• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 23.03.2017

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Сьоме скликання

(Десята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2017 року                                                                                        № 516

 

Про внесення змін до Статуту комунального закладу "Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Рівненської обласної ради

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 04 березня 2014 року № 1142 "Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області", керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального закладу "Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 05 квітня 2013 року № 891, виклавши його в новій редакції, що додається.

         2. Начальнику комунального закладу "Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою" Рівненської обласної ради подати Статут комунального закладу, викладений у новій редакції, на державну реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та проінформувати обласну раду.

                                        

 

Голова ради                                                                       М.М. Драганчук 

 

 

 

 

 

             

 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

             Рішення Рівненської обласної ради

             від 17 березня 2017 року

             № 516

             Голова Рівненської обласної ради                                     

             ________________   М.М.Драганчук

                  

С  Т  А  Т  У  Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"ОСТРОЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ"

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

м. Острог – 2017


1.           ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

                                                                           

1.1.     Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ОСТРОЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (надалі - Ліцей-інтернат).

Ліцей-інтернат є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Рівненської області.

Ліцей-інтернат є правонаступником усіх прав та обов’язків  Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, створеного розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 17 вересня 2001 року № 599, зареєстрованого державним реєстратором Острозької міської ради  за № 391 від 28 вересня 2001 року.

1.2.    Власником ліцею-інтернату є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі –Власник).

1.3.     Ліцей-інтернат керується у своїй діяльності Конституцією України,  Конвенцією ООН "Про права дитини", Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону дитинства", Основами законодавства України про охорону здоров’я, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 року № 717, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2003 року № 363, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, рішеннями Рівненської обласної ради, розпоряженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами  роботи.

1.4.    Ліцей-інтернат є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своїєю назвою, бланки організаційно-розпорядної документації, кутовий штамп,  ідентифікаційний код, інші необхідні реквізити. Ліцей-інтернат може мати вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, герб, інші атрибути. Ліцей-інтернат набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5.    Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Ліцею-інтернату здійснює Власник.

1.6.    За своїм правовим статусом Ліцей-інтернат є комунальним закладом та фінансується з обласного бюджету. Ліцей-інтернат є неприбутковою організацією (закладом).

1.7.    Ліцей-інтернат самостійно відповідає за своїми зобовязаннями відповідно до  чинного законодавства України.

1.8. Ліцей-інтернат не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не   відповідає за зобов'язаннями Ліцею-інтернату.

 1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Ліцею-інтернату. Ліцей-інтернат не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів,  а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Ліцей-інтернат має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських  судах.

1.11. Найменування Ліцею-інтернату:

- повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОСТРОЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ  ПІДГОТОВКОЮ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

- скорочене: КЗ "Острозький обласний ліцей-інтернат".

1.12. Юридична адреса: 35800, Рівненська область, м. Острог, проспект Незалежності, 62.

 

2.           МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

 

2.1.     Ліцей-інтернат створений з метою забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти на конкурсній основі з військово-професійною спрямованістю навчання та виховання.

2.2.     Основним завданням Ліцею-інтернату є:

надання вихованцям Ліцею-інтернату освіти понад обсяг, визначений    державним стандартом для повної загальної середньої освіти;

забезпечення набуття ліцеїстами необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки;

виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації.

2.3.     Предметом діяльності Ліцею-інтернату є надання послуг для  здобуття повної загальної середньої освіти з військово-професійною спрямованістю навчання та виховання;

2.4.  Ліцей-інтернат може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Ліцей-інтернат може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.6. Ліцей-інтернат формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7. Ліцей-інтернат має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на Ліцей-інтернат завдань, зобов’язань Ліцей-інтернат має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3.           МАЙНО  ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

 

 3.1. Майно Ліцею-інтернату включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, що  становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі.

Ліцей-інтернат може бути розташований в орендованих приміщеннях. Оренда приміщень та земельної ділянки, на якій вони розташовані, здійснюється на умовах договору оренди, укладеного з орендодавцем, за  погодженням з Власником Ліцею-інтернату.

3.2       Майно Ліцею-інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Рівненської області і закріплюється за Ліцеєм-інтернатом на правах оперативного управління. Здійснюючи оперативне управління, Ліцей-інтернат володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняє дії, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

3.3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Ліцей-інтернат здійснює у межах чинного законодавства та відповідно до цього Статуту.

3.4. Ліцей-інтернат в установленому порядку забезпечується навчальним озброєнням, військовим майном, приладами та посібниками з військової підготовки юнаків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 71, а речовим майном – за нормами, передбаченими для військових ліцеїстів відповідно до наказу Міністерства оборони України від 29.04.2016 № 232 (норма № 63 "забезпечення речовим майном військових ліцеїстів").

         3.5. Забезпечення ліцеїстів харчуванням здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах", 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".

         3.6. Джерелами формування майна Ліцею-інтернату є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно, передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- доходи, одержані від  надання платних послуг фізичним та  юридичним особам у встановленому законом  порядку;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.7. Використання матеріально-технічної бази та фінансово-господарська діяльність Ліцею-інтернату здійснюються в порядку, установленому Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

3.8. Ліцей-інтернат повинен мати свою територію, приміщення та обладнання для організації навчально-виховного процесу, проживання ліцеїстів, проведення позакласної роботи.

