Рішення обласної ради 5-го скликання

Опубліковано: 02.02.2011 12:34:31


У  К  Р  А  Ї  Н  А


РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА


П’яте   скликання


(Тридцять шоста сесія)


Р І Ш Е Н Н Я


від «12» серпня 2010 року                                                        № 1694


 


Про Програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю на 2010-2015 роки


 


У зв’язку з необхідністю належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  Рівненською  областю, відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", згідно з відповідними програмами економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року, за погодженням з постійними комісіями обласної ради та президією, обласна рада


в и р і ш и л а:


1. Затвердити програму заходів з відзначення державних та професійних свят. ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю на 2010-2015 роки (надалі – Програма), схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 липня 2010 року № 316, що додається.


2. Облдержадміністрації при внесенні змін до обласного бюджету на 2010 рік та формуванні обласного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.


3. Головним розпорядникам коштів забезпечити виконання заходів Програми.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Хомич О.В.), з правових питань, гласності, депутатської діяльності, етики та Регламенту (Вдовиченко В.В.), з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції (Диновський Д.М.).


 


Голова ради                                                                    О.Ю.Данильчук


 


Див.Додаток