Проекти рішень обласної радиПРОЕКТ

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме  скликання

(Двадцять дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ _________ 20___ року                                                                     № ______

 

Про внесення змін до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки

 

Враховуючи подання Рівненської облдержадміністрації, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити схвалені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15 серпня 2019 року № 725 зміни до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 18 травня
2018 року №
 937, що додаються.

2. Обласній державній адміністрації забезпечити виконання вказаної Програми з урахуванням змін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села.

 

 

 

Голова ради                                                                                  О.Ю. Данильчук

 

 

Проект рішення підготовлений департаментом агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації.

 

 

Директор департаменту                                         Надія ПЕРЕХОДЬКО

 

С х в а л е н о

розпорядженням

голови Рівненської облдержадміністрації

від 15 серпня 2019 року

725

З а т в е р д ж е н о

рішенням Рівненської обласної ради

від  _________ 2019 року

 

 

Зміни

до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу

Рівненської області на 2018 - 2022 роки

 

1. Таблицю «Щорічна потреба в коштах обласного бюджету на                          2018 – 2022 роки» частини VI «Фінансове забезпечення Комплексної програми» викласти в такій редакції:

 

«                                                                                                                       

Напрям спрямування коштів обласного бюджету

Одержувачі коштів

Розмір фінансової підтримки

Очікувані обсяги

Щорічна потреба у коштах обласного бюджету на 2019 – 2022 роки,
тис. гривень

1

2

3

4

5

I. Підтримка розвитку молочного скотарства

Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва

 

фізичні особи (особисті селянські господарства), які утримують
3 і більше корів

відшкодування вартості доїльної установки, але не більше 15 тисяч гривень

32 фізичні особи

 

480

 

II. Підтримка розвитку органічного виробництва

Компенсація понесених витрат суб'єктом господарювання (сільськогосподарським товаровиробником) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки

 

суб'єкти господарювання, які отримали сертифікат з органічного виробництва і переробки

 

в розмірі фактичних витрат, але не більше 30 тисяч гривень на один суб'єкт господарювання

12 суб'єктів господа- рювання

300

1

2

3

4

5

Компенсація понесених витрат суб'єктом господарю-вання, який переходить на органічне виробництво, пов'язаних із здійсненням заходів з агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення 

 

 

 

суб'єкти господарювання, які переходять на органічне виробництво

в розмірі фактичних витрат, але не більше
3300 гривень за ділянку площею до 30 гектарів

20 суб'єктів господа- рювання

66

Пропагування розвитку органічного виробництва, інформаційно-консультаційне забезпечення суб'єктів господарювання з питань виробництва органічної продукції

організатори проведення заходів – органи з сертифікації продукції, громадські організації в сфері органічного виробництва

 

проведення семінарів, вивчення досвіду, підготовка брошур, буклетів

200 суб'єктів господа-рювання

40

III. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності

Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності

сертифіковані дорадчі служби, внесені до Реєстру сільсько-господарських дорадчих служб

проведення навчальних семінарів, надання дорадчих послуг, вивчення передового досвіду, досягнень науки і техніки, виготовлення інформаційних видань (буклетів, брошур)

 

300 суб'єктів господа-рювання

100

Всього

 

 

 

986

                                                                                                                                      ».                                                                                                                                                                       

 

         2. Пункт 1 розділу ІІ «Підтримка розвитку органічного виробництва» частини VI «Фінансове забезпечення Комплексної програми» викласти в такій редакції:

«1. Компенсацію понесених витрат суб'єктом господарювання із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки в розмірі фактичних витрат, але не більше 30 тисяч гривень на один суб'єкт господарювання. Щорічна потреба в коштах на 2019 – 2022 роки становить   300 тисяч гривень(25 тисяч гривень на 12 суб'єктів господарювання)

        

         3. Додаток 4 викласти в такій редакції:

 

« РЕЄСТР

суб'єктів господарювання (сільськогосподарських товаровиробників) на отримання компенсації з обласного бюджету за понесені витрати у зв’язку

із проведенням сертифікації з органічного виробництва і переробки

 

Назва суб’єкта господарю-вання

(прізвище, ім’я,

по батькові керівника)

Код

ЄДРПОУ

Банківські реквізити

Назва суб’єкта, який проводив сертифікацію

Вид сертифікованої продукції

Вартість проведених робіт,

гривень

Сума

компенсації,

гривень

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту

агропромислового розвитку

облдержадміністрації                     ______________          ____________________

                                                                           (підпис)                  (Власне ім’я  ПРІЗВИЩЕ) 

 

Головний бухгалтер                             _________________        _________________________Назад до розділу