3.9     Територія та приміщення Ліцею-інтернату повинні відповідати вимогам доступності та безпечності з урахуванням специфіки Ліцею-інтернату.

3.10. Комплекс приміщень складають: навчальні корпуси з обладнаними кабінетами, класами, лабораторіями, залами, бібліотекою; спальні корпуси (блок) із спальними та побутовими кімнатами для підготовки до уроків, лагодження одягу, відпочинку й дозвілля; медичний блок; їдальня і харчоблок зі складськими приміщеннями; господарчо-побутовий комплекс, що включає склади, пральню, гараж тощо.

3.11. Ліцей-інтернат забезпечується автотранспортом для перевезення ліцеїстів, а також для господарських та службових потреб.

 

4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

 

4.1. Ліцей-інтернат зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

4.2. Ліцей-інтернат не має права безоплатно передавати належне  йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Ліцей-інтернат має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

4.3. Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4. Ліцей-інтернат у своїй діяльності може співпрацювати з іншими  установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

4.5.  Ліцей-інтернат не має в своєму складі інших юридичних осіб.

4.6. Відносини Ліцею-інтернату з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

4.7.  Ліцей-інтернат має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Ліцей-інтернат має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

            4.8. Ліцей-інтернат, відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

4.9. Ліцей-інтернат повинен погоджувати з органом що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку. 

4.10. Ліцей-інтернат щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області звіт про виконання планів роботи.

4.11. Ліцей-інтернат веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

           4.12. Ліцей-інтернат забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань  згідно з законодавством України.

4.13.                       Фінансового-господарська діяльність Ліцею-інтернату та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до законодавчих і нормативно-правових актів та Статуту Ліцею-інтернату.

4.14.                       Фінансування Ліцею-інтернату здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету на підставі кошторису видатків на утримання закладу. Штатний розпис Ліцею-інтернату розробляється на підставі Типових штатів для шкіл-інтернатів та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою і затверджуються управлінням освіти і науки облдержадміністрації у порядку, встановленому чинним законодавством. Виходячи із інтересів Ліцею-інтернату, навчального процесу та інших поважних причин управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації можуть вводитись додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку.

4.15.                       Ліцей-інтернат є бюджетною установою. Власні надходження Ліцею-інтернату використовуються в порядку, визначеному бюджетним законодавством.

4.16.                       Ліцей-інтернат користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із чинним законодавством.

4.17.                       Звітність про діяльність Ліцею-інтернату встановлюється відповідно до чинного законодавства.

4.18.                       Мова виховання, навчання та спілкування в Ліцеї-інтернаті  здійснюється на державній мові.

4.19.                       Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування і яким не призначений опікун (піклувальник), перебувають в закладі на повному державному забезпеченні.

4.20.                       Навчально-методичне та кадрове забезпечення, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка здійснюється Ліцеєм-інтернатом відповідно до чинного законодавства.

4.21.                       Ліцей-інтернат має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи організації навчально-виховного  процесу;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої                  влади, юридичних і фізичних осіб;

визначати контингент ліцеїстів відповідно до наявного ресурсного забезпечення;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном Ліцею-інтернату відповідно до Статуту та чинного законодавства;

здійснювати в установленому порядку капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний та поточний ремонти;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,           лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

 

5. ЗАРАХУВАННЯ ТА ДОБІР УЧНІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ

У ЛІЦЕЇ-ІНТЕРНАТІ

 

5.1. Прийом до Ліцею-інтернату проводиться згідно з Правилами прийому до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженими Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством оборони України, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Національною гвардією, Міністерством внутрішніх справ.

5.2. На вступ до Ліцею-інтернату мають право юнаки - громадяни України, як правило з Рівненської області та діти з інших областей за клопотанням департаментів (управлінь) освіти і науки відповідних облдержадміністрацій, віком 15 років на рік вступу, які мають базову загальну середню освіту, здатні за станом здоров’я навчатися у Ліцеї-інтернаті та бажають продовжити навчання у вищих навчальних закладах Збройних Сил України.

5.3. Юнаки, які виявили бажання вступити до Ліцею-інтернату та їх батьки (або особи, які їх заміняють) подають заяву на ім’я начальника ліцею. До заяви кандидат на навчання додає:

- копію свідоцтва про народження, завірену в установленому порядку;

- табель успішності за І семестр 9 класу, засвідчений підписом директора і печаткою загальноосвітнього навчального закладу, а після завершення навчання в 9 класі - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- довідку про склад сім’ї та місце проживання батьків (або осіб, які їх заміняють);

- характеристику, засвідчену підписом директора та печаткою загальноосвітнього навчального закладу;

- медичну довідку (форма 0-86о з висновком терапевта, хірурга, невропатолога, окуліста, отоларинголога, стоматолога, дерматолога, психіатра, нарколога);

- картку профілактичних щеплень;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податку;

- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - рішення відповідних органів влади про призначення опікуна або піклувальника (за наявності).

Документи після надходження до Ліцею-інтернату оформляються в особову справу.

