Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 13.12.2018

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме  скликання

(Двадцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 грудня 2018 року                                                                   1147

 

Про Обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівненській області на період до 2020 року

 

Враховуючи подання Рівненської обласної адміністрації, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівненській області на період до 2020 року, схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19 жовтня
2018 року № 721 (далі – Програма), що додається.

2. Обласній державній адміністрації:

- спільно з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та відомств, причетними установами та організаціями забезпечити виконання заходів Програми;

- передбачати в межах фінансових ресурсів кошти на реалізацію Програми;

- інформувати обласну раду про хід виконання Програми щороку до
01 лютого.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією і з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

 

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук


ДОДАТКИ 1-2Схвалено

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 19 жовтня 2018 року № 721

Затверджено

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня 2018 року

№ 1147

 

 

 

 

Обласна цільова програма

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року

 

І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

Упродовж 2017 року, в порівнянні з 2016 роком, на території Рівненської області спостерігається тенденція до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Так, у 2017 році на автошляхах області зареєстровано 2386
дорожньо-транспортних пригод, в яких 117 особа загинула і 866 травмовано. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року кількість дорожньо-транспортних пригод знизилась на 5,1 відсотка.

За статистичними даними 2017 року поширеними видами автопригод на дорогах області залишається зіткнення, наїзд на транспортний засіб, наїзд на перешкоду та наїзд на пішохода.

За міжнародними стандартами показники безпеки дорожнього руху залишаються дуже низькими.

Адміністративні важелі впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема підвищення розмірів штрафів за порушення правил дорожнього руху, поступово втрачають свою ефективність. Як свідчить досвід країн Європейського Союзу, подальше зниження показників аварійності потребує здійснення комплексу заходів з підвищення безпеки дорожнього руху, основою

яких є проведення аналізу факторів, що зумовили виникнення дорожньо-транспортних пригод, та відхід від позицій першочергового звинувачення водія чи пішохода.

Проблеми недостатнього рівня забезпечення безпеки дорожнього руху, зростання дорожньо-транспортного травматизму зумовлені наявністю численних факторів, серед яких найбільш значущими є:

низький рівень дисципліни учасників дорожнього руху;

недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу відповідними до встановлених вимог параметрами дороги;

неналежний рівень практичного забезпечення невідворотності покарання за порушення правил дорожнього руху та усвідомлення цього учасниками дорожнього руху;

недостатній рівень водійської майстерності;

недостатність фінансування заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах та відсутність системних підходів до проведення аналізу ефективності фінансування таких заходів;

низький рівень використання автоматизованих засобів контролю та регулювання дорожнього руху;

фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів у містах;

невідповідність установленої законодавством відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху соціальній небезпеці вчиненого правопорушення;

недостатній рівень системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди та надання медичної допомоги потерпілим.

Розв’язати окреслену проблему можливо шляхом об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та всього суспільства.

Аналізуючи наявну ситуацію, а також рівень ризику загибелі людей у результаті дорожньо-транспортних випадків та матеріальних збитків, враховуючи досвід попередніх років, слід констатувати, що ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху може бути досягнуто лише в рамках тісної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування на основі програмного підходу, який дозволить забезпечити принцип комплексності та системності в розробленні, фінансуванні та проведенні визначених Програмою заходів.

 

ІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, створення безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі області.

 

ІII. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Розв'язання проблеми здійснюватиметься шляхом: 

системного запровадження та належного фінансування заходів з підвищення безпеки дорожнього руху;

удосконалення обліку та аналізу виникнення дорожньо-транспортних пригод для розроблення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод;

поліпшення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортному травматизму, а також підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху;

поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності з урахуванням європейських вимог, а також системи контролю їх експлуатаційного стану за параметрами безпеки руху;

поліпшення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху;

запровадження автоматизованих засобів контролю дорожнього руху, передусім швидкості руху;

підвищення безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом;

удосконалення системи організації руху транспортних засобів та пішоходів, зокрема шляхом використання новітніх технічних засобів організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками їх сприйняття;

підвищення рівня безпеки пішоходів;

підвищення рівня безпеки пасажирських та вантажних перевезень; 

підвищення ефективності підготовки учасників дорожнього руху шляхом запровадження новітніх методів навчання; 

удосконалення системи контролю за безпечністю транспортних засобів з урахуванням європейських норм;

підвищення ефективності системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди та надання допомоги постраждалим. 

 

IV. Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 1 до Програми.

V. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів обласного, державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатках 1, 2 до Програми.

 

VІ. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, поліпшення умов руху на вулицях і дорогах, підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього руху, належний рівень надання допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

 

VІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

         Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники коштів.