Нормативно-правові акти
У К P А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

(Шосте скликання)

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

від 06 травня 2011 року                                                                       № 137

 

Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної інформації

в Рівненській обласній раді

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Визначити відділ аналітично-інформаційної роботи та контролю виконавчого апарату обласної ради відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в Рівненську обласну раду.

 

2. Відділам аналітично-інформаційної роботи та контролю, правової роботи та комунальної власності виконавчого апарату обласної ради розробити і подати на затвердження першому заступнику голови обласної ради:

форми запитів на інформацію, інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання;

порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

 

3. Відділу аналітично-інформаційної роботи та контролю виконавчого апарату обласної ради:

запровадити облік запитів на інформацію;

забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність обласної ради;

забезпечити оприлюднення в установленому порядку інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

 

4. Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради в межах своїх повноважень для своєчасного оприлюднення надавати відділу аналітично-інформаційної роботи та контролю виконавчого апарату обласної ради електронні примірники інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

5. Загальному відділу виконавчого апарату обласної ради:

розробити перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

розробити порядок роботи з документами, що містять інформацію, яка становить службову інформацію;

внести зміни в установленому порядку до номенклатури справ на 2011 рік та в інструкцію з діловодства в Рівненській обласній раді та її органах.

 

6. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради:

визначити окреме приміщення для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями;

забезпечити приміщення відповідною оргтехнікою;

створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями;

забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату обласної ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

 

7. Фінансово-господарському відділу виконавчого апарату обласної ради:

забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

організувати виготовлення інформаційного стенду для запитувачів інформації;

внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення відділом аналітично-інформаційної роботи та контролю виконавчого апарату обласної ради копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.

 

8. Внести зміни до Положення про відділ аналітично-інформаційної роботи та контролю виконавчого апарату обласної ради, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 31.10.2010 № 332, доповнивши пункт 2.1 підпунктом 2.1.5 такого змісту:

«Забезпечення в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в обласну раду».

 

9. Оприлюднити дане розпорядження в газеті Рівненської обласної ради «Вісті Рівненщини» та на офіційному веб-сайті Рівненської обласної ради.

 

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Кривка М.П.

 

 

Голова ради                                                                        Ю.С.КічатийНазад до розділу