Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 22.03.2017

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме  скликання

(Десята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17 березня 2017 року                                                                       № 486

 

Про Програму забезпечення Державного архіву Рівненської області постами державної охорони на 2017-2019 роки

 

Відповідно до подання облдержадміністрації, з метою забезпечення надійної охорони приміщень Державного архіву Рівненської області постами державної охорони, посилення збереження архівних документів, відповідно до  Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про охоронну діяльність»,  постанови Кабінету Міністрів України від
10 серпня 1993 року № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших  форм  власності»,  пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада:

в и р і ш и л а :

1. Звіт про виконання Програми розвитку архівної справи в Рівненській області на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25 травня 2012 року №657, зі змінами від 26 вересня 2014 року №1292, від 11 вересня 2015 року №1553 та від 11 березня 2016 року №123 взяти до відома (додається).

2. Затвердити схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16 лютого 2017 року № 91 Програму забезпечення Державного архіву Рівненської області постами державної охорони на 2017-2019 роки (далі – Програма), що додається.

3. Обласній державній адміністрації:

- забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

- передбачати кошти з обласного бюджету на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів;

– щорічно до 07 лютого інформувати обласну раду про хід виконання Програми.

4. Зняти з контролю рішення обласної ради від 25 травня 2012 року №657 «Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на                          2012-2016 роки», та рішення про внесення змін до Програми від 26 вересня 2014 року №1292, від 11 вересня 2015 року №1553 та від 11 березня 2016 року №123.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Благодир Ю.А.) та з гуманітарних питань (Черній А.Л.).

 

 

Голова ради                                                                         М.М. Драганчук


ЗАХОДИ

 

          


 

                                                    

Схвалено

Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації

від 16 лютого 2017 року

№ 91

 

Затверджено

Рішення Рівненської обласної  ради

від  17 березня 2017 року

№ 486

 

ПРОГРАМА

забезпечення Державного архіву Рівненської області

 постами державної охорони

 на 2017-2019 роки

 

Загальна частина

 

Державний архів Рівненської області здійснює управління архівною справою і діловодством в області, є документальною базою з історії краю.                  У 11 архівосховищах двох корпусів установи зберігається                                             1  млн. 108  тис. 977 документів.

         Одним із головних завдань державного архіву області є забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, які є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів.

          Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності», охорона державних архівів та їхніх сховищ повинна здійснюватися підрозділами Державної служби охорони при МВС України, нині поліцією охорони Національної поліції України.

Приміщення держархіву області є власністю територіальних громад області. Для забезпечення надійної охорони архівних приміщень та документів Національного архівного фонду постами державної  охорони необхідні кошти.

         Розв’язання цієї проблеми передбачається Програмою забезпечення Державного архіву Рівненської області постами державної охорони                    на 2017-2019 роки.

 

Мета Програми

 

         Метою Програми є забезпечення надійної охорони приміщень Державного архіву Рівненської області постами державної охорони, зокрема архівосховищ двох корпусів.

 

 

 

 

Основним завданням Програми  є

 

забезпечення надійної охорони архівних приміщень, зокрема архівосховищ двох корпусів Державного архіву Рівненської області постами державної  охорони.

          

Фінансове забезпечення

 

         Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного та обласного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів та інших джерел, не заборонених законодавством.

         Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми, згідно з додатком до Програми забезпечення Державного архіву Рівненської області постами державної охорони на 2017 – 2019 роки, становить 2260,0 тис. гривень.                    

 

Очікувані результати

 

         Виконання Програми дасть змогу:

         забезпечити повноцінний захист усіх документів, що зберігаються в державному архіві області і є надбанням української нації;

забезпечити надійну охорону архівних приміщень, зокрема архівосховищ, постами державної охорони.

 

 

 

 

 


 

ПАСПОРТ

Програма забезпечення Державного архіву Рівненської області постами державної охорони на 2017-2019 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

 Державний архів Рівненської області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 16 лютого 2017 року № 91

3.

Розробник Програми

 Державний архів Рівненської області

4.

Головний розробник програми

 Державний архів Рівненської області

5.

Відповідальні виконавці Програми

Управління поліції в Рівненській області

6.

Термін реалізації програми

2017 – 2019 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний бюджет, обласний бюджет та інші джерела не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

2260,0 тис. гривень

9.

Кошти державного бюджету

600,0 тис. гривень

10.

Обласний бюджет (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів)

1660,0 тис. гривень

11.

Інші джерела фінансування не заборонені законодавством

-