• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 22.03.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Сімнадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 березня 2018 року                                                                                     884

 

Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Навчально-курсовий комбінат» Рівненської обласної ради

 

 

Враховуючи подання Рівненської облдержадміністрації, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

         1. Затвердити зміни до Статуту комунального закладу «Навчально-курсовий комбінат» Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 05.04.2013 № 889, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Директору комунального закладу «Навчально-курсовий комбінат» Рівненської обласної ради подати Статут комунального закладу,  викладений в новій редакції, на державну реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та проінформувати обласну раду.                                         

 

 

Голова ради                                                                                  О.Ю. Данильчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 16 березня 2018 року

№ 884

Голова Рівненської обласної ради

 

________________ О.Ю. Данильчук

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2018

 


1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Заклад).

Заклад є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Заклад є правонаступником усіх прав та обов'язків Державного навчально-курсового комбінату, заснованого Рівненською обласною державною адміністрацією і зареєстрованого розпорядженням міського голови м. Рівне від 31 травня 2001 року №1483.

1.2. Власником Закладу є територіальні  громади  сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі - Власник).

1.3. Заклад керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом.

1.4. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Заклад набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Закладу здійснює  Власник.

1.6. За своїм правовим статусом Заклад є комунальним і діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.

1.7. Заклад самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Заклад не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Закладу.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Закладу. Заклад не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Заклад має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських  судах.

1.11. Найменування Закладу:

- повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ" РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ;

- скорочене:  КЗ "НКК".

1.12. Юридична адреса: 33027, м. Рівне, вул. І. Вишенського, 6. 

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1.  Заклад створений з метою забезпечення суспільних потреб територіальних громад області, установ та організацій освітніми та іншими послугами.

2.2.  Предметом діяльності Закладу є:

-     первинна підготовка та перепідготовка робітничих кадрів за ліцензованими професіями та спорідненими курсами цільового призначення;

-     підвищення кваліфікації робітників відповідно до вимог виробництва, технічного прогресу та ринкової економіки;

-     спеціальні навчання та повторна перевірка знань кваліфікованих робітників з охорони праці та безпечних умов роботи і експлуатації обладнання;

-     навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів підприємств і організацій з охорони праці та Правил будови і безпечної експлуатації обладнання та устаткування підвищеної небезпеки;

-     проведення семінарів, науково-практичних конференцій, навчання кадрів на підприємстві, підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців;

-     розроблення, видання та реалізація методичної та навчальної літератури, посібників, буклетів, листів передового досвіду;

-     проведення експертизи проектів виробничих, службових, житлових будівель,  конструкцій будівель і споруд на відповідність екологічним вимогам і експлуатаційній надійності;

-     виготовлення та реалізація будівельних матеріалів і виробів та виконання будівельно-монтажних робіт;

-     гуртова та роздрібна торгівля товарами народного споживання, побутовим опалювальним обладнанням, приладами обліку та регулювання витрат енергоносіїв;

-     здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

         2.3. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, заклад може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

         2.4. Заклад може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

         2.5. Заклад формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

          2.6. Заклад має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

          2.7. Для забезпечення виконання покладених на Заклад завдань, зобов’язань Заклад має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3. МАЙНО ЗАКЛАДУ

3.1. Майно Закладу становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу.

         3.2. Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Закладом на праві господарського відання.  

         3.2.1. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Заклад  здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

3.3. Джерелами формування майна Закладу є:

-        грошові та матеріальні внески Власника;

-        доходи, одержані від реалізації послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

-      доходи від цінних паперів;

-      кредити банків та інших кредиторів;

-      безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

-      капітальні вкладення і дотації з бюджету; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

-      інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 

4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

4.1. Заклад зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

         4.2.    Заклад самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку послуг, потреб замовників і економічної ситуації.

4.3.    Заклад реалізує свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, домовленостей із замовниками.