5.4. В особових справах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, а також дітей, батьки яких є учасниками бойових дій та учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи              (1, 2 категорії), повинні бути документи або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують їх статус. 

5.5. Направлення управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації видається за клопотанням Ліцею-інтернату після проведення вступних іспитів.

5.6. Приймальна комісія розглядає документи кандидатів до вступу та приймає рішення про виклик вступників для вступних випробувань чи про відмову у виклику з таких причин:

- відсутність необхідних документів в особовій справі кандидата до вступу;

- недостатній загальноосвітній рівень кандидата (середній бал документа про базову загальну середню освіту має бути не нижче 7 балів,  в  тому  числі   з   предметів,  з  яких  складаються  іспити (алгебра, геометрія та українська мова).

5.7. Відібраним приймальною комісією для вступу до Ліцею-інтернату юнакам повідомляється про їх допуск на вступ до Ліцею-інтернату та час прибуття для проходження професійно-психологічного відбору.

5.8. При прибутті для проходження  професійно-психологічного відбору вступники особисто подають у приймальну комісію (секретарю приймальної комісії) оригінал документа про освіту та медичну картку амбулаторного хворого. Особи, які в установлений термін  не подали ці документи, втрачають право на участь у відборі.

5.9. Кандидати на навчання в установленому порядку складають вступні іспити  з:

- математики (алгебра, геометрія), письмово;

- української мови, письмово.

5.10. Перед складанням вступних іспитів проводиться заключний медичний огляд вступників, професійно-психологічний відбір, перевірка фізичної підготовленості (біг 2000м, біг 60м, підтягування).

5.11. До складання заліку з фізичної підготовки кандидати допускаються тільки після проходження медичного  огляду та остаточного висновку комісії щодо придатності до навчання.  Залік за рівень фізичної підготовленості зараховується  в разі отримання вступником не більше однієї незадовільної оцінки  за  виконання встановлених нормативів. Форма одягу для здачі заліку – спортивна.

5.12. У разі проходження професійно-психологічного відбору, медичного огляду, отримання заліку з фізичної підготовки, відповідно до результатів співбесіди з дисциплін, винесених на вступні випробування, до Ліцею-інтернату зараховуються поза конкурсом:

- вступники, які закінчили 9 класів загальноосвітнього навчального  закладу  і отримали документ про освіту з відзнакою;

- переможці (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

- переможці (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) ІІ - ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук учнівської молоді.

Поза конкурсом за умови отримання не менше 20 балів з кожного вступного іспиту (достатній  рівень) зараховуються:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти, у яких один з батьків-військовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків.

5.13. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до ліцею за конкурсом відповідно до  прохідного балу, визначеного приймальною комісією.

5.14. При рівній кількості балів переважне право на зарахування до ліцею мають:

-     діти учасників бойових дій;

-     діти військовослужбовців;

-     діти з багатодітних сімей;

-     діти, які постраждали самі (або їх батьки ) внаслідок Чорнобильської катастрофи і належать до 1 та 2 категорії;

-     діти, які мають вищий  середній  бал  документа  про  базову  середню  освіту.

5.15. На період вступних випробувань кандидати на навчання не забезпечуються житлом та харчуванням.

 

6.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1 Ліцей-інтернат свою роботу планує самостійно відповідно до перспективного, річного та інших планів роботи.

Навчально-виховна, класна, позакласна робота в Ліцеї-інтернаті організовується згідно з відповідними програмами, положеннями та державними стандартами освіти з урахуванням специфічних завдань, поставлених перед Ліцеєм-інтернатом. Військове виховання ліцеїстів здійснюється командирами рот - старшими офіцерами-вихователями, командирами взводів – офіцерами-вихователями під час занять з відповідних профільних предметів, тренувань у процесі виконання ними розпорядку дня,  набуття ліцеїстами теоретичних знань і практичних навичок із захисту Вітчизни та ознайомлення з життям і бойовим навчанням Збройних сил України. При цьому враховується необхідність підготовки ліцеїстів до прийняття військової присяги та виконання статутів Збройних сил.

6.2. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

6.3. Тривалість навчального року в Ліцеї-інтернаті встановлюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад з урахуванням перебування ліцеїстів у літньому польовому навчальному таборі.

6.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Ліцею-інтернату самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, програмне забезпечення, форми, методи, засоби навчальної роботи, що  забезпечуватимуть виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

6.5. Ліцей-інтернат працює в режимі шестиденного робочого тижня відповідно до розкладу навчальних занять.

6.6. Термін навчання у Ліцеї-інтернату становить 2 роки і розподіляється на 2 курси: перший курс  – 10 клас, другий курс – 11 клас.

6.7. Навчання ліцеїстів здійснюється  державною мовою за класами-взводами (далі - взводи). Основним документом, що регулює навчальний процес, є навчальний план. Він складається на основі базового навчального плану Ліцею-інтернату, включає розрахунок годин на тиждень з предметів навчання та пояснювальну записку і затверджується управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

6.8. Розпорядок дня та внутрішній порядок в Ліцеї-інтернаті встановлюється начальником Ліцею-інтернату відповідно до вимог актів законодавства про права дитини,  вікових особливостей, статутів Збройних сил України та законодавства про працю.

