• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 14.12.2018

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Сьоме скликання

(Двадцять третя сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 07 грудня 2018 року                                                                         1219

 

Про реорганізацію Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Реорганізувати Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення (код ЄРДПОУ 02000116), місцезнаходження: вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок 79, місто Рівне, Рівненська область, 33028, шляхом його перетворення у комунальне підприємство «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради.

2. Затвердити статут комунального підприємства «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради, що додається.

3. Доручити голові Рівненської обласної ради в установленому порядку:

– утворити комісію з реорганізації (перетворення) Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення у комунальне підприємство «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення»  Рівненської обласної ради (далі – Комісія);

– здійснити інші організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

4. Уповноважити голову Комісії подати відповідні документи щодо державної реєстрації юридичної особи – комунального підприємства «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради на реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та поінформувати обласну раду.

5. Комісії:

– подати передавальний акт щодо реорганізації на затвердження Рівненській обласній раді;

– здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо реорганізації Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення шляхом його перетворення у комунальне підприємство «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради.

6. Доручити відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо реорганізації Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення шляхом його перетворення у комунальне підприємство «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

 

 

 

Голова ради                                                                        О.Ю. Данильчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня 2018 року

1219

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Рівне – 2018                                       


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Диспансер). За своїм статусом Диспансер згідно із законодавством України є неприбутковим закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством.

Диспансер заснований на спільній власності територіальних громад Рівненської області. Власником Диспансеру є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області, в особі Рівненської обласної ради (далі – Власник). Диспансер є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику.

Диспансер є правонаступником усіх прав та обов'язків Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, який створений відповідно до рішення виконавчого комітету Рівненської обласної ради народних депутатів від 18 грудня 1990 року №225.

Майно Диспансеру є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради.

1.2. Диспансер керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.3. Диспансер є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків,  органах Державного  казначейства, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, емблему, та інші необхідні реквізити.

1.4. Диспансер є неприбутковою організацією і фінансується за рахунок бюджетних коштів та інших  джерел, не заборонених законом.

1.5. Диспансер здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Диспансеру або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Диспансеру, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на нього завдань Диспансер може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Диспансер самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Диспансер не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Диспансеру.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Диспансеру. Диспансер не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Диспансер має право укладати від свого імені правочини, виступати позивачем  та відповідачем у судах.

1.10. Диспансер взаємодіє на договірних засадах з вищими навчальними медичними закладами, якими на базі Диспансеру створюються кафедри або філії, які надають Диспансеру допомогу в проведенні консиліумів, консультацій, виконанні складних оперативних втручань, впровадженні нових методів діагностики та лікування хворих, підготовці кадрів, підвищенні їх професійного рівня, організації науково-практичних конференцій, симпозіумів, з'їздів, виставок та інше.

1.11. Найменування Диспансеру:

Повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Скорочене: КП "РОСДРЗН" РОР.

1.12. Юридична адреса: вул. В’ячеслава Чорновола, 79, місто Рівне, Рівненська область, 33028.

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПАНСЕРУ

2.1. Основною метою діяльності Диспансеру є забезпечення в повному обсязі спеціалізованою діагностичною, консультативною, стаціонарною та медичною допомогою населення області, підвищення кваліфікації лікарів.

2.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Диспансеру є:

2.2.1. здійснення медичної практики;

2.2.2. надання лікувально – профілактичної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС всіма видами амбулаторно – поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги,  кваліфікованої лікувально – діагностичної і консультативної допомоги хворим ендокриного профілю, а також забезпечення соціально – економічних потреб членів трудового колективу;

2.2.3. організація та надання кваліфікованої стаціонарної, амбулаторно – поліклінічної (в т.ч. - виїздної) медичної допомоги жителями Рівненської області, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та хворим з ендокринною паталогією;

2.2.4. організація консультативної допомоги дорослим та дітям забруднених районів спеціалістами виїздних бригад лікувально – профілактичних закладів області;

2.2.5.   визначення потреб у наданні меддопомоги та послуг; 

2.2.6. організація проведення радіометричного контролю населення контрольованих районів на договірних засадах;

2.2.7. розвиток та підвищення ефективності медичної допомоги на основі посилення профілактичної роботи, запровадження ефективних  методів діагностики та лікування і прогресивних форм їх організації;

2.2.8. організація вивчення та впровадження в практику наукових досягнень з питань радіаційної медицини;

2.2.9. відбір хворих на санаторно – курортне лікування з видачею відповідних дозвільних документів;