4.4. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Заклад має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

4.5.  Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.6. Заклад у своїй діяльності може співпрацювати з іншими  закладами у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

4.7.  Заклад не має в своєму складі інших юридичних осіб.

4.8. Відносини Закладу з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

4.9.  Заклад має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами, за погодженням з Власником.

4.10 Заклад, відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

4.11. Заклад повинен погоджувати з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку. 

4.12. Заклад щорічно до 1 березня року, що настає за звітним роком надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області звіт про виконання планів роботи.

4.13. Заклад веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

4.14. Заклад забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

4.15.  Заклад провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

4.16. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації,Заклад може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

5.1. Органом управління Закладом є Рівненська обласна рада.

5.2.  До компетенції Рівненської обласної ради належить:

- призначення (погодження призначення) та звільнення керівника у випадку передбаченому законом;

- затвердження та внесення змін до Статуту Закладу;

- розпорядження  основними  засобами Закладу;

- прийняття рішення про відчуження майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

- прийняття рішення про припинення діяльності Закладу, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу;

- погодження кошторису Закладу, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільовим та ефективним використання бюджетних коштів;

- погодження штатного розпису Закладу в установленому порядку;

- контроль за організацією первинного обліку в Закладі, утримання в установленому порядку статистичної та бухгалтерської звітності.

 

Керівник Закладу

5.3. Керівництво поточною діяльністю Закладу здійснює Директор, (далі– Керівник), який призначається Власником.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

5.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

5.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

5.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Закладу відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України.

              На посаду Керівника призначається особа, що відповідає кваліфікаційним вимогам, що встановлені чинним законодавством України для даної посади.

5.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Закладу, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

5.8. До компетенції Керівника відноситься:

5.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Закладу;

5.8.2. вирішення поточних питань роботи Закладу;

5.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань, затвердження штатного розпису;

5.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

5.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

5.8.6. визначення порядку оплати праці працівників Закладу;

    5.8.7. встановлення працівникам конкретних розмірів тарифних ставок, посадових окладів, персональних надбавок;

5.8.8. встановлення розмірів премій, винагород, доплат на умовах, передбачених Колективним договором.

5.8.9. укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Закладу;

5.8.10. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

5.8.11. має право першого підпису на фінансових документах;

5.8.12. розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

5.8.13. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу згідно з чинним законодавством України;

5.8.14. затверджує положення про структурні підрозділи Закладу, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

5.8.15. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

5.8.16. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Закладу;

5.8.17. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Закладу згідно вимог Кодексу законів про працю України;

5.8.18. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.8.19. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Закладу;

5.8.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

5.9. При здійсненні діяльності Закладу Керівник забезпечує:

5.9.1.Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Закладу;

5.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Закладу;

5.9.3 Розробку структури та штатного розпису Закладу та подає їх на затвердження в установленому порядку;

          5.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Закладі;

5.9.5. Виконання Закладом у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

5.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Закладу та здійснює контроль за їх виконанням.

5.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Закладу  в межах чинного законодавства України.

5.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків. А у разі відсутності особи, що може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа визначена Власником.

5.13. Керівник та головний бухгалтер Закладу несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

          5.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Заклад у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 

6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

6.1. Трудовий колектив Закладу складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

6.2. Трудовий   колектив Закладу формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

6.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

6.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Закладу, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Закладу та трудовим   колективом регулюються колективним договором та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

6.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

7.1. Контроль за діяльністю Закладу здійснює Рівненська обласна рада.

7.2. Відносини Закладу з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації", інших нормативно-правових актів України, які визначають компетенцію цих органів.

7.3. На вимогу Власника, Заклад зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

8.1. Діяльність Закладу припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

8.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

8.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Закладу може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                          

8.5. У разі злиття Закладу з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. 

8.6. У разі приєднання Закладу до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Закладу - до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

8.7. У разі поділу Закладу, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

8.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Закладу.

8.9. У разі перетворення Закладу в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                  

8.10.  Заклад може бути ліквідований:                                         

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.11. Заклад є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Назад до розділу