• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Розпорядження голови обласної ради - 2012 р.


 


У К Р А Ї Н А


РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА


(Шосте скликання)


 


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ


 


 


 


від 14 лютого 2012 року                                                                     38   


        


Про Порядок проведення  щорічної оцінки


виконання посадовими особами


виконавчого апарату обласної ради


покладених на них обов'язків і завдань


  


         Відповідно до Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 23 грудня 2009 року № 391:


1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради покладених на них обов'язків і завдань у новій редакції (додається).


2. Провести упродовж лютого 2012 року оцінку виконання посадовими особами виконавчого апарату покладених на них обов'язків і завдань за підсумками 2011 року.


3. Відділу правової, кадрової роботи та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради (Гречко Б.А.):


3.1. Довести до відома начальників відділів виконавчого апарату обласної ради:


- Порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради покладених на них обов’язків і завдань;


- списки працівників відділів виконавчого апарату обласної ради, які підлягають щорічному оцінюванню;


- інформацію про строки проведення щорічної оцінки.


3.2. Забезпечити працівників формою бланка щорічної оцінки виконання посадовою особою покладених на неї обов'язків і завдань;


3.3. Узагальнити  інформацію  про  проведення щорічної  оцінки  та  внести при потребі пропозиції за результатами її проведення.


4. Начальникам відділів виконавчого апарату обласної ради:


         - ознайомити працівників відділів з Порядком проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради покладених на них обов'язків і завдань;


         - до  05 березня 2012 року передати у відділ правової, кадрової роботи та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради заповнені та затверджені безпосереднім керівником бланки.


         5. Визнати таким, що втратив чинність Порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради покладених на них обов'язків і завдань, затверджений розпорядженням голови обласної ради від 09 березня 2010 року №47.


 


 


 


 


         Голова ради                                                                        Ю.Кічатий


 


 


    


   


 


 


 


Затверджено


розпорядженням голови обласної ради 


від “14 лютого 2012 року


38


 


 


ПОРЯДОК


проведення щорічної оцінки виконання посадовими


особами виконавчого апарату обласної ради 


покладених на них обов’язків і завдань 


 


1. Загальні положення 


1.1. Метою проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату обласної ради покладених на них обов’язків і завдань (далі щорічна оцінка) – є здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій.


1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності посадових осіб, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку, планування кар’єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності  як посадової особи, так і виконавчого апарату в цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій. 


1.3. Оцінювання виконання посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань у виконавчому апараті обласної ради проводиться безпосередніми керівниками в період між атестаціями. Термін проведення щорічної оцінки встановлюється на початку кожного року розпорядженням голови обласної ради.


 1.4. Щорічна оцінка у разі відсутності безпосереднього керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній керівник працює на займаній посаді менше одного року, може проводитись його заступником при тій же умові. В іншому випадку – керівником вищого рівня.


 1.5. Щорічному оцінюванню підлягають посадові особи виконавчого апарату, які відпрацювали на займаних посадах не менше року, в тому числі ті, які  внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж рік, якщо їх посадові обов’язки не змінилися.


Щорічному оцінюванню не підлягають голова ради, його заступники (виборні посади); працівники патронатної служби; особи, які перебувають на займаній посаді менше одного року;  вагітні жінки, жінки, які працюють менше одного року після виходу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами чи відпустки для догляду за дитиною, а також особи, прийняті на роботу на визначений термін (або за їх бажанням підлягають щорічному оцінюванню).


1.6. Щорічною оцінкою виконання головою обласної ради покладених на нього обов’язків і завдань можна вважати його звіт про свою діяльність перед радою (п.17. ст.55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).


1.7. Щорічною оцінкою виконання заступниками голови обласної ради покладених на них обов’язків і завдань можна вважати їх звіти про свою діяльність перед виборцями відповідного виборчого округу та об’єднаннями громадян (п.1. ст.16 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”).


1.8. Щорічна оцінка повинна здійснюватись в атмосфері довіри і справедливості на засадах законності, прозорості, гласності, об’єктивності, неупередженості та рівноправності. 


2. Організація і проведення щорічної оцінки2.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на відділ правової, кадрової роботи та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради.


2.2. До початку проведення оцінювання відділ правової, кадрової роботи та комунальної власності ознайомлює усіх посадових осіб з порядком проведення щорічної оцінки та забезпечує їх формою бланка щорічної оцінки виконання посадовою особою посадових обов’язків і завдань  (форма бланка наведена у додатку). Зазначена форма може доводитися до працівників у паперовому або електронному вигляді.


2.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з наступних етапів: підготовчого, оцінювання, співбесіди та підписання результатів обговорення, затвердження результатів оцінювання, заключного.


2.4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником та посадовою особою виконання завдань та обов’язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про відповідний структурний підрозділ, наданих окремих доручень у звітний період, а також встановлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.


2.5. Оцінювання здійснюється посадовою особою через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником. Результати оцінювання заносяться до форми бланка щорічної оцінки. 


2.6. Необхідно забезпечити активну, конструктивну участь посадової особи в процедурі щорічної оцінки. Посадова особа має висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, встановити для себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму.


