Нормативно-правові актиДодаток 1

до розпорядження

голови обласної ради

від 09.04.2014

№ 101

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які містять службову інформацію і яким

надається гриф «Для службового користування»

 

1.      Інформація, яка міститься у внутрівідомчій службовій кореспонденції, доповідні записки, рекомендації, які пов’язані з розробкою напрямку діяльності обласної ради або здійснення контрольних функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2.      Окремі документи обласної ради: рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, документи постійних чи тимчасових комісій обласної ради, інші, які підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади з грифом «Для службового користування».

3.      Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

4.      Окремі відомості про прийом іноземних делегацій, окремих іноземців, візити делегацій представників місцевого самоврядування області за кордон.

5.      Окремі відомості щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з використання програм (проектів) міжнародної технічної допомоги.

6.      Відомості  з питань технічного захисту інформації.

7.      Відомості з питань мобілізаційної роботи.

 

Примітка:

Виконавцю надається право, у разі необхідності, надавати гриф «Для службового користування» і іншими відомостями, що не увійшли в цей перелік, виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей; для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

обласної ради – керівник секретаріату                                              В.Харчук

 
Назад до розділу