• На головну

  • Версія для
    друку

  • Мапа сайту

  • Контакти
Закрити

Авторизація

Увійти на сайт | Реєстрація

майдан Просвіти,1 м.Рівне, 33013 тел.(0362)69–52–02, факс (0362)62–00–64, Е-mail: oblrada@rada.rv.ua

Архів новин

  
Пн Вт Сер Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Рішення обласної ради 7 скликання

Опубліковано: 14.12.2018

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА   ОБЛАСНА   РАДА

Cьоме   скликання

(Двадцять третя сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 07 грудня 2018 року                                                                       1179

 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня” Рівненської обласної ради 

 

Враховуючи подання Рівненської обласної державної адміністрації  керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Зміни до Статуту комунального підприємства “Рівненська обласна клінічна лікарня” Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 18 травня 2018 року № 956, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Головному лікарю комунального підприємства “Рівненська обласна клінічна лікарня Рівненської обласної ради подати Статут, викладений в новій редакції, на державну реєстрацію у встановленому чинним законодавством порядку та поінформувати обласну раду.

 

 

 

Голова ради                                                                                 О.Ю. Данильчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської обласної ради

від 07 грудня 2018 року

№ 1179

Голова Рівненської обласної ради

 

_____________  О.Ю. Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Рівне – 2018


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  (надалі – «Лікарня»). За своїм статусом Лікарня є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну (спеціалізовану) та/або третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, послуги, будь-яким особам в порядку та на умовах встановлених законодавством України та цим Статутом.

Рішенням Рівненської обласної ради (надалі – Засновник) від 18 травня 2018 року № 956 (Вісімнадцята сесія сьоме скликання) комунальний заклад “Рівненська обласна клінічна лікарня” Рівненської обласної ради перетворений  у комунальне  підприємство “Рівненська обласна клінічна лікарня” Рівненської обласної ради.

 Лікарня є правонаступником усіх прав та обов'язків Рівненської обласної клінічної лікарні, яка створена 09 лютого 1951 року на підставі Наказу Рівненського обласного управління охорони здоров׳я № 154                                      від 1 лютого 1951 року, комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради, перейменованої відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 21 грудня 2012 року № 825 «Про комунальний заклад «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради».

 Лікарня є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради.

1.2. Лікарня керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.3. Лікарня є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, органах Державного казначейства, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, емблему, та інші необхідні реквізити.

1.4. Лікарня є неприбутковою організацією і фінансується за рахунок бюджетних коштів та інших  джерел, не заборонених законом.

1.5. Лікарня здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Лікарні або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Лікарні, використання власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

При виконанні покладених на неї завдань Лікарня може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Лікарня самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Лікарня не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Лікарні.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Лікарні. Лікарня не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів а також інших підприємств, установ, організацій.

У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Лікарня має право укладати від свого імені правочини, виступати позивачем  та відповідачем у судах.

1.10. Найменування Лікарні:

– повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

– скорочене: КП РОКЛ.

  1.11. Юридична адреса: вулиця Київська, 78 Г,  місто Рівне,  Рівненська область, 33027.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

 

2.1. Основною метою діяльності Лікарні є забезпечення в повному обсязі спеціалізованою діагностичною, консультативною, стаціонарною медичною допомогою населення області, підвищення кваліфікації лікарів.

2.1.1. Предметом діяльності Лікарні яка здійснюється без мети одержання прибутку є:  здійснення медичної практики відповідно до ліцензії;   

2.2.2. Організація і надання спеціалізованої діагностичної, лабораторної, консультативної, лікувальної медичної допомоги, а також профілактичної та реабілітаційної допомоги населенню області найбільш кваліфікованими лікарями-спеціалістами закладу, при необхідності із залученням професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і клінік.

2.2.3. Координація організаційно-методичної роботи діагностичних служб лікувально-профілактичних закладів області та України.

2.2.4. Організація взаємодії з лікувально-профілактичними закладами області в плані  послідовності,  повноти та  якості  надання діагностичної і окремих  видів лікувальної допомоги населенню.

2.2.5. Розробка по завданню відповідних органів охорони здоров'я заходів, спрямованих на: підвищення якості медичного обслуговування населення, в тому числі підлітків; зниження захворюваності, лікарняної летальності, інвалідності і загальної смертності.

