• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 01.08.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

 Cьоме   скликання

(Девятнадцята  сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 липня 2018 року                                                                             1027

 

Про реорганізацію комунального закладу "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" Рівненської обласної ради

 

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 №385 "Про затвердження переліків закладів охорони,  лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я" за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Реорганізувати комунальний заклад "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" Рівненської обласної ради (код ЄРДПОУ  02000062), місцезнаходження: вулиця Поштова, 11, м. Рівне, Рівненська область, 33028 шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" Рівненської обласної ради.

2. Затвердити статут комунального підприємства "Рівненська обласна стоматологічна поліклінка" Рівненської обласної ради, що додається.

3. Доручити голові Рівненської обласної ради в установленому порядку:

– утворити комісію з реорганізації (перетворення) комунального закладу "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" Рівненської обласної ради (далі – Комісія);

– здійснити інші організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

4. Уповноважити голову Комісії подати відповідні документи щодо державної реєстрації юридичної особи – комунального підприємства "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" Рівненської обласної ради на реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та поінформувати обласну раду.

5. Комісії:

– подати передавальний акт щодо реорганізації на затвердження Рівненській обласній раді;

– здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо реорганізації комунального закладу "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" Рівненської обласної ради шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" Рівненської обласної ради.

6. Доручити відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо реорганізації комунального закладу "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" шляхом його перетворення у комунальне підприємство "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" Рівненської обласної ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

 

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 27 липня 2018 року

№ 1027

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Рівне – 2018


 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  (надалі – "Підприємство"). За своїм статусом Підприємство  є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну стоматологічну допомогу та медичні стоматологічні послуги населенню, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство засноване на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області, в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику.

Підприємство є правонаступником прав та обов’язків Рівненської обласної стоматологічної поліклініки, яка була створена відповідно до наказу Рівненського міського відділу охорони здоров'я від 30.06.1958 103-а параграф 2 "Про організацію Рівненської обласної стоматологічної поліклініки в м.Ровно".

Майно Підприємства є власнiстю територiальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в особi Рівненської обласної ради.

1.2. Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.3. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, емблему, та інші необхідні реквізити.

1.4. Підприємство є бюджетною установою,  неприбутковою організацією і фінансується з обласного бюджету.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Підприємства, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на нього завдань Підприємство може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства .

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Підприємство має право укладати від свого імені правочини, виступати позивачем  та відповідачем у судах.

1.10. Найменування Підприємства:

– повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

– скорочене: КП "РОСП" РОР.

1.11. Юридична адреса: вулиця Поштова, 11, місто Рівне, Рівненська область, 33028.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

2.1.1. Надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення.

2.1.2. Здійснення іншої діяльності необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування захворювань зубо-щелепової системи.

2.1.3. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

 

2.2. Відповідно до поставленої мети Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. Здійснення медичної практики відповідно  до  ліцензії.

2.2.2. Надання медичних стоматологічних та інших послуг, не заборонених чинним законодавством України, фізичним та юридичним особам, в тому числі на платній основі, відповідно до чинного законодавства.

2.2.3. Аналітично-інформаційна діяльність.

2.2.4. Забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих  клінічних протоколів медичної практики.

2.2.5. Організація підготовки пацієнта до зубного протезування.

2.2.6. Зубопротезування дорослого та дитячого населення згідно з вимогами чинного законодавства України.

2.2.7. Організація та забезпечення ортодонтичної допомоги дорослому та дитячому населенню.

2.2.8. Надання спеціалізованих послуг з виїздом додому автомобільним транспортом Підприємства.

2.2.9. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства.

2.2.10. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та здійснення заходів з профілактики захворювань.

2.2.11. Надання безоплатної медичної стоматологічної допомоги та безоплатних медичних послуг населенню та окремим категоріям населення, визначених чинним законодавством України.

2.2.12. Організація надання населенню допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством.

2.2.13. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, у визначеному законодавством порядку.

2.2.14. Предметом діяльності Підприємства можуть, також бути інші види діяльності, що здійснюються на підставі дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством України.

2.3. Підприємство може здійснювати за дорученням Власника  інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.4. Підприємство формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом. 

2.5. Підприємство має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.6. Для забезпечення виконання покладених на Підприємство завдань, зобов’язань Підприємство має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

2.7. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

                           

 

 

 

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

3.1.    Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний капітал, який формується з активів Підприємства і становить  1 014 049 грн.

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Лікарні.

4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Підприємством на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Підприємство здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна  Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно придбане в у встановленому законодавством порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров'я України;

- кошти, отримані за договором про медичне обслуговування населення із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

- доходи, одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Підприємство має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Підприємство здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Підприємство надає платні послуги у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.3. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.4. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.5. Підприємство зобов’язане виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні  перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.6. Підприємство є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.8. Підприємство веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію,  надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

                       

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Органом управління Підприємства є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Підприємства:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю амортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Підприємства;

6.2.3. погодження планів Підприємства та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. погодження штатного розпису Підприємства  в установленому порядку;

6.2.5. призначення та звільнення керівника Підприємства;

6.2.6. прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, її ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

 

Головний лікар Підприємства

6.3. Керівництво поточною діяльністю Підприємства здійснює Головний лікар (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Керівником Підприємства може бути особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Підприємства, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Підприємства, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

6. 8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Підприємства;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Підприємства;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6. визначення порядку оплати праці працівників Підприємства;

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Підприємства;

6.8.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Підприємства;

6.8.9. відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Підприємства;

6.8.10. має право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства  згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

6.8.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

6.8.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Підприємства;

6.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Лікарні згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Підприємства;

6.8.19. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Підприємства;

6.8.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Підприємства Керівник забезпечує:

6.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Підприємства;

6.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Підприємства;

6.9.3. Розробку структури та штатного розпису Підприємства та подає їх на затвердження в установленому порядку;

6.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Підприємстві;

6.9.5. Виконання Підприємством у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Підприємства та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства  в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Підприємство у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  може створюватися Спостережна Рада.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах     відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Підприємства провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Підприємства з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю  Підприємства здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Підприємство зобов'язане проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Діяльність Підприємства припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

У разі припинення організації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Підприємства і ліквідаційну комісію, (ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Підприємства може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                          

9.5. У разі злиття Підприємства з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена   внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Підприємства до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Підприємства - переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Підприємства, усі її майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Підприємства в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                  

9.10. Підприємство може бути ліквідовано:                                        

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Назад до розділу