6.9. Тривалість уроків у Ліцеї-інтернаті становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

6.10. Поділ взводів на групи під час вивчення окремих предметів проводиться в порядку, визначеному відповідно до нормативів наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативів поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

6.11. Предмет "Захист Вітчизни" проводиться відповідно до Програми захисту Вітчизни військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, що затверджується Міністерством оборони України разом з Міністерством освіти і науки України. Заняття з предмету "Захист Вітчизни" (у тому числі факультативні із спеціальної підготовки) з ліцеїстами проводять без додаткової оплати (для діючих військовослужбовців) класні керівники - командири взводів - офіцери-вихователі (далі - командири взводів - офіцери-вихователі), а також начальники курсів - командири рот - старші офіцери-вихователі (далі - командири рот - старші офіцери-вихователі).

6.12. У вихованні та навчанні ліцеїстів використовуються різноманітні форми та методи проведення класних і позакласних занять, що забезпечують виховання у них високих моральних і вольових якостей, постійної готовності до захисту Батьківщини, розвиток розумових здібностей, формування навичок самостійної роботи, уміння використовувати отримані знання на практиці.

6.13. У ході навчально-виховної роботи проводяться факультативні та гурткові заняття загальноосвітнього та військово-прикладного характеру, спортивні змагання, екскурсії до військових частин, військово-навчальних закладів, музеїв, на підприємства.

6.14. Час для факультативних і гурткових занять визначається начальником Ліцею-інтернату відповідно до державних стандартів освіти, навчальних програм і рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

6.15. Випускні екзамени проводяться відповідно до нормативно-правових актів Міністерством освіти і науки України.

6.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома ліцеїстів вихователем.

6.17. Ліцеїсти, які мають середній, достатній та високий рівні знань, переводяться на наступний курс.

6.18. Ліцеїсти, які протягом навчання не засвоїли навчальної програми, наприкінці півріччя та навчального року за рішенням педагогічної ради ліцею наказом начальника ліцею відраховуються з навчального закладу незалежно від того, на якому курсі вони навчалися.

6.19. Ліцеїсти, які мають оцінки низького рівня з одного - двох предметів, можуть користуватися  правом на корегування семестрової оцінки (крім захисту Вітчизни та фізичної підготовки) у термін, який визначає начальник Ліцею-інтернату. Ліцеїсти, які не скоригували оцінку низького рівня хоча б з одного предмета, відраховуються з ліцею після обговорення на педагогічній раді Ліцею-інтернату і направляються для продовження навчання до загальноосвітніх навчальних закладів за місцем проживання батьків або осіб, які їх заміняють. За наявності семестрових незадовільних оцінок з захисту Вітчизни або фізичної підготовки ліцеїст відраховується з ліцею без складання іспитів.

6.20. У разі незгоди ліцеїста чи його батьків або осіб, які їх заміняють,  зі скоригованою оцінкою, йому може бути надана можливість коригувати оцінку з відповідного предмета при незалежній комісії, склад якої визначається управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Висновки цієї комісії є остаточними. Питання відрахування з ліцею за недисциплінованість або низькі моральні якості вирішується педагогічною радою Ліцею-інтернату незалежно від терміну навчання ліцеїста.

6.21. Ліцеїсти, які закінчили Ліцей-інтернат, одержують атестат про повну загальну середню освіту і направляються згідно з наказом директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України для вступу до вищих навчальних закладів єдиної системи військової освіти.

6.22. Особові справи ліцеїстів, яким педагогічною радою не рекомендовано навчання у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти, та ліцеїстів, які відмовилися від вступу до цих навчальних закладів, направляються до військових комісаріатів за місцем проживання батьків або осіб, які їх заміняють.

6.23. Для підвищення ефективності навчально-виховної роботи Ліцей-інтернат підтримує постійний зв'язок з випускниками, які навчаються у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти, та їх керівниками.

6.24. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

6.25. За успіхи у навчанні встановлюються такі форми морального заохочення:

-      оголошення подяки;

-                зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

-                похвальний відгук у листі до батьків або осіб,  що їх заміняють, і в школу, в якій ліцеїст навчався до вступу в Ліцей-інтернат;

-                нагородження похвальною грамотою (листом);

-                занесення в Книгу Пошани Ліцею-інтернату;

-                позачергове звільнення за межі Ліцею-інтернату;

-                нагородження фотокарткою ліцеїста, сфотографованого при розгорнутому Прапорі Ліцею-інтернату.

6.26. Виконання домашніх завдань проводиться у встановлений розпорядком дня час під керівництвом командира взводу – офіцера-вихователя.

6.27. В Ліцеї-інтернаті діє 12-бальна система оцінювання знань.

6.28. Ліцей-інтернат працює в режимі школи-інтернату. Протягом навчального року учні перебувають в Ліцеї-інтернаті цілодобово: навчаються, харчуються, сплять, займаються спортом, відвідують заняття за вподобанням.