2.2.10. організаційно – методична робота по координації та вдосконаленню роботи медичних закладів області по наданню медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та хворим з ендокринною паталогією;

2.2.11. проведення аналізу роботи закладів охорони здоров'я  по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду;

2.2.12. організація роботи по виявленню, обліку та диспансеризації дорослих та дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, у лікувально – профілактичних закладах області;

2.2.13. надання організаційно – методичної допомоги територіальним органам охорони здоров'я в проведенні диспансеризації та обліку контингенту населення, яке підлягає включенню в Національний реєстр України;

2.2.14. проведення організаційно – методичного керівництва та контролю якості диспансеризації дорослих та дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, лікувально - прфілактичними закладами області;

2.2.15. проведення  аналізу стану здоров'я дорослих і дітей області, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та підготовка статистичних матеріалів і методичних рекомендацій;

2.2.16. проведення санітарної освіти та гігієнічного виховання населення з питань радіації та формування здорового способу життя населення контрольованих районів;

2.2.17. медико – соціальне забезпечення постраждалих осіб: експертиза захворювань та працездатності постраждалих;

2.2.18. проведення експертизи по ув'язці захворювань жителів контрольованих районів та евакуйованих із 3 – км зони з наслідками дії іонізуючої радіації та експертизи з тимчасовою втратою працездатності;

2.2.19. зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до чинного законодавства;

2.2.20. соціальний розвиток колективу, формування сучасної матеріальної бази, створення сприятливих можливостей для високопрофесійної праці і повноцінного відпочинку, послідовного запровадження принципу розподілення по праці, соціальній справедливості;

2.2.21. контроль за дотриманням охорони здоров'я вимог чинного законодавства щодо надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;

2.2.22. розробка проектів нормативно – правових актів з питань профілактики, діагностики та лікування хворих з ендокринною патологією;

2.2.23. розробка та впровадження нових форм методів профілактики діагностики та лікування ендокринних захворювань;

2.2.24. розробка напрямів розвитку ендокринологічної служби регіону, що передбачають проведення заходів з попередження і виявлення ендокринної патології, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення внаслідок ендокринних захворювань;

2.2.25. визначення проблеми питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією та шляхів їх вирішення;

2.2.26. розробка, координація впровадження та контроль за виконанням регіональних програм та заходів з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;

2.2.27. участь у розробці та опрацюванні проектів загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим;

2.2.28. планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів населення з метою раннього та своєчасного виявлення ендокринних захворювань;

2.2.29. спільно з санітарно – епідеміологічною службою контроль за забезпеченням ендемічних осередків йодованою сіллю та якістю йодування солі;

2.2.30. забезпечення постійного оновлення та ефективного функціонування реєстру хворих з ендокринною патологією, насамперед хворих на цукровий діабет;

2.2.31. перевірка закладів та підрозділів закладів охорони здоров'я регіону, що надають медичну допомогу хворим з ендокринною патологією;

2.2.32. вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я хворих з ендокринною патологією та участь у розробці заходів. Спрямованих на збереження і покращення здоров'я хворих цієї категорії;

2.2.33. інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я та органів управління регіону з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;

2.2.34. інформаційні супровід реалізації загальнодержавних та регіональних програм, що передбачають надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;

2.2.35. впровадження єдиної сучасної системи, обробки, аналізу, зберігання та передачі інформації у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;

2.2.36. підготовка та видання збірок, довідників та аналітичних оглядів з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;

2.2.37. опрацьовування відповідей на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;

2.2.38. організаційно – методичне  забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів, середнього медичного персоналу з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань;

2.2.39. проведення спільно з організаціями різних форм власності та підпорядкування, громадськими об'єднаннями з'їздів, науково – практичних конференцій, семінарів. виставок та інших заходів, спрямованих на удосконалення надання медичної допомоги хворим;

2.2.40. встановлення міжнародних зв'язків, заснування або вступ до національних, міжнародних або зарубіжних об'єднань, підписання відповідальних угод, що передбачають удосконалення надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією;

2.2.41. сприяння участі медичних закладів регіону у реалізації міжнародних проектів та міжнародних грантів з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань;

2.2.42. проведення санітарно – освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування ендокринних захворювань;   

2.2.43.здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством;

2.3. У випадках передбачених чинним законодавством, Диспансер одержує ліцензію на здійснення окремих видів діяльності згідно чинного законодавства.