2.2.6. Розробка методик лікування, діагностики, профілактики та реабілітації різних захворювань; проведення науково-дослідницької роботи в галузі медицини.

2.2.7. Забезпечення керівництва і контролю за сучасним рівнем статистичного обліку і звітності діагностичних служб лікувально-профілактичних закладів області, достовірністю звітних даних, а також безпосереднє здійснення статистичних досліджень з окремих видів (складання зведених звітів, аналізів показників діяльності закладів, інформаційне забезпечення для управління діагностичною службою та ін.).

2.2.8. Впровадження сучасних методів лікування і діагностики в практику роботи стаціонару та консультативної поліклініки в інших закладах охорони здоров'я області.

2.2.9. Здійснення інформаційно-пошукової, видавничої та виставкової діяльності.

2.2.10.  Проведення ліцензійно-патентної роботи в області діагностики, обстеження, лікування і реабілітації хворих.

2.2.11. Проведення підвищення професійного рівня лікарів та середнього медичного персоналу на курсах стажування та інформації.

2.2.12. Організація робіт по автоматизації медичних технологій.

2.2.13. Придбання, зберігання, перевезення, використання та знищення, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.2.14. Організація та впровадження роботи за принципом страхової  медицини, співпраця з страховими компаніями.

2.2.15. Вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи передових лікувально-профілактичних закладів України та країн світу.

2.2.16.  Інші види діяльності:

- надання практичної, науково-методичної допомоги або обміну досвідом із закладами охорони здоров'я України та інших країн.

- впровадження в клінічному закладі багатоукладних економічних форм господарювання;

- укладення договорів з лікарнями і організаціями всіх форм власності по наданню медичної допомоги з метою залучення додаткових коштів;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Лікарня може займатися тільки на підставі спеціального дозволу  (ліцензії),  отриманого у встановленому законом порядку.

Здійснення відповідної господарської діяльності, що потребує передбачених чинним законодавством України дозвільних документів провадиться при наявності таких документів.

2.4.   Лікарня може здійснювати за дорученням Засновника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Лікарня може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.6. Лікарня формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7. Лікарня має право направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на Лікарню завдань, зобов’язань Лікарня має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

2.9. Лікарня має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

 

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ЛІКАРНІ

 

3.1. Для забезпечення діяльності Лікарні створюється статутний капітал, який формується з активів Лікарні і становить 255 987 951, 20 грн.

3.2. Зміна розміру статутного капіталу Лікарні здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради.

 

4. МАЙНО ЛІКАРНІ

 

4.1. Майно Лікарні становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Лікарні.

4.2. Майно Лікарні є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Лікарнею на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Лікарня володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею Власником для здійснення статутної діяльності у межах, встановлених чинним законодавством України та з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Лікарня здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Лікарні є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- фінансування з бюджетів усіх рівнів;

- грошові кошти Страхових компаній;

- безоплатні або благодійні внески, гранти, дарунки, пожертвування організацій, громадян, підприємців;

- майно придбане в установленому законодавством  порядку;

- централізовані кошти Міністерства охорони здоров’я України;

- доходи одержані від реалізації продукції (послуг), а також від інших доходів господарської діяльності;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Лікарня має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку визначеному чинним законодавством.

4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Лікарня здійснює з дозволу обласної ради у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

 

5.1. Лікарня самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Лікарня надає платні послуги у порядку визначеному чинним законодавством України.

5.3. Лікарня не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Лікарня має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

5.4. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Лікарні можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.5. Лікарня зобов’язана виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні програми діяльності, визначенні  перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.6. Лікарня є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства України, що регулює цю діяльність.

5.7. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Лікарня користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.8. Лікарня веде первинний  бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію,  надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Встановлення цін і тарифів на виконані роботи, виготовлену продукцію та надані послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.9. Умови оплати праці трудового колективу визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Лікарня може самостійно встановлювати форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат у колективному договорі з дотриманням мінімальних норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

5.9.1 Лікарня розробляє та затверджує структуру і штатний розпис відповідно до чинного законодавства.

                                      

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЛІКАРНІ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

6.1. Органом  управління Лікарні  є Рівненська обласна рада.