6.29.    Порядок звільнення за межі Ліцею-інтернату:

-                ліцеїст, який не має дисциплінарного стягнення - "позбавлення чергового звільнення", а також досяг високого та достатнього рівня знань за тиждень навчання, користується правом на звільнення за межі Ліцею-інтернату;

-                кожний четвер до 15.00 заступники командирів взводів подають списки на звільнення командиру взводу – офіцеру-вихователю, котрий, перевіривши його, подає  командиру роти;

-                в суботу у встановлений розпорядком час черговий роти вишиковує за списком ліцеїстів, яких звільняють, і доповідає відповідальному офіцеру;

-                 відповідальний перевіряє наявність та зовнішній вигляд ліцеїстів, знання правил поведінки в громадських місцях, наявність у ліцеїстів посвідчень і видає їм записки про звільнення, потім повідомляє черговому ліцею про кількість звільнених;

-                повернувшись із звільнення, ліцеїст прибуває у роту, доповідає черговому роти і відповідальному офіцеру;

-                звільнення ліцеїстів у будні дні проводиться як виняток і тільки з дозволу начальника Ліцею-інтернату.

6.30. Ліцеїст може бути відрахований з Ліцею-інтернату з наступних причин:

-  за власним бажанням;

-  за станом здоров’я;

-  за систематичну неуспішність;

-  за незадовільну фізичну підготовку;

-  за недисциплінованість;

-  за разове самовільне залишення Ліцею-інтернату;

-  за систематичне паління та збереження тютюнових виробів;

- за вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин або їх збереження;

-  за крадіжку державного чи особистого майна громадян;

-  за приниження людської честі та гідності громадянина;

-  за свідоме псування майна, що знаходиться в користуванні Ліцею-інтернату.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Ліцеї-інтернаті є:

-                ліцеїсти;

-                керівні та педагогічні працівники, спеціалісти;

-                батьки або особи, які їх заміняють;

-                батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

-                представники підприємств, установ і організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

7.2. Вступникам, зарахованим до Ліцею-інтернату, наказом начальника Ліцею-інтернату присвоюється звання «ліцеїст» і видається посвідчення встановленого зразка.

7.3. Права і обов’язки ліцеїстів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

7.4. Ліцеїсти мають право на:

            вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою Ліцею-інтернату;

доступ до інформації з усіх галузей знань;

участь у різних видах навчально-практичної діяльності;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля ліцеїстів;

участь у громадських об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках відповідно до розпорядку дня Ліцею-інтернату;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

безпечні та нешкідливі умови навчання та виховання.

7.5  Ліцеїсти зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати   загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту Ліцею-інтернату та правил внутрішнього розпорядку;

знати вимоги загальновійськових статутів Збройних сил України;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонена чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

7.6. Ліцеїстам забороняється:

порушувати встановлений у Ліцеї-інтернаті внутрішній розпорядок;

порушувати вимоги законів України, керівних документів Міністерства    оборони України, Міністерства освіти і науки України, Статут ліцею;

самовільно, без дозволу командира роти, виходити за межі Ліцею-інтернату;

без дозволу начальника Ліцею-інтернату бути відсутнім на уроках;

вживати і приносити на територію Ліцею-інтернату спиртні напої;

вживати і зберігати тютюнові вироби та наркотичні речовини, а також запалюючі засоби;

нецензурно висловлюватись, вступати в суперечки зі старшими;

ображати один одного як словесно, так і фізично;

порушувати правила безпеки та поведінки на уроках і при виконанні робіт;

псувати майно ліцею;

порушувати встановлену в ліцеї форму одягу.

7.7. До ліцеїстів можуть застосовуватись наступні стягнення:

зауваження;

догана;

сувора догана;

позбавлення чергового звільнення із розташування ліцею;

призначення в наряд поза чергою на виконання господарських робіт;

позбавлення звання "віце-сержант" і "старший віце-сержант";

усунення від виконання обов’язків молодшого командира.

7.8. Наказом начальника Ліцею-інтернату на посади командирів відділень і заступників командирів взводів призначаються кращі за організаторськими здібностями, поведінкою та навчанням ліцеїсти, яким присвоюються спеціальні звання:

-                командир відділення – "віце-сержант";

-                заступник командира взводу –  "старший віце-сержант".

7.9. До ліцеїстів застосовуються статути Збройних сил України у тому об'ємі, в якому вони не порушують прав дитини.

7.10. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.11. Військовослужбовці за їх згодою відряджаються до ліцею згідно з переліком посад в органах виконавчої влади та інших цивільних установ, які можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних сил, Служби безпеки, інших військових формувань.

7.12. На посади начальника ліцею, командирів рот - старших офіцерів-вихователів (посада – старший вихователь), командирів взводів – офіцерів-вихователів (посада – вихователь) призначаються відряджені військовослужбовці або офіцери запасу.

На посади командирів взводів – офіцерів-вихователів (посада – вихователь) можуть бути призначені офіцери запасу І розряду, як виняток        ІІ розряду, які за станом здоров’я придатні до військової служби і мають право на носіння військової форми одягу.

7.13. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом Ліцею-інтернату та іншими законодавчими актами.

7.14. Педагогічні працівники мають право на:

-                захист професійної честі, гідності;

-                самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я ліцеїстів;

-                участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-                проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-                прояв педагогічної ініціативи;

-                позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-                участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-                підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-                отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

-                матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

7.15. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених  планом роботи ліцею та законодавством України.