Безпосередній керівник  оцінює виконання посадовою особою посадової інструкції, окремих доручень, додаткових завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з’ясовує причини продовження термінів  виконання завдань.


2.7. Оцінювання безпосереднім керівником має бути об╜рунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи посадової особи, рівень її знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання.


За результатами самооцінювання і оцінювання безпосереднім керівником виставляється підсумкова оцінка.


2.8. Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку безпосереднім керівником виконання посадовою особою посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях (положеннях про структурні підрозділи), окремих доручень керівника та може бути:


- низька – посадова особа повинна покращити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корегування результату її роботи;


- задовільна – посадова особа  досягла певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків і повинна спрямувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;


- добра – посадова особа  досягла результатів володіння навичками й вміннями, мінімізувала втручання керівника в результати роботи, спрямувала зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;


- висока – посадова особа  перевищила очікувані результати, виявила ╜рунтовні знання і навички, застосувала інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і доручень.


2.9. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник в тижневий термін передає працівникові для ознайомлення.


2.10. Співбесіда безпосереднього керівника з працівником проводиться з метою обговорення результатів оцінки її роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.


2.11. Обговорення має бути конструктивним, неформальним і носити рекомендаційний і роз’яснювальний характер з урахуванням самооцінки працівника.


2.12. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу  між позитивною оцінкою  роботи і критикою окремих напрямів з відповідним об╜рунтуванням.


2.13. Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і посадовою особою форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені.


2.14. Затвердження результатів щорічної оцінки здійснюється                             головою обласної ради після ознайомлення з результатами оцінювання. При цьому голова обласної ради може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести у разі необхідності відповідні співбесіди.


2.15. Заключний етап включає перевірку відділом правової, кадрової роботи та комунальної власності повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи працівника.


2.16. Відділ правової, кадрової роботи та комунальної власності аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки. Зазначені висновки враховуються при визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб, планування їх кар’єри.


 


3. Результати щорічної оцінкиРезультати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації посадових осіб, а також при розгляді питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок, премій або зміни їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.                                        4. Оскарження посадовими особами   результатів щорічної оцінкиСпори, що виникають у зв’язку з проведенням щорічної оцінки, вирішуються відповідно до чинного законодавства про вирішення індивідуальних трудових спорів. 


 


     


 


 


Додаток


до розпорядження голови обласної ради


від "14" лютого 2012 року  38


 


Форма бланка оцінки виконання


посадовою особою посадових обов'язків і завдань 


1. Відомості про особу


 

Прізвище


 ім'я


по батькові


 


 


 


 


 


 


Дата народження


 


 


 


 


Назва підрозділу


 


 


 


 


Назва  посади


 


 


 


 


Дата зайняття посади


 


 


 


 


Звітний період


 


 


 


 


2. Самооцінка


 Заповнюється посадовою особою:


1. Наскільки успішно на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов’язки? (Навести окремі приклади, які підтверджують Вашу професійну компетентність.)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Вказати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано ( поясніть  чому).


Зазначити кількість запланованих завдань (перевірок, відряджень, організація семінарів, інше), які Ви виконували.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи органу (крім оперативних завдань) доручалися Вам?  Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, актів, законодавства?


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4. Навести приклади щодо публікації у фахових виданнях, якщо такі були протягом року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. Оцінка безпосереднім керівником


 
 


1. Дається оцінка виконання посадовою особою посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях, та завдань, викладених в особистому  плані роботи, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень (завдань).


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Керівник коментує рівень знань, вмінь,  професійні якості, здібності, звертаючи увагу на сильні і слабкі сторони посадової особи в контексті покладених на нього завдань і обов'язків.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. Інші коментарі.


 


 


 


 


 


4. Висновки, пропозиції та рекомендації, як наслідок обговорення результатів щорічної оцінки виконання посадовою особою посадових обов’язків і завдань.


 


 


 


 


 


  


 


4. Підсумкова  оцінка


 Низька


Задовільна


Добра


Висока


 


 


 


 


 


Спостерігається відставання, потребує покращання роботи


Досягає певних результатів, володіє необхідним обсягом навичок


Цілковите досягнення результатів, володіння навичками і вміннями


Перевищує очікувані результати, виявляє ╜рунтовні знання і навички


 


Посадова особа і безпосередній керівник мають поставити свої підписи на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені та складений особистий план на наступний рік.


(Безпосередній керівник підбиває підсумки за результатами співбесіди, надавши пропозиції та рекомендації посадовій особі, яку оцінює).


 


 


Підпис посадової особи ____________________________________


 


_________________________________________________________


(Прізвище, ім’я, по батькові)


 


Підпис безпосереднього керівника  __________________________


 


_________________________________________________________


(Прізвище, ім’я, по батькові)


 


 Дата  ___________________________________________________


 


 


5. Затвердження головою обласної ради результатів щорічної оцінки виконання посадовою особою посадових обов'язків і завдань.


 


Чи погоджується керівник з оцінкою, даною безпосереднім керівником у розділі 4?


 


Підпис  _________________________________________________


 


________________________________________________________


(Прізвище, ім'я, по батькові)


Дата  ___________________________________________________


 


 


 

Назад до розділу