6.2. До компетенції Рівненської обласної ради, як органу управління належить:

6.2.1. розпорядження основними засобами Лікарні:

- прийняття рішень про відчуження майна;

- позика, застава;                                  

- списання не повністю замортизованих основних засобів;

6.2.2. затвердження та внесення змін до Статуту Лікарні;

6.2.3. погодження планів Лікарні та затвердження звітів про їх виконання в установленому порядку;

6.2.4. призначення та звільнення керівника Лікарні;

6.2.5. прийняття рішення про припинення діяльності Лікарні, її ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу.

6.2.6. Органом управління Лікарні також є наглядова рада (в разі її утворення). Наглядова рада Лікарні утворюється за рішенням Рівненської обласної ради.

Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням  Рівненської обласної ради.

 

ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ЛІКАРНІ

 

6.3. Керівництво поточною діяльністю Лікарні здійснює Головний лікар (далі – Керівник), який призначається Власником шляхом укладання контракту. Керівником Лікарні може бути особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

У випадку передбаченому законом, Керівник призначається Власником або органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області шляхом укладання контракту.

6.4. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.5. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

6.6. Керівник підзвітний Власнику з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Лікарні, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності  відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.7. Керівник вирішує усі питання діяльності Лікарні, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

6. 8. До компетенції Керівника відноситься:

6.8.1. забезпечення  Статутної діяльності Лікарні;

6.8.2. вирішення поточних питань роботи Лікарні;

6.8.3. вирішення внутрішніх кадрових питань;

6.8.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.8.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.8.6.  забезпечення встановлення у колективному договорі форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат  з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

6.8.7. укладання договорів та угод, які пов’язані з діяльністю Лікарні;

6.8.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Лікарні;

6.8.9. відкриває в органах державної казначейської служби та установах банків рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Лікарні;

6.8.10. має право першого підпису на фінансових документах;

6.8.11. розпоряджається коштами та майном Лікарні відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

6.8.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Лікарні згідно з чинним законодавством України;

6.8.13. затверджує положення про структурні підрозділи Лікарні, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

6.8.14. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

6.8.15. накладає дисциплінарні стягнення на працівників Лікарні;

6.8.16. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Лікарні  згідно вимог Кодексу законів про працю України;

6.8.17. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.8.18. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Лікарні;

6.8.19. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Лікарні;

6.8.20. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.9. При здійсненні діяльності Лікарні Керівник забезпечує:

6.9.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Лікарні;

6.9.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Лікарні;

6.9.3. Розробку структури та штатного розпису. Затверджує штатний розпис відповідно до чинного законодавства.

 6.9.4. Належний рівень побутових умов для перебування в Лікарні;

6.9.5. Виконання Лікарнею у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

6.10. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Лікарні та здійснює контроль за їх виконанням.

6.11. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Лікарні в межах чинного законодавства України.

6.12. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

6.13. Керівник та головний бухгалтер Лікарні несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.14. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Лікарня у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

6.15. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності  створюється Спостережна Рада.

 

 

 

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЛІКАРНІ

 

7.1. Трудовий колектив Лікарні складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий колектив Лікарні формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації  та оплати  праці трудового колективу Лікарні, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини  між  адміністрацією  Лікарні та  трудовим   колективом регулюються колективним договором  та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Трудовий колектив Лікарні провадить свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ЛІКАРНІ

 

8.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Лікарні здійснюють державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства України, покладено контроль за використанням бюджетних коштів, за сплатою податків та інших обов'язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства України.

8.2. Відносини Лікарні з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

8.3. Власний контроль за діяльністю Лікарні здійснює Рівненська обласна рада, шляхом перевірок всіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

8.4. На вимогу Власника Лікарня зобов'язана  проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової  звітності  та бухгалтерського  обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

 

9.1. Діяльність Лікарні припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

У разі припинення організації (ліквідації, виділу, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Лікарні і (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Лікарні відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Лікарні може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

9.5. У разі злиття Лікарні з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Лікарні до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Лікарні - переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Лікарні, усі її майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки.

9.9. У разі перетворення Лікарні в іншу юридичну особу усі її майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи. 

9.10. Лікарню може бути ліквідовано:

- за рішенням Рівненської обласної ради;

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Лікарня є такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення  діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Назад до розділу