7.16. Педагогічні працівники зобов’язані:

-                забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-                сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-                сприяти зростанню іміджу Ліцею-інтернату;

-                настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-                виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-                готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди;

-                дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-                захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-                постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність;

-                виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-                брати участь у роботі педагогічної ради та заходах відповідно до плану роботи ліцею.

-                виконувати Статут Ліцею-інтернату, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту або трудового договору.

7.17.  Порядок проведення атестації педагогічних працівників ліцею-інтернату:

а) для цивільних осіб – згідно з  вимогами Міністерства освіти і науки України;

б) для військовослужбовців – згідно з  вимогами Міністерства оборони України.

7.18. Працівники, які систематично порушують Статут Ліцею-інтернату, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

         7.19. Командир роти – старший офіцер-вихователь (посада – старший вихователь) призначається з числа офіцерів, що мають вищу освіту та досвід служби на офіцерських посадах не нижче командира роти і термін служби не менше як 8 років.

Він безпосередньо підпорядковується начальнику Ліцею-інтернату і здійснює роботу з військово-професійної орієнтації ліцеїстів, вивчає індивідуальні якості ліцеїстів роти, керує навчально-виховною роботою в роті та проводить навчально-методичну роботу з командирами взводів-офіцерами-вихователями, відповідає за військову підготовку ліцеїстів, моральний стан і дисципліну особового складу роти, точне виконання ним розпорядку дня, правил поведінки та носіння встановленої форми одягу, правильне використання та збереження навчальної зброї, військового майна роти та ведення ротного господарства.

7.20. При командирі роти, старшому офіцеру-вихователю, на правах дорадчого органу організовується педагогічна рада роти, на якій обговорюються конкретні питання навчально-виховної роботи в роті. До складу ради входять: командир роти - старший офіцер-вихователь (голова педагогічної ради), командири взводів - офіцери-вихователі, вчителі із загальноосвітніх предметів, які викладають у роті.

7.21. Командир взводу – офіцер-вихователь (посада – вихователь), призначається з числа офіцерів, які мають вищу освіту та досвід служби на офіцерських посадах не менше як 4 роки.

Він підпорядковується командирові роти – старшому офіцеру-вихователю, проводить заняття з предметів «Захист Вітчизни» та «Військова підготовка» і відповідає за навчання та виховання, моральний стан, дисципліну ліцеїстів взводу, за стан їх здоров’я, фізичний розвиток, всебічно вивчає індивідуальні якості ліцеїстів взводу, керує самостійними заняттями ліцеїстів та особистим прикладом навчає виконанню вимог Статуту Збройних Сил України у повсякденній діяльності, формує військово-професійну орієнтацію та подальше навчання у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти.

7.22. Для офіцерів запасу при виконанні посадових обов’язків у процесі військового виховання ліцеїстів установлюється обов’язкове носіння військової форми одягу.

7.23. Батьки та особи, які їх заміняють, мають право:

-                обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-                звертатись до керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-                брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Ліцею-інтернату;

-                на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних органах.

7.24. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за   здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-                забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-                постійно дбати про фізичне здоров’я, психологічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-                співпрацювати з адміністрацією ліцею з метою уникнення ліцеїстом порушень встановленого в ліцеї порядку та вимог Статуту ліцею;

-                забезпечити організований виїзд ліцеїста до місця проживання та лікування, безпеку під час перебування в дорозі та за місцем проживання, своєчасне прибуття до навчального закладу;

-                цікавитися навчальними досягненнями та станом дисципліни ліцеїста, виконання ним своїх обов’язків, регулярно відвідувати класні та ліцейні батьківські збори, співпрацювати з вихователями, вчителями з питань навчання та виховання, організації дозвілля і екскурсій;

-                у випадку відрахування ліцеїста з Ліцею-інтернату забезпечити продовження  його навчання за місцем проживання;

-                відшкодовувати матеріальні збитки Ліцею-інтернату, нанесені їх дитиною;

-                поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-                виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

-                нести відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Ліцей-інтернат може звертатися в установленому порядку до суду.

7.25. Представники громадськості мають право:

-                обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Ліцеї-інтернаті;

-                керувати гуртками та секціями;

-                сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-                проводити консультації для педагогічних працівників;

-                брати участь в організації навчально-виховного процесу.

7.26. Представники громадськості зобов’язані:

-                дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку Ліцею-інтернату, рішення органів громадського самоврядування;

-                захищати учнів від всіляких форм фізичного та психологічного насильства;

-                 пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю,   наркотиків, тютюну тощо.

 

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

8.1. Вищим органом управління Ліцею-інтернату є Рівненська обласна рада.

8.2До компетенції Рівненської обласної ради належить:

- погодження призначення начальника Ліцею-інтернату;

- визначення основних напрямків діяльності Ліцею-інтернату;

- затвердження та внесення змін до Статуту Ліцею-інтернату;

- розпорядження основними засобами Ліцею-інтернату;

- прийняття рішення про відчуження майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

- прийняття рішення про припинення діяльності Ліцею-інтернату, його ліквідацію, затвердження  ліквідаційного  балансу;

- затвердження звітів про виконання Ліцею-інтернату своїх планів роботи;

- погодження кошторису та штатного розпису Ліцею-інтернату в установленому порядку;

- здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Ліцеєм-інтернатом.