2.4.   Диспансер може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Диспансер може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.6.  Диспансер формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7. Диспансер має право здійснювати зовнішньоекономічну та інші види діяльності, які відповідають меті його створення та не заборонені чинним законодавством;

2.8. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Диспансер користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди;

2.9. Диспансер має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.10. Для забезпечення виконання покладених на Диспансер завдань, зобов’язань Диспансер має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ДИСПАНСЕРУ

3.1.     Для забезпечення діяльності Диспансеру  створюється статутний капітал, який формується з активів Диспансеру і становить 38 276 808 грн.

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Диспансеру здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

4. МАЙНО ДИСПАНСЕРУ

4.1. Майно Диспансеру становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Диспансеру.

4.2. Майно Диспансеру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Диспансером на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Диспансер володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Диспансер здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Диспансеру є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- фінансування з бюджетів усіх рівнів;

- грошові кошти Страхових компаній;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- майно придбане в установленому законодавством  порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров’я України;

- доходи одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших доходів господарської діяльності;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Диспансер має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Диспансер здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПАНСЕРУ

5.1. Диспансер самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

Диспансер має право визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників у встановленому порядку.

5.2. Диспансер надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.  Диспансер має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

Диспансер надає платні послуги у порядку визначеному чинним законодавством України.

5.3. Диспансер не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Диспансер має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.4. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Диспансеру можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.5. Диспансер зобов’язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні  перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.6. Диспансер є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Диспансер користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.8. Диспансер веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію,  надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.9. Умови оплати праці трудового колективу визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Диспансер може самостійно встановлювати форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат у колективному договорі з дотриманням мінімальних норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

5.9.1 Диспансер розробляє та затверджує структуру і штатний розпис відповідно до чинного законодавства.

                       

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ДИСПАНСЕРУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Органом управління Диспансеру є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Диспансеру:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;

- списання не повністю замортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Диспансеру;

6.2.3. погодження планів Диспансеру та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. призначення та звільнення керівника Диспансеру;

6.2.5. прийняття рішення про припинення діяльності Диспансеру, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

6.2.6. Органом управління Диспансером також є наглядова рада ( в разі ЇЇ утворення). Наглядова рада Диспансеру утворюється за рішенням Рівненської обласної ради.

Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням  Рівненської обласної ради.

 

Головний лікар Диспансеру

6.3. Керівництво поточною діяльністю Диспансеру здійснює Головний лікар (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на посаду головного лікаря встановлюються відповідно до єдиних вимог чинного законодавства України.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Диспансеру, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Диспансеру, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

6.8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Диспансеру;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Диспансеру;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6. забезпечення встановлення у колективному договорі форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат  з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Диспансеру;

6.8.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Диспансеру;

6.8.9. відкриває в органах державної казначейської служби та установах банків рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Диспансеру;

6.8.10. має право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпоряджається коштами та майном Диспансеру відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Диспансеру згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затверджує положення про структурні підрозділи Диспансеру, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

6.8.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

6.8.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Диспансеру;

6.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Диспансеру згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Диспансеру;

6.8.19. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Диспансеру;

6.8.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Диспансеру Керівник забезпечує:

6.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Диспансеру;

6.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Диспансеру;

6.9.3. Розробку структури та штатного розпису Диспансеру та подає їх на затвердження в установленому порядку;

6.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Диспансері;

6.9.5. Виконання Диспансером у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Диспансеру та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Диспансеру в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Диспансеру несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Диспансер у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  може створюватися Спостережна Рада.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ДИСПАНСЕРУ

7.1. Трудовий колектив Диспансеру складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий   колектив Диспансеру формується на загальних засадах     відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Диспансеру, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини  між  адміністрацією  Диспансеру та  трудовим   колективом регулюються колективним договором  та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Диспансеру провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДИСПАНСЕРУ

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Диспансеру здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за використанням бюджетних коштів, за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Диспансеру з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю  Диспансеру здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Диспансер зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПАНСЕРУ

9.1. Діяльність Диспансеру припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

У разі припинення організації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання, виділу або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Диспансеру (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення діяльності Диспансеру відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Диспансеру може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.                          

9.5. У разі злиття Диспансеру з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена   внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Диспансеру до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Диспансеру - переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Диспансеру, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Диспансеру в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                  

9.10.  Диспансер може бути ліквідований:                                        

- за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Диспансер є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення   Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Назад до розділу