.2.5. прийняття рішення про припинення діяльності Лікарні, її ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

6.2.6. Органом управління Лікарні також є наглядова рада (в разі її утворення). Наглядова рада Лікарні утворюється за рішенням Рівненської обласної ради.

Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням  Рівненської обласної ради.

 

КЕРІВНИК ЛІКАРНІ

6.3. Керівництво поточною діяльністю Лікарні здійснює директор (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на посаду директора встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

У випадку, передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Лікарні, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Лікарні, з урахуванням  обмежень, передбачених цим Статутом.

6. 8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Лікарні;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Лікарні;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6. забезпечення встановлення у колективному договорі форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами;

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Лікарні;

6.8.8. видача довіреностей на представництво та захист інтересів в суді та інших довіреностей, які необхідні для забезпечення діяльності Лікарні;

6.8.9. відкриття в органах державної казначейської служби та установах банків рахунків, які необхідні для забезпечення діяльності Лікарні;

6.8.10. право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпорядження коштами та майном Лікарні відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Лікарні згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затвердження положення про структурні підрозділи Лікарні, посадових інструкцій працівників та інших необхідних документів;

6.8.14. ведення переговорів щодо укладення колективного договору, укладення колективного договору, звітування та несення відповідальності за його виконання;

6.8.15. накладення дисциплінарних стягнень на працівників Лікарні;

6.8.16. організація проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Лікарні згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створення належних умов працівникам для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Лікарні;

6.8.19. несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Лікарні;

6.8.20. вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Лікарні Керівник забезпечує:

6.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Лікарні;

6.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Лікарні;

6.9.3. Розробку  структури та штатного розпису. Затвердження штатного розпису відповідно до чинного законодавства;

6.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Лікарні;

6.9.5. Виконання Лікарнею у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Лікарні та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Лікарні  в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Лікарні несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Лікарня у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  створюється Спостережна Рада.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЛІКАРНІ

7.1. Трудовий колектив Лікарні складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий колектив Лікарні формується на загальних засадах     відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Лікарні, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини  між  адміністрацією  Лікарні та  трудовим   колективом регулюються колективним договором  та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Лікарні провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІКАРНІ

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Лікарні здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за використанням бюджетних коштів, за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Лікарні з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю  Лікарні здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Лікарня зобов'язана  проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

9.1. Діяльність Лікарні припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

У разі припинення Лікарні (ліквідації, злиття, поділу, приєднання, виділу або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Лікарні (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення діяльності Лікарні відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Лікарні може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                           

9.5. У разі злиття Лікарні з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена   внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Лікарні до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Лікарні – переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Лікарні, усі її майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Лікарні в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                   

9.10. Лікарня може бути ліквідовано:                                        

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Лікарня є такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення   Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

Назад до розділу