8.3. Ліцей-інтернат визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за попереднім погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку визначеному головою Рівненської обласної ради.

 

Керівник Ліцею-інтернату

 

8.4. Безпосереднє керівництво Ліцеєм-інтернатом здійснює його начальник (далі - Керівник), який призначається в установленому порядку управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за погодженням із Власником на умовах контракту.

На посаду керівника Ліцею-інтернату може бути призначена особа з числа офіцерів, які мають, як правило, вищу військову освіту, досвід військової служби не менш як 10 років та педагогічної роботи не менш як 5 років.

8.5. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

8.6. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

8.7. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Ліцею-інтернату, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Ліцею-інтернату відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

8.8. Керівник вирішує усі питання діяльності Ліцею-інтернату, з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

8.9. Керівник Ліцею-інтернату:

1) забезпечує  Статутну діяльність Ліцею-інтернату;

2) вирішує поточні питання роботи Ліцею-інтернату;

3) вирішує внутрішні кадрові питання;

4) вирішує питання матеріально-технічного забезпечення;

5) організовує ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6) визначає порядок оплати праці працівників Ліцею-інтернату відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів;

7) укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Ліцею-інтернату;

8) видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Ліцею-інтернату;

9) відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Ліцею-інтернату;

10) має право першого підпису на фінансових документах;

11) розпоряджається коштами та майном Ліцею-інтернату відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Ліцею-інтернату згідно з чинним законодавством України;

13) затверджує положення про структурні підрозділи Ліцею-інтернату, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

14) веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

15) накладає дисциплінарні стягнення на працівників Ліцею-інтернату;

16) зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Ліцею-інтернату згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

17) створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

18) несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Ліцею-інтернату;

19) несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Ліцею-інтернату;

20) вчиняє інші дії та здійснює інші повноваження в порядку та межах встановлених законодавством України.

8.10. При здійсненні діяльності Ліцею-інтернату Керівник забезпечує:

1) дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Ліцею-інтернату;

2) організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Ліцею-інтернату;

3) розробку структури та штатного розпису Ліцею-інтернату та подає їх на погодження до Рівненської обласної ради;

4) належний рівень побутових умов для перебування в Ліцеї-інтернаті;

5) виконання Ліцеєм-інтернатом у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

8.11. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Ліцею-інтернату та здійснює контроль за їх виконанням.

8.12. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Ліцею-інтернату  в межах чинного законодавства України.

8.13. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

8.14. Керівник та головний бухгалтер Ліцею-інтернату несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

8.15. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Ліцею-інтернату у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

            8.16. Заступник начальника Ліцею-інтернату з навчальної роботи - начальник навчальної частини призначається з числа осіб офіцерського складу, які мають вищу освіту, досвід військової служби не менш як 8 років і стаж педагогічної роботи не менш як 5 років. Він підпорядковується начальникові Ліцею-інтернату і несе відповідальність за:

- планування, організацію і стан навчальної та методичної роботи;

- організацію внутрішнього порядку в ліцеї;

- організацію викладання усіх навчальних предметів;

- створення умов для надання ліцеїстам глибоких знань;

- своєчасне забезпечення ліцею підручниками та наочними посібниками;

           - проведення факультативних і гурткових занять;

           - участь ліцеїстів в олімпіадах різного рівня.

8.17. Заступник начальника ліцею з виховної роботи - начальник відділення виховної роботи призначається з числа осіб офіцерського складу, які мають вищу освіту та досвід навчально-виховної роботи не менш як 8 років. Він підпорядковується начальникові ліцею і несе відповідальність за:

- планування, організацію та зміст виховної роботи у ліцеї;

- соціальне та психологічне забезпечення навчання;

- стан дисципліни і повсякденну діяльність ліцеїстів та особового складу Ліцею-інтернату;

- проведення позакласних заходів;

- організацію художньої самодіяльності, роботи музеїв, клубів та бібліотеки.

8.18. У разі відсутності відповідних кадрів з числа офіцерського складу, вводяться посади заступника начальника Ліцею-інтернату з навчальної роботи та заступника начальника Ліцею-інтернату з виховної роботи, на які призначаються цивільні особи, що відповідають вимогам, встановленим законодавчими та нормативно-правовими актами. Крім того з метою забезпечення виконання головних завдань, покладених на Ліцей-інтернат із забезпечення набуття ліцеїстами необхідних знань і навичок з військової та фізичної підготовки на основі військово-професійної орієнтації, вводиться посада заступника начальника з навчально-виховної роботи, який відповідає за планування, стан військової та фізичної підготовки і призначається із числа осіб офіцерського складу, які мають вищу освіту та досвід навчально-виховної роботи не менш як 8 років.

