Рішення обласної ради 5-го скликання

Опубліковано: 04.11.2010 16:29:27

У  К  Р  А  Ї  Н  А


РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА


П’яте   скликання


(Тридцять сьома сесія)


Р І Ш Е Н Н Я


від «22» жовтня 2010 року                                             № 1730


 


Про обласну програму пріоритетних напрямів розвитку промисловості на 2011-2015 роки


 


На виконання Закону України від 20.05.2010 № 2278-VI „Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік”, Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 29.12.2006 № 199, з метою підвищення ефективності промислового потенціалу та забезпечення сталого зростання обсягів виробництва, за погодженням з постійними комісіями обласної ради, обласна рада


в и р і ш и л а:


1. Інформацію про виконання обласної програми пріоритетних напрямів розвитку промисловості на 2007-2010 роки, затверджену рішенням обласної ради від 25 травня 2007 року № 302, взяти до відома (інформація додається).


2. Затвердити обласну програму пріоритетних напрямів розвитку промисловості на 2011-2015 роки, схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 липня 2010 року № 338, (додається).


3. Облдержадміністрації:


спільно з районними державними адміністраціями та виконкомами рад міст обласного значення, структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади забезпечити організацію та виконання заходів Програми;


щороку інформувати обласну раду про хід виконання Програми за підсумками 2011-2015 років.


4. Взяти до уваги, що фінансування зазначеної програми буде проводитись за рахунок власних коштів підприємств або кредитних ресурсів.


5. Визнати, що рішення обласної ради від 25 травня 2007 року № 302 «Про обласну програму пріоритетних напрямів розвитку промисловості на 2007-2010 роки» втрачає чинність з 01 січня 2011року.


6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з економічних питань та комунальної власності (Мініч Г.І.), з питань бюджету, фінансів та податків (Хомич О.В.).


 


Голова ради                                                      О.Ю.Данильчук


 


 


Див.Додаток