8.20. Заступник начальника Ліцею-інтернату з матеріально-технічного забезпечення - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення призначається з числа цивільних осіб, як правило, з офіцерів запасу, які мають відповідну освіту та досвід господарської роботи. Він підпорядковується начальникові Ліцею-інтернату і несе відповідальність за стан господарства Ліцею-інтернату, усі види матеріального забезпечення ліцеїстів, збереження майна, пожежну безпеку, своєчасний ремонт та благоустрій навчальних і житлових приміщень, споруд і території, матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу.

 

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

9.1. Трудовий колектив Ліцею-інтернату складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

9.2. Трудовий колектив Ліцею-інтернату формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

9.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Ліцею-інтернату, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Ліцею-інтернату та трудовим   колективом регулюються колективним договором та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

9.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

9.6. Ліцей-інтернат в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

9.7. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет або рада трудового колективу. Профком (рада трудового колективу) є уповноваженим органом трудового колективу при укладанні колективного договору.

9.8. Вищим органом громадського самоврядування є загальні збори трудового колективу. Загальні збори є правомірними, якщо в їхній роботі беруть участь більше половини працівників Ліцею-інтернату. Загальні збори скликаються  не менше одного разу на рік. Рішення приймається простою більшістю голосів.

9.9. Загальні збори:

-                розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;

-                обирають раду Ліцею-інтернату, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

-                щорічно заслуховують звіт начальника і голови ради Ліцею-інтернату, дають оцінку діяльності шляхом таємного чи відкритого голосування, можуть порушувати перед управлінням освіти і науки облдержадміністрації обґрунтоване клопотання про усунення начальника Ліцею-інтернату від керівництва у разі порушення ним вимог трудового законодавства та колективного договору;

-                щорічно заслуховують звіт голови профспілкового комітету або голови ради трудового колективу, дають оцінку діяльності шляхом таємного чи відкритого голосування;

-                розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово - господарської діяльності Ліцею-інтернату;

-                затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші важливі напрями діяльності Ліцею-інтернату;

-                подають пропозиції щодо стимулювання праці керівників та інших
педагогічних працівників;

-                вирішують інші питання згідно з чинним законодавством.

9.10. Рішення загальних зборів оформляється протоколом за підписами головуючого та секретаря зборів.

9.11. Позачергові загальні збори можуть скликати:

- члени трудового колективу (якщо цього бажають не менше третини працівників Ліцею-інтернату);

- голова профкому (голова ради трудового колективу);

- власник Ліцею-інтернату;

- начальник Ліцею-інтернату.

9.12. Для розгляду основних питань навчально-виховної роботи у ліцеї створюється постійно діючий дорадчий орган – педагогічна рада ліцею. Її головою є начальник ліцею.

9.13. Організація діяльності та повноваження педагогічної ради визначені Законами України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами.

9.14. Для вирішення поточних питань педагогічна рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються педагогічною радою. Члени педагогічної ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею-інтернату, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

9.15. У Ліцеї-інтернаті за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, методичні об’єднання, кафедри, асоціації та інші органи відповідно до чинного законодавства України.

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

 

10.1.   Контроль за діяльністю Ліцею-інтернату здійснює Рівненська обласна рада.

         10.2. Відносини Ліцею-інтернату з органами державного влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законодавчих та нормативно-правових актів актів, які визначають компетенцію цих органів.

10.3. На вимогу Власника Ліцей-інтернат зобов'язаний проводити    незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

10.4. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею-інтернату є державна атестація, що проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

11.      ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

11.1.    Діяльність Ліцею-інтернату припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

11.2.                       Злиття, приєднання, поділ перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом,  за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.3.                       Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Ліцею-інтернату (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо ) та встановлюють порядок  і строки припинення діяльності Ліцею-інтернату відповідно до чинного законодавства України.

11.4.                       Виконання функцій комісії з припинення діяльності Ліцею-інтернату може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

11.5.                       У разі злиття Ліцею-інтернату з іншою юридичною особою усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

11.6.                       У разі приєднання Ліцею-інтернату до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі майнові права та обов’язки, а в разі приєднання однієї або кількох юридичних осіб до Ліцею-інтернату – до нього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних юридичних осіб.

11.7.                       У разі поділу Ліцею-інтернату, усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

11.8.                       У разі виділення однієї або кількох юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом)  у відповідних частках майнові права та обов’язки Ліцею-інтернату.

11.9.                       У разі перетворення Ліцею-інтернату в іншу юридичну особу усі його майнові права та обов’язки переходять до новоутвореної  юридичної особи.

11.10. Активи Ліцею-інтернату можуть передаватись закладу, установі, підприємству, організації відповідного виду в порядку визначеному чинним законодавством України.

У разі припинення Ліцею-інтернату (у результаті її (його) ліквідації, злиття, поділу, виділу, приєднання або перетворення), якщо інше не передбачено законодавством, активи можуть зараховуватись до доходу обласного бюджету.

11.11. Ліцей-інтернат може бути ліквідований:

- на підставі рішення Рівненської обласної ради;

- на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створені порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.12. При ліквідації Ліцею-інтернату ліцеїстам, які виховувались та навчались у ньому, в установленому порядку забезпечується можливість продовження навчання в іншому навчальному закладі відповідно до чинного законодавства.

11.13. Ліцей-інтернат є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

12.  Прикінцеві положення

 

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

12.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Назад до розділу